«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» icon

«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»
Скачати 56.87 Kb.
Назва«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»
Дата17.11.2012
Розмір56.87 Kb.
ТипВимоги до оформлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Хмельницький національний університет

Кафедра практичної психології та педагогіки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Кафедра практичної психології та педагогіки і оргкомітет конференції запрошує студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у роботі 1-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору», яка відбудеться 17-18 квітня 2012 року на базі кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

^ Мета конференції - розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, збереження і розвиток єдиного науково-освітнього простору.

Тематичні напрямки роботи конференції:

  1. Особливості психоемоційного розвитку особистості в процесі навчання та при окремих станах.

  2. Зміст, форми і методи підготовки фахівців.

3. Вивчення проблем адаптації, дезадаптації та психокорекції в процесі самореалізації в майбутній
професійній діяльності.

4. Особливості управлінської діяльності в освітньому просторі.

^ Робочі мови конференції: українська, російська.

Форми роботи на конференції:

Секційні засідання - захист студентських наукових робіт (доповідь 5-7хв).

^ Пленарне засідання - виступи переможців секційних засідань, заключне слово голови оргкомітету.

Публікації у збірнику матеріалів конференції - авторські статті з теоретико-методологічних питань, узагальнення досвіду, опис проведених експериментів, прикладні дослідження друкуються у збірнику конференції.

^ Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Обсяг тез - 2-4 сторінки. Форма подання: формат сторінки - А4; орієнтація сторінки - книжкові поля: ліве - 2,5 см; праве - 2,0 см, верхнє - 2,5 см, нижнє - 2,5 см; інтервал між рядками - 1,5; відступ першого рядка

- 1,25 см; рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

2. ^ Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: індекс УДК - у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.); ініціали та прізвище студента - великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.); нижче шифр групи, де навчається студент; нижче прізвище та ініціали наукового керівника (Times New Roman, 12 пт.); пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.); назва статті

- великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний). Назва статті подається без використання
скорочень; пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); основний матеріал (можливий розподіл на підрозділи)
(Times New Roman, 10 пт.); висновки (Times New Roman, 10 пт.); пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
слово "Література" по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний); пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
список літератури (Times New Roman, 10 пт.). Список повинен бути оформлений відповідно до чинних вимог з
оформлення літератури.

3. Для набору статті слід використовувати такі елементи: ^ Назви таблиць - Times New Roman, шрифт, 10 пт., жирний.

Підпис під рисунками - Times New Roman, 10 пт., напівжирний. Приклад підпису під рисунками: Рис. 1. {Назва рисунка}.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах. ^ Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів.

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету такі документи:

1. Заявку на участь у конференції нижче вказаного зразка. У заявці чітко зазначити поштову адресу, на яку б Ви хотіли отримати матеріали конференції та ПІБ отримувача, а також електронну адресу та номер мобільного телефону для зворотного зв 'язку.

  1. ^ Електронний варіант тез на CD-R, оформлений відповідно до вище зазначених вимог, та один друкований примірник матеріалів. Назва файлу - прізвище автора або першого серед співавторів латиницею. Якщо матеріали надсилаються на електронну адресу, то поштовий варіант статті з диском не потрібен.

  2. Відскановану копію квитанції про оплату оргвнееку.

^ Увага! Оплату здійснювати лише банківським переказом чи при поданні матеріалів особисто. Поштовим переказом оплату не здійснювати!

Документи надсилати на e-mail kafedrapip@ukr.net, або на поштову адресу оргкомітету.

Фінансові умови

Учасникам конференції необхідно перерахувати 15 гривень за одну сторінку поданих тез на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми, збірника матеріалів конференції, сертифікату учасника конференції. (У разі неможливості особистого отримання матеріалів, програма конференції, друкований збірник та сертифікат учасника конференції надсилаються поштою).

^ Оргкомітет планує видати збірник матеріалів конференції до початку конференції.

Терміни подачі:

заявки та копії квитанцій - до 20 березня 2012р., тез - до ЗО березня 2012р.

Заявка:

на участь у 1-й Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»Прізвище, Ім'я, По-батькові
Місце навчання, курс
Адреса, за якою надсилати матеріали, телефон, e-mail
Заплановані форми участі у конференції (відмітити один чи декілька варіантів відповіді)

Доповідь чи повідомлення на секційному засіданні

Публікація матеріалів

Участь без доповіді і публікації

Необхідність надсилання матеріалів конференції поштою

Так

Ні

Тематичний напрямок роботи на конференції
Повна назва теми доповіді чи повідомлення на секційному засіданні
Необхідність у поселенні (відмітити потрібне)

Готель

Гуртожиток

Поселення не потрібне

^ Адреса конференції та Оргкомітету:

29016, М.Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра практичної психології та педагогіки.

^ Телефони для довідок: 0382 - 708-647 - кафедра практичної психології та педагогіки;

моб. 067-360-89-69 - Антонова Зінаїда Олександрівна, старший аикладач кафедри практичної психології та педагогіки, секретар оргкомітету.

e-mail: kafedrapip@ukr.net

Банківські реквізити для оплати:

ЄДРПОУ 22765239

Банк Хмельницька філія ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 315405

р/р 26000272364001

Отримувач: Хмельницька обласна громадська організація Центр сексуального та репродуктивного здоров'я Призначення платежу: студентська конференція

До 10 квітня 2011р. прохання підтвердити необхідність бронювання місць у готелях міста :& гуртожитках.

Прохання до учасників самостійно потурбуватись про квитки на зворотній проїзд.

До зустрічі у Хмельницькому!

Схожі:

«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconТренінговий підхід у формуванні професійного становлення майбутнього фахівця постановка проблеми
Постановка проблеми. Зростання масштабів та складності соціальних та економічних перетворень підвищує вимоги до особистості майбутнього...
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у VI всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у VI всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconРезолюція ІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів І молодих учених «Дитинство. Освіта. Соціум»
Робота конференції спрямована на осмислення феномену дитинства та протиріч його сучасних трансформацій, аналіз впливу сучасного соціокультурного...
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconПояснювальна записка в умовах оновлення та реформування освітнього простору в Україні постає проблема вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів. Розвиток системи освіти вимагає
Ом, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій займається нова галузь педагогічного знання – педагогічна інноватика....
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» icon«Актуальні проблеми практичної психології»
Мета конференції розвиток творчої активності фахівців у сфері практичної психології, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної...
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconАвторська наукова школа професора Світлани Шевчук Авторська школа «Культура спілкування як комунікативна професіограма майбутнього фахівця»
Велику увагу приділено моделюванню комунікативних ситуацій в умовах формування мовної особистості педагога. Сукупно з викладачами...
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору» iconІнформаційно-освітній простір: інформатизація процесу професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
Внз. Але професійний розвиток тільки їх формуванням не повинен обмежуватися. Навчальний процес необхідно спрямовувати на комплексний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи