Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 141.27 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата30.07.2012
Розмір141.27 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу "Технології адміністрування та захисту

комп‘ютерних мереж на базі ОС Windows"

для слухачів Інституту новітніх технологій

Лекції 8

Практичні заняття

Іспит (тест)

^

Самостійна робота


Всього годин
 • 12

 • 24

 • 4

 • 20

 • 60


Київ - 2009


Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ОС Windows " складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Пархоменко Іван Іванович


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол №_____ від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

_____________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.


1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
^

Мета навчання: підготовка системних адміністраторів локальних комп‘ютерних мереж на базі Windows2000/2003 Server та Windows2000/XP Professional.1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни

Завдання навчання: надання слухачам необхідних знань та практичних навичок в наступних напрямках:
^

надання базових знань по апаратному забезпеченню локальної мережі – активне та пасивне мережне обладнання;

установка серверної та клієнтської частин операційної системи Windows2000/2003 Server та Windows2000/XP Professional, настройка жорсткого диску, клонування ОС, дублювання ОС, резервне копіювання;

^

мережний захист та безпека з використанням RAID-масивів та з настройкою доступу до об‘єктів і мережних ресурсів;

настройка локальної мережі: служби і протоколи, служба DNS, служба DHSP, друк в мережі, служба DFS, робочі групи і домени Windows, служба терміналів;
^ 1.3 Організаційно-методичні вказівки

Заняття проводяться групами до 8-14 слухачів на навчальній базі факультету інформаційної безпеки. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи та підсумкове заняття (залік-тест).

Після закінчення навчання слухачі одержують свідоцтва державного зразка про проходження курсів підвищення кваліфікації.

^ 2. ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ


2.1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ


№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

самостійна робота

Примітка

Лекції

практичні заняття

лабораторні роботи

підсумкові заняття

1

Огляд сімейства операційних систем (ОС) Windows. Архітектура ОС.

5

1

22
2

Установка і настройка конфігурації Windows 2000/2003 Server та Windows 2000/XP Professional. Автоматична установка.

5

1

22
3

Служба каталогів Active Directory (AD). Впровадження та адміністрування AD.

4

1

21
4

Впровадження структури ОП (організаційних підрозділів).

4

1

21
5

Керування обліковими записами користувачів. Керування обліковими записами груп.

5

1

22
6

Керування об‘єктами AD.

5

1

22


^

Контрольне тестове заняття


2


27
^

Безпека мережних ресурсів.


5

1

22
8

Адміністрування групової політики.

5

1

22
9

Адміністрування конфігурації безпеки

5

1

22
10
^

Мережні служби і протоколи. Стек протоколів TCP/IP. Служба DHCP.


4

1

21
11
^

Служба WINS. Служба DNS.


4

1

21
12
^

Керування продуктивністю Active Directory. Моніторинг і оптимізація.


5

1

22^ Підсумкове заняття

2


2


Усього:

60

12

24
4

20


Аудиторних занять – 40

Самостійна робота – 20


^ 2.2 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙ СПЕЦКУРСУ


Тема 1 Огляд сімейства операційних систем (ОС) Windows. Архітектура ОС.

Файлова системи Windows 2000/XP. Керування вводом-виводом. Вбудована мережева підтримка. Доменна справочна служба Windows.


Тема 2 Установка і настройка конфігурації Windows 2000/2003 Server та Windows 2000/XP Professional. Автоматична установка.

Методи інсталяції. Локальна інсталяція. Інсталяція по мережі. Процедура інсталляції Windows 2000/2003 Server. Конвертування файлової системи із FAT в NTFS. Планування ролі сервера в домені. Встановлення протоколі.


Тема 3 Служба каталогів Active Directory (AD). Впровадження та адміністрування AD.

Правила іменування. Профілі користувачів. Установка AD. Створення підрозділів і об‘єктів в них. Керування об‘єктами AD.


Тема 4 Впровадження структури ОП (організаційних підрозділів)

Вибір архітектури простору імен. Створення структури організаційних підрозділів. Технологія створення основного і резервного контролерів.


Тема 5 Керування обліковими записами користувачів. Керування обліковими записами груп.

Створення локальних, глобальних і спеціальних груп. Вбудовані групи користувачів і їх права. Керування профілями користувачів. Використання дозвілів (permissions). Публікація ресурсів в Active Directiry. Резервне копіювання Active Directiry.


Тема 6 Керування об‘єктами AD.

Використання консолі керування MMC та оснасток. Переміщення об‘єктів AD. Керування доступом до об‘єктів AD. Пошук об‘єктів AD. Керування об‘єктами AD. Керування розширеннями AD. Делегування повноважень по керуванню об‘єктами.


Тема 7 Безпека мережних ресурсів.

Призначення дозволів NTFS. Спеціальні дозволи. Адміністрування загальних папок. Поєднання дозволів на доступ до загальної папки та дозволів NTFS. Настройка DFS. Резервне копіювання та відновлення AD. Моніторинг і отимізація продуктивності дисків. Дискові квоти.


Тема 8 Адміністрування групової політики.

Керування програмним забезпечення за допомогою групової політики. Керування спеціальними папками за допомогою групової політики


^ Тема 9. Адміністрування конфігурації безпеки.

Параметри конфігурації безпеки. Аудит. Журнали безпеки. Права користувачів. Шаблони безпеки.


Тема 10 Мережні служби і протоколи. Стек протоколів TCP/IP. Служба DHCP.

Установка і настройка служб DHCP. Оснастка DHCP. Визначення області. Авторизація сервера DHCP.


Тема 11 Служба WINS. Служба DNS.

Настройка служби WINS. Установка і конфігурації служби DNS. Настройка Dynamic DNS. Моніторинг сервера DNS.


Тема 12 Керування продуктивністю Active Directory. Моніторинг і оптимізація.

Моніторинг доступу до загальних папок. Моніторинг і оптимізація продуктивності дисків.


^ 2.3 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1 Огляд сімейства операційних систем (ОС) Windows. Архітектура ОС.

Витоки Windows 2000. Особливості версії Windows 2000. Вимоги до апаратури. Області використання Windows 2000. Мікроядерна структура. Планування процессів. Керування пам’яттю. Файлова системи Windows 2000. Керування вводом-виводом. Вбудована мережева підтримка. Доменна справочна служба Windows 2000.


Тема 2 Установка і настройка конфігурації Windows 2000/2003 Server та Windows 2000/XP Professional. Автоматична установка.

Вимоги до апаратної платформи. Методи інсталяції. Локальна інсталяція. Інсталяція по мережі. Процедура інсталляції Windows 2000 Server. Інсталляція Windows 2000 Prof.. Конвертування файлової системи із FAT в NTFS. Планування ролі сервера в домені. Встановлення протоколу NetBEUI.


Тема 3 Служба каталогів Active Directory (AD). Впровадження та адміністрування AD.

Засоби адміністрування AD. Консолі керування. Концепція AD. Глобальний каталог. Простір імен. Правила іменування. Глобально унікальний ідентифікатор. Доступ AD. Архітектура служб каталогів. Профілі користувачів. Установка AD. Створення підрозділів і об‘єктів в них. Керування об‘єктами AD.


Тема 4 Впровадження структури ОП (організаційних підрозділів)

Планування впровадження AD. Внутрішній і зовнішній простори імен. Вибір архітектури простору імен. Створення структури організаційних підрозділів. Основний і резервний контролери.


Тема 5 Керування обліковими записами користувачів. Керування обліковими записами груп.

Рабоча группа. Логічний вхід в компьютер і домен. Транзитна аутентифіція в однодоменній мережі. Коритсувачі, ресурси і операції доступу. Локальні, глобальні і спеціальні групи. Вбудовані групи користувачів і їх права. Керування профілями користувачів. Використання дозвілів (permissions). Публікація ресурсів в Active Directiry. Резервне копіювання Active Directiry.


Тема 6 Керування об‘єктами AD.

Переміщення об‘єктів AD. Керування доступом до об‘єктів AD. Пошук об‘єктів AD. Керування об‘єктами AD. Керування розширеннями AD. Делегування повноважень по керуванню об‘єктами. Консоль керування MMC. Оснастки.


Тема 7 Безпека мережних ресурсів.

Призначення дозволів NTFS. Спеціальні дозволи. Адміністрування загальних папок. Поєднання дозволів на доступ до загальної папки та дозволів NTFS. Настройка DFS. Резервне копіювання та відновлення AD. Моніторинг і отимізація продуктивності дисків. Утиліта Check Disk. Оснастка Disk Defragmanter. Стиснення даних. Стиснення у NTFS. Дискові квоти.


Тема 8 Адміністрування групової політики.

Керування програмним забезпечення за допомогою групової політики. Керування спеціальними папками за допомогою групової політики


^ Тема 9. Адміністрування конфігурації безпеки.

Параметри конфігурації безпеки. Аудит. Журнали безпеки. Права користувачів. Шаблони безпеки.


Тема 10 Мережні служби і протоколи. Стек протоколів TCP/IP. Служба DHCP.

Огляд мережних протоколів. Стек протоколів TCP/IP. Введення в DHCP. Аренда DHCP. Установка і настройка служб DHCP. Оснастка DHCP. Визначення області. Авторизація сервера DHCP.


Тема 11 Служба WINS. Служба DNS.

Настройка служби WINS. Простір імен домену. Імена вузлів. Правила іменування доменів. Зони. Сервера імен DNS. Процес дозволу імен. Установка і конфігурації служби DNS. Настройка Dynamic DNS. Моніторинг сервера DNS.


Тема 12 Керування продуктивністю Active Directory. Моніторинг і оптимізація.

Засоби моніторингу продуктивності AD. Засоби підтримки AD. Моніторинг доступу до загальних папок. Моніторинг і оптимізація продуктивності дисків.


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1 ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Олифер В.Г., Олифер Н.А.. Новые технологии IP-сетей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 512 с. (004,7 О-54)

 2. Microsoft Windows 2000 Prefessional. Учебный курс MCSE: Пер. с англ. – 2-е изд. перераб. – М.: Издательство-торговый дом «Русская Редакции», 2001. – 672 стр. (004.45 М59)

 3. Microsoft Windows 2000 Server. Учебный курс MCSE: Пер. с англ. – 2-е изд. перераб. – М.: Издательство-торговый дом «Русская Редакции», 2001. – 912 стр. (004.45 М59)^

Додаткова література


 1. Администрирование локальных сетей WINOWS NT/2000/.NET/ - 2-е изд., пер и доп./ Назаров С.В. – М., 2003. – 480с..

 2. Компьютерные системы передачи данных. – 6-е изд. / Столингс В. – М.: Вильямс, 2002. – 928 с., 57 грн.

 3. Служба Active Directory Win2000: разработка и внедрение / Гэри Л. Олсен. – М., Вильямс, 2001., 624с.,

 4. Современные компьютерные сети. – 2-изд. / Столлингс Вильям. – СПб.: ИД Питер, 2003. – 784с.,


Тестування знань слухачів відбувається два рази. Перший зріз знань слухачів відбувається після 6-ї теми. Другий тест проводиться після закінчення всього курсу.


^ 4. ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


 1. Файлова системи Windows 2000/XP.

 2. Процедура інсталляції Windows 2000/2003 Server.

 3. Планування ролі сервера в домені.

 4. Установка AD. Створення підрозділів і об‘єктів в них.

 5. Керування об‘єктами AD.

 6. Вибір архітектури простору імен.

 7. Створення структури організаційних підрозділів.

 8. Технологія створення основного і резервного контролерів.

 9. Створення локальних, глобальних і спеціальних груп.

 10. Вбудовані групи користувачів і їх права.

 11. Керування профілями користувачів.

 12. Використання дозвілів (permissions).

 13. Публікація ресурсів в Active Directiry.

 14. Використання консолі керування MMC та оснасток.

 15. Переміщення об‘єктів AD.

 16. Керування доступом до об‘єктів AD.

 17. Керування об‘єктами AD.

 18. Керування розширеннями AD.

 19. Делегування повноважень по керуванню об‘єктами.

 20. Призначення дозволів NTFS. Спеціальні дозволи.

 21. Адміністрування загальних папок.

 22. Поєднання дозволів на доступ до загальної папки та дозволів NTFS.

 23. Настройка DFS.

 24. Резервне копіювання та відновлення AD.

 25. Моніторинг і оптимізація продуктивності дисків.

 26. Керування програмним забезпечення за допомогою групової політики.

 27. Керування спеціальними папками за допомогою групової політики

 28. Параметри конфігурації безпеки. Аудит. Журнали безпеки.

 29. Права користувачів. Шаблони безпеки.

 30. Установка і настройка служб DHCP. Оснастка DHCP. Визначення області. Авторизація сервера DHCP.

 31. Настройка служби WINS. Установка і конфігурації служби DNS. Настройка Dynamic DNS. Моніторинг сервера DNS.

 32. Моніторинг доступу до загальних папок.

 33. Моніторинг і оптимізація продуктивності дисків.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.


Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


^ Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи