Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii icon

Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii
Скачати 112.06 Kb.
НазваПротокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii
Дата30.07.2012
Розмір112.06 Kb.
ТипПротокол

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Засіданням Правління
протокол № _ вiд «__» ______ 20__р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЧЛЕНСТВО В БЛАГОДIЙНIЙ ОРГАНIЗАЦII
«МУНІЦИПАЛЬНА ЛIКАРНЯНА КАСА М.КИЄВА»

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1.1. Метою даного Положення є врегулювання відносин між керівництвом благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м.Києва» та її членами, впорядкування сплати вступних та членських благодійних внесків та порядку їх використання; положення розроблене у вiдповiдностi до п.7.8 Статуту благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м.Києва» /надалі — МЛК /.

1.2. Членами МЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якi досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання МЛК, надають їй матеріальну підтримку або іншу допомогу, що не суперечить чинному законодавству України.

1.3. Особи віком до 18 років користуються правом членства в МЛК за умови сплати одним з батьків членських благодійних внесків в порядку, передбаченому п.4.4 даного Положення.

1.4. Юридичні особи, якi є членами ЛК, здійснюють повноваження через своїх представників.
^

2. ПРАВА ЧЛЕНIВ ЛК.


2.1. Члени ЛК мають право:

 • отримувати за рахунок МЛК медикаментозне забезпечення, діагностичні обстеження, що передбачені Положенням «Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів «Лікарняної каси м.Києва» (МЛК)», за умови, що на момент призначення обстеження, лікування сплачено всю суму членських внесків за період членства без врахування проплати за поточний місяць;

 • брати участь в управлiннi справами МЛК;

 • обговорювати питання діяльності МЛК;

 • бути обраним до органів управління МЛК;

 • брати участь в роботі МЛК;

 • вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного Конференції МЛК;

 • отримувати від МЛК інформацію щодо її діяльності;

 • отримувати матеріальну та іншу підтримку від МЛК;

 • добровільно виходити з ЛК без та поновлюватися згідно відповідного положення;

 • на захист та реалізацію своїх законних прав та інтересів;

 • на здійснення власних творчих ідей.

2.2. Члени МЛК можуть мати iншi права, передбачені чинним законодавством, в тому числі право на звернення до відповідних органів у випадку невиконання МЛК вимог Статуту та норм чинного законодавства.

2.3. Громадяни набувають права членів МЛК через 3 календарних місяці з моменту вступу до МЛК після сплати ними вступного та трьох щомісячних членських внесків. Моментом вступу до МЛК вважати дату поступлення коштів на розрахунковий рахунок МЛК.

2.4. Член МЛК має право вносити членські внески щомісяця, щоквартально, раз у півроку та в іншій формі за умови дотримання ним сплати всієї суми благодійних внесків за відповідний період, якщо це не призводить до створення заборгованості.
^

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ МЛК.


3.1. Члени МЛК зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту МЛК;

 • виконувати рішення Конференції МЛК;

 • не допускати вчинення дій, якi наносять шкоду діяльності МЛК;

 • надавати допомогу в пропагуванні діяльності МЛК;

 • своєчасно вносити благодійні членські внески;

 • дотримуватись положень та внутрішніх документів МЛК;

 • при отриманні картки члена МЛК повинні пред’явити наступні документи: паспорт, довідку з місця навчання,(для студентів денної форми навчання) квитанції про сплату.
^

4. ПОРЯДОК СПЛАТИ ТА РОЗМIР ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКIВ.


4.1. Особи, які виявили бажання бути членом МЛК, сплачують вступний внесок у розмiрi 10 гривень.

4.2. Громадяни, за винятком осіб, зазначених в п.4.3, сплачують щомісячні благодійні членські внески у розмірі 30 гривень.

4.3. Пільгові членські внески у розмірі 15 гривень сплачують:

а) студенти до 23 років, які навчаються на денному стаціонарі навчальних закладів.

4.4. Один з батьків, який є членом МЛК, та має дітей віком до 18 років, може сплачувати додатковий внесок у розмiрi 10 гривень (незалежно від кількості дітей).

4.4.1.Новонароджені набувають членства в ЛК за умови сплати за них одним з батьків 3-х місячного розміру членського внеску (30 грн.) в термін до 30 календарних днів з дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, через 3 календарні місяці з моменту проплати.

4.4.2. Діти, які користувалися правом членства в МЛК згідно пункту 1.3 даного Положення, по досягненню повноліття (18 років) мають право на продовження членства в МЛК за умови сплати щомісячних членських внесків (згідно пунктів 4.2. або 4.3. даного Положення) протягом 90 календарних днів з дня досягнення повноліття. В іншому випадку членство наступає на загальних підставах, згідно пункту 2.3. даного Положення.

4.5 У разі призову члена ЛК на строкову службу до Збройних Сил України, він має право (по заяві) призупинити сплату членських внесків на термін проходження строкової служби.

4.6. Сплата членських внесків членами МЛК проводиться на рахунок МЛК у відділеннях банків самостійно або шляхом утримання із заробітної плати бухгалтерією підприємства, установи, організації, в якій працює член МЛК, в разі заключення договорів про співробітництво.

4.7. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть сплачувати повністю або частину благодійних внесків за своїх спiвробiтникiв в випадку їх членства в МЛК.

4.8. При несплаті членом МЛК членських внесків протягом трьох місяців підряд без поважних причин Правління може вирішити питання щодо виключення його з МЛК, про що особа повідомляється в письмовій формі.

Поновлення членства в МЛК регулюється відповідним положеням.
^

5. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.


5.1. Сплачені вступні та членські внески при виході з МЛК поверненню не підлягають.

5.2. Кошти та майно МЛК не розподіляються між її членами, а використовуються лише для виконання статутних завдань.

5.3. У випадку реорганізації МЛК благодійні кошти та майно переходять до правонаступників МЛК, при лiквiдацiї — в доход держави.

5.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться за рішенням Правління МЛК.Начало формыКонец формы


Начало формы


Конец формы


„Затверджено”

рішенням зборів правління

Протокол № 1від02 грудня 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення

членів благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса м.Києва"(МЛК).


Порядок використання благодійних членських внесків регламентується Статутом благодійної організації „Муніципальна лікарняна каса м. Києва”, даним Положенням, і направлений на покриття дефіциту бюджетних асигнувань щодо медикаментозного та лабораторного забезпечення населення, підтримання матеріально-технічної бази лікувальних закладів, впровадження нових медичних технологій, надання благодійної допомоги членам ЛК.

Процес лікування, що забезпечується за рахунок ЛК, включає в себе терапію основного захворювання, його ускладнень і супутньої патології, якщо вона впливає на перебіг основного, терміном до 12-днів. Продовження лікування за рахунок ЛК понад 12 днів (але не більше 24 днів) можливе в умовах цілодобового стаціонару при важкому стані пацієнта за рішенням консиліуму лікарів із участю лікаря-експерта ЛК.

Медикаментами члени ЛК забезпечуються згідно з Лікарським формуляром та протоколами лікування.

Можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК наступає через три календарних місяці з моменту вступу до організації (моментом вступу вважається дата надходження внесків на рахунок ЛК), за умови, що на момент призначення обстеження, лікування сплачено всю суму благодійних членських внесків за період перебування в організації (без урахування проплати за поточний місяць).

При виявленні у лікувальному закладі несплати членських внесків за три та більше місяців медикаментозне забезпечення проводиться лише після погашення заборгованості та сплати членських внесків за рік авансом.


^ Медичні благодійні програми включають в себе:


І. Діагностичні дослідження.

За направленням лікаря забезпечуються: рентгенологічні, функціональні, лабораторні методи дослідження, за винятком визначення токсоплазмозу, цитомегаловірусу, хламідіозу, герпесу, венеричних захворювань, йоду в сечі, рівня статевих гормонів, обстежень на хромосомні відхилення та наявність спадкових захворювань.

Витрати на проведення комп'ютерної томографії та МРТ компенсуються у розмірі 50% від вартості обстеження в комунальних закладах охорони здоров’я. Перебування в ЛК не впливає на черговість досліджень.


ІІ. Амбулаторно - полiклiнiчна допомога.

1.Забезпечення пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в умовах денного стаціонару, медикаментами та виробами медичного призначення.

Лікуванню в денному стаціонарі підлягають хворі, які потребують: лікарського спостереження після проведених маніпуляцій; внутрішньовенного крапельного введення медикаментів; введення фармакотерапевтичних засобів через певні проміжки часу протягом дня (внутрішньовенні, внутрішньом’язові ін’єкції, з допомогою фізіотерапевтичних процедур); проведення складних діагностичних обстежень зі спеціальною підготовкою; невідкладної допомоги з приводу станів, які виникли під час перебування в поліклініці; проведення складних лікарських маніпуляцій (пункції плеври, черевної порожнини, суглобів і ін.).

2. Забезпечення пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в умовах домашнього стаціонару, медикаментами та іншими розхідними матеріалами. Лікуванню в домашньому стаціонарі підлягають хворі, які не можуть перебувати в цілодобовому або денному стаціонарі.

3. Амбулаторне лікування окремих гострих і загострення хронічних хвороб за рахунок ЛК забезпечується медикаментами та виробами медичного призначення тільки відповідно до „Тимчасового положення про амбулаторне лікування членів ЛК”.


ІІІ^ . Стаціонарна допомог.

При лікуванні в умовах цілодобового стаціонару члени ЛК отримують необхідне діагностичне та медикаментозне забезпечення. Пологи та планові хірургічні втручання (оперативне лікування фіброміоми, кіст яєчників, аденоми передміхурової залози, жовчно - та сечокам’яної хвороби, судинних патологій, злоякісних новоутворень, катаракти, кили і т.п.) забезпечуються за рахунок ЛК при умові членства в організації не менше одного року або сплаті членських внесків за рік авансом (можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК наступає через три календарних місяці з моменту сплати). Пульс-терапія при системних захворюваннях сполучної тканини за рахунок ЛК проводиться один раз у рік.

Новонароджені під час перебування в пологовому будинку отримують медичну допомогу за рахунок МЛК протягом 30 днів з дня народження при умові, що один з батьків є членом МЛК відповідно до п.4.4.1 Положення про членство в МЛК.


^ VI. Медикаментозне забезпечення за межами міста.

Забезпечення членів ЛК, які за направленням спеціалістів мають проходити планове обстеження та лікування в інших містах України, проводиться при отриманні клопотання в ЛК. В разі надання медичної допомоги у невідкладному порядку питання вирішується індивідуально при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату використаних ліків). В обох випадках розмір витрат не перевищує 1500 грн. протягом року.


^ V. Благодійна допомога юридичним та фізичним особам (членам ЛК).

За рішенням Правління ЛК в окремих випадках може надаватися така благодійна допомога:

 • у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем може надаватися благодійна матеріальна допомога в розмірі до трьох мінімальних зарплат;

 • при лікуванні сечокам’яної хвороби методом літотрипсії витрати компенсуються в розмірі однієї мінімальної зарплати, але не більше 1500 грн. протягом року;

 • у разі не надання лікувальним закладом медичної допомоги згідно з цим Положенням, ЛК компенсує витрати членів ЛК на придбання ліків, при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату використаних ліків).

При дотриманні статутних вимог, раціональному та ефективному використанні коштів, які надійшли від членів ЛК, за рішенням Правління може надаватися благодійна допомога лікувально-профілактичним закладам, іншим юридичним і фізичним особам, які сприяють діяльності ЛК.

За посередницьку діяльність на користь ЛК виплачується заохочення у розмірі до 10% від загальної суми коштів, котрі надійшли на розрахунковий рахунок ЛК за певний період часу.


^ ЛК не забезпечує витрати, пов’язані з такими захворюваннями та послугами:

- венеричні та інші захворювання, які можуть передаватися статевим шляхом (сифіліс, гонококова інфекція, хламідійна інфекція, трихомоніаз, аногенітальний герпес, цитомегаловірус, мікоплазмоз, уреаплазмоз, гарднерельоз і т.ін.) та їх ускладнення;

- виробничий травматизм;

- витрати на обстеження та лікування в приватних медзакладах, із якими не укладено відповідні угоди про співпрацю;

- ГРВІ, грип (за винятком їх ускладнень) та етіологічне лікування інших вірусних інфекцій;

- грибкові захворювання внутрішніх органів, шкіри та її придатків;

- діагностика та лікування безпліддя;

- забезпечення, встановлення медичних приладів або пристосувань (протезів): окулярів, контактних лінз, слухових пристроїв, слухових імплантатів, штучних кришталиків, штучних суглобів, штучних серцевих клапанів, судинних протезів і т.п.

- забезпечення дезінфікуючими засобами;

- забезпечення дозованими інгаляторами для профілактики та зняття бронхообструкції;

- забезпечення засобами для проведення гемодiалiзу (тобто застосування штучної нирки);

- забезпечення препаратами крові;

- забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для введення препаратів, які ЛК не надає згідно з цим Положенням (за винятком хіміотерапії);

- забезпечення специфічної хіміо- та гормонотерапії при злоякісних новоутвореннях;

- забезпечення цукрознижуючими препаратами;

- захворювання та травми, які виникли в результаті свідомих дій членів ЛК, пов'язаних із невиправданим ризиком;

- захворювання, причиною яких є вживання алкоголю, наркотичних або токсичних речовин;

- імунізація та вакцинація;

- консервативне лікування глаукоми;

- корекція вад рефракції;

- легеневі та позалегеневі форми туберкульозу;

- лікувально-оздоровчі заходи та санаторно-курортне лікування;

- лікування імунодефіцитних станів, забезпечення засобами для корекції імунітету та рівня лейкоцитів;

- лікування та діагностика методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапiя, мануальна терапія, масаж, фітотерапія, іридодіагностика i т.п.);

- лікування та обстеження, яке не призначене лікарем;

- модифікації людського тіла з метою поліпшення фізичного, психологічного, розумового або емоційного стану (хірургічна зміна статі і т.п.);

- надання додаткового комфорту, зокрема: телевізора, кондиціонера, послуг перукаря або косметолога та iнше;

- перебування у стаціонарі для одержання, головним чином, піклувального догляду;

- переривання вагітності (забезпечується за рахунок ЛК тільки при наявності медичних показань);

- пластична хірургія, зміна ваги або хірургічне лікування ожиріння;

- проведення профілактичних медичних оглядів;

- проходження обстеження та лікування для підтвердження групи інвалідності;

- професійні захворювання;

- психічні розлади (шизофренія, епілепсія, маніакально-депресивний синдром, олігофренія, психози, деменція i т.д.) та їхні ускладнення;

- різноманітні травми та соматичні захворювання, що виникли у зв'язку з захворюваннями психічної природи;

- спадкові захворювання, пов'язані з порушенням хромосомного набору;

- стоматологічне лікування, зубопротезування, за винятком станів, які потребують лікування в стаціонарних умовах;

- травми, отруєння, опіки, отримані членом ЛК у результаті військових дій, народних заворушень, страйків;

- травми, отруєння, опіки, отримані членом ЛК у результаті замаху на самогубство або інші навмисні дії, спрямовані на погіршення здоров'я;

- трансплантація органів або тканин;

- хронічні захворювання не в стадії загострення;

- цукровий діабет, за винятком важкої форми.

Схожі:

Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconПоложення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ]
Про затвердження Типового положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconМон україни;  Наказ, Положення  вiд 01. 06. 2006  №423
Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти І науки України
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconРішення протокол №3/1 від 06 листопада 2012 року Про стан організації дослідно експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний...
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconПоложення про авторське право викладені у Законі України „Про авторське право І суміжні права вiд 23. 12. 1993 р. №3792-xii
Тому кожен освічений українець повинен володіти базовими знаннями про свої права і обов’язки
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconПоложення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (див наказ Мiнiстерства...
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Протокол № вiд 20 р. Положення про членство в благодiйнiй органiзацii iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (див наказ Мiнiстерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи