Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 117.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата30.07.2012
Розмір117.15 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу CISCO CCNA DISCOVERY 1,2

«Мережеві технології для малих і середніх підприємств»

для слухачів Інституту новітніх технологій

Лекції 8

Лабораторні заняття

^

Самостійна робота


Іспит (тест)

Всього годин
  • 18

  • 18

  • 20

  • 4

  • 60


Київ - 2009


Робоча навчальна програма спецкурсу CISCO CCNA DISCOVERY 1,2 «Мережеві технології для малих і середніх підприємств» складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Пархоменко Іван Іванович


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол №_____ від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

_____________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.


1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета даного курсу – ознайомлення з поняттями і технологіями мереж. Вивчаються практичні інструменти для розробки мереж, апаратні засоби, які є характерними для мереж підприємств малого і середнього бізнесу.


^ 1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни

Матеріали даного курсу мають допомогти створювати та впроваджувати невеликі мережі для широкого кола застосувань. Курс націлений на розвиток практичних навиків, які необхідні для керування мережевою інфраструктурою малих і середніх комп’ютерних мереж. Програма курсу має дати можливість підготувати спеціалістів по мережевим технологіям, які забезпечать технічну підтримку мережевої інфраструктури.


^ 1.3 Організаційно-методичні вказівки

Заняття проводяться групами до 8-14 слухачів на навчальній базі факультету телекомунікацій та захисту інформації. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, лабораторні роботи і підсумкове заняття (тест).

Після закінчення навчання слухачі одержують свідоцтва про проходження підготовчих курсів CISCO CCNA DISCOVERY 1,2 «Мережеві технології для малих і середніх підприємств».
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1

№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

самостійна

робота

Примітка

Лекції

практичні заняття

лабораторні роботи

підсумкові заняття

1

Апаратне і програмне забезпечення ПК

6

2
2
2
2

Способи підключення до мережі

6

2
2
2
3

Мережева адресація. Мережеві служби

6

2
2
2
4

Бездротові технології. Основи безпеки.

6

2
2
2
5

Інтернет і можливості його використання

8

2
2
2
6
^

Планування оновлення мережі і структури адресації.


8

2
2
2
7

Налаштування мережних пристроїв

6

2
2
2
8

Маршрутизація

6

2
2
2
9

Сервіси Інтернет-провайдерів

6

2
2
2Тестові заннятя

6


4

2Усього:

Аудиторних занять – 40

Самостійна робота – 20^

2.2. Перелік лекцій спецкурсу
Тема 1 Апаратне і програмне забезпечення ПК

Класи комп’ютерів. Типи серверів. Представлення даних в комп’ютері. Компоненти комп’ютерної системи. Установка і налаштування компонетів комп’ютера і переферії. Призначення операційної системи. Установка операційної системи. Настройка комп’ютера для роботи в мережі. Планування мережевих імен. Обслуговування операційної системи.


^ Тема 2 Способи підключення до мереж

Ролі комп’ютерів в мережі. Однорангові мережі. Топології мереж. Принципи зв’язку в мережах. Правила обміну даними. Варіанти підключення до Інтернет-провайдера. Рівні обслуговування Інтернет-провайдера. Інтернет протокол ІР. Обробка пакетів обладнанням Інтернет-провайдера. Передача пакетів в Інтернет. Мережеві пристрої. Кабелі і контакти. Стандарти прокладки кабелів.


^ Тема 3 Мережева адресація. Мережеві служби

Структура ІР-адреси. Взаємодія ІР-адрес і масок підмережі. Загальні і приватні ІР-адреси. Адресація одноадресних, багатоадресних та широкомовних розсилок. Статична і динамічна адресація. Сервери DHCP. Керування адресами. Взаємодія клієнтів і серверів. Транспортні протоколи TCP та UDP. Номера портів TCP/IP. Служба імен доменів (DNS). Web, FTP, E-mail клієнти і серевери. Багаторівнева модель. Взаємодія протоколів. Модель взаємодії відкритих систем.


^ Тема 4 Бездротові технології. Основи безпеки.

Переваги і обмеження бездротових технологій. Типи бездротових мереж і їх межі. Стандарти та компоненти бездротових локальних мереж. Настройка точки доступу. Забезпечення безпеки бездротових локальних мереж. Аутентифікація та шифрування в мережі WLAN. Фільтрація трафіку в мережі WLAN. Планування мережі WLAN. Мережеві загрози. Методи атак. Загальна політика безпеки. Антивірусні ПО. Використання міжмережевих екранів.

^ Тема 5 Інтернет і можливості його використання

Інтернеті стандарти. Інтернет-провайдер та служби Інтернет-провайдера. Ієрархія мережі Інтернет. Структура мережі Інтернет. Зв'язок з Інтернет-провайдером. Вимоги Інтернет-провайдера. Ролі та обов'язки співробітників Інтернет-провайдера.

Організація служби підтримки Інтернет-провайдера. Ролі технічних фахівців Інтернет-провайдера. Спілкування з клієнтами. Протоколи і технології моделі OSI. Усунення неполадок з допомогою моделі OSI. Усунення неполадок на рівні Інтернет-провайдера. Створення і використання записів служби підтримки.


^ Тема 6 Планування оновлення мережі і структури адресації.

Фізична та логічна топологія. Планування оновлення мережі.Фізичне середовища. Структурований кабель. Вибір мережних пристроїв. Вибір пристроїв ЛОМ. Вибір міжмережевих пристроїв. Оновлення мережного обладнання. Надійність та доступність. IР-адресація в ЛОМ. Огляд IР-адрес. Розподіл мережі на підмережі. Класові підмережі. Змінні маски підмережі. Обмін даними між подсетямі. IPv6. Основне перетворення мережевих адрес (NAT). Перетворення мережевих адрес на основі портів (РАТ).


^ Тема 7 Налаштування мережних пристроїв

Первісна налаштування маршрутизатора ISR. Фізична настройка ISR. Внутрішньосмугова і позасмугову конфігурація маршрутизатора. Програми Cisco IOS. Файли конфігурації пристроїв. Документування конфігурації маршрутизатора. Налаштування ISR в SDM. SDM Express. Налаштування послідовного з'єднання WAN. Cisco SDM і SDM Exprese. Налаштування динамічного NAT в Cisco SDM. Настройка маршрутизатора з використанням IOS CLI. Інтерфейс командного рядка та режими. Використання Cisco IOS CLI. Початкова конфігурація комутатора Cisco 2960. Підключення СРЕ до Інтернет-провайдера. Настройка маршрутизатора Cisco з використанням SSH. Настройка з'єднання з WAN.

^ Тема 8 Маршрутизація

Застосування протоколів маршрутизації. Загальні протоколи внутрішньої маршрутизації. Маршрутизація в організаційних підрозділах. Налагодження та перевірка RIP. Протоколи зовнішньої маршрутизації. Автономні системи. Маршрутизація між автономними системами. Маршрутизація через Інтернет. Налагодження та перевірка ВGP.

^ Тема 9 Сервіси Інтернет-провайдерів

Сервіс Інтернет-провайдерів. Надійність та доступність. Протоколи, що використовуються для надання сервісів провайдерами. Огляд протоколів ТСР/IP. Відмінності між ТСР і UDP. Підтримка декількох мережевих служб. Служба доменних імен. Ім'я вузла ТСР/IP. DNS. Сервіси і протоколи. Підтримка протоколів HTTP і HTTPS. Підтримка FTP. Підтримка SMTP, РОРЗ, IMAP

^ 2.3. Теми лабораторних занять


Тема 1

Лабораторна робота 1.1 Визначення ємності сховища даних

Лабораторна робота 1.2 Визначення дозволяючої здатності екрану комп’ютера

Лабораторна робота 1.3 Установка принтера і операції перевірки

Лабораторна робота 1.4 Перевірка версій операційної системи і додатків


Тема 2

Лабораторна робота 2.1 Побудова однорангової мережі

Лабораторна робота 2.2 Визначення MAC-адреси вузла

Лабораторна робота 2.3 Визначення IP-адреси комп’ютера

Лабораторна робота 2.4 IP-адреси і мережева взаємодія

Лабораторна робота 2.5 Відслідковування підключень до Інтернету

Лабораторна робота 2.6 Створення прямих і перехресних кабелів «неєкранована вита пара»


Тема 3

Лабораторна робота 3.1 Використання калькулятора Windowsв при роботі з мережевими адресами

Лабораторна робота 3.2 Відслідковування дозволів DNS-імен

Лабораторна робота 3.3 Вивчення протокола FTP

Лабораторна робота 3.4 Настройка поштового клієнта


Тема 4

Лабораторна робота 4.1 Настройка точки бездротового доступу

Лабораторна робота 4.2 Настройка бездротового клієнта

Лабораторна робота 4.3 Настройка бездротової безпеки

Лабораторна робота 4.4 Настройка політик доступу і настройки DMZ

Лабораторна робота 4.5 Виконання аналізу слабких місць Системи


Тема 5

Лабораторна робота 5.1 Структура мережі Інтернет


Тема 6

Лабораторна робота 6.1. Обмін даними між подмережами

Лабораторна робота 6.2. Перетворення мережевих адрес на основі портів (PAT)

Тема 7

Лабораторна робота 7.1. Фізична настройка ISR

Лабораторна робота 7.2. Налаштування послідовного з'єднання WAN

Лабораторна робота 7.3 Налаштування динамічного NAT в Cisco SDM

Лабораторна робота 7.4 Налаштування інтерфейсу

Лабораторна робота 7.5 Налаштування статичного NAT в Cisco IOS CLI

Лабораторна робота 7.7 Підключення комутатора ЛОМ до маршрутізатору


Тема 8

Лабораторна робота 8.1 Протоколи маршрутизації

Лабораторна робота 8.2 Налагодження та перевірка RIP

Лабораторна робота 8.3 Налагодження та перевірка SGP


Тема 9

Лабораторна робота 9.1 Пошук і усунення несправностей з використанням мережевих утиліт

Лабораторна робота 9.2 Пошук і усунення проблем з фізичними з’єднаннями


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни


3.1 Основна та додаткова література


Основна література

1. Навчальний курс Cisco Networking Academy «ССNA Discovery 4.0. Networking for Home and Small Businesses».

2. Навчальний курс Cisco Networking Academy «ССNA Discovery 4.0. Working at a Small-to-Medium Business or ISP».


Додаткова література

1. Амато, Вито. Основы организации сетей Cisco. : Пер. с англ.— М. : Издательский - дом "Вильямс", 2002. — 512 с. : ил.

2. Корченко А.Г. Англо-украинский словарь с толкованиями по безопасности информации в компьютерных системах.–Киев.: Издательство КМУГА.–1997. 147 с.


^ 4. Питання для тестування знань студентів

Тестування знань студентів виконується на базі фірмового набору тестів Cisco Networking Academy. «ССNA Discovery 4.0. Networking for Home and Small Businesses» та «ССNA Discovery 4.0. Working at a Small-to-Medium Business or ISP». Оцінці підлягають набуті знання з кожної теми, а також за курс у цілому. Загальна кількість тестових питань – 480.


^ 5. Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь


Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.


Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи