Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу icon

Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
НазваНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Сторінка1/7
Дата11.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6   7                                                          


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
НАКАЗ

27.03.2007 м. Київ № 243


Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України

19квітня 2007р.

за № 393/13660


Про затвердження Правил медичної

сертифікації авіаційного персоналу, крім

членів льотного екіпажу


Відповідно до Указу Президента України від 11.06.98 № 615 „Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27.03.2006 №223 „Про застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог JAR-FCL 1, 2, 3, 4 „Видача свідоцтв льотному екіпажу”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 за №426/12300,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу (далі – Правила), що додаються.

2. Першому заступнику голови Державної авіаційної адміністрації України (Лісняк О.І.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

2.2. Довести Правила до відома організацій, зареєстрованих на території України, що здійснюють медичне забезпечення авіаційної діяльності в цивільній авіації України.

3. Наказ Міністерства транспорту України від 20.11.2000 №641 „Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України„, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за №948/5169, визнати таким, що втратив чинність.


4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – Голову Державної авіаційної адміністрації України Колісника А.А..


Міністр М.М. Рудьковський


Міністерство транспорту та зв’язку України


^ Державна авіаційна адміністрація


Правила

медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу


М. Київ 2007 р


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв’язку

України

27.03.2007243


Правила

медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім

членів льотного екіпажу


1. Загальні положення

1.1. Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, (далі - Правила) встановлюють загальні вимоги до авіаційного персоналу та єдиний порядок медичної сертифікації кандидатів на отримання медичного сертифіката третього класу, процедури їх видачі, унесення обмежень.

1.2. Ці Правила поширюються і є обов’язковими для служб медичного забезпечення підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та відомчої належності, які проводять медичну сертифікацію авіаційного персоналу цивільної авіації України.

1.3. Правила використовуються керівниками та посадовими особами, авіамедичними експертами (екзаменаторами), які здійснюють медичну сертифікацію.


2. Нормативні посилання

При розробленні цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Закон України „Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;

Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944) та додатки до неї;

Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 № 819;

Правила медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України, затверджені наказом Державіаслужби від 05.12.2005 № 920, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.01.2006 за № 44/11918;

наказ Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі" від 23.09.94 №263/121, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за №18/554;

Спільні Авіаційні Вимоги JAR-OPS 1 "Комерційні авіаційні перевезення" (Літаки), уведені до застосування в цивільній авіації України наказом Державіаслужби від 21.02.2006 №137, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.03.2006 за № 245/12119;

Спільні Авіаційні Вимоги Європи JAR- FCL 1, 2, 3, 4 "Видача свідоцтв льотному екіпажу", уведені до застосування в цивільній авіації України наказом Державіаслужби від 27.03.2006 № 223, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 за № 426/12300;

Документ ІКАО (Dос 8984) "Руководство по авиационной медицине", 2-е перевидання, серпень 2005 року;

Регулятивна вимога Євроконтролю з безпеки польотів (ESARR 5) 11.04.2002;

Вимоги з медичної сертифікації диспетчерів повітряного руху за європейським класом 3 (ЕАТМП 021119-01) 31.01.2003.


3. Визначення

У цих Правилах наведенні нижче терміни вживаються у такому значенні:

авіаційний персонал – це особовий склад авіаційного підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу, що складається з авіаційних спеціалістів за професійною ознакою;

медична сертифікація авіаційного персоналу – комплекс медичних обстежень фізіологічного стану органів і систем організму авіаційного персоналу з метою визначення його придатності до здійснення професійної діяльності та забезпечення безпеки польотів;

авіамедичне обстеження – власник медичного сертифіката повинен бути психічно і фізично придатним для безпечного користування пільгами свідоцтва на яке він подає заявку;

авіамедичний центр ( авіаційний медичний центр цивільної авіації) – центр укомплектований штатом лікарів, який має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику та уповноважений відділом авіаційної медицини Державіаадміністрації проводити медичні огляди, обстеження авіаційного персоналу в міжсертифікаційний період, відповідно до медичних стандартів і вимог установлених Державіаадміністрацією;

медичний експерт (екзаменатор) – лікар, який має кваліфікацію в галузі авіаційної медицини, ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику та уповноважений Державіаадміністрацією проводити огляди для видачі медичних сертифікатів авіаційному персоналу і проводить свою діяльність на базі медико-санітарної частини авіапідприємства або учбового закладу, який має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику;

медичний стандарт відповідного класу – це сукупність констант фізіологічного стану органів і систем організму, яка приймається за вихідну під час медичної сертифікації авіаційного персоналу;

загальний медичний огляд – огляд, який проводить АМЕ з оформленням загального звіту;

первинний – використовується стосовно (медичного) сертифіката чи (медичного) огляду для позначення найпершого випадку, коли видається медичний сертифікат для одержання свідоцтва, або першого огляду, що проводиться для видачі такого медичного сертифіката;

розширений медичний огляд – огляд, який проводить АМЕ з оформленням загального звіту, звітів офтальмолога, ЛОР та оглядами інших спеціалістів.


4. Скорочення

У цих Правилах скорочення мають такі значення:


ВАМ – відділ авіаційної медицини;

АМЦ – авіамедичний центр;

АМЕ – уповноважений авіамедичний екзаменатор (експерт);

ОПР – обслуговування повітрянного руху;

ЄКЦА –Європейська конференція цивільної авіації

ЕКГ – електрокардіограма;

ЕЕГ – електроенцефалограма;

ДАМЦ ЦА – державний авіаційний медичний центр цивільної

авіації;

ЛОР – лікар, який лікує захворювання вуха, горла, носа;

МРО – магнітно-резонансне обстеження;

МКХ-10 - міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду;

ЕСВ – еквівалентне сферичне відхилення;

ІКАО – міжнародна організація цивільної авіації.


5. Загальні вимоги


5.1. Авіаційний персонал, що здійснює експлуатацію повітряних суден, використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, допускається до професійної діяльності за умови наявності медичного сертифіката відповідного класу.


5.2. Медична сертифікація проводиться АМЕ медико-санітарних частин авіапідприємств та учбових закладів, авіамедичними екзаменаторами ДАМЦ ЦА, авіамедичним експертом ВАМ згідно зі своїми повноваженнями (додаток 1), тільки після передоплати фізичною особою, згідно з вимогами Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 № 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.98 № 889).

5.3. Медичні вимоги, що пред’являються до стану здоров’я авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу викладені у медичному стандарті третього класу (додаток 2).


5.3.1. АМЕ проводить поновлення або перепідтвердження медичного сертифіката 3 класу, він проводить свою діяльність на базі медичного закладу визначеного авіаційною адміністрацією.


5.3.2. Авіаційний персонал подає заявку на проходження медичної сертифікації з метою отримання медичного сертифіката (додаток 3).


5.3.3. АМЕ визначає об’єм функціональних досліджень та медичних оглядів спеціалістів, у відповідності до цих Правил.


5.3.4. Під час проведення загального медичного огляду АМЕ заповнює звіт (додаток 4), проводить обстеження, згідно з інструкцією щодо заповнення звіту, та підтверджує своїм підписом і власною печаткою. Кодування діагнозів проводити згідно МКХ-10. Одна копія звіту зберігається в архіві авіамедичного екзаменатора, друга подається у 5-денний термін до відділу авіаційної медицини на затвердження, третя заявнику.


5.3.5. При проведенні розширеного медичного огляду АМЕ залучає до огляду спеціалістів, які заповнюють звіти (додатки 5, 6). АМЕ та спеціалісти, що заповнювали звіти, підтверджують їх достовірність своїми підписами та власними печатками.


5.3.6. При оформлені звіту забороняється робити виправлення.


5.3.7. При проведені медичних обстежень АМЕ має право залучати спеціалістів, що визнані ВАМ Державіаадміністрації.


5.3.8. При проведені оцінки стану здоров’я заявників 3 класу згідно з додатками керівництва ІКАО з авіаційної медицини використовувати вимоги до 1 класу.


5.3.9. За достовірність результатів медичної сертифікації авіаційного персоналу відповідає АМЕ.


5.4. Медичний стандарт 3 класу – це вимоги до стану здоров’я кандидатів та власників свідоцтв диспетчера обслуговування повітряного руху, бортоператорів та бортпровідників з метою отримання вищенаведених свідоцтв.


5.5. Медична сертифікація за наявності відхилень від показників медичного стандарту 3 класу проводиться згідно з цими Правилами в ДАМЦ ЦА і в залежності від нозологічних форм захворювань вимагає індивідуального підходу до стану здоров’я.


5.6. Для отримання медичного сертифіката 3 класу необхідно, щоб стан здоров’я кандидатів відповідав вимогам медичного стандарту 3 класу.


5.7. Для проходження первинної медичної сертифікації подаються такі

документи:

заявка на отримання медичного сертифіката;

довідка із протитуберкульозного диспансеру;

медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та

періодичного психіатричних оглядів;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

довідка, щодо визначення групи крові та резус–фактора;

копія платіжного доручення про оплату за медичну сертифікацію.


5.8. Під час проходження чергової медичної сертифікації подаються:

заявка на отримання медичного сертифіката;

медичний сертифікат;

звіт попереднього огляду;

копія платіжного доручення про оплату за медичну сертифікацію;

сертифікати оглядів відповідно до чинного законодавства України.


5.9. Медична сертифікація авіаційного персоналу проводиться у будь-який час протягом 45 днів, що передують даті закінчення медичного сертифіката, термін дії нового сертифіката встановлюється від дати закінчення дії попереднього.


5.10. Дійсність медичного сертифіката:


5.10.1. Для віку до 50 років:

за будь-яких інших умов, викладених в Правилах, медичний сертифікат класу 3 повинен залишатися дійсним, якщо:

попередній медичний огляд був проведений потягом 24 місяців;

попередній розширений медичний огляд (або початковий огляд) був проведений протягом останніх 48 місяців;

для курсантів-диспетчерів протягом 60 місяців.


5.10.2. Для віку більше 50 років:

5.10.3. попередній медичний огляд був проведений протягом останніх 12 місяців;

5.10.4. попередній розширений медичний огляд був проведений протягом останніх 24 місяців.

5.10.5. Якщо власник не поновлював свого медичного сертифіката протягом 5 і більше років після закінчення терміну його дії, то його поновлення повинно вимагати розширеного медичного огляду, який повинен проводитися при АМЦ, що отримав медичні записи власника.

5.10.6. Якщо власник не поновлював свого медичного сертифіката протягом 2 років, але не більше 5 років після закінчення терміну його дії, то його поновлення вимагає загального або розширеного огляду, який проводиться при АМЦ, який отримав його медичні записи, або АМЕ, за рішенням ВАМ, з урахуванням записів, доступних для медичних обстежувачів, про медичні огляди, необхідні для надання свідоцтва.

5.10.7. Якщо власник не поновлював свого медичного сертифіката протягом 90 і більше днів, але не більше 2 років після закінчення терміну його дії, то його поновлення вимагає загального або розширеного огляду, який проводиться при АМЦ, який отримав його медичні записи, або АМЕ, за рішенням ВАМ.

5.10.8. Якщо власник не поновлював свого медичного сертифіката протягом періоду, меншого за 90 днів після закінчення терміну його дії, то його поновлення вимагає загального медичного огляду.

5.11. Медичні огляди проводяться авіаційними лікарями через 6 місяців після проведення медичної сертифікації із записом в амбулаторній книжці.

5.12. Стаціонарне обстеження авіаційного персоналу 3 класу:

5.12.1. На стаціонарне обстеження і медичну сертифікацію після лікування, авіаційний персонал направляється згідно з вимогами Керівництва JAA з медицини цивільної авіації (розділ JAR-FCL-3 ) до ДАМЦ ЦА.

5.12.2. Стаціонарне обстеження бортпровідників після авіаційних подій проводиться за медичними показниками в ДАМЦ ЦА.

5.13. Подовження дії сертифіката 3 класу згідно з Вимогами JAR FСL 3.

5.14. Громадяни України та іноземні громадяни, які вступають у льотні навчальні заклади проходять медичну сертифікацію в навчальних закладах згідно з цими Правилами.

5.15. Визнання медичних сертифікатів виданих іноземними державами, проводить ВАМ Державіаадміністрації при наявності оригіналу або нотаріально посвідченої копії медичного сертифіката та відповідності Правилам медичної сертифікації авіаційного персоналу діючим в Україні та вимогам JAR FCL 3.

Якщо іноземна держава має свої національні правила сертифікації авіаційного персоналу, то ВАМ проводить вивчення цих правил і експертизу відповідності АМЦ, і приймає рішення про визнання на основі двосторонньої угоди.

5.16. Медична сертифікація авіаційного персоналу проводиться на базі АМЦ , напередодні та в день сертифікації заявнику надається вихідний день.

5.17. Обсяг функціональних і клінічних обстежень авіаційного персоналу проводиться згідно з цими Правилами. На плівках ЕКГ, ВЕП, ЕЕГ, МРТ, ультразвукового дослідження обов’язково позначаються:

дата обстеження;

підпис та печатка лікаря;

підпис заявника.

5.18. Після оформлення і підписання звітів (додатки 4 - 6) про огляд АМЕ видається медичний сертифікат (додаток 7), дані про огляд та медичний сертифікат вносяться в електронний реєстр.

5.19. При незгоді представника авіаційного персоналу з висновком АМЕ, він подає заяву про розгляд до ВАМ Державіаадміністрації у 5-денний термін.

5.20. Вирішення спірних питань з медичної сертифікації авіаційного персоналу проводить авіамедична рада, яка створюється наказом Державіаадміністрації з залученням представників авіаційного персоналу та головних лікарів-спеціалістів цивільної авіації.


Начальник управління стандартів

льотної експлуатації І.А. Коробко


ДОДАТОК 1

до підпункту 5.2 Правил медичної сертифікації

авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу


Повноваження авіамедичних екзаменаторів


^ 1. Авіамедичний екзаменатор проводить:

1.1 поновлення або перепідтвердження медичного сертифіката 3 класу;

1.2 перепідтвердження медичного сертифіката після стаціонарного лікування коли виноситься рішення про допуск до виконання обов’язків без використання додатків Керівництва з авіаційної медицини;

1.3 перепідтвердження медичного сертифіката авіаційному персоналу, який має до трьох відхилень в стані здоров’я .

^ 2. Авіамедичний центр (ДАМЦ ЦА) проводить:

2.1 першу видачу медичних сертифікатів ;

2.2 підтвердження або перепідтвердження медичних сертифікатів після проведеного стаціонарного лікування;

2.3 повторну медичну сертифікацію авіаційного персоналу поза рамками вимог з використанням додатків Керівництва з авіаційної медицини;

2.4. приймає рішення про індивідуальну оцінку стану здоров’я авіаційного персоналу.

^ 3. Відділ авіаційної медицини Державіаадміністрації проводить:

3.1 першу видачу медичних сертифікатів;

3.2 затвердження медичних звітів;

3.3 перегляд рішень АМЕ про видачу медичних сертифікатів;

3.4 оперативні обмеження для авіаційного персоналу;

3.5 засідання національної авіамедичної ради з перегляду рішень АМЕ, ДАМЦ.

^ 4. Повноваження авіамедичного експерта (екзаменатора) підтверджуються сертифікатом, виданим Державіаадміністрацією.

4.1. Сертифікат видається терміном на 3 роки.

4.2. Державіаадміністрація видає АМЕ іменну печатку і штамп, з припиненням повноважень АМЕ печатка і штамп підлягають поверненню.

4.3. Передача печатки і штампа другій особі забороняється.

^ 5. Припинення повноважень АМЕ при:

5.1 закінченні терміну сертифіката;

5.2 досягненні АМЕ віку 70 років;

5.3 виявленні порушень під час проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу та при невиконанні вимог цих Правил, щодо об’єму обстежень і прийняття рішень поза вимогами Правил.


Начальник управління стандартів

льотної експлуатації І.А. Коробко

ДОДАТОК 2

до підпункту 5.3 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу


^ ПЕРЕЛІК МЕДИЧНИХ ВИМОГ ДО 3 КЛАСУ


1. Серцево-судинна система – огляд

1.1. Заявники або власники медичного сертифіката класу 3 не повинні мати будь-яких вад серцево-судинної системи, уроджених або набутих, які очевидно можуть зашкодити безпечному користуванню пільгами свідоцтва, на отримання якого подається заявка.

1.2. Стандартна 12-електродна електрокардіограма в стані спокою (ЕКГ) та звіт про її проведення вимагається при огляді для першої видачі медичного сертифіката, потім через кожні 4 роки до віку 30 років, через кожні 2 роки до віку 40 років, через кожен рік до віку 50 років та через кожні 6 місяців після віку 50 років і при клінічних показах.

1.3. Електрокардіографія з фізичним навантаженням вимагається лише при клінічних показах згідно з підпунктом 1.5.

1.4. Звіти про проведення ЕКГ в стані спокою та з фізичним навантаженням повинні робитися фахівцями, визнаними ВАМ.

1.5. Електрокардіографія з фізичним навантаженням або інше кардіологічне обстеження вимагається у разі, якщо є:

ознаки або симптоми захворювання серцево-судинної системи;

уточнення ЕКГ в стані спокою;

о рішення ВАМ;

досягнення віку 65 років;

після 65 років кожні чотири роки.

1.6. Оцінка ліпідів сироватки/плазми, уключаючи холестерин, вимагається для спрощення оцінки ступеня ризику під час огляду для першої видачі медичного сертифіката, а також під час першого огляду заявника, якому виповнилося 40 років.

1.6.1. Оцінка ліпідів сироватки при виявленні захворювання та значних вад серцево-судинної системи повинна вимагати перегляду обстеження та контролю з боку ДАМЦ, ВАМ.

1.6.2. Накопичення факторів ризику (паління, розлад в сім’ї, порушення вироблення ліпідів, підвищений тиск тощо) повинно вимагати серцево-судинного обстеження, яке повинно проводитися АМЦ.

1.7. Перший огляд, який проводиться з метою поновлення або перепідтвердження дійсності сертифіката, власник сертифіката класу 3, якому виповнилося 60 років, повинен пройти обстеження кардіолога при ДАМЦ або обстеження може бути передано кардіологу, визнаному ВАМ.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconДодаток 3 до п 7 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу заявка на отримання медичного сертифіката авіації
Заповніть цю сторінку повністю великими друкованими літерами – За вказівками звертайтеся до інструкції
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconДодаток 7 до п 19 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу Зразок бланка медичного сертифіката
Скорочений текст повний текст наведено в оав-ллс 105, підчастинахБіВ та Додатках 1-18
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconПро затвердження Правил видачі свідоцтв члена льотного екіпажу, бортпровідника та співробітника із забезпечення польотів
Правових актів, що регулють діяльність цивільної авіації України у відповідність до законодавства Європейського Союзу та на виконання...
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconНаказ №272 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р за №95/6383 Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України
Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconЗатверджено ” 12 ” квітня 2010 р. В. о ректора
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26. 03. 2010 р. №243 «Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих...
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
move to 1143-14705
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
move to 1143-14705
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconНаказ №378 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 р за №565/23097
Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
move to 0-20669957
Наказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
move to 0-20669957
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи