Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених icon

Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Скачати 63.69 Kb.
НазваПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Дата17.11.2012
Розмір63.69 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, директорам наукових установ, підпорядкованих МОНмолодьспорту


01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-74-09,


від 19.12.116/12-2778

на № від

Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених

Указом Президента України від 12 червня 2000 року № 779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих учених.

Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють розвитку науки та утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Щороку присуджується 40 премій (з них - п'ятнадцять премій для молодих учених Національної академії наук України) у розмірі 20 тисяч гривень кожна.

Просимо до 28 січня 2012 року подати наукові праці на здобуття щорічних премій Президента для молодих учених з урахуванням Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених, розробленої Комітетом з Держаних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет).

На здобуття премій представляються наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премій можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники наукових установ, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (далі організації), підпорядкованих МОНмолодьспорту.

Колектив претендентів на здобуття премії не може перевищувати чотирьох осіб. Вік осіб, які претендують на здобуття премій, не може перевищувати 35 років станом на 1 березня 2012 року.

До розгляду не приймаються наукові праці, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у 2012 році до іншого колективу претендентів на здобуття державної нагороди.

Премії повторно не присуджуються.

Нижче наведено загальні вимоги до оформлення документів та праць на здобуття премій.

Документи - том 1 і опис праці - том 2 подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів, зберігаються в організації, що висувала працю на премію.

Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки - 297x210 мм.

На обкладинці кожного тому та реферату обов'язково вказуються:

 • повна назва організації, яка висуває працю;

 • назва праці;

- прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання,
місце роботи та займані посади.

На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

^ 1. ДОКУМЕНТИ - ТОМ 1

1.1. Лист - подання, у якому вказується повна назва організації, яка
представляє працю, назва праці, час її початку та закінчення, наукова значимість,
масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими
вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище,
ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист - подання друкується на бланку організації, яка представляє працю, і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

1.2. Додаток до листа - подання, в якому вказується:

- комплектність подачі матеріалів (перелік документів та їх обсяг);

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись
праця після її розгляду в Комітеті;

- прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи,
призначеної відповідальною за ознайомлення з працею (як правило, один із авторів
праці).

 1. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту праці, прізвищ претендентів. Дозвіл підписується керівником організації, яка висувала працю на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника документів.

 2. Реферат праці (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії. В рефераті вказується:
 • мета праці;

 • наукова новизна;

 • практична значимість;

- загальна кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, в т.ч. вказати окремо за темою наукової праці, та інша інформація, яка характеризує працю.

Для праці в галузі науки і техніки, зокрема вказується основні її науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена, досягнута економічна ефективність з відповідними обгрунтуванням (розрахунками).

Реферат циклу наукових праць повинен обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл, обов'язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний індекс цитування робіт авторів. Якщо праця подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

 1. Протокол (протоколи) чи витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого висуваються на здобуття премії, де вказується назва праці, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.

 2. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку праці на висунення).

 3. Довідка про творчий внесок у працю на кожного претендента окремо (1 сторінка), де вказується його конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій та індекс їх цитування. Довідка підписується керівником організації, де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

 4. Відомості на претендента: прізвище, ім'я, по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках), дата народження, освіта, спеціальність, науковий ступінь, вчене звання, місце основної роботи, посада, службова адреса та телефони (службовий і мобільний), домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку організації, де працює претендент, підписується ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення. Якщо після представлення праці змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Міністерство та Комітет.

1.9. Документи 1-го тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній
вище послідовності.

^ 2. ОПИС ПРАЦІ - ТОМ 2

2.1. Опис праці - викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними і світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список публікацій за даною науковою працею та перелік всіх інших публікацій авторів.

2.2. До складу 2 тому також можуть включатися: копії основних статей, патентів, авторських свідоцтв, які відносяться до праці; копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво; довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження праці у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації, де здійснено це впровадження.

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.

^ 3. АНОТАЦІЯ ПРАЦІ

 1. В анотації вказується назва праці, прізвища та ініціали претендентів (українською, російською і англійською мовами), точна назва організації, яка представляє працю, та коротка характеристика праці, в якій вказується мета праці, наукова новизна, обґрунтовується її науково практична значимість, Вказується кількість опублікованих монографій, загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS та загальний індекс цитування робіт претендентів.

 2. Анотація обсягом до 1-ї сторінки подається в 2-х примірниках та в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

4. РЕФЕРАТ ПРАЦІ

4.1. Додаткові 2 примірника реферату праці (із документів - том 1) з підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур.

Реферат подається також в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

Праці претендентів, які не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються на колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та не повертаються здобувачам.


Директор департаменту О. В. Якименко


Телефон для консультацій: 486-29-75


Схожі:

Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
...
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconНаукові гранти Президента України Останній термін подання заяв
Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента...
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconКонкурс на здобуття премій для молодих учених І студентів вищих навчальних закладів
Нан україни щорічно проводить конкурс на здобуття премій для молодих учених І студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові...
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2012 року подати до Міністерства роботи...
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2013 року подати до Міністерства роботи...
Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2013 року подати до Міністерства роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи