Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році icon

Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році
НазваПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році
Сторінка1/7
Дата17.11.2012
Розмір2.1 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 (044) 216 2442, факс 236 1049, ministry@mon.gov.ua
Від 18.01.2011 р.1/9- 27

На № ________ від _________ Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації


Про організацію і проведення

науково-практичних конференцій

та семінарів молодих учених і

студентів у 2011 році


Надсилаємо план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2011 рік.

Оргкомітетам зазначених заходів просимо у місячний термін після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) надіслати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України за адресою: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, відділ наукової та творчої роботи студентів.


Додаток: план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2011 рік на 56 стор.


Перший заступник Міністра

Є.М.СулімаДорошенко Т.М.

425-01-93


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
Є.М. Суліма


18 січня__2011 р.

П Л А Н

проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році
п/п

Тема конференції, семінару

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін

проведення

Кіль­кість учас-ників

Міністерства, відомства або установи,

які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

1

2

3

4

5

6

^ Міжнародні конференції

1

Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-57

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Німеччина, Грузія

2

Глобальна економіка у посткризовий період та Україна

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-174

Лютий


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний економічний університет, Технологічний університет Західної Македонії (Греція), Економічна академія ім. Д.А.Ценова (Болгарія), Карагандинський національний університет (Казахстан), Університет La Sapienza (Італія)

Італія, Казахстан, Греція, Болгарія, Республіка Білорусь

3

Стан та перспективи рослинництва в Україні

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13,

т.: (044) 527-82-14

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Литва, Польща, Німеччина, Угорщина, Російська Федерація

4

Інтернет-конференція

«Людина. Культура. Мистецтво. Творча особистість»

Луганський державний інститут культури і мистецтв

91055, м. Луганськ, Красна площа, 7,

т.: (0642) 59-02-62

Лютий


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство культури України, Бєлгородський державний інститут культури і мистецтв, Білоруський державний університет культури і мистецтв, Казанський державний університет культури і мистецтв

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан
1

2

3

4

5

6

5

Пріоритети сучасної філології: теорія і практика

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (05322) 2-08-54

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І.Вернадського, Мінський державний лінгвістичний університет, Університет Комплутенсе (Іспанія), Казахський університет міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана, Егейський університет

Республіка Білорусь, Казахстан, Іспанія, Туреччина

6

Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-348

Лютий


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вроцлавський економічний університет, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Азербайджанський державний економічний університет

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Латвія, Болгарія, Словаччина, Азербайджан, Вірменія

7

Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права

ПВНЗ «Буковинський університет»

58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А,

т.: (0372) 55-32-07

Лютий


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федько­вича, Чернівецький торговельно- економічний інститут КНТЕУ, Університет Уніон (Сербія), Вища школа економіки та менеджменту державного управління (Словаччина), Університет Жиліни (Словаччина), Європейський політехнічний інститут (Чехія), Могильовський державний університет продовольства (Республіка Білорусь)

8

Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку України

Харківський торговельно - економічний інститут

61045, м. Харків, пр. О. Яроша, 8,

т.: (057) 340-45-87, 773-01-57,

e-mail: htei knteu@gmail.com

Лютий


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський торговельно-економічний університет, Белгород­ський державний технологічний університет ім. В.Г.Шухова, Белгородський університет споживчої кооперації

Франція, США, Польща, Словаччина, Російська Федерація

9

Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан та перспективи

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9,

т.: (044) 239-30-73, 239-30-37

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА – 86», Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спонсори: IPEN (International POPs Elimination Network)

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова , Вірменія, Латвія

10

Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького. Історія розвитку міжнарод­ного права та його вплив на становлення сучасного світу

Київський університет права НАН України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7- а,

т.: (044) 424-91-48

Лютий140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебрецен­ський університет (Угорська Республіка), Нішський універси­тет (Республіка Сербія), Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин
1

2

3

4

5

6

11

Рослинництво – база сталого розвитку аграрного виробництва

Вінницький національний аграрний університет

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3,

т.: (0432) 46-00-03


Лютий


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Інститут кормів НААН, Вінницька обласна рада, Вінницька облдержадміністрація, Воронежський сільськогосподарський інститут, Брянська державна сільськогосподарська академія, Казахський національний аграрний університет, Варшавський аграрний університет

Польща, Казахстан, Російська Федерація

12

Від громадянського суспільства до правової держави

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 6,

т.: (057) 707-53-81, факс: (057) 707-53-87

Лютий-березень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Молдова

13

Проблеми тюркології

в Україні

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)55-44-91,

e-mail: nvfedicheva@yahoo.com

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Посольство Туреччини в Україні
Туреччина, США, Російська Федерація, КНР, Йорданія

14

Наукові здобутки студентів і магістрантів-освіти XXI століття

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (0532) 56-36-01

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний університет, Мінський інститут іноземних мов, Університет імені О.Гумбольдта, Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова

Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь

15

Германські мови в сучасному вимірі: стан та перспективи

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25,

т.: (06242) 4-69-80, 066-910-13-15

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Республіка Білорусь

16

Актуальні питання теорії та практики менеджменту

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 341-884,

e-mail: apm2011@snu.edu.ua, www/monag.snu.edu.ua

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Луганська облдержадміністрація

Молдова, Грузія, Російська Федерація, Польща, Хорватія

17

Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів

Національний університет державної податкової служби України

08200 м. Ірпінь, Київської обл.,

вул. Карла Маркса, 31,

т.: (04597) 63-288,

e-mail: kafedra_podatky@ukr.net

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна податкова адміністрація України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Російський університет Дружби народів, Державний університет Ополе, Університет «Париж 13»

Російська Федерація, Польща, Франція
1

2

3

4

5

6

18

Актуальні проблеми біомедичної інженерії

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Янгеля, 16/2,

т.: (044) 406-85-74

Березень


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Національний інститут серцево-судинної хірургії

імені М.М. Амосова, Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів

Російська Федерація, Швейцарія, Чехія

19

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-87


Березень


170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Транспортна академія України, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туніс, Туркменістан

20

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (0562) 31-20-44

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут міжнародної економіки, Дніпропетровська торгово-промислова палата

Російська Федерація, Польща, Молдова, Угорщина, Республіка Білорусь

21

Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку

Національний університет державної податкової служби

08200 м. Ірпінь, Київської обл., вул. Карла Маркса, 31, т.: (04597) 627-88,

e-mail: NUDPSU_2007@ukr.net

Березень


140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Академія фінансів міста Варшава, Економічний університет Варна, Університет «Париж 13»

Російська Федерація, Польща, Франція, Болгарія, Республіка Білорусь

22

Практична психологія у сучасному вимірі

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 31-24-74

Березень


110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Товариство незалежних експертів, Севастопольський міський гуманітарний університет

Російська Федерація , Литва, Велика Британія, Республіка Білорусь

23

Українсько-японський форум з культури і регіональної економіки

Державний університет інформатики

і штучного інтелекту

83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84,

т./факс: (062) 335-26-20, моб.: 0977677348,

e-mail:spirit@iai.donetsk.ua

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Посольство Японії в Україні, Університет Кобе гакуїн, Університет Квансей гакуїн, Інститут економіки і промисловості Національної академії наук України, Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків

Російська Федерація, США, Польща, Монголія, Японія

24

Сучасні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-63-92

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технічний університет ім. В.Г. Шухова

Російська Федерація, Німеччина, Молдова, Республіка Білорусь


25

Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: (0652) 602-575, e-mail:confa@list.ru

Березень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Велика Британія, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь
1

2

3

4

5

6

26

Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 778-32-17

Березень


170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Гродненський державний університет імені Янки Купали,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, Київський національний торговельно-економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Севастопольський національний технічний університет, ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет», Одеський державний економічний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет

Російська Федерація , Польща, Республіка Білорусь, Болгарія, Молдова

27

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,

т.: (067) 75-85-447, е-mail: onti_dnu@mail.ru

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук ( Німеччина), Університет Хальмстаду ( Швеція)

Російська Федерація, Німеччина, Швеція, Республіка Білорусь

28

Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі

Академія митної служби України

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Дзержинського, 2/4,

т.: (0562) 46-95-14, 47-18-32

Березень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Митна адміністрація Республіки Македонія, Російська митна академія, Митна академія Грузії, Вестфальський університет Вільгельма, Вища школа мита та логістики Польщі

Російська Федерація, Німеччина, Грузія, Польща, Республіки Македонія

29

Інтернет - конференція «Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інсти­туційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад»

Буковинська державна фінансова академія

58000, м. Чернівці, вул. М.Штерна, 1,

т.: (0372) 52-36-97, факс:: (0372) 55-38-26,

е-mail: naukviddil@gmail.com

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство фінансів України, Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ«Академія фінансового управління», Університет Штефан чел Маре (Румунія), Молдовська економічна академія, Лодзька політехніка (Польща), Університет Рієки (Хорватія), Університет ім. Григола Робакідзе (Грузія)

30

Актуальні питання медицини

Буковинський державний медичний університет

58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2,

т./ф: (0372) 55-37-54

Березень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Молдова, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

31

Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т.: (056) 778-13-50

Березень


240

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російський державний торговельно-економічний університет, Білоруський державний економічний університет, Вища школа бізнесу(Польща), Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради, ДП «Дніпропетровський регіональ­ний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», Дніпропетровська торгово-промислова палата

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова
1

2

3

4

5

6

32

Проблеми енергозбере­ження і механізації в гірничо-металургійному комплексі

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,

т.: (0564) 409-06-33

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Національний технічний університет України «КПІ», Національний інститут електромеханіки (Марокко), Донський гірничо-збагачувальний комбінат (Казахстан), Державний науковий центр РФ - ФГУП

Російська Федерація, Марокко, Республіка Білорусь, Казахстан

33

Стан, досягнення, перспективи розвитку збагачення корисних копалин

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,

т.: (0564) 409-78-31

Березень


125

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

^ ЗАО «АНА-ТЕМС»

Російська Федерація, Індія, Польща, Німеччина, Туреччина, Чехія, Казахстан

34

Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082, м. Одеса, Французький бульвар, 24\26,

т.: (048) 746-67-56

Березень


160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Іспанія, Швеція, США, Польща, Російська Федерація

35

Електроніка-2011. Мікроелектроніка та наноелектроніка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Політехнічна 5,

т.: (044) 454-90-69

Березень - квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна громадська організація «Пані наука»

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

36

Географічні дослідження: історія, тенденції, перспективи

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-53-60, 707-55-60, 707-54-79,

e-mail: physgeo@univer. kharkov.ua

Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова

37

Екологічний інтелект

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Квітень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровське відділення Національного екологічного центру України, Університет Ланьчжоу (Китай), Гомельський інститут інжене­рів транспорту (Республіка Білорусь)

Російська Федерація

38

Інтернет- конференція «Національні культури: унікальне місце в світовій інтеграції»

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький, вул.Інститутська,11,

т.: (097) 515-20-29,

е:mail ssokolovskiy@yahoo.com

Квітень


210

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Ізраїль, Японія, США, Німеччина

39

Молодь і поступ біології

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Грушевського, 4,

т.: (032) 239-41-53

Квітень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Польща, Молдова, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Франція, Голландія
1

2

3

4

5

6

40

Політ. Сучасні проблеми науки

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1,

т.: (044)406-76-03,

e-mail: polit@nau.edu.ua,

http://polit.nau.edu.ua

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна вища школа професіоналів у Хелмі (Польща), Нанчангський авіаційний університет,Пекінський технологічний університет (Китай), Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва), Грузинський авіаційний університет, АТ «Академія цивільної авіації» (Казахстан)

41

Інноваційні процеси економічного і соціально - культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Шевченка, 9,

т.: (0352) 43-52-41

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Технологічний університет Британської Колумбії, Університет McGill (Канада), Університет прикладних наук (Австрія), Вищий інститут міжнародної комерції (Франція), Університет INHOLLAND (Нідерланди), Орхуська школа бізнесу (Данія)

Польща, Данія, Нідерланди, Канада, США, Австрія, Індія, Франція

42

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського,

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,

т.: (05366) 3-11-47, 3-60-00,

e-mail:saue@kdu.edu.ua, ieekt@kdu.edu.ua,

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кременчуцька міська рада, Інститут енергозбереження та енерго­менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут», НТУ «Харківський політехнічний інститут», Дніпродзержинський державний технічний університет, Білоруський національний технічний університет, Брестський національний технічний університет, Сілезький технічний університет, Технічний університет Кошице

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Словенія, Чехія, Словаччина

43

Молодь та олімпізм

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

03680, м. Київ, вул. Фізкультури,1,

т.: (044) 287-54-34


Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Українська академія наук, Олімпійська академія України

Польща, Російська Федерація, Молдова, Туніс, Іран, Ірак, Грузія, Республіка Білорусь, Болгарія, Йорданія, Китай, Німеччина

44

Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

98635, м. Ялта, вул. Севастопольска, 2,

т.: (0654) 32-30-13,

Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ», вул. Халтуріна 14, моб.: 050677999

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Лінк Кампус Університету Мальти, Університет Генуї (Італія), Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща), Заклад освіти «Барановичський державний університет» (Республіка Білорусь)

45

Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення

Донецький національний університет

83015, м. Донецьк, вул. Ватутіна 1-А,

т.: (062) 381-14-54


Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Гродненський університет ім. Янки Купали, Білоруський державний економічний університет, Університет імені Святих Кирила та Мефодія, Головне управління юстиції у Донецькій обл., Донецький обласний благодійний фонд «Медико-правова група», Гельсінський фонд з прав людини

Російська Федерація, Білорусь, Польща, Литва, Грузія, Великобританія, Казахстан, Киргизстан, Канада, США, Нідерланди, Швейцарія, Індонезія, Македонія, Угорщина
1

2

3

4

5

6

46

Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

т.: (0332) 74-61-30, 26-08-50

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Волинська облдержадміністрація, Луцька міська рада, Московський державний університет імені Михайла Ломоносова, Технічний університет Оствестфалія Ліппе, Технічний університет Молдови, Люблінська політехніка, Вітебський технічний університет, Академія образотворчих мистецтв (Вроцлав), Академія образотворчих мистецтв (Гданськ), Київський національний університет будівниц­тва і архітектури, Одеська державна академія будівництва і архітектури, Національний авіаційний університет, Націо­нальний університет «Львівська політехніка», Національ­ний транспортний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Полтавський націона­льний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, Ужгород­сь­кий національний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Національ­на академія природоохоронного та курортного будівництва, Харківська державна академія мистецтв, Львівська націона­льна академія мистецтв

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Молдова, Німеччина

47

Дистанційне радіозондування іоносфери

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-62-52,

е-mail: ion 2011conference@g mail.com

Квітень


80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України

Російська Федерація, Казахстан, Єгипет

48

Людина і космос

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,

т.: (056) 760-94-62,

е-mail: onti_dnu@mail.ru

Квітень


400

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Національне космічне агентство України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді, Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне”, Державне підприємство виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод”, Інститут технічної механіки НАН України

Російська Федерація, Німеччина, Казахстан, Республіка Білорусь

49

Соціологія і (пост) сучасність

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 6,

т.: (057) 707-52-37, факс: (057) 714-14-08,

e-mail: kafedra91r@ mail.ru

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

50

Світ інформації та телекомунікацій - 2011

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,

т.: (044) 248-86-01

Квітень


70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство інфраструктури України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Азербайджан, Латвія, Німеччина
1

2

3

4

5

6

51

Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41,

вул. Жуковського, 66,

т.: (061) 764-74-68

Квітень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізька облдержадміністрація, Запорізька державна податкова адміністрація, Національний університет харчових технологій, Хмельницький національний університет, Бєлгородський державний університет, Білоруський державний університет споживчої кооперації

Російська Федерація, Латвія, Молдова, Польща, Республіка Білорусь

52

Середньовічні старожитності Центрально- Східної Європи

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,

т.: (0462) 77-42-96

Квітень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут археології НАН України, Гомельський державний університет ім. ФАКС::Скорини, Брянський державний університет, Понтифікальний інститут середньовічних студій

Російська Федерація, Туреччина, Німеччина, Республіка Білорусь, Польща, Канада

53

Ціннісні орієнтири студентства: особливості формування в сучасних умовах

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

61000, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27,

т.: (057) 716-44-05, дод. 2-88,

e-mail: nio@nua.kharkov.ua

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Рада ректорів Харківського регіону, Інститут вищої освіти АПН України, Фатих університет (Туреччина), Крістіанштадський університет (Швеція), Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів

Швеція, Туреччина, Китай, Болгарія, Російська Федерація

54

Прикладні завдання математики, механіки, економіки і екології

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.: (0692) 43-50-01

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний технічний університет, Національний технічний університет України «КПІ», Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, Білоруський національний технічний університет, Інститут механіки і сейсмостійкості споруд ім. М.Т. Уразбаева АН РУЗ (Узбекистан), Вільнюський університет ім. Р. Гедімінаса, Московський державний університет шляхів сполучення

Литва, Узбекистан, Російська Федерація, Республіка Білорусь

55

Проблеми сучасного матеріалознавства

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

49600, м. Дніпропетровськ,

вул. Чернишевського, 24-а,

т.: (0562) 47-02-62, 46-10-55

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Академія будівництва України, Інститут чорної металургії НАН України, Національна металургійна академія України, Асоціація металознавців та термістів України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Франція, Азербайджан, Польща

56

Друкарство молоде

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

03056, Київ-57, вул.Янгеля,1/37,

т.: (044) 406-83-61, 454-97-69,

e-mail:raster@vpf.ntu-kpi.kiev.ua

Квітень


170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська поліграфічна група, державне видавництво «Преса України», компанія «Поліграфічні системи»

Республіка Білорусь , Російська Федерація, Польща, Китай, Німеччина2
4

5

6

57

Хімія та сучасні технології

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

49005, м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 8,

т.: (0562) 46-62-97, (0562) 47-33-06,

факс: (0562) 47-33-16

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Радомська політехніка, В’ятський державний університет, Габровський технічний університет, Бєлоруський державний технологічний університет

Російська Федерація, Польща, Франція, Болгарія, Республіка Білорусь, Словенія

58

Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а,

т.: (057) 702-18-31 дод. 3-47, 758-77-10

дод. 4-38, e-mail: nauka _ic@ksue. edu.ua,

kafikt @hneu. edu.ua

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Представництво «Microsoft Україна»; Асоціація «Інформаційні технології України», Співтовариство ІТ- директорів України, АТ «CPAEPO плюс», Університет

ЛІОН 2 ім. Люмۥ єоа

Франція, Австрія, США

59

Наука і вища освіта

Класичний приватний університет

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,

70-б, т./факс:: (061) 701-90-08,

e-mail: der-science@zhu.edu.ua

Квітень


700

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Університет економіки і права «Крок», Вища школа маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Університет «Perspectiva-Int» (Молдова)

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Молдова

60

Будівлі та конструкції

із застосуванням нових матеріалів та технологій

Донбаська національна академія будівництва та архітектури,

86123, м. Макіївка, вул. Державіна, 2,

т.: (062) 300-29-38

Квітень


70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вільнюський технічний університет Гедемінаса (Литва), Ростовський державний будівельний університет (Російська Федерація), Московський державний будівельний універ­ситет, Празький технічний університет (Чехія)

Російська Федерація, Чехія, Литва, Республіка Білорусь

61

Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71112, м. Бердянськ, Запорізької обл.., вул. Свободи, 117-а, т.: (06153) 6-44-01, 6-48-61

Квітень


180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Франція, Канада, Республіка Білорусь, Грузія, Туреччина

62

Молодь медицині майбутнього

Одеський національний медичний університет

65026, м. Одеса, Валіховський пров., 2,

т.: (048)723-54-58

Квітень


500

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Молдова, Великобританія, США

63

Актуальні проблеми ділового дискурсу та бізнес-комунікації

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25,

т.: (06242) 4-69-80, моб.: 0957741070,

e-mail:beconfer-ence@gmail.com

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Республіка Білорусь, Казахстан

64

Управління, автоматизація і

навколишнє середовище

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.:(0692) 43-51-30

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Морський гідрофізичний інститут НАН України, Технічний Університет-Варна (Болгарія), Академія Подляськой в Седліцах (Польща), Балтійський державний технічний університет ім. Д.ФАКС::Устінова (Росія), Догус університет (Туреччина)

1

2

3

4

5

6

65

Проблеми формування і розвитку громадського суспільства: погляд молоді

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 03680, м. Київ, Велика окружна дорога, 3,

т.: (044) 522-40-40, 526-24-52, 526-11-34

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Федерація професійних спілок України і Міжнародної асоціації навчальних та наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина

66

Прикладна математика та інформатика

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,

т.: (032) 239-43-04

Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Румунія, Республіка Білорусь,

Швеція

67

Студентська наука – колійному господарству України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2,

т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Квітень


80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Варшавська політехніка , Білоруський державний університет транспорту, Університет транспортної інфраструктури (Німеччина), Східний науковий центр транспортної академії України

Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, Російська Федерація

68

Роль молоді в зміцненні громадянського суспільства

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26

т.:(050) 392-54-64

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці, Посольство Литовської Республіки в Україні

Російська Федерація, Молдова, Литва, КНР

69

Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні

Київський національний університет будівництва і архітектури

03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31,

т.: (044) 245-48-44, 241-54-91, 241-55-98,

e-mail::stf@knuba.edu.ua

Квітень


110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Московський державний будівельний університет, Білоруський національний технічний університет, Бєлостоцький технічний університет

Польща, Австрія, Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь

70

Вдосконалення технології будівництва шахт та підземних споруд

Донецький національний технічний університет

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-09-23

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Галузеве відділення «Будівництво шахт, копалень та підземних споруд» Академії будівництва України, ДКХ «Спецшахтобуріння», НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Чехія, Німеччина, Болгарія, Казахстан, Узбекистан, Польща

71

Планета - наш дім

Донбаський державний технічний університет

94204, м. Алчевськ, Луганської обл., пр-т Леніна, 16, т.: (06442) 2-68-87, 2-31-23

Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Луганське обласне управління охорони природи, НДПКІ «Параметр»

Польща, Російська Федерація, Швейцарія, США, Німеччина, Ангола, Узбекистан, Грузія, Казахстан

72

До високих технологій на основі новітніх знань з фізичного матеріалознавства та комп’ютерного конструювання матеріалів

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

т.: (044) 454-97-70

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Російська Федерація, Польща, Угорщина, Німеччина, Швеція
1

2

3

4

5

6

73

Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 706-18-54, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua. nis _kstuca@ukr.net

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технологічний університет

ім. В.Г. Шухова, Дамаський університет

Російська Федерація, Польща, Німеччина, Сирія, Словаччина

74

Інтернет-конференція

«Нові інформаційні технології в освіті»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Леніна, 20,

т./факс: (0619) 44-04-59

Квітень


90

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Республіка Білорусь), Інститут обчислювальної математики РАН (Російська Федерація), Державний університет Молдови, Південно-Західний університет «Неофіт Рилський» (Болгарія), Гімназія у м.Унічеві (Чехія)

75

Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 287-97-77, 287-94-95, 287-94-61

Квітень

750

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Одеська національна академія харчових технологій

Польща, Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь

76

Особистість: соціалізація, культура, освітня політика, технології формування

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. .Макаренка

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87,

т.: (0542) 68-59-28

Квітень


110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Університет Маугла (Туреччина), Університет Петрошани (Румунія), Педагогічний коледж Св.Кирила та Св.Мефодія Великотирновського університету (Болгарія), Люблінський університет Марії Складовської-Кюрі (Польща), Східно- Мічиганський університет (США)

Болгарія, Румунія, Туреччина, США, Польща

77

Актуальні проблеми посилення конкурентних позицій України в посткризовий період

Київський університет ринкових відносин 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 26-Б,

т.: (044) 553-66-07

Квітень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український союз промисловців і підприємців, Московський університет економіки, статистики та інформатики, Феодосійська фінансово-економічна академія

Російська Федерація, Азербайджан, Німеччина, Франція, Республіка Білорусь

78

Актуальні проблеми розвитку соціально-фінансової сфери державного та корпоративного сектору економіки

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

61003, м. Харків, пр. Плетньовський, 5,

т./факс:акс:: (057) 731-26-87

Квітень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство фінансів України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина, Польща, Литва

79

Крос-культурна комунікація і нова суттєвість глобального світу

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.:(057)707-69-70,е-mail: cafedramkia.ntuhpi@yandex.ru

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Німеччина, США

80

Інноваційні, екологічні та технологічні аспекти в тваринництві

Житомирський національний агроекологічний університет

10008, м. Житомир, вул. Корольова., 39,

т.: (0412) 39-85-00

Квітень


180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Головне управ­ління тваринництва Житомирської облдержадміністрації

Польща, Російська Федерація,, Молдова, Республіка Білорусь
1

2

3

4

5

6

81

Інтернет - конференція

«Мова. Освіта. Культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі»

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

т.: (0432) 27-63-75, e-mail:vspun@sovamua.com

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Голландія, США, Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь

82

Інтернет-конференція

«Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»

Волинський інститут економіки

та менеджменту

43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3,

т.: (0332) 78-98-32, факс: (0332) 78-98-33

Квітень, листопад


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Вища школа економіки, туризму і суспільних наук (Польща), Вища школа готельного менеджменту (Сербія ), Університет Прешова (Словаччина), Університет Охрида (Македонія), Університет Небраски (США), Міжнародна академія гума­нітар­них наук (Болгарія), Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління (Словаччина), Університет макроекономіки та фінансів (Польща)

83

Орнітологічні дослідження в Україні

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. Івана Огієнка, 61,

т.: (03849) 3-05-13

Квітень - травень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державний природознавчий музей НАН України, Тернопільський педагогічний національний університет імені Володимира Гнатюка, Західноукраїнське орнітологічне товариство, Саратовський державний університет, Орнітологічне товариство Білорусії

Російська Федерація, Швеція, Республіка Білорусь, Польща

84

Актуальні проблеми сучасної медичної психології

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця

01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63

Травень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Польща, Республіка Білорусь

85

Економіка для екології

Сумський державний університет

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, т.: (0542) 33-22-23

Травень


80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Чехія, Танзанія, Польща, Республіка Білорусь, США, Велика Британія, Австралія, Литва, Угорщина, Гана, Румунія, Казахстан, Бразилія

86

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень

Волинський національний університет імені Лесі Українки 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

т.: (03322) 4-98-57

Травень


500

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Волинська облдержадміністрація, Управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації

Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація

87

Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень в контексті міжнародної співпраці та інтеграції

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,

т.: (056) 744-86-03, (056) 731-56-05,

е-mail: onti_dnu@mail.ru

Травень


130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Волгоградський державний педагогічний університет (Росія), Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва, Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”, Наукова асоціація студентів і аспірантів геолого-географічного факультету, Дніпропетровське відділення Українського географічного товариства

Російська Федерація, Німеччина, Казахстан, Республіка Білорусь, Польща, Молдова, Албанія, Болгарія, Азербайджан, Узбекистан
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconПро організацію І проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
На № від Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconПро організацію І проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
На № від Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconПро організацію І проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2009 році
move to 205-2907
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconПро проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік
У жовтні грудні 2011 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту здійснюватиметься робота щодо формування Плану проведення...
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconПро організацію І проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2012 році
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році iconПро організацію І проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2012 році
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи