2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів icon

2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів
Скачати 67.81 Kb.
Назва2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів
Дата17.11.2012
Розмір67.81 Kb.
ТипДокументи

інформаційний лист

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний Чернівецький національний університет

економічний університет імені Юрія Федьковича

Рада молодих вчених Харківського Волинський національний університет

національного економічного університету імені Лесі Українки

Національний університет державної податкової Спілка економістів України

служби України Харківський союз страховиків

Спілка підприємців Харківської області

проводять 2 7 квітня 2012 року

Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України»

Мета конференції - обговорення науково-прикладних проблем функціонування, перспектив розвитку і проблем управління економікою України.

^ На конференції передбачається робота таких секцій: Секція 1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та управління його суб'єктами.

Секція 2. Проблеми розвитку підприємництва в Україні в умовах європейської інтеграції.

Секція 3. Актуальні проблеми розвитку системи обліку, аналізу, контролю та аудиту в галузях економіки України.

Секція 4. ^ Моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у електронному збірнику тез

доповідей учасників конференції

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Пономаренко В. С. - д. є. н., професор, ректор Харківського національного економічного університету, голова оргкомітету.

Зима О. Г. - к. є. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ХНЕУ.

Внукова Н. М. - д. є. н., професор, завідувач кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ.

Клебанова Т. С. - д. є. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ХНЕУ

Колодізєв О. М. - д. є. н., доцент, завідувач кафедри банківської справи ХНЕУ.

Пилипенко А. А. - д. є. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ.

Скороход І. С. - к. є. н., доцент, голова ради Молодих вчених та спеціалістів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Жебчук Р.Л. - голова студентського наукового економічного товариства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Временко Л. В. - президент Харківського союзу страховиків.

Аністарова О. М. - виконавчий директор Спілки підприємців Харківської області.

^ Унинець-Ходаківська В. П. - к. є. н., доцент, декан факультету фінансів і банківської справи Національного університету державної податкової служби України.

Лебідь О. В. - к. є. н., доцент кафедри банківської справи ХНЕУ, голова Ради молодих вчених, відповідальний секретар конференції.

^ АДРЕСА організаційного комітету конференції і телефони для довідок Харківський національний економічний університет, пр. Леніна, 9а, м Харків, Україна, 61166

Секція 1 - кафедра банківської справи - Лебідь Олеся Вікторівна 066-97-96-338 konf.rmv.ksue@mail.ru

Секція 2 - кафедра бізнесу і менеджменту - Сорокіна Анастасія Сергіївна 066-453-69-61sorokin.anastas@mail.ru

Секція 3 - кафедра бухгалтерського обліку - Волошан Ірина Геннадіївна 066-38-44-80 voloshan.i.g@yandex.ua

Секція 4 - кафедра економічної кібернетики - Чаговець Любов Олексіївна 068-61-001-90 chagovets.l@mail.ru

З повагою та впевненістю у плідній співпраці ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Для участі у конференції необхідно до 31 березня 2012 року

I. Надіслати ПОШТОЮ: 1) заявку на участь (форма додається); 2) паперовий варіант тексту
тез доповіді, підписаний автором, науковим керівником (для студентів та учасників без наукового

Ступеню). УВАГА!!! ПІДПИСИ МаЮТЬ бути Засвідчені ПечаТКОЮ університету (за виключенням учасників від хнеу);

3) електронний варіант тез та заявки на адресу електронної пошти секретаря відповідної секції; 4) копію документа, що підтверджує сплату організаційного внеску.

^ Матеріали надсилати за адресою організаційного комітету з вказівкою секиії та кафедри секретаря секції!!!

II. Сплатити організаційний внесок у розмірі 50 грн. для молодих вчених і 35 грн. для
студентів. Оргвнесок сплачується за кожного співавтора на карту Приватбанку
4405 8858 1623
5896.

^ УВАГА!!! Для представників ХНЕУ внесок можна здійснити готівкою.

Організаційний внесок покриває витрати на видання одного екземпляру збірника з матеріалами конференції, одного екземпляру програми конференції.

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

Всі матеріали, у тому числі електронна копія квитанції про сплату організаційного внеску, обов'язково мають бути також вислані на електронні адреси секретарів секцій конференції

Матеріали, надіслані виключно електронною поштою, до розгляду не приймаються.

Іноземні та іногородні учасники конференції матимуть можливість проживання в готелі.

Запрошення до участі в роботі конференції надсилається за Вашою вимогою після отримання заявки.

^ Матеріали конференції планується випустити до початку роботи конференції.

Розсилка матеріалів конференції дистанційним учасникам здійснюється організаційним комітетом із залученням кур 'єрської пошти за рахунок учасників!!!

Вимоги до оформлення: Обсяг тексту не повинен перевищувати 5 сторінок (з урахуванням анотації та списку літератури). Текст друкується з одного боку аркуша паперу форматом А4. Електронна версія тексту у назві файлу повинна містити прізвище та ініціали авторів. Шрифт - Arial, кг 14, міжрядковий інтервал - множник 1,3; поля: ліве - 2 см, верхнє - 2 см, праве - 2 см, нижнє - 1,5 см. Ліворуч під назвою статті має бути вказано індекс УДК, справа у тому ж рядку прізвище автора та його ініціали, далі анотація українською, російською та англійською мовами, ключові слова мовою статті. Номер сторінки проставляється внизу по центру кожного аркуша оригіналу. Усі рисунки й таблиці мають бути названі. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, слід нумерувати в порядку згадування про них у тексті. Більш детально з вимогами до оформлення можна ознайомитись на сайті ХНЕУ http://www.hdeu.edu.ua/ua/science/editions/devcontrol/774.html.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування й відбору статей. Статті, що містять плагіат, за змістом та оформленням не відповідають тематиці конференції і зазначеним вимогам, прийматися не будуть.

^ ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА*

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України»

Прізвище, ім'я, по батькові учасника

Петров Іван Іванович

Рік народження

1980

Країна, місто

Україна, м. Харків

Повна назва вищого навчального закладу

Харківський національний економічний університет

Повна адреса вищого навчального закладу

61001, Україна, м. Харків, пр. Леніна, 9а

Факультет, курс (для студентів);

кафедра (для аспірантів);

науковий ступінь, вчене звання, посада (для науковців)

студент фінансового факультету, 5 курс, 8 група (або) аспірант кафедри управління персоналом (або) к.е.н., доцент, доцент кафедри оподаткування

Адреса, на яку слід надіслати запрошення

61001, Україна, м. Харків, вул. Наукова, 25, кв. 14.

Контактний телефон

(057) 555-55-55; 050-555-55-55

E-mail

іі petrov@ukr.net

Номер та назва секції

1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та управління його суб'єктами.

Назва доповіді

Проблеми управління ліквідністю банку

Науковий керівник (для студентів та аспірантів)

канд. екон. наук, доцент Іванов Петро Петрович

Чи потрібна довідка про участь у конференції?

Так

Чи потрібне бронювання місця в готелі?

Ні

Чи потрібне використання мультимедійного проектора?

Так

Планую (залишити потрібне):

виступити з доповіддю (до 10 хв.); виступити з інформацією (до 5 хв.); взяти участь як слухач дистанційна участь

Дата на кожного співавтора заповнюється окрема анкета.

Підпис


Схожі:

2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconІнформаційнийлис т
Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю молодих вчених та студентів
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міжнародну науково–практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconЮридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника проводить щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених і аспірантів
«Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина»
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconПро проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів
Двнз «Донецький національний технiчний унiверситет» проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів «Металургія XXI...
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconПро проведення  Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентів
Двнз «Донецький національний технiчний унiверситет» проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів «Металургія XXI...
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconМіністерство освіти І науки
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІІІ міжнародну науково-практичну...
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconОдеський національний морський університет інформаційний лист
Одеський національний морський університет 6 квітня 2012 року проводить Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Проблеми...
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconІмені івана франка кафедра фізичного виховання І спорту проводить 24-26 листопада 2011 року
Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрантів та аспірантів
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів icon22-24. 04. 2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «xvii міжнародний медичний конгрес студентів І молодих вчених»
Запрошуємо Вас 22-24 квітня 2013 року прийняти участь у роботі XVІI міжнародного медичного конгресу студентів І молодих вчених
2 7 квітня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
України приватної форми власності, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Європейський університет проводять...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи