Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 96.32 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата30.07.2012
Розмір96.32 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу CISCO CCNA EXPLORATION 3,4

«Мережева комутація і бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»

для слухачів Інституту новітніх технологій

Лекції 8

Лабораторні заняття

^

Практичні роботи

Самостійна робота


Іспит (тест)

Всього годин
 • 40

 • 18

 • 14

 • 40

 • 8

 • 120

Київ - 2009

Робоча навчальна програма спецкурсу CISCO CCNA EXPLORATION 3,4 «Мережева комутація і бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж» складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Єлізаров Анатолій Борисович


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол №_____ від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

_____________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.


1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета курсупідготовка сертифікованих фахівців з інформаційних, мережевих технологій, для побудови маршрутизованих та комутованих мереж на базі устаткування CISCO в автоматизованій системі.1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни
^

Матеріали курсу призначені для надання слухачам необхідних знань та практичних навичок в наступних напрямах:


розширені засоби ІР адресування, конфігурування мережевих комутаторів, VLANs, Spanning Tree протокол і Trunking протокол;

установлення, налагодження та експлуатація засобів захисту CISCO IOS;

побудова бездротових мереж на базі устаткування CISCO;

побудова, налагодження, технічна підтримка середніх та великих маршрутизованих мереж, побудованих на базі устаткування CISCO;

проектування мереж.


^ 1.3 Організаційно-методичні вказівки

Заняття проводяться групами до 8-14 слухачів на навчальній базі факультету телекомунікацій та захисту інформації. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, лабораторні заняття та підсумкове заняття (тест).

Після закінчення навчання слухачі одержують свідоцтва про проходження підготовчих курсів CISCO CCNA EXPLORATION 3,4 «Мережева комутація і бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж».
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1

№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

самостійна

робота

Примітка

Лекції

практичні заняття

лабораторні роботи

підсумкові заняття

1

Проектування локальних мереж

10

4
2
4
2

Базові концепції комутації. Віртуальні мережі

10

4
2
4
3

Протоколи VTP і STP

12

4
4
4
4

Маршрутизація VLAN

12

4
4
4
5

Базові концепції бездротових мереж

18

6
4
4
6
^

Вступ до глобальних мереж


18

6
4
4
7

Протоколи РРР і Frame Relay

12

4
4
4
8

Безпека мереж

12

4
4
4
9

Мережеві сервіси

12

4
4
4
10

Тестові заннятя

12


8

4Усього:

Аудиторних занять – 80
^

Самостійна робота - 40

2.2. Перелік лекцій спецкурсу

Тема 1 Проектування локальних мереж.


1.1. Комутована архітектура мережі

1.2. Використання комутаторів для специфічних мережевих функцій


Тема 2. Базові концепції комутації. Віртуальні мережі.

2.1. Мережі стандарту Ethernet/802.3

2.2. Функціонування комутатора

2.3. Конфігурування комутатора

2.4. Вступ до VLAN

2.5. Транкінг VLAN


Тема 3. Протоколи VTP і STP.

3.1. Концепції VTP.

3.2. Конфігурування VTP

3.3. Дубльовані топології рівня 2.

3.4. Протокол STP.

Тема 4. Маршрутизація VLAN.

4.1. Вступ до маршрутизації VLAN.

4.2. Конфігурування маршрутизації VLAN.

4.3. Перевірка коректності inter-VLAN маршрутизації.


Тема 5. Базові концепції бездротових мереж.

5.1. Огляд бездротових мереж

5.2. Стандарти бездротових мереж

5.3. Безпека бездротових мереж.

^

Тема 6. Вступ до глобальних мереж.

6.1. Концепції WAN-мереж

6.2. Комунікаційні засоби WAN


Тема 7. Протоколи РРР і Frame Relay.

7.1. Послідовні Point-to-Point лінії

7.2. Концепції РРР

7.3. Концепції Frame Relay

7.4. Конфігурування Frame Relay

Тема 8. Безпека мереж.

8.1. Проблеми безпеки мереж

8.2. Захист маршрутизаторів

8.3. Сервіси безпеки

8.4. ACLs
^

Тема 9. Мережеві сервіси.


9.1. Огляд мережевих сервісів

9.2. Технологія VPN

9.3. DHCP, NAT, PAT.

9.4. IPv6-адресація

2.3. Теми лабораторних занять


Тема 1

Лабораторна робота 1.1. Проектування малої мережі.

Лабораторна робота 1.2. Дослідження малої мережі.


Тема 2

Лабораторна робота 2.1. Конфігурування комутатора.

Лабораторна робота 2.2. Базове конфігурування VLAN


Тема 3

Лабораторна робота 3.1. Базове конфігурування VTP.

Лабораторна робота 3.2. Дослідження STP.


Тема 4

Лабораторна робота 4.1. Базова inter-VLAN маршрутизація.

Лабораторна робота 4.2. Дослідження inter-VLAN маршрутизації.


Тема 5

Лабораторна робота 5.1. Базове конфігурування бездротових мереж.

Лабораторна робота 5.2. Дослідження бездротових мереж.


Тема 6

Лабораторна робота 6.1. Комплексна лабораторна робота.


Тема 7

Лабораторна робота 7.1. Базове конфігурування РРР

Лабораторна робота 7.2. Базове конфігурування Frame Relay


Тема 8

Лабораторна робота 8.1. Базове конфігурування засобів захисту.

Лабораторна робота 8.2. Дослідження засобів захисту.

Лабораторна робота 8.3. Базове конфігурування списків контролю доступу


Тема 9

Лабораторна робота 9.1. Базове конфігурування DHCP і NAT.

Лабораторна робота 9.2. Дослідження DHCP і NAT.


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни


3.1 Основна та додаткова література


Основна література:


 1. Навчальний курс Cisco Networking Academy. «ССNA Exploration 4.0. LAN Switching and Wireless».

 2. Навчальний курс Cisco Networking Academy. «ССNA Exploration 4.0. Accessing the WAN».


Додаткова література

1. Амато, Вито. Основы организации сетей Cisco. : Пер. с англ.— М. : Издательский - дом "Вильямс", 2002. — 512 с. : ил.

2. Корченко А.Г. Англо-украинский словарь с толкованиями по безопасности информации в компьютерных системах.–Киев.: Издательство КМУГА.–1997. 147 с.


^ 4. Питання для тестування знань студентів

Тестування знань студентів виконується на базі фірмового набору тестів Cisco Networking Academy «ССNA Exploration 4.0. LAN Switching and Wireless» та «ССNA Exploration 4.0. Accessing the WAN». Оцінці підлягають набуті знання з кожної теми, а також за курс у цілому. Загальна кількість тестових питань – 480.


 1. Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь
  1. Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Опитування проводиться автоматизовано та оцінюється згідно таблиці 2 пункту 5. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.


Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи