Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката icon

Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката
Скачати 66.21 Kb.
НазваДодаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката
Дата30.07.2012
Розмір66.21 Kb.
ТипДокументи


ДОДАТОК 7

до п.5.19 Правил медичної сертифікації

авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу

Зразок бланка медичного сертифіката

(

МЕДИЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ

МІНІМАЛЬНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИМОГИ

СКОРОЧЕНИЙ ТЕКСТ

повний текст наведено в ОАВ-ЛЛС 3.105, підчастинах Б і В та Додатках 1-18
КЛАС 1

ЛКП ЛТП, штурмана,

Бортінженера,радиста .

КЛАС 2

^ ЛПП( ЛПНЛА)

Борт оператора,парашутиста

Клас 3

Ліцензія диспетчера бортпровідника

ПОЧАТКОВИЙ ОГЛЯД

АМЦ

АМЦ або АМЕ

АМЦ або АМЕ

Макс. термін дії медичного сертифіката (45 днів для повт. проходж. огляду)

Без виключень

До віку 40 років – 12 місяців

Більше 40 років – 6 місяців

До віку 30 років – 60 місяців

  1. - 24 місяці

Більше 50 років - 12 місяців

Термін дії сертифіката-24

місяці .

Більше 50 років -12 місяців.

Гемоглобін

Під час кожного огляду

При показах

Під час кожного огляду

Електрокардіограма

До віку 30 років – через 5 років

  1. - через 2 роки

  1. - щороку

Більше 50 років – через 6 місяців

  1. - через 2 роки

Більше 50 років – щорічно

До 30 років через 2 роки.

З 30 до 50 років щорічно.

Більше 50 років через 6 місяців.

Аудіограма

До віку 40 років – через 5 років

Більше 40 років – через 2 роки

Початкова оцінка роботи з приладами

До віку 40 років – через 5 років

Більше 40 років – через 2 роки

Початкова .

До віку 40 років - через 5 років.

Більше 40 років через 2 роки

Розширений оториноларингологічний огляд

До віку 40 років – через 5 років

Більше 40 років – через 2 роки

При показах

До віку 40 років-через 5 років.

Більше 40 років –через 2 роки

Розширений офтальмологічний огляд

До віку 40 років – через 5 років

Більше 40 років – через 2 роки

При початковому огляді,

потім при показах

До 40 років – через 2

Роки.

Після 40 років-щорічно

Рівень ліпідів

При виповненні 40 років

При 2 і більше факторах ризику

при початковому огляді та при виповненні 40 років

Початковий .

При виповнені 40 років.

Макс. швидкість видиху

У віці 30, 35, 40 років,

потім через кожні 4 роки

У віці 40 років,

потім через кожні 4 роки

У віці 40 років, потім

через кожні 4 роки

Аналіз сечі

Під час кожного огляду

Під час кожного огляду

Під час кожного огляду

Може вимагатися проходження будь-якого тесту при наявності клінічних показів
титульна сторінка)
(Коментарі/Comments

Аудіограма мова/

Audiogram

Електрокардіограма/

Electrocardiogram

Медичний (загальний) огляд/^ Medical (general) examination

Розширений медичний огляд/Extended Medical Examination

Дата (рдм):

Date (YDM) of:
^ Первинний медичний огляд:

Initial medical examination


Date: State:

Остання

Last

Наступна

Nextзворотна сторінка)

  1. Медичний сертифікат заповнюється друкарським способом українською та англійською мовами і має відповідний захист від підробки, у тому числі й голографічний захисний елемент.

  2. Оформлення медичних сертифікатів здійснюється авіамедичним екзаменатором, який має діючий дозвіл Державіаслужби на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України у спеціально обладнаному для цього приміщенні.

  3. Медичний сертифікат підписується уповноваженим авіамедичним екзаменатором, підпис якого засвідчується мастичною номерною печаткою.

  4. Медичний сертифікат має форму прямокутника розміром 245х115 мм.

5. Опис бланка.

5.1. Бланк медичного сертифіката виготовляється типографським методом на папері, з державними водяними знаками та має декілька ступенів захисту.

5.2. Розміри бланка медичного сертифіката відповідають бланку додатка до свідоцтва льотного складу та складають 115 мм – горизонтальний розмір та 245 мм вертикальний розмір.

5.3. Титульна сторінка бланка медичного сертифіката:

5.3.1. У нижньому кутку розміщується голограма з державною символікою.

5.3.2. У верхній третині розміщена інформація для власника у вигляді таблиці „медична сертифікація мінімальні періодичні вимоги скорочений текст повний текст наведено в ОАВ-ЛЛС 3.105, підчастинах б і в та додатках 1-18”.

5.3.3. У нижньої третині у вертикальному напрямку надпис “CIVIL AVIATION ADMINISTRATION”, нижче ліворуч – українською, праворуч – англійською мовами зроблено напис „УКРАЇНА”, між цими написами зображено малий Державний Герб України.

Нижче надпис українською та англійською мовами „Медичний сертифікат класу”, „відноситься до ліцензії авіаційного персоналу” та надпис „JAR-FCL3”.

5.4. Зворотна сторінка бланка оформлюється фоновим малюнком блакитного кольору та заповнюється авіамедичним екзаменатором.

6. Зміст медичного сертифіката відповідає вимогам JAR-FCL3, витяг з яких наданий в таблиці.


ВОА-ЛЛС 3.100

Медичні сертифікати


JAR–FCL 3.100 Medical certificates(Див. ІПМ ЛЛС 3.100)

(See IEM FCL 3.100)

(а) Зміст сертифіката. Медичні сертифікати повинні містити наступну інформацію:

(a) Content of certificate. The medical certificate shall contain the following information:
 1. Номер для посилання (за вказівкою адміністрації);

 2. Клас сертифіката;

 3. Повне ім‘я;

 4. Дату народження;

 5. Національність;

 6. Дату і місце першого медичного огляду;

 7. Дату і місце останнього розширеного медичного огляду;

 8. Дату останньої проведеної електрокардіографії;

 9. Дату останньої проведеної аудіометрії;

 10. Обмеження, умови і/або зміни;

 11. Ім‘я ВМО, його номер телефону та підпис;

 12. Дату загального огляду;

 13. Підпис заявника.

(1) Reference number (as designated by the Authority)

(2) Class of certificate

(3) Full name

(4) Date of birth

(5) Nationality

(6) Date and place of initial medical examination

(7) Date of last extended medical examination

(8) Date of last electrocardiography

(9) Date of last audiometry

(10) Limitations, conditions and/or variations

(11) AME name, number and signature

(12) Date of general examination

(13) Signature of applicant.Схожі:

Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconДодаток 3 до п 7 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу заявка на отримання медичного сертифіката авіації
Заповніть цю сторінку повністю великими друкованими літерами – За вказівками звертайтеся до інструкції
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconПро затвердження Правил видачі свідоцтв члена льотного екіпажу, бортпровідника та співробітника із забезпечення польотів
Правових актів, що регулють діяльність цивільної авіації України у відповідність до законодавства Європейського Союзу та на виконання...
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconДодаток 8 до Правил прийому до внту в 2014 році
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів ману за секціями наукових відділень Малої академії наук...
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconДисертації: Формування англомовної складової професійної компетентності майбутнього авіаційного персоналу з технічного обслуговування повітряних суден
Проведений аналіз педагогічних умов формування англомовної складової професійної компетентності майбутнього авіаційного персоналу...
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Додаток 1 до Правил прийому до Промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету в 2013 році
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconМенеджмент персоналу (екз питання) Роль І значення менеджменту персоналу як науки
Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст І методологія
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
Додаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката iconДодаток 7 до Правил прийому до Коледжу Національного фармацевтичного університету у 2013р. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
Додаток 7 до Правил прийому до Коледжу Національного фармацевтичного університету у 2013р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи