Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» icon

Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Скачати 57.52 Kb.
НазваНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Дата10.08.2012
Розмір57.52 Kb.
ТипНаказ
Чернівецька обласна державна адміністрація

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИНАКАЗ
04.04.2012 м. Чернівці № __222__


Про підсумки проведення

Всеукраїнської

науково-практичної конференції

«Неперервна освіта: сучасний стан,

проблеми та перспективи розвитку»

На виконання наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02.03.2012 р. № 134 «Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку».

Метою конференції було обговорення особливостей цілей, завдань, вибору форм та методів, а також прогнозування результатів неперервної освіти.

У Всеукраїнській науково-практичній конференції взяли участь науковці та педагоги з 12 областей України (Вінницької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернівецької) та міста Києва.

Під час роботи конференції працювало шість секцій: «Організаційні та соціально-психологічні умови впровадження концепції навчання упродовж життя», «Психолого-педагогічні проблеми наступності у сучасній неперервній освіті», «Неперервна освіта та дистанційне навчання», «Компетентнісний підхід у системі післядипломної освіти», «Фактори і тенденції розвитку інноваційної освіти в сучасних умовах», «Зарубіжний досвід неперервної освіти та його застосування в Україні», на яких було обговорено 86 доповідей, де висвітлювалися питання, пов'язані зі станом, проблемами та перспективами розвитку неперервної освіти педагогічних працівників.

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» розроблено відповідні рекомендації.

У зв’язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», що додаються.

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

2. 1. Забезпечити до 30.05.2012 виконання затверджених п. 1 цього наказу рекомендацій.

2. 2. Запровадити до 01.01.2013 для педагогічних працівників області різнорівневі програми навчання сучасних інформаційно-комунікативних технологій за програмами Intel та Microsoft «Освіта впродовж життя».

2.3. Поінформувати Головне управління освіти і науки Чернівецької області про виконання зазначених рекомендації до 30 червня 2012 року та до 30 грудня 2012 року.

3. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Сторожинецької, Глибоцької, Кельменецької райдержадміністрацій, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій:

3. 1. Забезпечити до 01.09.2012 виконання рекомендацій.

3. 2. Здійснювати постійно моніторинг самоосвіти педагогічних працівників з питань використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі.

4. Директору інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Біляніну відзначити роботу працівників навчального закладу за проведення конференції.

5. Наказ розмістити на сайтах Головного управління освіти і науки Чернівецької області та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника – начальника управління змісту навчання і виховання Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Л.М.Тарангул.


Начальник Головного управління М.Й.Бауер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації 04.04.2012 № 222


РЕКОМЕНДАЦІЇ
^

Всеукраїнської науково-практичної конференції


«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»


Учасники конференції дійшли висновку, що метою неперервної освіти є розвиток особистості, яка підготовлена до універсальної діяльності, має сформовані пізнавальні запити та духовні потреби, засоби самостійно планувати та реалізовувати власні цілі. У найближчій перспективі необхідно розглянути можливості впровадження навчання за індивідуальними планами, що враховує психолого-фізіологічні, генетичні та інші якості людини. Інформаційні технології, у тому числі Інтернет, допомагають більш успішно впоратися з переходом тих, хто навчається до неперервної освіти, у зв’язку з чим необхідно вдосконалити неперервну освіту вчителів через організацію диференційованого навчання комп’ютерним технологіям.


У результаті обговорення та обміну досвідом учасники конференції прийняли такі рекомендації:

 1. Головному управлінню освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації разом з Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

1.1. Створити організаційно-управлінські умови для впровадження ефективних моделей, педагогічних технологій, форм та методів навчання впродовж життя в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області;

1.2. Забезпечити створення сприятливих умов для взаємодії та спільної роботи навчальних закладів регіону з метою розвитку учня як особистості, підготовленої до універсальної діяльності, зі сформованими пізнавальними запитами та духовними потребами, засобами самостійно планувати та реалізовувати власні цілі.


 1. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

  1. Удосконалювати формат дистанційної курсової підготовки та розширювати перелік спеціальностей дистанційної форми навчання в післядипломній педагогічній освіті;

  2. Запровадити нові форми післядипломної педагогічної освіти, які б надали можливість враховувати результативність самоосвіти та саморозвитку вчителя, створювати індивідуальні траєкторії навчання, збільшити кількість вибіркових дисциплін;

  3. Сприяти запровадженню в педагогічній діяльності вчителів активних методів навчання з метою формування в учнів навичок самоосвіти та саморозвитку;

  4. Забезпечити належне висвітлення на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників області питань, пов’язаних з принципами та засадами неперервної освіти в Україні та світі.

 2. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Сторожинецької, Глибоцької, Кельменецької райдержадміністрацій, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністра­цій:

  1. Створити організаційно-управлінські умови для реалізації основних принципів неперервної освіти педагогів;

  2. Сприяти впровадженню у навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання, що сприяють формуванню в учнів навичок самоосвіти та саморозвитку;

  3. Забезпечити оновлення форм та методів підвищення кваліфікації вчителів в міжатестаційний період;

  4. Приділяти під час атестації педагогічних працівників особливу увагу результатам їх самоосвіти та особистісного розвитку, а також впровадженню активних методів навчання та виховання;

  5. Поширити матеріали та рекомендації конференції серед навчальних закладів системи освіти регіону.

 3. Загальноосвітнім навчальним закладам:

  1. Вдосконалити систему методичної роботи педагогічних працівників з питань самоосвіти та саморозвитку, навчання сучасних інформаційно-комунікативних технологій;

  2. Впроваджувати в навчально-виховний процес активних методів навчання, що забезпечить розвиток самодостатньої особистості, здатної адаптуватись до вимог сучасного інформаційного суспільства;

  3. Забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу за принципами неперервності освіти;

  4. Розвивати базу методичної літератури для забезпечення освітніх потреб педагогічних працівників;

  5. Забезпечити вчителям умови для здійснення підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання;

  6. Сприяти самоосвіті педагогічних працівників через відвідування майстер-класів, методичних семінарів, навчальних курсів, науково-практичних конференцій з питань вдосконалення фахової майстерності.


Схожі:

Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconНаказ №134 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Закону України від 17. 01. 2002 №2984-ііі «Про вищу освіту», відповідно до плану роботи Головного управління освіти І науки Чернівецької...
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconАнкета -заявка учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції " Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку"
Прізвище
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconПрограма розвитку туризму міста (регіону, держави)
Вас про проведення Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку...
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconШановні колеги!
Вас про проведення Шостої Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії...
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconАсоціація аспірантів-юристів Міжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconРезолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи»
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова проходила міжнародна науково-практична конференція в рамках Міжнародного...
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconРішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи»
З 15 по 16 травня 2013 року на базі Херсонського державного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні...
Наказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» iconАнкета-заявка учасника IX міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи