Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р icon

Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р
Скачати 68.16 Kb.
НазваЗавдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р
Дата30.07.2012
Розмір68.16 Kb.
ТипДокументи

Завдання

I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р.

2009 рік в України оголошений роком астрономії

Завдання №1

Розробити та реалізувати математичну модель програмного комплексу керування польотами космічних кораблів (ПККПКК). ПККПКК повинен:

  1. містити програму центру керування польотами, яка забезпечує передачу управляючих команд на космічний корабель, а також відстежує характеристики корабля і параметри зовнішнього середовища, включаючи атмосферу, земну поверхню та об’єкти, що рухаються в навколоземному просторі.

  2. Містити програму керування космічним кораблем, яка забезпечує прийом та виконання керуючих команд з центру керування польотами, з урахуванням затримки на проходження сигналу, передачу даних з датчиків корабля до центру керування польотами.

  3. Забезпечувати взаємодію ПЗ центру керування польотами та ПЗ космічного корабля тільки використовуючи протокол (додаток 1).

  4. Реалізовувати інтерфейс для працівників центру керування польотами та космонавтів для керування польотом в ручному режимі та відображення інформації про політ у вигляді текстової інформації, а також графіків та діаграм, що відображають динаміку зміни параметрів.

Завдання №2

Розробити та реалізувати математичну модель візуалізації польоту космічного корабля та автоматичного керування зльотом.

  1. ПЗ центру керування польотами повинне забезпечувати відеоспостереження за зльотом космічного корабля з можливістю зміни масштабу та ракурсу.

  2. ПЗ центру керування польотами повинне забезпечувати обчислення та передачу ефективних параметрів, що дозволять космічному кораблю здійснити зліт та вихід на визначену навколоземну орбіту з найменшими витратами палива корабля визначеної маси.

Завдання №3

Розробити та реалізувати математичну модель автоматичного визначення керуючих команд для посадки корабля в ПЗ центру керування польотами.

  1. ПЗ повинно забезпечувати безпечну посадку на поверхню Землі без урахування рельєфу.

  2. ПЗ повинно забезпечувати безпечну посадку на поверхню Землі у заданих географічних координатах з похибкою не більше 1 географічної секунди (1``);

  3. ПЗ повинно забезпечувати безпечну посадку на поверхню Землі у заданих географічних координатах з похибкою не більше 1 географічної секунди (1``) у заданий момент часу;

  4. ПЗ повинно забезпечувати безпечну посадку на поверхню будь-якого планетоїду сферичної форми із заданими параметрами маси та розміру, а також атмосфери. Прикладами можуть бути Місяць, Марс та інші.

  5. ПЗ повинно забезпечувати безпечну посадку на поверхню Землі з урахуванням рельєфу поверхні.

Завдання №4

ПЗ центру керування польотами повинно формувати послідовність керуючих команд, що забезпечить безпечну стиковку космічного корабля із орбітальною станцією (орбітальну станцію можна розглядати, як ще один корабель).

  1. Орбітальна станція має стабільну орбіту та не має обертального моменту.

  2. Орбітальна станція має стабільну орбіту та обертальний момент.

Завдання №5

ПЗ центру керування польотами при розрахунку параметрів зльоту, посадки та стиковки повинно враховувати траєкторії руху інших тіл, параметри яких отримуються з супутника (зчитуються з файлу).

  1. ПЗ центру керування польотами при розрахунку параметрів зльоту, посадки та стиковки повинно враховувати гравітаційну неоднорідність земної кулі.

Додаток 1

Протокол взаємодії ПЗ центру керування польотами та ПЗ космічного корабля

Команди центру керування польотами

 1. Перевірка з’єднання з кораблем. (CHECK ) Відгук (ОК )

 2. Запит параметрів корабля. (GETPARAMS ) Відгук (, текстовий файл опису корабля)

 3. Запит кількості палива в заданому резервуарі. (GETFUEL , ) Відгук (FUEL <кількість палива у грамах>)

 4. Від’єднати задану частину корабля. (DROP ,
  ) Відгук (ОК DROP ,
  )

 5. Запит стану заданого двигуна. (CHECKENGINE , ) Відгук (ENGINE , ОК/PROBLEM)

 6. Запит стану заданих двигунів. (CHECKENGINES , , [, …]) Відгук (ENGINES , , ^ ОК/PROBLEM [, ОК/PROBLEM …])

 7. Запит параметрів просторового розташування (координати першої вершини першого модуля корабля в системі координат Землі, де центр мас Землі є началом координат). (GETPOSITION ) Відгук (POSITION x y z)

 8. Включити заданий двигун. (ENGINEON , ) Відгук (ENGINEON , ON/OFF)

 9. Включити задані двигуни. (ENGINESON , , [, …]) Відгук (ENGINESON , , ON/OFF[, ON/OFF…])

 10. Включити заданий двигун на вказаний час. (ENGINEONTIME , ,

 11. Включити задані двигуни на вказаний час. (ENGINESONTIME , , ,

 12. Вимкнути заданий двигун. (ENGINEOFF , ) Відгук (ENGINEOFF , ON/OFF)

 13. Вимкнути задані двигуни. (ENGINEOFF , , [, …]) Відгук (ENGINESOFF , , ON/OFF[, ON/OFF…])

 14. Інші команди, що потребують реалізації, можуть бути реалізовані.

Параметри корабля

Корабль описується структурою даних в текстовому файлі:

 1. Перший рядок містить єдине число N: Кількість частин корабля. (Під частиною корабля розуміється структурній модуль корабля, який може бути від’єднаний.)

 2. Наступні рядки містять опис частин у наступному форматі:

  1. Перший рядок опису містить два числа: K — кількість вершин частини корабля, L — кількість її граней.

  2. Наступні K рядків містять по три числа, розділені пропусками — координати відповідної вершини частини корабля у локальній системі координат цієї частини. Перша вершина завжди має координати 0 0 0.

  3. Наступні L рядків містять описи граней: перше число в рядку P — кількість вершин, що входять до грані, наступні P чисел в цьому ж рядку, розділені пропусками, є номерами вершин грані в порядку обходу їх за годинниковою стрілкою якщо дивитися ззовні. Вершини нумеруються починаючи з 0 і закінчуючи K-1. Всі вершини однієї грані повинні лежати в одній площині. Грань являє собою опуклий чи неопуклий багатокутник.

  4. Наступний рядок містить три числа, розділені пропусками — координати першої вершини частини корабля у системі координат корабля.

  5. Наступний рядок містить три числа, розділені пропусками — координати центру мас частини корабля у локальній системі координат цієї частини.

  6. Наступний рядок містить єдине число m — масу частини корабля в грамах (без урахування маси палива, що може знаходитись в ній)

 3. Наступний рядок містить єдине число G — кількість баків корабля

 4. Наступні G рядків містять по два числа, розділених пропусками: номер частини корабля, де розташований бак, та місткість у літрах. (Вважається, що розташування баку в частині корабля не впливає на центр мас цієї частини).

 5. Наступний рядок містить єдине число E — кількість двигунів корабля.

 6. Наступні E рядків містять по вісім чисел, розділених пропусками: кількість палива у грамах, що відпрацьовується за секунду, номер частини корабля, де розташований двигун, три числа — координати розташування двигуна у локальній системі координат цієї частини, три числа — одиничний вектор напряму вихлопу двигуна у локальній системі координат частини корабля (двигун вважається точечним, через нього продукти горіння палива викидуються у напрямку вказаного вектора).

Одиницею координат при описі корабля вважається один міліметр.

Приклад опису корабля, що складається лише з однієї частини, який має форму трикутної піраміди:

1

4 4

0 0 0

0 1000 10000

866 -500 10000

-866 -500 10000

3 0 1 2

3 0 2 3

3 0 3 1

3 3 2 1

0 0 0

0 0 7000

90000

1

1 100

1

100 1 0 0 10000 0 0 1


ЛИТЕРАТУРА


1.  Томпсон H. "Секреты программирования трехмерных игр" . Издательство: Издательский дом "Питер",  Год издания: , 352 стр., 


2. Джим Адамс DirectX: продвинутая анимация (http://rapidshare.com/files/5576761/DxAnim.rar.html или http://www.twirpx.com/file/11333/


3. Андре Ламот "^ Секреты программирования трехмерных игр для Windows Советы профессионала по трехмерной графике и растеризации (+ CD-ROM)" (скачать http://www.infanata.org/index.php?newsid=1128227720)


4  Андре Ламот "^ Секреты программирования игр для Windows" (http://pmg.org.ru/gamedev/index.html)


5. Фрэнк Д. Луна "Введение в программирование трехмерных игр с DirectX 9.0" (http://www.takebooks.com/product_info.php?products_id=392&link=yes&bid=186) (прямая ссылка на книгу http://go2load.net/smart/Prog3D_DirectX9.zip)


6. Жарков В.А. "Программирование трехмерных игр и приложений на Visual C# 2008 и DirectX 10" (http://www.sprinter.ru/books/1953152.html

7. А. Поляков, В. Брусенцев "Программирование графика GDI+ и DirectX 9" (http://www.ozon.ru/context/detail/id/2162747/)


8. Форум разработчиков: http://super-mega.narod.ru/977.html

 Сайт разработчиков игр: http://pmg.org.ru/gamedev/index.html


     (теоретические аспекты движения космических тел)

9. Статья Я.Перельмана о космических полетах: http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tm/1937/1/kosmich-eskadr.html

10. Бутиков Е.И. "Движение космических тел в компьютерных моделях. I Задача Кеплера" (прямая ссылка http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=24285&file=2001_3-4_020.pdf) 

10а. Бутиков Е.И. Учебные материалы (http://faculty.ifmo.ru/butikov/Planets/index.html)

11. Учебные материалы (http://www.astronet.ru/db/msg/1177040/chapter4_01.html)

12. Википедия: Космический аппарат (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82

 

Схожі:

Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconНаказ №1062 м. Севастополь Про підсумки міського етапу ХІ всеукраїнського турніру юних правознавців
«Про проведення міського етапу ХІ всеукраїнського турніру юних правознавців» 08 жовтня 2013 року на базі загальноосвітньої школи...
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconПрограма проведення фінального етапу ХV всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М. Й. Ядренка
Реєстрація та поселення учасників турніру. Екскурсія до розважального центру в магазині «Епіцентр»
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconНаказ №327 Про підсумки фінального етапу XV всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М. Й. Ядренка у 2012/2013 навчальному році
М. Й. Ядренка у 2012/2013 н р.» з 30 жовтня по 04 листопада 2012 року на базі комунальної обласної загальноосвітньої школи-інтернат...
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconЗвіт про проведення та результати ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2010/20111 н р. Олімпіада проведена у два тури
Ппочо, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету ІІІ етапу олімпіади з інформатики
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconІнформатики (4 лютого 2012 р.)
Протокол попередніх результатів І туру ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconІнформатики (4 лютого 2012 р.)
Протокол попередніх результатів І туру ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconІнформація про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2010/2011 н р. Олімпіада проведена у два тури : І тур 5 лютого 2011 року
Білянін Г.І. директор іппочо, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету ІІІ етапу олімпіади з інформатики
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconПравила проведення Всеукраїнського турніру юних інформатиків Загальні положення про Турнір Юних Інформатиків
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. №305. Правила Всеукраїнського тюі розробляються та затверджуються Організаційним...
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconПротокол засідання апеляційної комісії ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
Данильчук Руслан (завдання 1) – після повторної перевірки кількість балів не змінилась (отримано 3 бали)
Завдання I етапу Всеукраїнського турніру з інформатики 2009р iconСклад членів штабу лічильної комісії ХV всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М. Й. Ядренка

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи