Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» icon

Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року»
Скачати 304.54 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року»
Дата11.08.2012
Розмір304.54 Kb.
ТипКонкурс

Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.)

Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року». Інструктивно-методичні рекомендації, 2007 р.

Проект Положення про ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є одним із заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») і проводиться з метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків.

Завданнями конкурсу є:

 • піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення престижності цієї професії;

 • привернення уваги громадськості, органів виконавчої влади до про­блем освіти;

 • сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя;

 • поширення перспективного педагогічного досвіду;

 • забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.2. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводить Міністерство освіти і науки України разом з Академією педагогічних наук, Творчою спілкою вчителів, Педагогічним товариством.

Міністерство освіти і науки України за поданням зазначених органі­зацій затверджує щороку до 1 жовтня склад центрального оргкомітету конкурсу та фахові журі.


3. Центральний оргкомітет конкурсу визначає фахи (не більше ніж п'ять), з яких проводиться конкурс у поточному навчальному році, встановлює критерії відбору поданих на конкурс матеріалів, умови та порядок проведення заключної частини конкурсу і не пізніше як за місяць до початку першого туру забезпечує їх доведення до відома педагогічної громадськості.


4. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться щорічно в три тури:

 • перший - районний (міський) - грудень;

 • другий - республіканський в Автономній Республіці Крим, облас­ний, Київський та Севастопольський міські - січень - лютий;

 • третій - заключний, проводиться поетапно: відбірковий - березень; фінальний - квітень.5. Для проведення першого і другого туру утворюються на місцях оргкомітети конкурсу і журі з кожного фаху.

Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу і журі затверджу­ється управліннями (відділами) освіти районних, Київської та Севасто­польської міських держадміністрацій (міських рад) за поданням район­ного (міського) методичного кабінету та фахових асоціацій учителів (за їх наявності).

Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці Крим, області, м. Києві і Севастополі затверджується відповідним органом управління освітою за поданням науково-методичної установи та фахо­вих асоціацій (за їх наявності).


6. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться на добро­вільних засадах. У ньому беруть участь педагогічні працівники загально­освітніх навчальних закладів за основним місцем роботи - громадяни України незалежно від одержаної освіти, набутого фаху, віку, які мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років.


7. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) оргкомітету такі матеріали:

 • заяву про бажання брати участь у Всеукраїнському конкурсі «Учи­тель року»;

 • опис власного досвіду, що розкриває оригінальність педагогічних ідей, методів, технологій; аналіз результатів праці.

За бажанням учитель може подати оргкомітету й інші матеріали (в тому числі відгуки наукових установ, фахових асоціацій), що глибше розкривають його творчі здобутки.


8. До участі в кожному наступному турі допускаються переможці попереднього туру з кожного фаху, на яких оргкомітет подає матеріали, перелічені в пункті 7 цього Положення.

Якщо перший чи другий тур в окремих регіонах не проводився, бажаючі взяти участь у третьому турі можуть надіслати до центрально­го оргкомітету матеріали, зазначені у пункті 7 цього Положення.


9. Центральний оргкомітет конкурсу приймає заяви з необхідними матеріалами з 1 до 10 березня поточного року.

За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються запрошення для подальшої участі в конкурсі.

Фінальний етап третього туру конкурсу проводиться у другій половині квітня поточного року.


10. На відбірковому етапі третього туру конкурсу визначаються учасники фінального етапу конкурсу (не більше 12 осіб у кожній номінації).

На фінальному етапі третього туру визначаються переможець та лауреати конкурсу у кожній номінації.

 1. На підставі висновків фахових журі центральний оргкомітет вносить колегії МОН України пропозиції щодо присвоєння перемож­цям конкурсу звання "Заслужений учитель України".

 2. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями кожний у розмірі 5,0 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця з кожного фаху, - по 3 і 2 тис. гривень відповідно.

 3. Переможці, лауреати, учасники третього туру конкурсу наго­роджуються дипломами, цінними подарунками центрального оргкомітету у межах встановленого кошторису, а також можуть бути представ­лені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.

11. Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і другого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводяться за рахунок місцевих бюджетів, на організацію третього туру і забезпечення нагородження його переможців - за рахунок асигнувань Державного бюджету.^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995р. № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відпо­відних постанов Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 та від 14 вересня 2005 р. № 900.

 2. Регламентують проведення конкурсу в Україні Поло­ження Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказ МОД України від 28 червня 2007р. № 555.

1.3. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводить­ся на добровільних засадах. Участь у конкурсі можуть брати вчителі - громадяни України, які мають педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

 1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводить­ся в п'яти номінаціях з предметів інваріантної частини на­вчального плану, які щорічно визначаються центральним оргкомітетом конкурсу. Міністерство освіти і науки Ав­тономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністра­цій можуть додатково проводити регіональний конкурс «Учитель року» у номінації «мова і література національних меншин».

 2. Основними завданнями конкурсу є піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення престижу вчительської професії, привернення уваги громадськості, органів вико­навчої влади до проблем освіти, сприяння творчим педаго­гічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя, популяризація педагогічного досвіду, стимулювання творчого самовдосконалення вчителів.

 1. Головним керівником проведення Всеукраїнсько­го конкурсу «Учитель року» є Міністерство освіти і науки України.

 2. Організацію та методичне забезпечення конкурсних випробувань всеукраїнського туру (заключного) здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністер­ства освіти і науки України.

1.8. Для координації та проведення конкурсу на всеукраїнському рівні створюється центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети та фахові журі.

1.9. Завдання для проведення випробувань в кожній номінації та критерії їх оцінювання визначає та затверджує журі відповідної номінації на спільному засіданні. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом журі, забороняється. Відповідальність за зміст завдань та їх секретність покладається на голову журі.

1.10. Переможці Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в кожній номінації визначаються на всеукраїнському турі, який проводиться в два етапи: відбірковий - у березні, фінальний - у квітні.


^ 2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводить­ся щороку в три тури:

 • перший тур - районний (міський),

 • другий тур - обласний (у Автономній Республіці Крим - республіканський, у містах Києві та Севастополі - міський),

 • третій тур - всеукраїнський.

 1. Місця проведення всеукраїнського туру конкурсу «Учитель року» щороку визначаються за погодженням з Міністерством освіти і науки АР Крим, управліннями осві­ти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 1. Склад оргкомітетів, умови проведення конкурсу та порядок конкурсних випробувань для першого та другого турів визначаються та затверджуються відповідно районни­ми, міськими та обласними органами управління освітою.

 2. Склад центрального оргкомітету, склад місцевих оргкомітетів та склад фахових журі з кожної номінації все­українського туру конкурсу затверджує Міністерство осві­ти і науки України за поданням Академії педагогічних наук, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, регіональних оргкомітетів.

 3. До участі в кожному турі конкурсу допускаються переможці попереднього туру. Якщо в окремих регіонах не проводився перший чи другрій тур, то бажаючі взяти участь у всеукраїнському турі можуть надіслати до центрального оргкомітету свої матеріали відповідно до переліку встанов­леного цим пунктом.

Для участі у всеукраїнському турі конкурсу претендент надає такі матеріали:

 • заяву на ім'я голови центрального оргкомітету про участь у конкурсі,

 • анкету,

 • фотографії,

 • лист-представлення Міністерства освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управлінь освіти і науки облас­них, Київської та Севастопольської міських державних ад­міністрацій,

 • висновок відповідного Інституту післядипломної педа­гогічної освіти про педагогічну та методичну діяльність,

 • опис та презентацію досвіду,

 • матеріали з досвіду роботи вчителя (розробки уроків, позакласних заходів).

Реєстрація учасника всеукраїнського (заключного) туру конкурсу «Учитель року» здійснюється за умови подання повного комплекту матеріалів.

2.6. Всеукраїнський (заключний) тур конкурсу проводиться в 2 етапи.

2.6.1. На першому етапі (відбірковому) члени журі розглядають та оцінюють матеріали, надіслані на конкурс. Потім відбувається знайомство членів журі з конкурсантами та про­ведення конкурсних випробувань: письмової роботи, «май-стер-класу», співбесіди за темою представленого досвіду.

В результаті цих випробувань визначаються 12 конкурсантів, які набрали більшу кількість балів на першому етапі. Вони запрошуються для участі в другому етапі заключного туру.

2.6.2. На другому етапі заключного туру учасники конкурсу:

 • виконують практичну роботу (з огляду на специфіку предмета, це може бути лабораторна робота або розгорнений конспект уроку, тема якого визначається жеребкуванням);

 • проводять урок у середніх загальноосвітніх навчаль­них закладах, запропонованих організаторами конкурсу, та роблять його самоаналіз.

Тема уроку, час його проведення та клас, в якому прово­дитиметься урок, визначаються напередодні жеребкуван­ням у присутності конкурсантів.

2.7. Заклад освіти, на базі якого проводиться конкурс:

 1. готує приміщення і територію, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію;

 2. створює безпечні умови для виконання конкурсних завдань, виділяє, за потреби, для членів журі і оргкомітету спецодяг і захисні засоби.


^ 3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

3.1. Вчителі мають право брати участь у конкурсі в номіна­ціях тих предметів, які вони викладають у школі за основним місцем роботи, мають відповідну фахову освіту. До участі у всеукраїнському турі конкурсу допускаються вчителі, які стали переможцями попереднього (обласного) туру. Кожна область України, АР Крим, міста Київ та Севастополь делегу­ють на всеукраїнський тур не більше одного представника з кожної номінації.

3.2. Учасники конкурсу можуть бути ознайомлені з по­рядком і умовами проведення конкурсу, характером і обсягом випробувань, видами і формами морального і матері­ального заохочення тощо.

3.3. Учасники конкурсу повинні дотримуватись вимог його проведення, виконувати рішення оргкомітету і журі. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань.

3.4. Учасники конкурсу мають право безпосередньо ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань, які вони виконували, та з поточними результатами змагань конкур­су. У разі виникнення суперечливих питань учасники ма­ють право, після завершення відповідного етапу змагань, подавати до журі апеляцію з приводу роз'яснення критеріїв та об'єктивності отриманої оцінки виконаних ними завдань і одержати в усній формі відповідь.

3.5. Категорично забороняється втручання сторонніх осіб в перебіг змагань, участь у перевірці робіт, проживання та харчування разом з учасниками змагань.


^ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЛАУРЕАТІВ КОНКУРСУ. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

4.1. Переможцем конкурсу в кожній номінації вважаєть­ся його учасник, який набрав за результатами всіх етапів III (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу найбільшу кількість балів.

4.2. Лауреатами конкурсу в кожній номінації вважаються вчителі, які за його результатами ввійшли в п'ятірку кращих.

 1. Переможці та лауреати конкурсу нагороджуються відповідними дипломами переможця та лауреата конкур­су, решта учасників, котрі брали участь у заключному турі, але не стали переможцями і лауреатами, нагороджуються дипломами учасника.

 2. Прізвища та імена переможців і учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.

 3. Згідно з висновками фахових журі центральний оргкомітет конкурсу приймає рішення про присвоєння переможцям звання «Учитель року» та вносить пропозицію до колегії Міністерства освіти і науки України про присво­єння переможцям конкурсу звання «Заслужений вчитель України».

 4. Для нагородження переможців встановлюється гро­шова премія по 5,0 тис. грн. кожному, для преміювання лауреатів кожного фаху, які посіли друге місце, - 3.0 тис. грн., для преміювання лауреатів, які посіли третє місце, - 2 тис. грн.

 5. Переможці, лауреати, учасники третього туру кон­курсу нагороджуються цінними подарунками, а також мо­жуть бути представлені до державних нагород і галузевих відзнак.^ 5. ОРГКОМІТЕТИ КОНКУРСУ

 1. Для організації та проведення конкурсу створюється центральний оргкомітет та місцеві оргкомітети.

 2. Місцевий оргкомітет створюється із числа керівни­ків установ та організацій області, в якій проводиться всеу­країнський тур конкурсу, працівників методичних установ, представників місцевих органів державної влади, громад­ських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

 3. Очолює місцевий оргкомітет голова, який має за­ступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організа­ції проведення конкурсу.

За погодженням з державними адміністраціями голо­вами оргкомітетів можуть призначатись заступники го­лів цих державних адміністрацій, а начальники управлінь освіти і науки - їх заступниками. Одним із заступників голови регіонального оргкомітету призначається дирек­тор відповідного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 1. На всеукраїнському турі конкурсу до складу місце­вого оргкомітету включається представник Інституту ін­новаційних технологій і змісту освіти МОН України або Міністерства освіти і науки України, на якого поклада­ється відповідальність за координування та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення заходів, а також за дотриманням вимог проведення кон­курсу.

 2. Оргкомітети:

 1. Проводять організаційну роботу з підготовки і про­ведення конкурсу.

 2. Визначають і забезпечують порядок проведення конкуру.

 3. Готують документацію для проведення конкурсу (програми, бланки протоколів, звіти тощо).

 4. За поданням журі, суворо дотримуючись чинного Положення, приймають рішення щодо визначення пере­можців, лауреатів змагань та нагородження переможців і учасників конкурсу, що фіксується відповідними протоко­лами.

 5. Позбавляють учасників права подальшої участі в конкурсі за порушення правил проведення конкурсу.

 6. Сприяють висвітленню результатів конкурсу в за­собах масової інформації та у періодичній пресі.


б. ЖУРІ КОНКУРСУ

 1. Журі конкурсу формується з фахівців відповід­ного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, педагогічних та наукових установ та вищих навчальних закладів, переможців попередніх конкурсів "Учитель року" у відповідній номінації, вчителів-методистів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки до­кументів і творчих випробувань, мають авторитет серед педагогів.

 2. Кількість членів журі не повинна перевищувати 11 чоловік.

 3. Журі очолює голова, який має одного або кількох за­ступників, решта - члени журі.

 4. Обов'язки відповідальних секретарів журі з дорад­чим голосом, виконують працівники Інституту інновацій­них технологій і змісту освіти МОН України .

 5. До складу журі конкурсу не можуть входити особи, що мають родинні або виробничі відносини з учасниками конкурсу.

 6. Працівники МОН України можуть входити до скла­ду оргкомітетів, що не передбачає безпосередньої участі в оцінюванні матеріалів та конкурсних випробувань.

 7. Голова журі:

 1. Бере участь у формуванні складу журі.

 2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників, конкурсу.

 3. Очолює складання завдань для конкурсних випро­бувань.

 4. Особисто несе відповідальність за розголошення завдань конкурсних випробувань.

6.8. Відповідальний секретар:

6.8.1. Відповідає за організацію роботи журі.

 1. Відповідає за дотримання порядку проведення кон­курсних випробувань.

 2. Оформляє відповідні документи.

 3. Забезпечує схоронність і доставку документів кон­курсу і матеріалів його учасників до Інституту інновацій­них технологій і змісту освіти.

6.9. Члени журі конкурсу:

 1. Беруть участь у підготовці завдань для конкурсних випробувань та визначенні критеріїв оцінювання результа­тів.

 2. Перевіряють і оцінюють матеріали, представлені на конкурс.

 3. Заповнюють і підписують оціночну відомість вста­новленої форми.

Після кожного конкурсного завдання оціночні відомості здаються відповідальному секретарю журі для формування підсумкової відомості. Кожний член журі перевіряє пра­вильність внесення оцінок до підсумкової відомості та ста­вить свій підпис.

 1. Беруть участь у визначенні середнього балу учасни­ка за кожне випробування та суми балів за всі випробуван­ня на етапах заключного туру.

 2. Беруть участь у визначенні 12 учасників конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів на першому етапі за­ключного туру.

6.9.6. Беруть участь у визначені п'яти учасників вирішального випробування другого етапу заключного туру  суперфіналу.

6.9.7. Результати проведення всіх етапів конкурсу оформ­ляються протоколами засідання журі, які підписують голо­ва журі, відповідальний секретар та члени журі.

Оцінки членів журі на засіданнях не обговорюються до остаточного підбиття підсумків окремих етапів.


8. ^ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ,

НАДІСЛАНИХ НА КОНКУРС

 1. Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

 2. Формування каталогу педагогічної майстерності та популяризацію педагогічного досвіду учасників конкурсу здійснює сектор педагогічної майстерності відділу менедж­менту освіти та вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

 3. Публікації матеріалів, надісланих на конкурс, та внесення даних про учасників до каталогу педагогічної майстерності здійснюється на основі письмової згоди учас­ників конкурсу.


^ 7. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ

7.1. Фінансові витрати на підготовку і проведення першо­го і другого турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводяться за рахунок місцевих бюджетів, на організацію третього туру і забезпечення нагородження його перемож­ців - за рахунок асигнувань Державного бюджету.1. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» є одним із заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») і проводиться з метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків згідно Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.).

^ Загальні положення конкурсу:

1.1. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводить­ся на добровільних засадах. Участь у конкурсі можуть брати вчителі - громадяни України, які мають відповідну фахову педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше 5 років та мінімум ІІ категорію.

1.2. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводить­ся в п'яти номінаціях з предметів інваріантної частини на­вчального плану, які щорічно визначаються центральним оргкомітетом конкурсу. Головне управління освіти Чернівецької ОДА може додатково проводити регіональний конкурс «Учитель року» у номінації «мова і література національних меншин», «Вихователь року», керівник гуртка.

1.3. Основними завданнями конкурсу є піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення престижу вчительської професії, привернення уваги громадськості, органів вико­навчої влади до проблем освіти, сприяння творчим педаго­гічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя, популяризація педагогічного досвіду, стимулювання творчого самовдосконалення вчителів.

1.4. Головним керівником проведення ІІ туру Всеукраїнсько­го конкурсу «Учитель року» є Головне управління освіти Чернівецької ОДА .

1.5. Організацію та методичне забезпечення конкурсних випробувань ІІ туру здійснює Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

1.6. Для координації та проведення ІІ туру конкурсу створюється регіональний оргкомітет та фахові журі.

1.7. Конкурси та завдання для проведення випробувань в кожній номінації визначає та затверджує голова оргкомітету. Критерії оцінювання завдань розробляють члени журі відповідної номінації на спільному засіданні. Відповідальність за зміст завдань та їх секретність покладається на голову оргкомітету.

1.8. Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в кожній номінації визначаються по більшій сумі набраних балів за всі випробування. Конкурсанти, які зайняли перші місця стають учасниками ІІІ туру конкурсу.


2. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводить Головне управління освіти Чернівецької ОДА разом з обласною організацією профспілки працівників освіти і науки.

Головне управління освіти Чернівецької ОДА затверджує щороку до 15 жовтня склад регіонального оргкомітету конкурсу та за 10 днів до проведення конкурсу – фахові журі.

^ Умови проведення конкурсу:

2.1. Місця проведення ІІ туру конкурсу «Учитель року» щороку визначаються за погодженням з управлінням освіти Чернівецької міської ради Головним управлінням освіти Чернівецької ОДА .

2.2. До участі в ІІ турі конкурсу допускаються переможці І туру. Якщо в окремих районах не проводився перший тур, або є вчителі які не згідні з результатами І туру, для них буде проведено Інтернет-конкурс в он-лайм режимі, один переможець в кожній номінації якого теж стане учасником ІІ туру.

2.3. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу проводиться в 2 етапи:

 • На першому етапі (один тиждень – заочний) члени журі розглядають та оцінюють матеріали, надіслані на конкурс.

 • На другому етапі (другий тиждень) учасники конкурсу:

 • виконують тестування на знання ПК, педагогіки, психології, фаху;

 • виконують письмову та практичну роботу (з огляду на специфіку предмета, це може бути лабораторна робота або розгорнений конспект уроку, тема якого визначається жеребкуванням);

 • проводять ділову гру «Мої педагогічні здобутки»;

 • дають урок у середніх загальноосвітніх навчаль­них закладах, запропонованих організаторами конкурсу, та роблять його самоаналіз.

Тема уроку, час його проведення та клас, в якому прово­дитиметься урок, визначаються напередодні жеребкуван­ням у присутності конкурсантів.

Всі учасники беруть участь у всіх конкурсах.

2.4. Заклад освіти, на базі якого проводиться конкурс:

 • готує приміщення і територію, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію;

 • створює безпечні умови для виконання конкурсних завдань, виділяє, за потреби, для членів журі і оргкомітету спецодяг і захисні засоби.


3. Регіональний оргкомітет конкурсу підтверджує фахи (вибрані центральним оргкомітетом), з яких проводиться конкурс у поточному навчальному році, при цьому можуть добавитись регіональні конкурси «Учитель року» у номінації «мова і література національних меншин», «Вихователь року», керівник гуртка … . Встановлює критерії відбору поданих на конкурс матеріалів, умови та порядок проведення конкурсу і не пізніше як за місяць до початку першого туру забезпечує їх доведення до відома педагогічної громадськості.

Учасники конкурсу:

3.1. Вчителі мають право брати участь у конкурсі в номіна­ціях тих предметів, які вони викладають у школі за основним місцем роботи, мають відповідну фахову освіту. До участі у ІІ турі конкурсу допускаються вчителі, які стали переможцями попереднього (районного) туру та інтернет-конкурсу. Кожен район та міста Чернівці, Новодністровськ делегу­ють на ІІ тур не більше одного представника з кожної номінації плюс по одному переможцю інтернет-конкурсу в тих номінаціях, які будуть проводитись.

3.2. Учасники конкурсу мають бути ознайомлені з по­рядком і умовами проведення конкурсу, характером і обсягом випробувань, видами і формами морального і матері­ального заохочення тощо.

3.3. Учасники конкурсу повинні дотримуватись вимог його проведення, виконувати рішення оргкомітету і журі. У разі порушення цих вимог рішенням оргкомітету за поданням журі вони можуть бути усунуті від змагань.

3.4. Учасники конкурсу мають право безпосередньо ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань, які вони виконували, та з поточними результатами змагань конкур­су. У разі виникнення суперечливих питань учасники ма­ють право, після завершення відповідного етапу змагань, подавати до оргкомітету апеляцію з приводу роз'яснення об'єктивності отриманої оцінки виконаних ними завдань і одержати відповідь.

3.5. Категорично забороняється втручання сторонніх осіб в перебіг змагань, участь у перевірці робіт, проживання та харчування разом з учасниками змагань.


4. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться щорічно в три тури:

 • перший - районний (міський) - грудень;

 • другий - облас­ний - січень - лютий;

 • третій - заключний, проводиться поетапно: відбірковий - березень; фінальний - квітень.

Визначення переможців та призерів конкурсу та їх нагородження:

4.1. Переможцем ІІ туру конкурсу в кожній номінації вважаєть­ся його учасник, який набрав за результатами всіх етапів II туру Всеукраїнського конкурсу найбільшу кількість балів.

4.2. Учасникам, які по рейтингу посіли другу і третю позицію, присвоюється друге місце, а 4 – 6 позицію – третє місце в кожній номінації.

4.3. Кількість переможців та призерів не перевищує 50% учасників кожної номінації.

4.4. Переможці та призери ІІ туру конкурсу нагороджуються відповідними дипломами переможця та призера конкур­су, решта учасників, котрі брали участь у заключному турі, але не стали переможцями і призерами, нагороджуються дипломами учасника.

4.5. Згідно з висновками фахових журі регіональний оргкомітет конкурсу приймає рішення про присвоєння переможцям звання «Учитель року» та вносить пропозицію до допущення їх до ІІІ туру конкурсу.

4.6. Для нагородження переможців, призерів, конкурсантів встановлюються гро­шові премії, затверджені начальником головного управління освіти облдержадміністрації у кошторисі проведення конкурсу.

4.7. Переможці, призери, учасники другого туру кон­курсу нагороджуються цінними подарунками, а також мо­жуть бути представлені до державних нагород і галузевих відзнак.

5. Для проведення першого та другого туру утворюються на місцях оргкомітети конкурсу і журі з кожного фаху.

Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу і журі затверджу­ється управліннями (відділами) освіти районних, Чернівецької та Новодністровської міських держадміністрацій (міських рад) за поданням район­ного (міського) методичного кабінету.

Склад оргкомітету і журі конкурсу в області затверджується відповідним органом управління освітою за поданням науково-методичної установи.

Оргкомітети конкурсу:

5.1. Для організації та проведення ІІ туру конкурсу створюється обласний (регіональний) оргкомітет, І туру - місцеві оргкомітети.

5.2. Обласний оргкомітет створюється із числа керівни­ків установ та організацій області, працівників методичних установ, представників місцевих органів державної влади, громад­ських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

5.3. Очолює регіональний оргкомітет голова, який має за­ступників і секретаря.

5.4. Голова оргкомітету:

5.4.1. Здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організа­ції проведення конкурсу.

5.4.2. Очолює складання завдань для конкурсних випро­бувань.

5.4.3. Особисто несе відповідальність за розголошення завдань конкурсних випробувань.


5.5. Оргкомітети:

5.5.1.Проводять організаційну роботу з підготовки і про­ведення конкурсу.

5.5.2.Визначають і забезпечують порядок проведення конкуру.

5.5.3.Готують документацію для проведення конкурсу (програми, бланки протоколів, звіти тощо).

5.5.4.За поданням журі, суворо дотримуючись чинного Положення, приймають рішення щодо визначення пере­можців, призерів змагань та їх нагородження, що фіксується відповідними протоко­лами.

5.5.5.Позбавляють учасників права подальшої участі в конкурсі за порушення правил проведення конкурсу.

5.5.6.Сприяють висвітленню результатів конкурсу в за­собах масової інформації та у періодичній пресі.

Журі конкурсу:

5.6. Журі конкурсу формується з фахівців відповід­ного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, педагогічних та наукових установ та вищих навчальних закладів, переможців попередніх конкурсів "Учитель року" у відповідній номінації, вчителів-методистів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки до­кументів і творчих випробувань, мають авторитет серед педагогів (Кількість членів журі кожної номінації не повинна перевищувати 11 осіб).

5.7. Журі очолює голова, який має одного за­ступника, решта - члени журі.

5.8. Обов'язки відповідальних секретарів журі з дорад­чим голосом, виконують працівники Інституту післядипломної педагогічної освіти області або інші затвердженні фахівці.

5.9. До складу журі конкурсу не можуть входити особи, що мають родинні або виробничі відносини з учасниками конкурсу.

5.10. Голова журі несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників, конкурсу.

^ 5.11. Відповідальний секретар:

5.11.1. Відповідає за організацію роботи журі.

5.11.2. Відповідає за дотримання порядку проведення кон­курсних випробувань.

5.11.3. Оформляє відповідні документи.

5.11.4. Забезпечує схоронність і доставку документів кон­курсу і матеріалів його учасників до Інституту інновацій­них технологій і змісту освіти.

^ 5.12. Члени журі конкурсу:

5.12.1. Формують критерії оцінювання всіх завдань конкурсу в своїй номінації.

5.12.2. Перевіряють і оцінюють матеріали, представлені на конкурс.

5.12.3. Заповнюють і підписують оціночну відомість вста­новленої форми після кожного етапу змагань та здаються відповідальному секретарю журі для формування підсумкової відомості.

Оцінки членів журі на засіданнях не обговорюються до остаточного підбиття підсумків окремих етапів.

5.12.4. Результати проведення всіх етапів конкурсу оформ­ляються підсумковим протоколом, який підписують голо­ва оргкомітету, голова журі, відповідальний секретар.


6. Для участі в ІІ турі конкурсу претендент подає в регіональний оргкомітет такі матеріали:

 • заяву про бажання брати участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Учи­тель року»;

 • опис власного досвіду, що розкриває оригінальність педагогічних ідей, методів, технологій; аналіз результатів праці.

6.1. Матеріали, надіслані на ІІ тур конкурс, зберігаються в Інституті післядипломної педагогічної освіти області 1 рік.

6.2. Публікації матеріалів, надісланих на конкурс, та внесення даних про учасників до каталогу педагогічної майстерності здійснюється на основі письмової згоди учас­ників конкурсу.

6.3. З 1 до 10 березня поточного року заяви переможців з необхідними матеріалами приймає центральний оргкомітет конкурсу. В підготовці і здачі таких матеріалів приймають участь призначені працівники РМК (ММК), методисти ІППО та головного управління освіти ОДА.


7. Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і другого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводяться за рахунок місцевих бюджетів.
Схожі:

Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconНаказ №1143 Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconНаказ №244 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013» у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconНаказ №455 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення Всеукраїнського конкурсу „Учитель року 2010 у 2009/2010 навчальному році На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року
Про Всеукраїнський конкурс „Учитель року”, відповідних Постанов Кабінету Міністрів України від 11серпня 1995 року №638 та від 14...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconПрес-реліз перебігу змагання та урочистого закриття ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» та проведення очного етапу», у період з 3 січня по 7 лютого 2013 проведено ІІ (обласний)...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconНаказ №299 м. Севастополь Про підсумки проведення міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
«Про проведення міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» Управлінням освіти і науки було проведено міський тур...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconНаказ №299 м. Севастополь Про підсумки проведення міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
«Про проведення міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» Управлінням освіти і науки було проведено міський тур...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (редакція 2005 р.) Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу«Учитель року» iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи