Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець icon

Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець
Скачати 78.52 Kb.
НазваФорма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець
Дата17.11.2012
Розмір78.52 Kb.
ТипДокументи

Додаток №1

до наказу ректора НАУ

від " "________2009 р.

N ______________


Форма Запиту

на виконання фундаментального дослідження*

Секція___________________________________________________________________


Організація-виконавець___________________________________________________

(повна назва)

Адреса:__________________________________________________________________


Назва наукового проекту:_________________________________________________

_________________________________________________________________________


АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)________________________________________________


^ Науковий ступінь ___________________________учене звання__________________

__________________________________________________________________________


Місце основної роботи ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________

Робоч.тел.,факс:____________________________ дом.тел.:____________________

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи). __________________________________________________________________________


Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради НАУ від «____»___________2009 р., протокол №_______ .^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор із наукової роботи НАУ


________________________В.Харченко

(підпис)


" "____________2009 р.

(підпис)


" "____________2009 р.

М.П.


Продовження додатку 1Секція ___________________________________________________________________


З А П И Т

на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:____________________________________________________________

(не більше 15 слів)* __________________________________________________________________________

Код КПКВ 2201020 - «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»


^ Строки виконання (3 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фiнансування: ____ тис. грн., зокрема на 2010 рiк: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)*

(короткий зміст проекту)*


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)*

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

- конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)*


4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків)*:

- аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

- напрацювання авторів проекту в даному напрямі

5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)*


6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків)*:

- отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

- порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня


^ 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків)*:

- вірогідність використання отриманих результатів при підготовці фахівців, створенні нових методик, новітніх технологій, засобів виробництва, товарів, послуг, матеріалів, сортів рослин, порід тварин, тощо;

- можливі патенти, інші охоронні документи

^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

- перелік монографій за тематикою проекту;

- підручники;

- основні публікації у реферованих вітчизняних та зарубіжних виданнях за останні 3 роки


^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

(цей розділ оформлюють у вигляді таблиці)*

№ етапівНазва етапуЗміст робіт етапу

Строки виконання робіт (місяць, рік)

початок
кінець

Наукові результати, науково-технічна продукція та документація, що підлягає здачі замовнику


Тривалість етапу – один календарний рік.*

- назва та зміст етапу;

- очікувані результати та звітна документація


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

- доктори наук ________; кандидати наук ________;

- молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________

- наукові працівники без ступеня _______________;

- інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________, студенти ______.

Р а з о м :


- ^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

- назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки.


Примітка. Текст, позначений *, в Запиті не друкують


Додаток №2

до наказу ректора НАУ

від " "________2009р.

N ______________


Форма Запиту

на виконання прикладного дослідження або розробки*


Секція___________________________________________________________________


Організація-виконавець___________________________________________________

(повна назва)*

Адреса:__________________________________________________________________


Назва наукового проекту:_________________________________________________

_________________________________________________________________________


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)________________________________________________


Науковий ступінь ___________________________учене звання__________________

__________________________________________________________________________


^ Місце основної роботи ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________

Робоч. тел., факс:____________________________ дом. тел.:____________________

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи)*. __________________________________________________________________________


Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради НАУ від «____»___________2009 р., протокол №_______ .^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор із наукової роботи НАУ


________________________В. Харченко

(підпис)


" "____________2009 р.

(підпис)


" "____________2009 р.

М.П.


Продовження додатку 2Секція _______________________________________________________________________


З А П И Т

на виконання прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:____________________________________________________________

(не більше 15 слів)* __________________________________________________________________________

Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»


^ Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2010 рік: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)*

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків)*:

- об’єкт дослідження (розробки);

- предмет дослідження (розробки);

- проблема, що вирішується

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)*

- мета;

- практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

- значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем

4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)*

- напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

- результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту

5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)*

6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків)*:

- отримання нових або покращених існуючих технологій;

- створення макетних або експериментальних зразків;

- програмних продуктів;

- методик і методичних рекомендацій;

- проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

- підручників, навчальних посібників тощо;

- матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

- відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню

^ 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ( до 30 рядків)*:

- при підготовці фахівців, створенні новітніх технологій, матеріалів, засобів виробництва, товарів, послуг;

- матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

- можливі патенти, охоронні документи;

- вітчизняні та зарубіжні організації, що підтверджують зацікавленість у результатах роботи;

- аналіз перспектив впровадження наукової та науково-технічної продукції, можливий економічний ефект

^ 7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

- наявність монографій за тематикою проекту;

- основні публікації у реферованих вітчизняних та зарубіжних виданнях за останні 3 роки;

- наявні патенти та інші документи за тематикою розробок

^ 8. ЕТАПИ РОБОТИ:

(цей розділ оформлюють у вигляді таблиці)*

№№ етапівНазва етапуЗміст робіт етапу

Строки виконання робіт (місяць, рік)

початок
кінець

Наукові результати, науково-технічна продукція та документація, що підлягає здачі замовнику


Тривалість етапу – один календарний рік.*

- назва та зміст етапу;

- очікувані результати та звітна документація

^ 9. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

- доктори наук ________; кандидати наук ________;

- молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________

- наукові працівники без ступеня _______________;

- інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________, студенти ______.

Р а з о м :

10. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

- назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки.


Примітка. Текст, позначений *, в Запиті не друкують

Схожі:

Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconСекція Організація-виконавець
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconСекція Організація-виконавець
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconСекція
Секція Форма 2
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconСекція
Секція Форма 2
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconСекція
Секція Форма 2
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconСекція
Секція Форма 2
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 22 «Дослідження з проблем природничих наук» приймаються наукові проекти фундаментального...
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 22 «Дослідження з проблем природничих наук» приймаються наукові проекти фундаментального...
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець icon2201020 «Фундаментального дослідження»
Аналіз І синтез систем керування технічними та екологічними процесами, зокрема з невизначеністю
Форма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець iconМетодичні рекомендації до виконання випускних робіт (дипломних та магістерських) з дисциплін природничо-математичного циклу І логопедії
У зв'язку з цим, важливе значення, набувають такі форми самостійної учбової діяльності студентів, як виконання дипломних І магістерських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи