Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів icon

Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів
Скачати 67.78 Kb.
НазваТороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів
Дата10.08.2012
Розмір67.78 Kb.
ТипДокументи

Тороус Л.О.

методист ІППОЧО

На шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів


Оцінювання навчальних досягнень учнів є важливою складовою навчально-виховного процесу. Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями і навичками – метою навчання мають бути сформовані компетентності. Предметні компетентності формуються засобами навчальних предметів, у т.ч. і біології.

Уміння вчитися, як компетентність, передбачає формування індивідуального досвіду школяра, уміння, бажання організувати власну працю для досягнення успішного результату; оволодіння вміннями і навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю і самооцінки. Знання є складовою умінь учнів діяти. Уміння (розумові і практичні), у свою чергу, виявляються в різних видах діяльності, які і належить оцінювати вчителю.

Оцінюючи рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач, учитель повинен діяти об’єктивно, керуючись Критеріями, які рекомендовані МОНУ (наказ від 05.05.2008 №371).

Пропонована нижче таблиця є результатом авторського структурованого викладу чинних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з біології (додаток 13 до наказу МОНУ від 05.05.2008 №371). Призначення: для практичного застосування в процесі оцінювання учнів на уроках біології.

^ Структурований виклад критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з БІОЛОГІЇ


^ Рівні навчальних

досягнень учнів


Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


^ Допомога учневі


Відповідь учня

Лабораторні, практичні роботи


1. Початковий

1

Вчителя, підручника,

робочого зошита

 • розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти.

*знає правила техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт.

2

Вчителя, підручника,

робочого зошита

 • намагається відтворити окремі факти;

 • наводить елементарні приклади біологічних об’єктів і їх окремі ознаки.

*за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без оформлення.

3

Вчителя, підручника

 • відтворює окремі факти;

 • фрагментарно характеризує окремі ознаки біологічних об’єктів;

 • відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.

*за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без належного оформлення.


2. Середній

4

Вчителя, підручника

 • відтворює незначну частину навчального материалу;

 • дає визначення окремих біологічних понять;

 • дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об’єктів;

 • у відповідях може допускати помилки.

*за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням

5

Вчителя

(лабораторні, практичні роботи)

 • відтворює основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя;

 • характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів;

 • дає визначення окремих біологічних понять;

 • наводить приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника;

 • у відповідях може допускати помилки.

*за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи; *частково оформляє їх.

6

Вчителя

(виконання лабораторних і практичних робіт, розв’язування задач)

 • самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, частково дотримується логіки його викладу;

 • відповідає на окремі запитання;

 • у цілому правильно вживає біологічні терміни;

 • характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом;

 • у відповідях допускає помилки;

 • розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі з допомогою вчителя.

*за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, *оформляє їх без висновків.


3. Достатній

7

Вчителя консультація (задачі, вправи, лабораторні, практичні роботи)

допомога щодо висновків у роботах

 • самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, застосовуючи необхідну термінологію;

 • розкриває суть біологічних понять;

 • характеризує основні положення біологічної науки, допускаючи у відповідях неточності;

 • розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі звертаючись за консультацією до вчителя.

*за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя,

* оформляє їх,

*робить висновки з допомогою вчителя.

8

Вчителя консультація

(лабораторні, практичні роботи)


 • самостійно відтворює навчальний матеріал;

 • відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності;

 • порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними;

 • виправляє допущені помилки;

 • розв’язує типові біологічні вправи і задачі, користуючись алгоритмом.

*за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя,

* оформляє їх,

*робить неповні висновки

9

Вчителя

допомога

(за деталями відповіді учня)

 • вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання;

 • з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки;

 • дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам явищам і процесам живої природи;

 • розв’язує стандартні пізнавальні завдання;

 • виправляє власні помилки;

 • самостійно розв’язує типові біологічні вправи і задачі.

*за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи,

* оформляє їх,

*робить нечітко сформульовані висновки.


4. Високий

10-

 • системно відтворює навчальний матеріал у межах програми;

 • дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання;

 • розкриває суть біологічних явищ, процесів;

 • аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно-наслідкові зв’язки;

 • використовує знання у нестандартних ситуаціях;

 • самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі у межах програми.

*за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи;

*оформляє їх;

*робить чітко сформульовані висновки.

11-

 • логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми;

 • обґрунтовано відповідає на запитання;

 • самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи;

 • наводить приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях;

 • оцінює біологічні явища, закони;

 • виявляє і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки;

 • аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях;

 • самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі.

*за інструкцією ретельно виконує лабораторні та практичні роботи;

*оформляє їх;

*робить логічно побудовані висновки.

12

-

 • виявляє міцні й глибокі знання з біології;

 • вільно відповідає на ускладнені запитання, з використанням міжпредметних зв’язків;

 • самостійно характеризує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них;

 • уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання;

 • користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем;

 • вільно розв’язує біологічні вправи і задачі різного рівня складності відповідно до навчальної програми.

*ретельно виконує лабораторні та практичні роботи;

*оформляє їх;

*робить самостійні обґрунтовані висновки.

Схожі:

Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconТороус Л. О., методист біології іппочо про розвиток творчої особистості
Очевидно, із зростанням темпу розвитку економіки зростає число професій, які вимагають уміння приймати самостійні рішення в ході...
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconЗвіт про роботу науково-дослідницької лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2008 рік
Формування професійної готовності вчителя інформатки до оцінювання навчальних досягнень учнів
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconВимоги до оформлення класного журналу
Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconНаказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconНаказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Тороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів iconНаказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи