Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма
Скачати 449.74 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма
Сторінка1/3
Дата29.09.2012
Розмір449.74 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3Головне управління освіти і науки

Чернівецької облдержадміністрації

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Чернівецький обласний центр практичної психології і соціальної роботи


АДАПТОВАНА РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА

« РОЗВИВАЄМО ПАМ'ЯТЬ РАЗОМ»


«Затверджено»

Рішенням обласної експертної комісії Чернівецького обласного центру

практичної психології і соціальної

роботи ОІППО від

«____» ______________ 200__р.

протокол №__________

Голова обласної експертної комісії

___________________________________

Укладач Палій І.І.

Схвалено рішенням педради комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №2»

Від__________________ №___________Чернівці 2011

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Наші відчуття та образи сприймання, думки і почуття, рухи та дії не зникають безслідно, а запам'ятовуються, закріплюються в мозку, поступово утворюючи індивідуальний досвід. Цей досвід довго або не дуже зберігається і при потребі відтворюється. Дещо при цьому й забувається.

Запам'ятовування, зберігання, відтворення й забування різноманітного досвіду — це і є пам'ять людини. Пам'ять виконує важливі функції. У своїй діяльності ми спираємося на вже набутий досвід. Значення пам'яті полягає, передусім, у можливості закріплення, зберігання і подальшого використання людиною свого досвіду. Отже, вона є необхідною умовою всього психічного розвитку. Нові зрушення в розвитку психіки завжди грунтуються на вже досягнутих результатах, що зберігаються у мозку людини.

Залежно від того, що запам'ятовується і відтворюється, розрізняють чотири види пам'яті: образну, словесно-логічну, рухову, емоційну.

^ Образна пам'ять виявляється в запам'ятовуванні образів, уявлень, конкретних предметів, явищ, їхніх властивостей і наочних зв'язків, відношень між ними.

Залежно від того, які аналізатори сприймають об'єкти, при запам'ятовуванні образна пам'ять буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою тощо.

В образній пам'яті ми оперуємо образами, уявленнями різного ступеня складності: образами поодиноких предметів, уявленнями про їхні спільні зовнішні властивості і, нарешті, алего­ричними символічними образами, в яких закріплюємо і певний абстрактний зміст.

Змістом словесно-логічної пам'яті є наші думки, поняття, що відображають предмети та явища, їхні загальні властивості, істотні зв'язки і відношення. Думки не існують без мови, тому і пам'ять на них називається не просто логічною, а словесно-логічною.

Рухова пам'ять полягає в запам'ятовуванні і відтворенні людиною своїх рухів. Запам'ятовування і відтворення відбувається в різних видах ігрової, навчальної, виробничої, спортивної та іншої діяльності. Сам процес засвоєння усного і писемного мовлення потребує запам'ятовування необхідних рухів, утворення і закріплення цілих систем. Рухова пам'ять дає людині змогу свідомо використовувати закріплені системи рухів при виробленні нових та є однією з умов утворення різноманітних умінь і навичок, необхідних у навчальній, трудовій та іншій діяльності.

Емоційна пам'ять полягає в запам'ятовуванні і відтворенні людиною своїх емоцій та почуттів. Безпредметних емоцій, тобто не пов'язаних із чимось, не буває.

Тому і запам'ятовуються емоції не самі по собі, не в «чистому вигляді», а разом з об'єктами, що їх викликають. Важливу роль у запам'ятовуванні відіграє мова. За допомогою слів людина усвідомлює свої почуття і завдяки цьому краще їх запам'ятовує і відтворює.

Залежно від того, як процеси пам'яті включаються у структуру діяльності людини, як вони пов'язані з її цілями і засобами, пам'ять поділяють на мимовільну і довільну. Про мимовільну пам'ять говорять тоді, коли щось запам'ятовується й відтворюється без спеціальної мети запам'ятати це чи пригадати. У випадках, коли ми свідомо вирішуємо щось запам'ятати, пригадати — це довільна пам'ять. Тут процеси запам'ятовування і відтворення — спеціальні, мнемічні дії.

Мимовільна і довільна — два послідовні ступені розвитку пам'яті.

Короткочасною називають таку пам'ять, для якої характерне швидке запам'ятовування матеріалу, негайне його відтворення і дуже короткий термін збереження. Обсяг її, як правило, обмежений. Функція тривалої пам'яті полягає в набутті і закріпленні знань, умінь і навичок, розрахованих на довге збереження і подальше систематичне використання.

Виділяють також і оперативну пам'ять — це процеси, які забезпечують запам'ятовування, збереження і відтворення інформації, потрібної для певної конкретної діяльності. Виконавши свою функцію, інформація може забуватися.

Індивідуальні відмінності у процесах пам'яті виявляються у швидкості, точності, надійності запам'ятовування і готовності до відтворення.

Пам'ять дитини до трьох років є ще мимовільною. Запам'ятовування і відтворення відбувається у процесі практичної та ігрової діяльності, під час спілкування дитини з дорослими. Дитина ще не може ставити собі за мету щось запам'ятати, тим більше, не може зробити чогось для досягнення цієї мети. Але під впливом запитань дорослих («Що ти бачив?», «Куди поклав іграшку?» тощо) малюк під кінець третього року вже намагається відтворювати те, що запам'ятав.

У дошкільному віці інтенсивно розвивається передусім мимовільна пам'ять. Дошкільня засвоює і закріплює у своїй пам'яті велику кількість знань не в результаті спеціального навчання, а у процесі дедалі складнішої за своїм змістом практичної та ігрової діяльності, спілкування.

Постійна турбота про загальний розумовий розвиток дитини, про поступове ускладнення змісту її діяльності, формування пізнавальних інтересів є водночас і основною умовою розвитку мимовільної пам'яті. Другим завданням у вихованні пам'яті дошкільників, яке особливо важливе для підготовки їх до школи, є формування елементарних прийомів довільної пам'яті. Для цього, крім практичної та ігрової діяльності, радимо використовувати й елементи обов'язкових занять із дітьми.

Особливості розвитку пам’яті слабочуючих дітей.

Мимовільне запам’ятовування гірше, ніж в нормі, менш продуктивне і точне. Образи предметів у пам’яті залежать від яскравості, контрастності ознак; краще запам’ятовуються яскраві об’єкти, ніж малопомітні, не залежно від значимості. Особливо відстає словесна пам’ять. Часто допускають заміни слів: А) за звучанням (угол – уголь, дрожит – держит) Б) за значенням (крыло – голубь, кисть – краска). Вітворюючи фразу, можуть втратити слово і не прагнуть зробити речення без нього зрозумілим. Організація пам’яті менш системна, ніж в нормі. Рідше користуються прийомами осмисленого запам’ятовування.

Найбільше відставання в розвитку пам’яті фіксується у дошкільників і молодших школярів, потім воно зменшується. Стадії розвитку словесної пам’яті у слабочуючих дітей.

1. (1-3 класи) - запам’ятовування за типом поширення: приріст об’єму відтворюваного матеріалу від повторення до повторення. При цьому смисл матеріалу може бути не зрозумілим.

2. (4-6 класи) - запам’ятовування за типом охоплення: дитина розуміє і зафіксовує загальний зміст тексту, ключові слова, а потім доповнює пропущені елементи.

Мета прграми: розвиток пам’яті слабочуючих учнів.

Завдання програми:

 • 1. Підвищення рівня розвитку пам'яті.

 1. Розвивати загальну та дрібну моторику.

 2. Коригувати вміння адекватно реалізовувати отриману інформацію («бачу» + «чую» = «роблю»).

 3. Вчити виконувати завдання самостійно і з групою, знаходити спільну мову, приймати думку іншого або відстоювати свою.

 4. Розширювати словниковий запас.

 5. Виховувати самостійність, впевненість, старанність, охайність, підвищувати рівень самоконтролю.

 6. Навчати прийомів релаксації, зняття психом'язового напруження.

^ Структура занять. Для полегшення засвоєння завдань кожне наступне заняття планувала з урахуванням змісту попереднього, але з ускладненнями.

Програма орієнтована на групу з 4—10 дітей середнього, старшого дошкільного та молодшо шкільного віку.

Заняття радимо проводити один раз на тиждень.

Час:

 • середня група — 20—25 хвилин;

 • старша група — до 30 хвилин.

Методи роботи: розвивальні ігри, вправи, малювання.

^ ВИКОРИСТУВУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНТРУМЕНТАРІЙ

ДІАГНОСТИКА ПАМ'ЯТІ ДІТЕЙ 4-5 РОКІВ

СЛУХОВА ПАМ'ЯТЬ

Методика «Запам'ятай слова»

^ ЗОРОВА ПАМ'ЯТЬ

ДІАГНОСТИКА ПАМ'ЯТІ ДІТЕЙ 5 - 6 РОКІВ

СЛУХОВА ПАМ'ЯТЬ

Методика «10 слів»

Методика «Повторення фраз»

ЗОРОВА ПАМ'ЯТЬ

Методика «Упізнавання предметів»

^ ОБРАЗНА ПАМ'ЯТЬ

Методика «Піктограми» (тести А. Лурії)

ДОВІЛЬНА ПАМ'ЯТЬ

Методика «Набір картинок» (Я. Коломенський)


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Тема заняття

Кількість годинЗаняття 1

1Заняття 2

1Заняття 3

1Заняття 4

1Заняття 5

1Заняття 6

1Заняття 7

1Заняття 8

1Заняття 9

1Заняття 10

1Заняття 11

1Заняття 12

1Заняття 13

1Заняття 14

1Заняття 15

1Заняття 16

1Заняття 17

1Заняття 18

1Заняття 19

1Заняття 20

1

Всього

20

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ І БАТЬКАМ

 1. Якщо запам'ятовування відбувається на слух, матеріал зачитуйте достатньо голосно, вимовляйте чітко, не занадто швидко.

 2. Залежно від віку, слова і числа для запам'ятовування зачитуйте двічі чи тричі. Для запам'ятовування великих оповідань перечитуйте їх 3—4 рази. При візуальному запам'ятовуванні матеріалу потрібно зважати на його складність і відводити достатню кількість часу.

 3. При організації навчальної діяльності варто враховувати індивідуальні відмінності пам'яті учнів.

 4. Зважайте на тип пам'яті (слухова чи зорова) кожного учня.

 5. Створюйте сприятливі умови для розвитку процесу запам'ятовування, викорис­товуйте на заняттях наочність.

 6. На уроках математики практикуйте усну лічбу, яка розвиває уяву та образну пам'ять.

 7. Використовуйте ігрові моменти: у кожній грі діти не вигадують, не згадують, а уявляють інформацію, з якою граються. Цього достатньо для ефективного запам'ятовування.

 8. Приділяйте більше уваги читанню вголос і відтворенню прочитаного.^ СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАНЯТТЬ

ЗАНЯТТЯ 1

Мета:

 • розвивати слухову пам'ять;

 • розвивати зорову пам'ять;

 • розвивати мовлення, активізувати і збагачувати словниковий запас, розвивати вміння ставити запитання і відповідати на них;

 • розвивати загальну та дрібну моторику;

 • підтримувати позитивний настрій у групі однолітків, фор­мувати відчуття близькості з іншими дітьми.

Матеріали: клубок ниток, іграшки, музичні записи, предметні картинки (одяг).

^ Вправа «Клубочок»

Діти сідають у коло. Психолог обмотує нитку навколо пальця, коротко розповідає про себе (каже своє ім'я, як його називають друзі, батьки, колеги, що він любить робити), потім передає клубок наступному гравцеві, той розповідає про себе і т. д. У кінці гри утворюється коло. Психолог запитує: «На що ми всі тепер стали схожі?». Діти натягують нитку, заплющують очі та уявляють, що вони стали одним цілим, що кожен із них займає важливе місце у цьому цілому.

^ Гра «Крамниця»

Грають дорослий і дитина або кілька дітей. Дорослий «відсилає» дитину до крамниці щось купити. Спочатку йдеться про один-два предмети, але поступово їхня кількість зростає.

4—5 років — 6 предметів. 5—6 років — 8—10 предметів.

^ Вправа «Запам'ятай свою позу»

Усі стають у коло або розміщуються довільно. Кожна дитина має стати або сісти у певну позу і запам'ятати її. Коли зазвучить музика, всі розбігаються, а коли закінчиться — повертаються на свої місця і стають у ту ж саму позу.

^ Вправа «Запам'ятай картинки»

Доберіть предметні картинки із зображенням одягу. Діти розглядають 1—2 хвилини, а потім по черзі називають, що запам'ятали. 4—5 років — 5 картинок. 5—6 років — 8—10 картинок.

^ Вправа «Прощання»

Діти передають клубок по колу і називають улюблене ім'я того, з ким прощаються.


ЗАНЯТТЯ 2

Мета:

 • розвивати слухову пам'ять;

 • розвивати зорову і моторну пам'ять;

 • розвивати увагу;

 • розвивати мовлення;

 • розвивати загальну та дрібну моторику;

 • виховувати доброзичливе ставлення до інших, емпатію.

Матеріали: іграшки, музичні записи, предметні картинки(одяг), папір, олівці.

^ Вправа «Клубочок»

Діти передають по колу клубок, дарують усмішку і називають наступного гравця його улюбленим іменем.

Гра «Крамниця»

Замініть предмети-іграшки, щоб ті були іншими, ніж на першому занятті. Дорослий просить дитину піти до крамниці щось купити. Спочатку йдеться про один-два предмети, але поступово їхня кількість зростає.

4—5 років — 6 предметів. 5—6 років — 8—10 предметів.

^ Вправа «Запам'ятай порядок»

Грають 4—10 дітей: стають у шеренгу одне за одним. Один із гравців оглядає їх протягом 30—40 с, потім відвертається і називає імена — хто за ним стоїть (міняються місцями).

^ Вправа «Запам'ятай картинки»

Доберіть предметні картинки, які були на попередньому занятті. Діти розглядають їх протягом 1 —2 хвилин, а потім називають тільки предмети жовтого кольору.

4—5 років — 5 картинок (з них 3 жовтих). 5—6 років — 8—10 картинок (з них 4—5 жовтих).

^ Вправа «Запам'ятай і намалюй»

Діти мають відтворити на аркуші паперу картинку, яку протягом 5 секунд показував ведучий.

4—5 років — 5 картинок (хатинка, вікно, димар, дах, паркан). 5—6 років — 8 картинок (хатинка, вікно, димар, дах, паркан, сонце, хмара, дим).

Вправа «Прощання»

Психолог протягує руку долонею догори, а діти накладають свої долоні згори, створюючи пірамідку.


^ ЗАНЯТТЯ З

Мета:

 • розвивати увагу, спостережливість;

 • розвивати сприймання (кольору, форми, розміру);

 • розвивати зорову і слухову пам'ять;

 • розвивати дрібну моторику;

 • розвивати мовлення (збагачувати словник, покращувати зв'язність);

 • удосконалювати навички спілкування.

Матеріали: картонні прямокутники, геометричні фігури (7—10 штук), предметні картки (овочі), папір, палички.

^ Пальчикова гімнастика «Котик та півник»

Рано-вранці на зорі

Встає півник у дворі,

Голосно співає,

Гребінцем киває.

Пальці з'єднані в замок. Пучки пальців правої руки натискають на тильну сторону лівої.

У дворі ще кіт живе,

Любить він поспати.

Півник співом не дає

Котику дрімати: Ш-ш-ш!

І гніть кінчики пальців і прошипіть, як сердита кішечка: ш-ш-ш!

Та тепленьке сонечко Котика пригріло. На травичці він заспав, Муркнув тихо: «Мр-р-р-няв!». ^ Різко розчепірте пальці, промуркотіть, як задоволений котик.

Гра «Повторюй за мною»

Перший гравець називає будь-яке слово (наприклад, кіт), другий повторює його і додає (також довільно) своє слово (кіт, мишка). Наступний називає обидва слова по порядку і знову додає нове слово (кіт, мишка, молочко).

^ Гра «Склади килимок»

Візьміть два картонних прямокутники, на один з яких наклейте візерунок — «килимок» із 7—10 геометричних фігур, а також комплект геометричних фігур, щоб можна було викласти такий самий візерунок. Дитині показують зразок, вона розглядає його 30—40 с. Потім дорослий перевертає килимок зворотною стороною і пропонує викласти такий самий.

Ускладнення: кількість елементів візерунка поступово зростатиме на наступних заняттях.

4—5 років — 6—7 геометричних фігур. 5—6 років — 7—10 фігур.

^ Вправа «Запам'ятай картинки»

Продемонструйте предметні картинки із зображенням овочів. Діти розглядають їх 1—2 хвилини, а потім називають тільки ті предмети, які були зеленого кольору.

4—5 років — 5 картинок (з них 3 зелених). 5—6 років — 8—10 картинок (з них 4—5 зелених).

^ Вправа «Запам'ятай і виклади»

Діти розглядають візерунок із паличок і викладають його по пам'яті.4—5 років — 5—7 паличок. 5—6 років — 7—10 паличок.

^ Релаксаційна вправа (хвилинка відпочинку «Сонечко»)

Діти стають у коло, піднімають руки до сонечка, підводяться на носочки, тягнучись до нього, підставляють йому обличчя, насолоджуються теплими промінчиками. Сонечко дарує кожному по веселому осяйному зайчику, з яким вони можуть погратися: притулити до грудей, до щічок, погладити, подарувати одне одному...


ЗАНЯТТЯ 4

Мета:

 • розвивати довільне запам'ятовування;

 • вчити дітей сприймати і запам'ятовувати предмети не ізольовано, а у практиці застосування;

 • використовувати прийоми смислового запам'ятовування і пригадування;

 • розвивати моторну пам'ять;

 • розвивати мовлення (збагачувати фонематичні уміння, словниковий запас);

 • розвивати вміння погоджувати свої дії з діями доро­слого.

Матеріали: набір геометричних фігур (7—10), предметні картинки (овочі), грамзапис.

^ Пальчикова гімнастика «Гості»

Гості

— Мамо, мамо!

Долоні міцно притиснуті. Мізинці чотири рази постукують один об одного.

— Що, що, що?

Тричі постукайте один об одного вказівними пальцями.

 • Гості їдуть!

 • Ну то й що?

 • Добрий день!

 • Добрий день!

Спочатку постукайте один об одного мізинцями, потім вказівними пальцями. Середній і підмізинний пальці двічі перехрещуються з тими ж пальцями другої руки, обходячи їх то праворуч, то ліворуч.— Цьом, цьом (гості цілуються)\ Середній і підмізинний пальці постукують по тих же пальцях другої руки.

Останні слова і рухи повторіть двічі.

^ Гра «Склади килимок»

Повторюється гра з попереднього заняття, змініть тільки візерунки.

Гра «Запам'ятай картинки»

Доберіть 5—7 картинок. Діти розглядають їх 1—2 хвилини, потім малюнки ховають, а малюкам пропонують намалювати ті картинки круглої форми, які вони запам'ятали.

4—5 років — 5 картинок. 5—6 років — 8—10 картинок.

^ Гра «Запам'ятай свою позу»

Усі стають у коло або розміщуються в залі довільно. Кожна дитина має стати або сісти у певну позу і запам'ятати її. Коли зазвучить музика, всі розбігаються, а коли музика закінчиться — повертаються на свої місця і займають ту ж саму позу.

  1   2   3

Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково – методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Комплексна розвивальна програма соціального педагога професійно – технічного навчального закладу з формування навичок здорового способу...
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької ода чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецька обласна психолого-медико-педагогічна консультація План
Вступне слово Жукотинської В. Д., заступника начальника Головного управління освіти І науки Чернівецької ода
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Програма розроблена для дітей 4-6 років. Вона складається з 13 занять. Тривалість заняття 30 хв
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Вирішити дану проблему кожній дитині покликана допомогти програма спецкурсу «я І світ професій»
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Важливо навчити їх розрізняти емоційні стани оточуючих та власні – свідомо. Адже емоційна компетентність є основою не тільки соціальної...
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Агресія — це фізична або словесна поведінка людини, спрямована на пошкодження або руйнування. Якщо агресія виявляється в найбільш...
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою програма
Реєстрація учасників круглого столу (1 ауд., Іппочо, вул. Івана Франка, 20, м. Чернівці)
Головне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
«Я» в системі стосунків з оточуючими людьми. Різнобічність ціннісної спрямованості, формування цінносності в трьох сферах існування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи