Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов icon

Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов
Скачати 158.96 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов
Дата11.08.2012
Розмір158.96 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

з іноземних мов


І – ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов проводяться відповідно до Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, затвердженого наказом ГУОН ОДА 02.08.2011 № 384.

Основним завданням Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

 • виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах області, України;

 • формування творчого покоління молодих знавців іноземних мов для різних галузей суспільного життя;

 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземних мов;

 • підвищення рівня викладання іноземних мов, фахової підготовки учнів;

 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання іноземних мов і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді.

Олімпіади з іноземних мов проводяться в три етапи.

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов проводиться у навчальних закладах області у жовтні 2011 року. Склад оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та апеляційних комісій олімпіад, а також рішення оргкомітетів затверджуються наказом керівника навчального закладу.

Завдання для учасників олімпіад готують комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу. Вони розробляються відповідно до зразка завдань ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з іноземних мов. Орієнтовні завдання для І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов розміщені на сайті ІППОЧО на платформі http://dist.cvippo.edu.ua/.

Звіти про проведення олімпіад з іноземних мов та заявки на участь команд у ІІ етапі оргкомітети надсилають до районних/міських, Професійно-технічної освіти оргкомітетів до 1 листопада 2011 року.

ІІ (районний, міський, серед закладів ПТО) етап Всеукраїнських олімпіад з іноземних мов проводиться в межах району, міста, науково-методичного центру ПТО у листопаді-грудні 2011 за графіком, затвердженим наказом ГУОН, та єдиними для всіх пакетованими завданнями, які затверджує начальник ГУОН. Склад оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та апеляційних комісій, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських рад), заступником начальника ГУОН.

Оргкомітети надсилають звіт про проведення олімпіад та заявки на участь у III етапі відповідним обласним оргкомітетам до 27 грудня поточного року.

Відділи освіти (управління) районних державних адміністрацій (міських рад), ПТО, оргкомітети олімпіад проводять тренувальні збори переможців олімпіад.

Підготовка переможців II етапу олімпіад з іноземних мов до участі в ІІІ етапі здійснюється у позанавчальний час. Тренувальні збори проводяться не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов.

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов беруть участь учні 9-11 класів. Учні 8-их класів беруть участь у ІІ (районному) етапі олімпіади за бажанням.


^ III (обласний) етап олімпіад з іноземних мови проводиться в терміни, що встановлюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, з 15 січня по 1 березня. Склад оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та апеляційних комісій, комісії для формування завдань Олімпіад, а також рішення відповідних оргкомітетів щодо проведення III етапу олімпіад з базових дисциплін, ІІ етапу Олімпіад зі спеціальних дисциплін затверджуються наказами ГУОН. Олімпіади проводяться на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців у вільні від занять дні, згідно з графіком, що затверджується щорічно наказом ГУОН.

Звіт про проведення III етапу та заявки на участь у ІV етапі Олімпіад оргкомітети надсилають у визначені терміни до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та оргкомітетів Всеукраїнських олімпіад за місцем проведення.

Заявки на участь у ІV етапі Олімпіад зі спеціальних дисциплін оргкомітети надсилають до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 20 березня поточного року.

Комплекти олімпіадних завдань складаються відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями матеріал до терміну проведення олімпіади.

Виконання олімпіадних завдань потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма в типових ситуаціях, оскільки олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді.

При розробці завдань ураховані вимоги, які висуваються до олімпіадних завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов. Учням усіх класів пропонується виконати завдання, складені за єдиною схемою. У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати також уміння правильно аргументувати та логічно структурувати свої думки, вживати якомога більше тематично релевантних лексичних одиниць.

Олімпіади з іноземних мов складаються з чотирьох турів.

І тур

Виконання тестових завдань

Учні виконують різнорівневі тестові завдання в режимі он-лайн на комп’ютері. Час виконання – 30 хвилин. Кількість тестів – 20. Тести спрямовані на визначення рівня володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями.

Форми завдань: завдання із вибором однієї правильної відповіді, де учень повинен обрати одну правильну відповідь із трьох-чотирьох варіантів та тести з вибором пропущених місць, які виконуються відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

Користуватися допоміжними матеріалами не дозволяється. Виходити під час проведення туру не дозволяється.

Для успішного проходження туру рекомендується вивчення таких тем:


^ Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Дієслово: стверджувальна, питальна форми дієслів в Present Perfect (Acive, Passive), Future-in-the-Past.
^ Модальні дієслова, модальні вирази: may, might.
Непряма мова: стверджувальні речення; накази та прохання.
Сполучники: if, when, as soon as, till, until, etc.

Іменник: Іменники іншомовного походження.

Дієслово: Інфінiтивний зворот um ... zu + Infinitiv.

Прикметник: Субстантивація прикметників.

Займенник: Відносні займенники der, die, das, welche, welches.

Прислівник: Займенникові прислівники worin, darauf ...

Прийменник: Прийменники з Genitiv: außerhalb, innerhalb, während, unweit, wegen, trotz.

Речення: Підрядні означальні (Attributsätze). Підрядні речення мети (Finalsätze) зі сполучником damit

Пасивна форма дієслів.

Простий минулий час.

Passé simple.

Відносні складні займенники.

Відносні займенники qui, Que, dont, où.
Неозначений займенник quel-qu’un.

Простий майбутній час.

Вживання теперішнього часу після si.

ІІ тур

Аудіювання

Назва тексту записується на дошці перед його прослуховуванням. Незнайомі слова, не більше трьох, про значення яких не можна здогадатись, виписуються на дошці з перекладом.

Текст пред'являється двічі в нормальному темпі. Після першого прослуховування учні виконують першу частину тестів. Після другого прослуховування учні виконують другу частину тестів.

Для успішного проходження туру рекомендується оволодіння наступними мовленнєвими навичками:

8 клас

 • розуміння інформації як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

 • розуміння основного змісту текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування;

 • вибір необхідної інформації з прослуханого. Учні використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

9 клас

 • розуміння інформації як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

 • розуміння основного змісту текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

 • вибір необхідної інформацію з прослуханого. Учні використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

10 клас

 • розуміння інформації як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

 • розуміння основного змісту текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

 • вибирають необхідну інформацію з прослуханого. Учні використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

11 клас

 • розуміння інформації як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

 • розуміння основного змісту текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

 • вибір необхідної інформації з прослуханого. Учні використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

ІІІ тур

Творча письмова робота

Учні пишуть творчу письмову роботу (60хв.). Перед її виконанням учні отримують три теми, одну з яких обирають і висвітлюють у творі.

Творча робота повинна відповідати орфографічним, стилістичним і граматичним нормам. Загальний обсяг – 15 речень для 9 класу, 20 – для 10,11 класу.

Користуватися словниками дозволяється, виходити під час проведення туру не дозволяється.

Для успішного проходження туру рекомендується оволодіння наступними мовленнєвими навичками:

8 клас

 • передача у письмовій формі змісту почутого, прочитаного, побаченого;

 • письмово передати інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми;

 • опис предметів, особи, події, явища, об’єкту (в межах 16 речень).

9 клас

 • заповнення анкету тощо;

 • написання поздоровлень, запрошень, оголошень;

 • написання записки-повідомлення для друга / члена сім’ї;

 • написання листа-повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти. Обсяг — не менше 16 речень.

10 клас

 • заповнення анкети тощо;

 • написання поздоровлень, запрошень, оголошень;

 • написання записки-повідомлення для друга / члена сім’ї;

 • написання листа-повідомлення у формі розповіді / опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти. Обсяг — не менше 18 речень.

11 клас

 • заповнення анкети тощо;

 • написання поздоровлень, запрошень, оголошень;

 • написання записки-повідомлення для друга / члена сім’ї;

 • написання листа-повідомлення у формі розповіді/опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти. Обсяг — не менше 20 речень.

ІV тур

Визначення рівня компетенції усного мовлення

Учень повинен без підготовки висловитись на одну з трьох обраних ним ситуацій. Після завершення висловлювання учень бере участь у бесіді з членами журі або з іншими учасниками олімпіади, відповідає на 5 запитань і ставить 5 запитань різного типу стосовно обраної ним ситуації. Користуватися словниками не дозволяється.

Максимальна кількість висловлювань монологічного мовлення у 9 кл.-15, у 10,11кл.-20.

Для успішного проходження туру рекомендується оволодіння наступними мовленнєвими навичками:

Клас

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

8 клас

 • висловлення своїх переконань, думок, згоди або незгоди тощо у відповідь на отриману інформацію;

 • висловлення стислого пояснення до плану або ідеї;

 • розповідь історії, сюжет книжки/фільму тощо і висловлення свого ставлення/враження. Обсяг висловлювання — не менше 16 речень.

 • спілкування, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

 • ведення бесіди з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування, а також, використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого;

 • участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

 • участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору. Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням у межах програмної тематики.

Висловлення кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

9 клас

 • висловлення відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

 • опис об’єктів повсякденного оточення, подій і видів діяльності, в яких учень бере участь;

 • розповідь про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення.

Обсяг висловлювань — не менше 18 речень.

 • спілкування, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

 • ведення бесіди з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

 • розширення запропонованої співбесідником теми розмови, перехід на іншу тему;

 • адекватна поведінка у комунiкативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

 • використання міміки та жестів. Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики. Висловлювання кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
10 клас

 • висловлення відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

 • опис об’єктів повсякденного оточення, подій і видів діяльності, в яких учень бере участь;

 • розповідь про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

 • передача змісту книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження. Обсяг висловлювання — не менше 20 речень.

 • спілкування, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

 • ведення бесіди з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

 • розширення запропонованої співбесідником теми розмови, перехід на іншу тему;

 • адекватна поведінка у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

 • використання міміки та жестів. Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики. Висловлювання кожного — не менше 11 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

11 клас

 • висловлення відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

 • опис об’єктів повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

 • розповідь про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

 • передача змісту книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження. Обсяг висловлювання — не менше 24 речень.

 • спілкування, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

 • ведення бесіди з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

 • розширення запропонованої співбесідником теми розмови, перехід на іншу тему;

 • адекватна поведінка у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

 • використання міміки та жестів. Висловлювання кожного — не менше 13 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області проводить тренувальні збори переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов для участі команд в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов, визначає тривалість та порядок проведення зборів. Остаточний склад команд, що братимуть участь у IV етапі олімпіад з іноземних мов, формується із числа переможців за результатами третього етапу відповідно до рейтингу.

Тренувальні збори проводяться не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення ІІІ етапу олімпіад.


Завідувач кафедри методики

викладання філологічних дисциплін С.М.Куриш


Викладачі кафедри методики

викладання філологічних дисциплін В.В.Михайленко

М.І.Близнюк

В.А.Гладка

І.К.Унгурян

Н.М.Блажевська

К.Г.Худик

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов
Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов проводяться відповідно до Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (технологій) у 2012/2013 н р. Воскобойник Ю. М
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2012/2013 н р. Андрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики у 2012/2013 н р. Скрипська Г. В., методист нмц природничо-математичних
...
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р. Андрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2012/2013 н р. Туряк В. Ю., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2012/2013 н р. Туряк В. Ю., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи