Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 icon

Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20




Скачати 70.71 Kb.
НазваДодаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20
Дата08.08.2012
Розмір70.71 Kb.
ТипДодаток

Додаток

до листа Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

від 22.02.2012 № 01-31/503


Протокол № 20

засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО від 16 лютого 2012 року


Присутні: Романовська Д.Д., Шурубура С.Т., Боярин Л.В., Ілащук О.В., Драпака А.В., Толочко І.М., Гончарова-Чагор А.О., Реус О.А., Пислар О.В., Чаплак Я.В., Комісарова С.М., Анатійчук М.О.

На розгляд обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО подано:

  1. Фаховий корекційно-розвивальний інструментарій – 14 програм.

  2. Фаховий діагностичний інструментарій – 87 методик.


^ Рішення обласної експертної комісії

науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ОІППО

I. Затвердити до використання у роботі з дітьми освітніх навчальних закладів наступний фаховий корекційно-розвивальний та психодіагностичний інструментарій:

^ I.1. Програми роботи

1. Корекційно-розвивальну програму «Сходинки розвитку розумової та пізнавальної активності дітей із ЗПР», упорядковану методистом-психологом РМЦ управління освіти Глибоцької райдержадміністрації Колесник А.І.

2. Комплексну корекційну програму для роботи з першокласниками з вадами розумового розвитку, упорядковану методистом-психологом РМЦ управління освіти Глибоцької райдержадміністрації Колесник А.І., соціальним педагогом Каменюк В.В., практичним психологом Старововчинецького ліцею Сусловою Н.О., практичним психологом Коровійської ЗОШ Глибоцького району Флюндра Ю.В.

3. Корекційно-розвивальну програму з розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, які мають труднощі в навчанні, упорядковану практичним психологом Комарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Кельменецького р-ну Адамчук Е.Г.

4. Програму корекційних занять «Запобігання та обмеження проявів агресивної поведінки молодших підлітків», для учнів 10-11 років розроблену практичним психологом Кам'янської ЗОШ І-ІІІ ст. Сторожинецького р-ну Васелович М.І.

5. Корекційно-розвивальну програму «Розвиток пізнавальних процесів у дошкільників», розроблену практичним психологом Сторожинецького ДНЗ №2 Порошняк А.А.

6. Корекційно-розвивальну програму з формування емоційної компетентності дітей 4-5 років «Чарівний світ емоцій», упорядковану практичним психологом ДНЗ №2 м. Чернівці Сімак О.І.

7. Комплексну програму «Підлітковий суїцид: превенція, інтервенція, поственція», розроблену кандидатом психологічних наук, практичним психологом ВПУ №3 м. Чернівці Коса Н.С.

8. Програму з «Педагогіки та психології» для учнів 10 класу, розроблену практичним психологом Кельменецького ліцею Корній С. П.

9. Програму з спецкурсу «Я і світ професій» для учнів 8-9 класів, упорядковану практичним психологом Новодністровської гімназії Артемовою К.М.

10. Програму «Формування психологічної стійкості студентів-випускників та готовності до майбутньої професійної діяльності», упорядковану практичним психологом Чернівецького державного комерційного технікуму Красовською С.І.

11. Програму розвивальних занять «Використання елементів ароматерапії у розвитку пізнавальної та емоційної сфери дітей з особливими потребами», упорядковану методистом відділу освіти Глибоцької райдержадміністрації Колесник А.І., практичним психологом Старововчинецького ліцею Сусловою Н.О., соціальним педагогом Каменюк В.В.

12. Програму «Розвиток толерантної особистості як основа формування гармонійного індивіда», упорядковану методистом-психологом РМК управління освіти Кельменецької райдержадміністрації Лопанчук Ж.О.

13. Корекційно-розвивальну програму факультативу для дітей 1-4 класів, упорядковану практичними психологами ліцею №4 Шумиляк Т.П., ЗОШ №3 Твардовська О.І. м. Чернівці.

^ I.2. Психологічні методики для використання в кризовій ситуації, адаптовані кандидатом психологічних наук, практичним психологом ВПУ №3 (застосовуються тільки стосовно дітей у яких наявні ознаки суїцидальних тенденцій)

1. «Карта ризику суїцидальності» Н. Конончук. (Джерело: Лісова О.С. Психологія суїцидальної поведінки. – Чернівці, 2004. – 234 с.)

2. Методика визначення нервово-психічної стійкості та ризику дезадаптації у стресі «Прогноз». (Джерело: Лісова О.С. Психологія суїцидальної поведінки. – Чернівці, 2004. – 234 с.)

3. Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність». (МЛО-АМ) (Джерело: Лісова О.С. Психологія суїцидальної поведінки. – Чернівці, 2004. – 234 с.)

4. Опитувальник репресивності Бека. (Джерело: Лісова О.С. Психологія суїцидальної поведінки. – Чернівці, 2004. – 234 с.)

5. Опитувальник оцінки душевного болю (Е. Шнейдман). (Джерело: Лісова О.С. Психологія суїцидальної поведінки. – Чернівці, 2004. – 234 с.)

6. Методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М. Горська). (Джерело: Рибалка В.В.Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: методичні рекомендації. – Київ.:ІПППО АПН «Україна», ПП Шербатих О.В. 2007. – 68С.

7. Методика Шуберта «Діагностика ступеня готовності до ризику». (Джерело: Лісова О.С. Психологія суїцидальної поведінки. – Чернівці, 2004. – 234 с.)

^ I.3. Методики для визначення соціально-психологічного клімату в колективі, адаптовані НМЦППСР ІППОЧО

1. Методика В.І. Шкатулли «Атмосфера в колективі» (Джерело: http://pochshkola.blogspot.com/)

2. Методика визначення стилю керівництва трудовим колективом (Джерело: http://kazachiner.narod.ru/)

3. Тест “Оцінка рівня соціально-психологічного клімату в колективі школи” (Джерело: http://pochshkola.blogspot.com/)

I.4. Діагностичний інструментарій працівника психологічної служби професійно-технічного навчального закладу, що складається з двох частин, адаптовані методистом НМЦ ПТО ЧО

1. І частина банку діагностичного інструментарію: Методика Айзенка; Методика вивчення рівня самооцінки; Соціометрія; Методика «Моя самооцінка»; Тест-опитувальник «Самооцінка»; Опитувальник РСК; Діагностика загального рівня комунікабельності; Діагностика ефективності педагогічних комунікацій; Діагностика потреби у спілкуванні; Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфері; Діагностика домінуючої перцептивної модальності; Діагностика асертивності поведінки; Діагностика рівня агресивності; Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності особистості; Діагностика домінуючої емоційної модальності в педагогів; Діагностика комунікативної толерантності; Визначення деструктивних налаштувань у міжособових стосунках; Діагностика синдрому «вигорання» в професіях системи «людина-людина»; Діагностика рівня полікомунікативної емпатії педагога; Діагностика емоційних бар'єрів у міжособовому спілкуванні; Діагностика рівня особистісної тривожності; Діагностика рівня особистісного контролю; Діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях; Діагностика стану агресії; Об'єктивна методика визначення типу темпераменту; Типологія особистостей на засадах врахування їх базових психодинамічних властивостей та їх аксіопсихологічна характеристика; Воля; Методика дослідження суб’єктивного контролю; Методика: Дослідження наполегливості; Методика: Дослідження наполегливості школярів; Методика: Дослідження розвитку вольових якостей; Методика : Дослідження імпульсивності; Дослідження темпераменту. (Джерело: Серія «Психологічний інструментарій». – К.: Главник, 2004-2006 рр.)

2. ІІ частина банку діагностичного інструментарію: Дослідження сили нервової системи; Методика: Формула темпераменту; Дослідження темпераменту за методикою Г. Айзенка (EPQ); Дослідження типу темпераменту за методикою Г. Айзенка (ЕРІ); адаптованою А.Г. Шмельовим; Дослідження типу характеру за К. Юнгом; Дослідження властивостей темпераменту за методикою В.М. Русалова; Методика: Дослідження характерологічних тенденцій; Методика: Дослідження характеру особистості; Дослідження схильності до ризику; Дослідження вольової саморегуляції; Дослідження акцентуацій характеру; Методика «Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур»; Дослідження самооцінки особистості; Дослідження самооцінки та рівня домагань особистості; Дослідження рівня домагань за моторною пробою Шварцландера; Дослідження рівня домагань на основі вибору карток; Дослідження самоставлення; Дослідження егоцентризму; Дослідження схильностей особистості; Диференційно-діагностичний опитувальник інтересів; Методика: Дослідження професійної готовності; Дослідження комунікативних та організаторських здібностей; Дослідження спрямованості інтересів; Дослідження типології особистості та привабливого професійного середовища; Методика оцінки комунікативних і організаторських схильностей (КОС-2); Методика діагностики професійної спрямованості особистості; Опитувальник визначення спонукань вибору професії; Опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків; Опитувальник «Мій шлях широкий»; Анкета А. Йовайші «Що мені подобається?»; Методика «Мотиви вибору професії»; Тепінг-тест Є. Ільїна; Опитувальник Спілбергера-Ханіна (СХ); Оцінка рівня нервово-психічної стійкості; Методика визначення типу акцентуації рис характеру та темпераменту; Особистісний опитувальник Я.Стреляу; Методика «Ціннісні орієнтації»; Методика «Оцінка потреби в досягненні»; Методика «Оцінка мотивації схвалення»; Дослідження суб'єктивного контролю; Дослідження характерологічних тенденцій за методикою Т.Лірі; Методика «Незакінчені речення». (Джерело: Серія «Психологічний інструментарій». – К.: Главник, 2004-2006 рр.)

^ I.5. Психодіагностичну методику визначення стресостійкості та соціальної адаптації Холмс і Раге, адаптовану практичним психологом міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Одінцовою А.О. (Джерело: Рабочая книга практического психолога / В. Шапарь, А.Тимченко, В. Швыдченко. – М.:АСТ; Харьков: Торсинг, 2007. – 672с.)

^ II. Заборонити використовувати:

1. Тест інтелекту Р. Кеттелла надрукованого в збірнику «Психологу для роботи: діагностичні методики» /упорядники М.В. Лемак, В.Ю.Петрище, поданий методистом-психологом РМК Хотинської райдержадміністрації в зв’язку з помилками в ключі методики та неточностями в стимульному матеріалі.

IIІ. Відхилити:

1. Програму курсу «Психологія особистості: основи психологічних знань для учнів 10-11 класів», упорядковану соціальним педагогом ЗНЗ №20 м. Чернівці Павлюк О.М. в зв‘язку з тим, що навчальні програми за такою тематикою вже існують.


Голова експертної комісії,

завідувачка НМЦППСР Романовська Д.Д.

Схожі:

Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconДодаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 09. 12. 2011 №01-31/2957 Протокол №19
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти
Додаток до наказу Головного управління освіти І науки облдержадміністрації №395 від 06. 06. 2012
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconНаказ №238 Про упорядкування роботи з курсової підготовки педпрацівників області у 2012 році
Головного управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації №702 від 22. 12. 2011, рішення колегії Головного управління...
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти
Додаток до наказу Головного управління освіти І науки облдержадміністрації №702 від 22. 12. 2011
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconМіністерство освіти І науки України Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Протокол № Декан факультету С. М. Панченко від 2006 р. Протокол №
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469
Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 ІІ етап Всеукраїнської...
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469
Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 ІІ етап Всеукраїнської...
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconКвота прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2012 рік Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковород
Управління освіти І науки Київської облдержадміністрації Управління освіти І науки Черкаської облдержадміністрації
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconКвота прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2012 рік Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковород
Управління освіти І науки Київської облдержадміністрації Управління освіти І науки Черкаської облдержадміністрації
Додаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20 iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151
Мон від 01. 02. 2010 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи