Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області icon

Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області
НазваВимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області
Сторінка1/5
Дата16.11.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5Вимоги

до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради ІППО Чернівецької області


Л.І.Пархомова, методист центру

координації діяльності

РМК(ММК) та менеджменту ІППО Чернівецької області

Нові цілі модернізації освітньої галузі спрямовані на розвиток національної системи освіти, що має відповідати викликам часу і потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в суспільстві, що постійно змінюється. Особливого значення набуває  модернізація шкільної освіти на засадах особистісно зорієнтованої парадигми, яка вимагає від педагогів знань тенденцій інноваційних змін у системі сучасної освіти, розуміння суті педагогічних технологій, знання інтерактивних форм та методів навчання, критеріїв технологічності, створення оптимальної авторської методичної системи, вміння аналізувати й оцінювати свій індивідуальний стиль, розвинутих дидактичних рефлексивних, діагностичних умінь.

Підвищення рівня освіченості педагогів, виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості є основною метою освіти. Тому держава і суспільство підвищили вимоги до педагогічних працівників щодо застосування ними інноваційних педагогічних технологій та методик, реалізації принципів індивідуалізації, диференціації, інтеграції навчання у практичній діяльності, впровадження інтерактивних форм, нових методів і засобів навчання, виховання й управління, тобто таких професійних умінь та навичок, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях, критичному мисленні, здатності застосовувати наукові надбання на практиці.

Одне з найважливіших завдань українського суспільства  – модернізувати освіту шляхом проведення науково-методичних досліджень та розробок, втілення їх  результатів у практику освіти, забезпечення закладів освіти новими засобами навчання, науково-методичними виданнями. А поява нових навчальних дисциплін та їх викладання, зміни в програмах, підручниках вимагають нових методичних розробок, які би допомагали вчителю краще орієнтуватися в нових вимогах та якісніше здійснювати навчально-виховний процес.

Окрім того, пунктом  5.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників встановлено, що педагогічне звання «вихователь-методист», «вчитель-методист» може присвоюватися педагогам навчально-виховних закладів, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами. 

Методична розробка являє собою посібник для педагога, в якому відображені цілі, засоби, методи і форми викладання тієї чи іншої дисципліни. Всі види методичних розробок мають відповідати навчальним програмам, планам.

Методичні розробки умовно можна розділити на 4 групи:

Класифікація груп

Програмно-методичні (спрямовані на організацію навчального процесу і управління ним)

Навчальний план

Навчальна програма

Навчальні (основні засоби навчання)

Підручник

Навчальний посібник

Конспекти уроків

Допоміжні (допомагають закріпити навчальний матеріал на прикладах і задачах, сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу)

Практичні роботи

Хрестоматії

Збірники завдань

Навчально-методичні (включають матеріали з методики викладання, вивчення курсу, контрольні роботи, організація самостійної роботи тощо)

Методичні вказівки

Методичні рекомендації

У методичній розробці обов'язково повинен бути елемент новизни (додаток 1).


Відповідно до Положення про Вчену раду ІППО Чернівецької області Р.3, п.3.1. Вчена рада інституту розглядає питання підготовки і видання підручників, навчальних посібників та іншої наукової й навчально-методичної літератури. На засіданні Вченої ради приймається рішення про схвалення (не схвалення) поданого матеріалу, надаються рекомендації до друку. Матеріали схвалені до використання друкуються за рахунок авторів і апробуються за місцем роботи.

Просимо прийняти до уваги, що згідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 р. № 1/9-399 «Про навчальні плани на 2012 / 2013 навчальний рік» всі навчальні програми, що використовуються в навчально-виховному процесі, повинні мати відповідний гриф Міністерства.

Матеріли, що пропонуються для схвалення Вченою радою подаються методисту відповідного фаху ІППО Чернівецької області не менш, ніж за два тижні для ознайомлення, визначення правильності оформлення матеріалів, цінності і необхідності розробки. Підготовлені матеріали подаються в двох екземплярах, один екземпляр, в разі схвалення Вченою радою, залишається у методиста, другий віддається автору (укладачу).

Разом з матеріалами, в окремих файлах, подаються по одній титульній сторінці і рецензії. Просимо дотримуватися вимог до оформлення даних матеріалів, їх грамотності. На титульній сторінці (додаток 2), повинні бути підпис завідувача РМК(ММК), № протоколу засідання методичної ради кабінету та печатка методкабінету (за наявності). Назва розробки (посібник, збірник, рекомендації, довідник тощо), тема, автори (укладачі, упорядники, відповідальні за випуск).

Окрему увагу потрібно звернути на підготовку рецензій (додаток 3). Рецензії повинні бути написані не менш, ніж двома висококваліфікованими фахівцями відповідного профілю. Одна - науковцями, а друга - викладачами-методистами, старшими викладачами, методистами ІППО та управління (відділу) освіти, вчителями-методистами. Підписи рецензентів потрібно завірити печатками установ освіти і записами, що підтверджують дані підписи. Оригінали титульних сторінок і рецензій залишаються на зберіганні в ІППО.

Методисти ІППО не пізніше, ніж за тиждень передають один екземпляр матеріалів на розгляд засідань кафедр, а другий секретарю Вченої ради (додаток 4).

Через тиждень після засідання Вченої ради один екземпляр матеріалів повертається авторам (укладачам).
  1   2   3   4   5

Схожі:

Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconВимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області
На засіданні Вченої ради приймається рішення про схвалення (не схвалення) поданого матеріалу, надаються рекомендації до друку. Матеріали...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconРішення Вченої ради іппо чернівецької області
«Про підсумки І етапу програми проведення дослідно-експериментальної роботи «Формування соціальної компетентності учнів з особливими...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconРішення Вченої ради іппо чернівецької області №3
Заслухавши І обговоривши звіт заступника директора іппочо з наукової роботи Мельничук Г. Л. про результати проведення дослідно-експериментальної...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconНаказ №479 Про підсумки надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань інклюзивного навчання в закладах освіти області
Чернівецької облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відповідальними працівниками...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconПро проведення обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти
Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти серед педагогічних...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconПро залучення осіб з погодинною оплатою праці в Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Керуючись Законами України «Про оплату праці»
«Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Чернівецької області при Чернівецькому обласному інституті...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconНаказ №436 Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у 2013 році
«Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у ІІ семестрі (вересні-грудні)...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconМінченко Т. А, методист українознавства іппочо
У рамках серпневих інструктивно-методичних нарад педагогічних працівників Чернівецької області відбулися секційні засідання вчителів...
Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області iconНаказ №511-од про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області у 2012, 2013 роках
Закону України «Про освіту» від 23. 05. 1991 (зі змінами від 23. 12. 2010), обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи