Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Скачати 125.08 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Дата29.09.2012
Розмір125.08 Kb.
ТипДиплом


Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Буковинська мала академія наук учнівської молоді


«Схвалено»

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Протокол №_________________

від____________________2011 р.

Директор_____________­­­­Г.І.Білянін

Програма

підготовки учнів 9-11 класів

до участі у Всеукраїнських

учнівських олімпіадах

з правознавства^ Укладачі програми:

Г.Д.Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича

В.П.Ткаченко, вчитель правознавства ліцею №2 м.Чернівці

І.В.Семенюк, методист правознавства та громадянської освіти ІППОЧО


^ Пояснювальна записка


Основним завданням вивчення правознавства в освітньому закладі є виховання в учнів упевненості в необхідності суворого дотримання законів, непримиренності до протиправної поведінки, що є необхідним у продовженні освіти та майбутній трудовій діяльності.

Призначення цієї програми – допомогти тренеру підготувати учнівські команди до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з правознавства та досягнути важливих цілей, які стоять перед ним у процесі підготовки. Одна з цілей – дати учням, які проявляють підвищений інтерес до правознавства, можливість поглиблено вивчати основний курс правознавства шляхом прослуховування лекцій, роботи з юридичними термінами, вмінню розв’язувати правові задачі. Окрім формування в учнів стійкого інтересу до предмета, тренери їх навчать аналізувати суспільно-політичні події в Україні та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами права, юридичною літературою. Ці знання допоможуть учням в підготовці до навчання у вищому навчальному закладі з відповідним фаховим спрямуванням.

На першому етапі навчання програма передбачає розширення теоретичного матеріалу та наповнення курсу практичними цікавими і складними завданнями: порівняннями понять, вирішенням юридичних ситуацій.

Успішність вирішення завдань організації роботи з обдарованими учнями з правознавства значною мірою залежить від організації навчального процесу. Тренер має використовувати можливість вільно вибирати методичні шляхи й організаційні форми навчання. Він може, в рамках програми, самостійно будувати курс навчання: варіювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, міняти послідовність вивчення тем тощо.

Для реалізації програми тренер може обирати підручники як з числа тих, що використовуються в загальноосвітній школі, так і призначені для поглибленого вивчення правознавства та проведення позакласного навчання.

Тематичне планування навчального матеріалу програми виходить з навчального плану для шкіл і класів з поглибленим вивченням правознавства.

Календарне планування в 9 класі розроблене на основі програми «Правознавство. Практичний курс» для 9 класу, автори – О. Пометун, Т.Ремех.

Календарне планування в 10-му та 11-му класі розроблене на основі програми для профільних класів «Правознавство», автори Ратушняк С.П, Ремех Т.О.


^ Структура програми


Програма подана у табличній формі, яка містить дві частини: зміст навчального матеріалу і визначений час для проведення занять.

Програма передбачає можливість вивчення змісту курсу з різним степенем повноти. Тренер залежно від конкретних умов може варіювати об`єм матеріалу, який вивчається, і відповідно ступінь поглиблення і розширення курсу.


Орієнтовний тематичний план підготовки учнів

до Всеукраїнських олімпіад з правознавства (всього 372 год.)


9 КЛАС (124 год)

Години^
1. Підготовка тестів та проведення вхідних тестувань конкурсного набору на підготовку учнів до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

10
2. Правила і закони

22
 • Правила в суспільстві

2
 • Галузі права

2
 • Закон і підзаконний акт

2
 • Конституція – основний закон України

4
 • Правопорушення

4
 • Юридична відповідальність

4
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

4
^ 3. Права громадян України

20
 • Права і свободи людей

2
 • Громадянство

4
 • Права, свободи і обов’язки громадян України

4
 • Участь громадян у житті демократичної держави

2
 • Право на освіту

2
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

6
^ 4. Цивільно-правові відносини

14
 • Право власності – основа цивільних відносин

2
 • Укладання договорів

4
 • Здійснення і захист цивільних прав

2
 • Права споживачів в Україні

2
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

4
^ 5. Закони в житті сім’ї

10
 • Законодавство про сім’ю та шлюб

2
 • Права та обов’язки батьків і дітей

2
 • Соціальний захист дітей

2
 • Аналіз і розв’язування правових ситуаці

4
^ 6. Трудове право

12
 • Законодавство про працю

4
 • Трудовий договір

2
 • Праця неповнолітніх

2
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

4
^ 7. Адміністративне та кримінальне право

36
 • Адміністративне право

4
 • Адміністративні проступки та відповідальність за них

4
 • Адміністративні правопорушення та відповідальність неповнолітніх

4
   • Правоохоронні органи

4
 • Злочин та його наслідки

4
 • Відповідальність за злочини

4
 • Судовий процес

2
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

10

10 КЛАС (124 год)^
1. Підготовка тестів та проведення вхідних тестувань конкурсного набору на підготовку учнів до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

10
^ 2. Основи теорії держави

12
 • Історичний аспект виникнення держави та права

2
 • Державний лад. Форми правління

4
 • Особа, суспільство,держава

2
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

4
^ 3. Основи теорії права та правовідносин

18
 • Поняття і характеристика права. Структура правової системи
4
 • Правовідносини

2
 • Правопорядок і правопорушення

4
 • Юридична відповідальність

4
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

4
^ 4. Основи публічного права України

44
 • Конституційне право

8
 • Фінансове право

6
 • Адміністративне право

8
 • Екологічне право

4
 • Кримінальне право

10
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

8
^ 5. Основи приватного права України

40
 • Цивільне право

10
 • Сімейне право

6
 • Житлове право

4
 • Земельне право

4
 • Трудове право

8
 • Аналіз і ров’язування правових ситуацій

8

11 КЛАС (124 год)


^
1. Підготовка тестів та проведення вхідних тестувань конкурсного набору на підготовку учнів до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

10
^ 2. Теорія держави і права

34
 • Виникнення держави і права

4
 • Характеристика держави

4
 • Державний лад. Форма правління

4
 • Особа. Суспільство. Держава

2
 • Характеристика права.

2
 • Правовідносини.

2
 • Правопорядок і правопорушення.

4
 • Юридична відповідальність

4
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

8
^ 3. Основи публічного права України

42
 • Конституційне право

6
 • Фінансове право

8
 • Адміністративне право

6
 • Екологічне право

4
 • Кримінальне право

12
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

6
^ 4. Основи приватного права України

38
 • Цивільне право

8
 • Сімейне право

6
 • Житлове право

4
 • Земельне право

4
 • Трудове право

8
 • Аналіз і розв’язування правових ситуацій

8
^

Рекомендована література


 1. Ольхіна Н.І., Діденко Н.Г., Непран Л.М. Історичні олімпіади. Рекомендації. Завдання. Відповіді. 8-11 класи.-Х.:Вид.гр.»Основа», 2004.-336с.

 2. Непран Л.М., Ольхіна Н.І., Ольхін А.Б. Історичні олімпіади:від шкільної до Всеукраїнської.8-9 класи – Донецьк:»Каштан».2010.-328с.

 3. Олімпіади з правознавства / Авт.-упор. І.І.Котюк, І.М.Рибак, Т.М.Філіпенко. – Х.: Вид.група «Основа», 2006.- 384с.

 4. Дзера О.В. Правознавство Київ: «Юрінком Інтер». 2007

 5. Машіка В. Сімейне, трудове та кримінальне право у тестах, задачах та іграх. Ужгород-Мукачево, 2003

 6. Машіка В. Кримінальне право: тести, рівняння, відмінності, ігри та задачі. Київ: «Шкільний світ», 2005

 7. Євтушенко Р.І. Методичний посібник «Олімпіади, турніри, конкурси». Газета «Історія України». №22-24, 2007, №22-24, 2008.

 8. Сутковий В.Л. стаття «Учнівські предметні олімпіади з правознавства: шляхи вдосконалення», Науково-методичний журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання» №5, 2011
Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді Схвалено
Основним завданням вивчення іноземної мови в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного І свідомого...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Основним завданням вивчення румунської мови та літератури в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи