Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація icon

Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація
Скачати 147.22 Kb.
НазваСучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація
Дата10.08.2012
Розмір147.22 Kb.
ТипДокументи

Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи.

Анотація. Якість становлення і розвитку особистості шкільних управлінців-професіоналів у багатьох випадках визначає характер та долю модернізації шкільної освіти, допомагаючи їх приведенню до відповідності з сучасними життєвими потребами розвитку країни. У зв’язку з цим, виникає гостра необхідність підготовки нового покоління управлінців для школи ХХІ століття.


Майстер - клас «Планування роботи школи як одна з найважливіших функцій управління»


Рошко Зірка Дмитрівна,

директор Реваківського ЗНЗ І-ІІІст.

Кіцманського району


І. Організація.

1. Перегляд відеоролика « Щоденник».

2. Вітаю всіх сіячів доброго, розумного вічного на занятті і хочу звернутись до вас словами американського підприємця Генрі Форда:

«Збиратись разом – це початок

Триматись разом – це прогрес

^ Працювати разом – це успіх.»

Всім бажаю радості, творчості, натхнення і закликаю до співпраці.

ІІ. Актуальність

Планування роботи навчального закладу є актуальною і однією з найважливіших функцій управління. Теорія і практика управління розглядають планування як визначення змісту й засобів діяльності необхідних для досягнення певної мети. Особливо актуальною в управлінській діяльності постає проблема дієвого ефективного планування.

За словами О.Захаренка: «Технологією навчально-виховного процесу в школі потрібно передбачати, щоб кожного разу, кожного року перед учнівським і педагогічним колективами, перед батьками, громадськістю була поставлена мета до якої треба спільно йти. Школа без мети, що птах без крил. Ця мета повинна захопити дітей, вчителів, батьків. Тоді школа житиме цікаво, творчо…

Якщо цього немає, то вона буде схожа на нудну контору, де чекають дзвінка, чергової відпустки».

ІІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

Тема. Планування роботи школи, як одна з найважливіших функцій

управління.

Мета.

 • Сприяти активізації знань керівників освітніх закладів теоретичних основ планування.

 • Формувати допитливий розум: вчитися заради набуття знань, які потрібні директору з планування.

 • Внести зміни в напружений темп життя.

 • Задовольнити потребу в спілкуванні і товаристві, придбати нових друзів, однодумців.

ІV. Очікування.

Вправа «Дерево сподівань».

Мета. Сприяти формуванню побажань учасників щодо їх участі в

майстер - класі, професійних прагнень.

Очікувані результати:

1. Для керівника майстер класу.

Сприяти:

 • Поглибленню знань, запровадження інноваційних методів у практику з планування роботи школи;

 • Формуванню конкурентно-спроможного керівника навчального закладу.

2. Для учасників.

Хочу вірити, що по закінченню нашого короткого заняття, кожен із Вас знайде щось корисне для своєї подальшої роботи.

^ Які нові знання з планування роботи школи Ви б хотіли отримати?

(Учасники записують свої побажання на листочках клена)

Шановні учасники! Для цієї вправи я вибрала дерево, тому що

дерево міцне корінням, а людина – родом і народом,

 • Пам’яттю

 • Друзями

 • Розумом

 • Думкою

Чому саме клен ? Бо клен символ спокою і затишку, в ньому немає нічого агресивного і непередбаченого. А тому може бути і добрим другом, і постійним партнером, і надійним союзником.

Так, як ви всі записали свої побажання, вважаймо, що ви їх прикріпили до гілки символічного дерева. До «Дерева сподівань» ми повернемося в кінці заняття.


^ V. З досвіду планування роботи навчального закладу.


Виступ ведучої

Удосконалення навчально-виховного процесу багато в чому залежить від наукової організації планування всієї діяльності школи.

Складанню плану завжди передує глибокий комплексний аналіз стану навчально-виховної роботи навчального закладу з метою виявлення в ній умов:

 • які забезпечують успіх в роботі;

 • розкривають причини, які породжують недоліки;

 • вивчають зовнішні зв’язки школи, які впливають на її діяльність.

 • відкривають перспективи розвитку навчально-виховного процесу, педагогічного та учнівського колективу.

Результати аналізу, висновки, які розроблені на цій основі, складають одну з вихідних основ для визначення актуальних завдань школи на наступний період із врахуванням можливостей їх реалізації.

Планування роботи навчального закладу регламентується рамками навчальних програм, методичними рекомендаціями, наказами вищих органів управління.

Під час складання плану необхідно керуватися:

 • Постановами уряду про школу;

 • Наказами Міністерства освіти і науки України та місцевих органів освіти;

 • Нормативними документами;

 • Інструктивними листами;

 • Положеннями, які стосуються роботи окремих ланок;

 • Планом роботи відділу освіти;

 • Результатами аналізу за минулий навчальний рік та завданнями, які з нього випливають;

 • Запитами вчителів та батьків з питань реалізації завдань, які стоять перед школою.

 • Запитами та інтересами дитячого колективу;

 • Розумінням суті кінцевої мети, яка має бути досягнута колективом школи в кінці навчального року.

До планування роботи навчального закладу ставиться ряд вимог:

1. Поставлені завдання мають реалізовуватися конкретними заходами по удосконаленню навчально-виховного процесу, управлінню школою в цілому та її підрозділами.

2. Цільова установка в здійсненні контролю повинна мати прямий зв'язок із загальними завданнями школи, які сформовані на початку плану.

Планування роботи навчального закладу має відповідати певним принципам.


^ Мозковий штурм. Вправа «Джерело знань».

Мета. сприяти актуалізації набутих знань учасниками.

Робота в парах: (2хв.)

 1. Визначити, яких принципів слід дотримуватись під час планування роботи навчального закладу.

 • Актуальності;

 • Цілепокладання;

 • Науковості;

 • Перспективності;

 • Конкурентності;

 • Наступності;

 • Системності;

 • Послідовності;

 • Демократизації і гласності;

 • Диференціації;

 • Доцільності;

 • Об’єктивності;

 • Координації.

Висновок:

Принципи є надійною основою планування діяльності педагогічного колективу.


Виступ ведучої

Організаційність і цілеспрямованість навчальної та виховної роботи, управління нею забезпечується системою планування.


Система планування передбачає наявність органічного зв’язку та взаємодії між різними видами планів, які складаються в школі.


Вашій увазі пропонується такі види планів:

 1. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення загальноосвітнього навчального закладу.

 2. План роботи навчального закладу на навчальний рік.

 3. План – календар роботи навчального закладу на поточний місяць, семестр.

 4. Розклад уроків, факультативів.

 5. Плани роботи вчителів (календарні, поурочні – структура і форма яких визначається ними самостійно). Може бути складний, у вигляді контексту, тез, таблиць.

 6. Плани навчально – виховної роботи:

 • Класних керівників;

 • Педагог – організатор;

 • Шкільного психолога;

 • Соціального педагога.

 1. План роботи методичного об’єднання.

 2. План роботи шкільної бібліотеки.

 3. План роботи учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці.

 4. План роботи гуртків, секцій.

 5. Тижневі плани роботи керівників.

 6. План роботи ради навчального закладу.

План роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об’єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, у довільній формі і узгоджуються із заступником з навчально-виховної роботи.

Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом МОН України 23.06.2000р. №240 у переліку обов’язкової ділової документації передбачено два види планів ЗНЗ:

4.31. План роботи на поточний рік.

4.32. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

Найбільш оптимальним строком для перспективного прогнозування вважається 5 років. Вимоги до цього плану чітко охарактеризував

В. Сухомлинський говорив:

«Керівництво повинно полягати у тому, щоб відокремивши непередбачене – те, що неможна (і нема потреби) передбачати, спланувати, розрахувати, знайти у навчальному процесі найважливіше, найголовніше, визначати те, що не тільки входить у сферу наукового передбачення, але й немислиме без передбачення».

Зміст і форми перспективного плану можуть бути різними, оскільки їх вибір зумовлюється не лише загальними педагогічними завданнями, але й показниками економічного та соціального розвитку даного адміністративно-територіального району, особливостями кожної школи.

Формування перспективного плану вимагає спеціального дослідження, вивчення всіх можливостей оточення школи, процесу міграції населення, глибокого та всебічного аналізу навчально-матеріальної бази, прогнозування змін у навчально-виховному процесі, завдань щодо виховання їх національної свідомості, культури поведінки, дисципліни, профорієнтаційної роботи з урахуванням потреб виробництва, села, району, побажань учнів та їхніх батьків, перспектив розвитку села.

Перспективне планування забезпечує наступність дій при досягненні мети, цілеспрямовану роботу колективу з доцільного розташування кадрів, використання резервів, оснащення школи.


Можна порадити таку форму перспективного плану:

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Виконавці

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, заміни)

1

2

3

4

5

6


Перспективний план може мати такі розділи:

 1. Вступ.

 2. Основні напрямки розвитку школи.

 3. Добір, розташування, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх соціальний захист, забезпечення НОПП.

 4. Удосконалення системи навчання, виховання, підготовки до продуктивної праці учнів (управлінський аспект).

 5. Розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення умов праці й відпочинку вчителів та учнів.

^ Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України «єдиним документом у плануванні школі є річний план», розділи якого доцільно привести у відповідальність до Закону України «Про загальну середню освіту». Річний план відображає найголовніші питання роботи школи, він повинен виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного та учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кращих результатів у роботі. План охоплює період від 1 вересня поточного до 31 серпня наступного року.

^ Ефективність планування можна досягти, дотримуючи певних умов.

 • Аналіз реального стану справ, об’єктивна оцінка рівня роботи навчального закладу на момент планування.

 • Чітке визначення по суті соціально-педагогічних проблем, що вирішуватиме колектив.

 • Аргументоване бачення рівня, на який заклад вийде на кінець року.

 • Вибір оптимальних шляхів і засобів, які дадуть змогу провести роботу закладу на новий запланований рівень.

 • Залучення до аналізу й планування якомога більшої частини колективу або й усіх.

Річне планування різноманітне і багатогранне. Але в ньому повинні бути три складові частини:

 • Аналіз підсумків роботи навчального закладу за попередній навчальний рік.

 • Визначення завдань на новий навчальний рік.

 • Система заходів з використанням накреслених завдань.

У річному плані необхідно врахувати умови, в яких працює школа, її реальні можливості. Не можна ставити непосильні для колективу завдання і не можна спрощувати їх. Глибоко продуманий план роботи школи на поточний рік, складений і підтриманий педагогічним колективом, завжди є доброю основою для порозуміння в практичній роботі керівників і колективу.

^ Основними розділами річного плану школи можуть бути такі:

 1. Вступ, у якому подається коротка констатація та аналіз роботи школи за минулий навчальний рік.

 2. Діяльність педколективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про загальну середню освіту».

 3. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 4. Становлення й розвиток виховної роботи.

 5. Науково-теоретична, методична робота з кадрами.

 6. Охорона та зміцнення здоров’я учнів.

 7. Співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів.

 8. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу.

 9. Фінансово-господарська діяльність.

Під час складання річного плану роботи школи можна використовувати таку форму:п/п

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

^ Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5


Бажано складати річний план, плануючи заходи кожного розділу окремо по місяцях.

План – це модель майбутньої діяльності педагогічного колективу та його керівників. У ньому повинні бути чітко сформульовані основні завдання, які стоять перед педагогічним колективом школи, учнівськими організаціями, радою школи в наступному році.

^ Календарний план проведення загальношкільних заходів складається на семестр і є спільним документом адміністрації, профспілкової організації та органів учнівського самоврядування. У плані визначаються дати, дні і години проведення загальношкільних заходів: засідань педагогічної ради, профспілкових зборів, засідань та загальних зборів органів учнівського самоврядування, шкільних і класних зборів батьків, роботи учнівських гуртків, студій і спортивних секцій, відзначення знаменитих дат, проведення інших загальношкільних заходів. Календарний план має забезпечити економну і раціональну витрату часу, не допускати перевантаження вчителів і учнів.

^ Тижневе планування роботи керівників школи. Директор школи, його заступники з навчально-виховної та виховної роботи відповідно до річного плану роботи школи складають тижневі плани довільної форми, які мають сприяти чіткій і цілеспрямованій їх діяльності. Тижневий план складається в кінці чи на початку тижня після аналізу роботи школи. План обговорюється на нараді при директорі. В ньому відмічається, що було виконано, а що залишилось не вирішеним.

Планування роботи у загальноосвітньому закладі не виключає право керівників, педагогічного колективу на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів. Вони мають бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов’язково мають бути виконані і які можна контролювати.

Обов’язковою умовою раціонального й ефективного керівництва навчальним закладом є планування управлінської діяльності її адміністрації. Важливе місце в управлінській діяльності керівників має перевірка стану виконання річного плану.

Є два види планування управлінської праці:

 • Планування керівництва й контролю на навчальний рік;

 • Планування роботи на тиждень директором та його заступниками.

(зразки роздаються учасникам)

Перевірка виконання річного плану здійснюється в процесі внутрішкільного контролю на :

 • Щотижневих оперативних нарадах адміністрації школи;

 • На засіданні педагогічної ради (надання інформації та звітів адміністрацією, окремими працівниками);

 • Виробничих нарадах;

 • Нарадах при директорові (керівники школи звітують час від часу про виконання своїх функціональних обов’язків і планів щодо управління школою).

Тижневі плани конкретизують увагу директора на найважливіших питаннях, активізують роботу педагогічного колективу, дають змогу рівномірно розподіляти навантаження протягом робочого тижня й дня, а головне – допомагають виконати річний план.

Все це сприяє підвищенню відповідальності кожного члена педагогічного колективу за виконання плану, за стан навчально-виховної роботи.


^ VІ Підсумок майстер-класу


Під час складання планів роботи школи в цілому і її структурних підрозділів слід дотримуватися таких принципів:

 • Цілепокладання – визначення мети діяльності школи на рік, тобто передбачення кінцевого результату роботи;

 • Науковості – врахування вимог суспільства до освіти, психолого-педагогічних закономірностей навчання і виховання; досягнень психолого-педагогічної та суміжних наук; впровадження цих досягнень у діяльність педагогічного колективу;

 • Перспективності – врахування перспективних завдань розвитку школи, орієнтації педколективу на послідовне виконання проблемних завдань, які розраховані на тривалий період;

 • Конкретності – формулювання заходів без декларативності, передбачення проведення конкретної роботи здійснення якої контролюється, чіткого визначення термінів проведення заходу та відповідального за нього, актуальності заходу для даної школи, сприяння усуненню недоліків та подальшому розвитку закладу освіти;

 • Наступності – врахування результатів роботи за попередні роки, подальшого розвитку в обраному напрямку та передбачення ліквідації наявних недоліків;

 • Демократизму – залучення до розробки та реалізації плану роботи школи вчителів, батьківської громадської школи, ради лідерів (представників учнівського самоврядування);

 • Актуальності - визначення найбільш актуальних проблем чи аспектів діяльності школи і привернення до них уваги педагогів; визначення головного, істотного завдання, виконання якого забезпечить успішний перехід школи в якісно новий стан;

 • Педагогічної доцільності – врахування соціального замовлення на особистість як члена суспільства незалежної України, творця нових матеріальних і духовних благ, нових виробничих відносин; результативності діяльності школи на даному етапі її розвитку;

 • Об’єктивності – планування роботи школи на основі діагностичних даних про стан і результативність її функціонування; ґрунтовного і всебічного аналізу окремих її складових, рівня творчого потенціалу її працівників;

 • Координації – узгодження всіх видів планування роботи окремих підрозділів закладу освіти з метою забезпечення єдності дій колективу, кожного його члена, батьківської громадськості, що сприятиме реалізації комплексного підходу до виконання всіх завдань школи;

 • Інтеграції – поєднання наукових ідей, теорій, змісту освіти; виховання і розвитку учнів на основі їх спорідненості, природної об’єктивної сумісності тощо.

Реалізація принципу інтеграції під час складання плану роботи школи забезпечує його системність, унеможливлює повторення тих чи інших дій, розпорошення сил на вирішення другорядних питань.

Ці принципи, як показує досвід роботи шкіл, є надійною основою планування діяльності педагогічного колективу.


Аналіз очікувань

Результати записують учасники на кленових листочках і дають ведучій.

Схожі:

Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconМальцева О.І. Зміст, форми та методи роботи загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Мальцева О.І. Зміст, форми та методи роботи загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття // Вісник лну...
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconКорпоративне управління Анотація дисципліни
Відсутність агентских конфліктів між власниками та керівниками підприємств, як результат ефективного корпоративного управління, має...
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconКорпоративне управління Анотація дисципліни
Відсутність агентских конфліктів між власниками та керівниками підприємств, як результат ефективного корпоративного управління, має...
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. П. Панова методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу сучасні проблеми архітектури
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Сучасні проблеми архітектури» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. П. Панова методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу сучасні проблеми містобудування
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Сучасні проблеми містобудування» (для студентів 5 курсу денної форми...
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconТеми для самостійних робіт
Зміст І форми позакласної роботи школи, сім’ї та громадськості у вихованні учнівської молоді
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація icon«Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького: порятунок євреїв І сучасні проблеми людинолюбства»
Чому Вас зацікавила тема даної школи? Чи вивчали ви раніше вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького або порятункову акцію...
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconКонкурс Спільних українсько-ізраїльських наукових проектів
Міністерства науки, культури та спорту Держави Ізраїль, дві копії, включаючи оригінал, українськими вченими до Міністерства освіти...
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconОльга Денисенко, Олена Портна
Анотація: маємо на меті показати організацію самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни „Українська мова (за...
Сучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи