Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 196.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата30.07.2012
Розмір196.38 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології

для слухачів Інституту новітніх технологій


Лекції 8

Лабораторні заняття

Самостійна робота


Диференційований залік

Всього годин


 • 16

 • 60

 • 40

 • 4

 • 120


Київ - 2009

Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Черниш Леся Григорівна


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

___________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.
1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Підготовка фахівців в області web-дизайну та комп’ютерної графіки, які володіють сучасними технологіями розробки власних web-сайтів і web-додатків з подальшою їх публікацією в мережі Інтернет.

.

1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни
^

Надання слухачам необхідних знань та практичних навичок в наступних напрямках:


 • етапи розробки WEB-сайту;

 • основи побудови Інтернет-сайтів;

 • можливості графічного редактора Adobe PhotoShop при створенні макета сайту;

 • технології Flash;

 • технології JavaScript для створення динамічних сайтів;

 • можливості програм для створення веб-сайтів;

 • системи керування вмістом сайту (CMS);

 • розробка власних web-сайтів, опублікування їх на сервері в мережі Інтернет та управління ними.


^ 1.3 Організаційно-методичні вказівки

Заняття проводиться групами до 8-10 слухачів на навчальній мережі, що складається з робочих станцій та серверів і має вихід до Інтернету. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи та підсумкове заняття (залік).

Після закінчення навчання слухачі одержують сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації.
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1

№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

самостійна

робота

При­мітка

Лекції

Лабораторно-практичні роботи

підсумкові заняття

1

Введення в Курс web-майстрів

10

2

4
4
1.1

Основні поняття Web-дизайну

5

1

2
2
1.2

Етапи розробки WEB-сайту

5

1

2
2
2

Графічні редактори Adobe Photoshop та Adobe Illustrator для Web-дизайну

34

6

18
10
2.1

Оптимізація зображень

5

1

2
2
2.2

Розробка графічного матеріалу для Web-сторінок

13

3

6
4
2.3

Створення макета сторінки. Технологія нарізки зображень

16

2

10
4
3

Створення web-сторінок

20

2

12
6
3.1

Створення й зміна основних властивостей HTML документа

13

1

8
4
3.2

Мова JavaScript

7

1

4
2
4

Технології Flash. Основи анімації

20

2

10
8
4.1

Ефективні прийоми малювання

7

1

4
2
4.2

Створення, публікація та експорт Flash-ролика

13

1

6
6
5

Технології та засоби розробки web-сайту

24

2

12
10
5.1

Технології web-програмування

17

1

8
8
5.2

CMS-системи

7

1

4
2
6

Розміщення сайту в мережі Internet

8

2

4
2
7

Підсумкове заняття:

44


Всього:

120

16

60

4

40


Аудиторних занять - 80

Самостійна робота – 40^

2.2. Перелік тем лекцій спецкурсу


Розділ 1. Введення в Курс web-майстрів

Тема 1.1. Основні поняття Web-дизайну

Основи мережевої термінології: сайти, сервера, пошукові машини.

Огляд сучасних браузерів, програм для створення web. Web-редактори: невізуальні, візуальні, гібридні. Браузери. Мови розмітки.

Тема 1.2. Етапи розробки WEB-сайту

Види сайтів та їхні особливості.

Планування сайту, вміст, цільова аудиторія.


Розділ 2. Графічний редактор Adobe Photoshop для Web-дизайну

Тема 2.1. Оптимізація зображень

Приклади застосування програми Photoshop в Web-дизайні. Оптимізація графічних елементів перед їхнім розміщенням на Web-сторінках, пошук компромісу між якістю зображення і його розміром у кілобайтах. Особливості оптимізації двох форматів Web-графіки: GIF та JPEG.


^ Тема 2.2. Розробка графічного матеріалу для Web-сторінок

Дефекти фотоматеріалів (подряпини, плями). "Неправильні" кольори фотографій. Можливості Adobe Photoshop у плані поліпшення виду зображень. Тонова й колірна корекція зображень.

Визначення якості колажу. Технологія створення фотоколажів.

Створення текстових написів для Web-сторінок й ефекти з ними.

Вивчення базових можливостей графічного редактора Adobe Illustrator.

^ Тема 2.3. Створення макета сторінки. Технологія нарізки зображень

Зв'язок стилю сайту з корпоративним стилем і логотипом.

Поняття „резинового дизайну”.

Використання програми Photoshop для створення макетів Web-сторінок. Підготовка макета до верстки (розрізання зображення на шматочки). Розміщення розрізаних на шматочки зображень у таблицях і переваги розрізування на шматочки.

Збереження графічних файлів для Web.


Розділ 3. Створення web-сайтів

Тема 3.1. Створення й зміна основних властивостей HTML документа

Огляд панелі об'єктів та їхніх властивостей.

Структура HTML документа.

Основні теги та їхні атрибути.

Фізичне форматування документів.

Гіперпосилання.

Зображення й мультимедійні елементи на Web-сторінках.

Таблиці й списки, верстка. Фрейми й форми.

Абсолютне позиціювання: елементи DIV і SPAN, абсолютне позиціюванням шарів.

Каскадні таблиці стилів (CSS). Стильове форматування – основний засіб «прикраси» Web-сторінок.

Мовні стандарти. Використання шаблонів.

Програми для створення web-сайтів та елементів web-сторінок.

^ Тема 3.2. Технології JavaScript для створення динамічних сайтів

Мова сценаріїв JavaScript. Технологія "клієнт-сервер".

Створення інтерактивних ефектів web-сторінок: динамічних списків, „слайд-шоу”, меню, що випадає, текстової анімації тощо.

Сценарії на стороні клієнта. Сценарії на стороні сервера.


Розділ 4. Технології Flash. Основи анімації

Тема 4.1. Ефективні прийоми малювання

Перше знайомство. Інструменти малювання.

Лінії та фігури. Способи заливання.

Операції з об'єктами. “Намагнічування” об'єктів.

Властивості шарів. Управління шарами.

Створення графічних символів і зразків.

^ Тема 4.2. Створення, публікація та експорт Flash-ролика

Робота з бібліотеками символів.

Часова діаграма (Timeline).

Типи анімації. Створення покадрової та tween-анімації. Анімація перетворення об'єктів та управління їхньою трансформацією. Створення руху об'єкта по заданому шляху.

Типи звукових файлів, що підтримує Flash. Готові звукові ефекти Додавання звуку та його настроювання.

Анімаційні ролики. Інтерактивні ролики.

Публікація й експорт Flash-ролика: настроювання параметрів публікацій, експорт Flash-ролика в інші формати, оптимізація ролика, контроль процесу завантаження.

Розділ 5. Технології та засоби розробки web-додатків

Тема 5.1. Технології web-програмування

Інтерпретована мова програмування PHP для створення динамічних сайтів.

Встановлення веб-сервера Apache, інтерпретатора PHP і СУБД MySQL, налаштованих на роботу один з одним.

Створення клієнт-серверних додатків мовою програмування PHP. Робота з базами даних (на прикладі MySQL).

Питання авторизації користувачів під час доступу до web-сторінки.

Захист web-сервісів від спаму.


^ Тема 5.2. CMS-системи

Використання CMS Joomla, uCoz та інших сучасних систем керування сайтом для швидкої розробки динамічних веб-сайтів, інтернет-співтовариств, медіа-порталів та ін.: установка й настроювання системи; конфігурування інтерфейсу управління; структуризація й розміщення контенту сайту; розширення системи новими компонентами, модулями й плагінами; створення власних шаблонів.


Розділ 6. Розміщення сайту в мережі Internet

Оптимізація сайту для пошукових систем.

Реєстрація доменних імен.

FTP-клієнти. Завантаження сайту на сервер.

Управління web-сайтом.


^ 2.3. Теми лабораторних занять

Розділ 1. Введення в Курс web-майстрів

Тема 1.1. Основні поняття Web-дизайну

Web-сторінка, Web-сайт и Web-сервер.

Сервіс (служба) мережі Інтернет WWW (World Wide Web). Web-дизайн. Web-редактори: невізуальні, візуальні, гібридні. Браузери. Мови розмітки.

Тема 1.2. Етапи розробки WEB-сайту

Розробка структури сайту. Види сайтів та їхні особливості. Корпоративні сайти, сайти-візитки, інтернет-магазини й портали.

Інструменти для створення сайтів.


Розділ 2. Графічний редактор Adobe Photoshop для Web-дизайну

Тема 2.1. Оптимізація зображень

Приклади застосування програми Photoshop в Web-дизайні. Оптимізація графічних елементів перед їхнім розміщенням на Web-сторінках, пошук компромісу між якістю зображення і його розміром у кілобайтах. Особливості оптимізації двох форматів Web-графіки: GIF та JPEG.

^ Тема 2.2. Розробка графічного матеріалу для Web-сторінок

Дефекти фотоматеріалів (подряпини, плями). "Неправильні" кольори фотографій. Можливості Photoshop у плані поліпшення виду зображень. Тонова й колірна корекція зображень.

Визначення якості колажу. Технологія створення фотоколажів.

Створення текстових написів для Web-сторінок й ефекти з ними.

Вивчення базових можливостей графічного редактора Adobe Illustrator.

Створення та редагування векторної графіки. Створення логотипу.

^ Тема 2.3. Створення макета сторінки. Технологія нарізки зображень

Зв'язок стилю сайту з корпоративним стилем і логотипом.

Поняття „резинового дизайну”.

Використання програми Photoshop для створення макетів Web-сторінок. Підготовка макета до верстки (розрізання зображення на шматочки). Розміщення розрізаних на шматочки зображень у таблицях і переваги розрізування на шматочки.

Збереження графічних файлів для Web.


Розділ 3. Створення web-сайтів

Тема 3.1. Створення й зміна основних властивостей HTML документа

Огляд панелі об'єктів та їхніх властивостей.

Структура HTML документа.

Основні теги та їхні атрибути.

Фізичне форматування документів: установка кольорів тексту й фона сторінки, оформлення гіперпосилань, використання фонових зображень, атрибути фізичного форматування (вирівнювання, відступи й границі, розміри елементів тощо).

Гіперпосилання: абсолютні й відносні, прийоми організації навігації між сторінками сайту.

Зображення й мультимедійні елементи на Web-сторінках.

Таблиці й списки, верстка. Фрейми й форми.

Абсолютне позиціювання: елементи DIV і SPAN, абсолютне позиціюванням шарів.

Каскадні таблиці стилів (CSS). Стильове форматування – основний засіб «прикраси» Web-сторінок.

Мовні стандарти. Використання шаблонів.

Програми для створення web-сайтів та елементів web-сторінок: Macromedia Dreamweaver, EZGenerator, Web Design, 123 Flash Menu, Likno Web Button Maker та інші.


^ Тема 3.2. Технології JavaScript для створення динамічних сайтів

Мова сценаріїв JavaScript. Технологія "клієнт-сервер".

Створення інтерактивних ефектів web-сторінок: динамічних списків, „слайд-шоу”, меню, що випадає, текстової анімації тощо.

Сценарії на стороні клієнта. Сценарії на стороні сервера.


Розділ 4. Технології Flash. Основи анімації

Тема 4.1. Ефективні прийоми малювання

Перше знайомство. Інструменти малювання.

Лінії та фігури. Способи заливання.

Операції з об'єктами. “Намагнічування” об'єктів.

Властивості шарів. Управління шарами.

Створення графічних символів і зразків.

^ Тема 4.2. Створення, публікація та експорт Flash-ролика

Робота з бібліотеками символів.

Часова діаграма (Timeline).

Типи анімації. Створення покадрової та tween-анімації. Анімація перетворення об'єктів та управління їхньою трансформацією. Створення руху об'єкта по заданому шляху.

Типи звукових файлів, що підтримує Flash. Готові звукові ефекти Додавання звуку та його настроювання.

Анімаційні ролики.

Інтерактивні ролики.

Публікація й експорт Flash-ролика: настроювання параметрів публікацій, експорт Flash-ролика в інші формати, оптимізація ролика, контроль процесу завантаження.


Розділ 5. Технології та засоби розробки web-додатків

Тема 5.1. Технології web-програмування

Інтерпретована мова програмування PHP для створення динамічних сайтів.

Встановлення веб-сервера Apache, інтерпретатора PHP і СУБД MySQL, налаштованих на роботу один з одним.

Створення клієнт-серверних додатків мовою програмування PHP. Робота з базами даних (на прикладі MySQL).

Питання авторизації користувачів під час доступу до web-сторінки.

^ Тема 5.2. CMS-системи

Використання CMS Joomla, uCoz та інших сучасних систем керування сайтом для швидкої розробки динамічних веб-сайтів, інтернет-співтовариств, медіа-порталів та ін.: установка й настроювання системи; конфігурування інтерфейсу управління; структуризація й розміщення контенту сайту; розширення системи новими компонентами, модулями й плагінами; створення власних шаблонів.


^ Розділ 6. Розміщення сайту в мережі Internet

Оптимізація сайту для пошукових систем.

Реєстрація доменних імен.

FTP-клієнти. Завантаження сайту на сервер.

Управління web-сайтом.


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

3.1 Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. Фролов И.К. Разработка, дизайн, программирование и раскрутка web-сайта. – М.: «Триумф», 2009.- 304 с.

3.1.2. Самойлов Е.Э. Web-дизайн для начинающих: Практическое руководство. – М.: «Триумф», 2009.- 192 с.

3.1.3. Колисниченко Д.Н. Joomla 1.5. Руководство пользователя. – М.: «Диалектика», 2009.- 216 с.

3.1.4. Александров А.В., Сергеев Г.Г., Костин С.П. Создание Web-страниц и Web-сайтов. – М.: «Триумф», 2008.- 288 с.

3.1.5. М. Кэмпбел. Строим Web-сайты. Дизайн. HTML. CSS. GARAGE : пер. с англ. – М.: «Триумф», 2006. – 480 с.

3.1.6. Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсон. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, ActiveX. Текст, графика, звук и анимация. / Пер с англ. – М.: «ДиаСофтЮП», 2005.- 672 с.

3.1.7. Дэйв Ши, Молли Е. Хольцшлаг. Философия CSS-дизайна. – М.: «НТ-Пресс», 2005.- 313 с.

3.1.8. Сибил Айриг, Эмиль Айриг - "Сканирование - профессиональный подход". – Мн.: "Попурри, 1999. – 176 с.

3.1.9. Лемке Д. Microsoft Office Visio 2007. – М: «Эком», 2008. – 368 с.

3.1.10. Дик Мак-Клелланд. Photoshop 7. Библия пользователя. – М: «Вильямс», 2003. – 928 с.

3.1.11. Миронов Д.Ф. Corel DRAW ХЗ. Учебный курс. – СПб.: «Питер», 2006. – 397 с.

3.1.12. Фалалеева В.А. Компьютерная анимация Macromedia Flash. – М.: «Физтех-коледж», 2007. – 197 с.

3.1.13. Волкова Е. В. Photoshop CS2. Художественные приемы и профессиональные хитрости. — СПб.: «Питер»,, 2006. —252 с.


Додаткова література

3.1.14. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или «не заставляйте меня думать!» - Пер. с англ. – СПб: «Символ-Плюс», 2005. – 200 с.

3.1.15. Леонтьев Б. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты. – М.: «Познавательная книга плюс», 1999. – 192 с.

3.1.16. Дронов В.А. Macromedia DreamWeaver 8. – СПб.: «БХВ – Петербург», 2006. – 319 с.

3.1.17. Б. Карпов. Самоучитель Visio 2002. – М: «Питер», 2003. – 352 с.

3.1.18. Дэн Маргулис. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции. Четвертое издание. – М: «Интерсофтмарк», 2003. – 465 с.

3.1.19. Скотт Келби. Adobe Photoshop CS3: справочник по обработке цифровых фотографий. – М: «Вильямс», 2003. – 368 с.

3.1.20. Дунаев Вадим, Дунаев Владислав. Графика для офиса: CorelDraw, Photoshop, MS Office. – СПб.: «Питер», 2004. – 320 с.


^ 4. Питання для тестування знань студентів

 1. Основи мережевої термінології: сайти, сервера, пошукові машини.

 2. Функціональність, швидкість та безпека сучасних браузерів.

 3. Web-редактори: невізуальні, візуальні, гібридні.

 4. Інструменти для створення сайтів.

 5. Photoshop. Оптимізація зображень.

 6. Засоби тонової корекції.

 7. Засоби колірної корекції.

 8. Техніка ретуші.

 9. Текстові написи для Web-сторінок й ефекти з ними.

 10. Поняття „резинового дизайну”.

 11. Підготовка макета до верстки (розрізання зображення на шматочки).

 12. Adobe Illustrator. Створення логотипу.

 13. Збереження графічних файлів для Web.

 14. Структура HTML-документа. Основні теги та їхні атрибути.

 15. Мова HTML. Наведіть приклади тегів фізичного та логічного форматування.

 16. Яка особливість використання пробілів в документі?

 17. Яким чином додати коментарі в документ?

 18. Символи підстановки.

 19. Горизонтальна лінія, заголовки.

 20. Зображення й мультимедійні елементи на Web-сторінках.

 21. Форматування документів: установка кольорів тексту й фона сторінки, оформлення гіперпосилань, використання фонових зображень, атрибути фізичного форматування (вирівнювання, відступи й границі, розміри елементів тощо).

 22. Організація посилань, посилання на інші ресурси, внутрішні посилання.

 23. Списки. Типи списків.

 24. Атрибути тегу "img". Особливості файлів у форматах gif, jpg. Карти посилань.

 25. Таблиці. Заголовок, ширина, висота. Параметри "table", "tr", "td", "th". Об'єднання комірок.

 26. Фрейми. Плаваючі фрейми "iframe".

 27. Форми. Методи відправлення інформації з полів форми. Елементи форм. Теги "form", "input". Параметри (checkbox, radio readonly, submit, reset image). Текстове поле "textarea".

 28. Абсолютне позиціювання: елементи DIV і SPAN, абсолютне позиціюванням шарів.

 29. Каскадні таблиці стилів. Специфікація CSS. Основні цілі й задачі CSS. Способи додавання стилів на WEB-сторінку.

 30. Убудовані, впроваджені, зв'язані стилі.

 31. Приклади використання стилів: форматування тексту, таблиць, списків, фона сторінки.

 32. Мовні стандарти. Використання шаблонів.

 33. Основи синтаксису JavaScript.

 34. Убудовані об'єкти, функції.

 35. Змінні, вирази, оператори.

 36. Macromedia Flash. Створення покадрової та tween-анімації.

 37. Додавання звуку. Анімаційні та інтерактивні ролики.

 38. Публікація й експорт Flash-ролика: настроювання параметрів публікацій, експорт Flash-ролика в інші формати, оптимізація ролика, контроль процесу завантаження.

 39. Система Joomla. Установка й настроювання системи.

 40. Конфігурування інтерфейсу управління.

 41. Структуризація й розміщення контенту сайту.

 42. Розширення системи Joomla новими компонентами, модулями й плагінами.

 43. Система uCoz. Створення власного сайту.

 44. Структуризація, розміщення контенту та управління сайтом.

 45. Поняття хостінгу.

 46. Реєстрація доменних імен.

 47. FTP-клієнти. Завантаження сайту на сервер.

 48. Управління web-сайтом.
 1. Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь
  1. Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Опитування проводиться в усній формі згідно з розробленими білетами та оцінюється згідно таблиці 2 пункту 5. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи