Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 155.4 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата30.07.2012
Розмір155.4 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу “Комп’ютерна графіка

для слухачів Інституту новітніх технологій


Лекції 8

Лабораторні заняття

Самостійна робота


Диференційований залік

Всього годин


 • 8

 • 28

 • 20

 • 4

 • 60


Київ - 2009

Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Черниш Леся Григорівна


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

___________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.
1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Підготовка кваліфікованих користувачів комп'ютерів з освоєнням можливостей сучасної комп'ютерної графіки та найбільш популярних програм векторної й растрової графіки – ABBYY FineReader, Microsoft Visio, Adobe PhotoShop та CorelDraw.1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни
^

Надання слухачам необхідних знань та практичних навичок в наступних напрямках:


 • способи представлення й одержання графічної інформації;

 • практичне сканування;

 • одержання кольорового зображення за допомогою різних колірних моделей;

 • збереження графічної інформації в різних форматах, виконання компресії з втратою і без утрати якості;

 • принципи формування зображення для друку;

 • уведення текстової інформації, використання растрових і векторних шрифтів;

 • введення графічної інформації;

 • обробка растрових зображень;

 • обробка векторних зображень.


^ 1.3 Організаційно-методичні вказівки

Заняття проводиться групами до 8-10 слухачів на навчальній мережі, що складається з робочих станцій та серверів і має вихід до Інтернету. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи та підсумкове заняття (залік).

Після закінчення навчання слухачі одержують сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації.
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1


№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

самостійна робота

При­мітка

Лекції

Лабораторно-практичні роботи

підсумкові заняття

1

Способи представлення, формати збереження, введення та виведення графічної і текстової інформації

14

2

6
6
1.1.

Способи представлення, формати збереження графічної інформації

5

1

2
2
1.2.

Введення графічної інформації

5

1

2
2
1.3.

Одержання й обробка зображення та текстової інформації програмою ABBYY FineReader

4
2
2
2

Основи роботи з додатком Microsoft Visio

8

2

4
2
2.1.

Знайомство з програмою Microsoft Visio

4

1

2
1
2.2.

Вивчення об'єктів й інструментів Microsoft Visio

4

1

2
1
3

Обробка растрових зображень засобами програми PhotoShop

24

2

14
8
3.1.

Призначення і настроювання програми

5

1

2
2
3.2.

Техніка виділення областей зображення

7

1

4
2
3.3.

Редагування зображень

6
4
2
3.4.

Робота з багатошаровими зображеннями

6
4
2
4

Векторний графічний редактор CorelDRAW

10

2

4
4
4.1.

Призначення і настроювання програми

5

1

2
2
4.2.

Редагування зображень

5

1

2
2
5

Підсумкове заняття:

44


Всього:

60

8

28

4

20


Аудиторних занять - 40

Самостійна робота - 20^

2.2. Перелік тем лекцій спецкурсу


Розділ 1. Способи представлення, формати збереження, введення та виведення графічної і текстової інформації

Тема 1.1. Способи представлення, формати збереження графічної інформації

Технології підготовки колірних зображень.

Векторна і растрова графіка.

Колірні моделі. Колірні простори зображення. Колірне охоплення відтворюючих пристроїв.

Характеристика основних форматів збереження графічної інформації.

Види компресії зображень. Компресія з втратою і без утрати якості.

Тема 1.2. Введення графічної інформації

Сканування зображення.

Особливості Bitmap, Grayscale і кольорових зображень.

«Муар», причини його виникнення і шляхи усунення.

Тема 1.3. Одержання й обробка зображення та текстової інформації програмою ABBYY FineReader

Типи розпізнаваних документів. Типи розпізнаваних блоків. Розпізнавання, перевірка й редагування тексту.

Збереження в зовнішні редактори й формати. Робота з пакетами.

Адаптивна технологія розпізнавання текстів - ADRT - принцип цільного розпізнавання документа.

Розпізнавання готових графічних файлів.


Розділ 2. Основи роботи з додатком Microsoft Visio

Тема 2.1. Знайомство з програмою Microsoft Visio

Ділова графіка.

Набори шейпів і трафаретів. Шейпи-коннектори.

Інтерфейс вікна додатка.

Тема 2.2. Вивчення об'єктів й інструментів Microsoft Visio

Правила вибору типу діаграм. Інструменти і техніка.

Макет. Фігури. Сполучення фігур.

Робота з текстом.

Друк.


Розділ 3. Обробка растрових зображень засобами програми PhotoShop

Тема 3.1. Призначення і настроювання програми

Настроювання інтерфейсу програми. Персоналізація робочого простору.

Основні параметри зображень. Графічні формати файлів.

Тема 3.2. Техніка виділення областей зображення

Огляд способів виділення областей зображення.

Інструменти виділення: призначення інструментів, настроювання параметрів.

Розмиття границі області виділення. Дії з виділеною областю.

^ Тема 3.3. Редагування зображень

Інструменти простого малювання. Складні інструменти малювання: Clone Stamp, Blur й Sharpen, Smudge, Burn й ін.

Створення контрасту в зображенні. Засоби підвищення різкості зображень.

Тонова корекція. Колірна корекція.

Техніка ретуші.

^ Тема 3.4. Робота з багатошаровими зображеннями

Призначення шарів. Особливості роботи з багатошаровим зображенням. Параметри шару. Ефекти шару.

Зв'язування шарів. Трансформація вмісту шару.

Операції із шарами: злиття, групування, спецефекти на шарах.

Використання коригувальних шарів та їхнє сполучення.

Робота з текстом.

Розділ 4. Векторний графічний редактор CorelDRAW

Тема 4.1. Призначення і настроювання програми

Поняття об'єктів.

Інструменти створення і редагування графічних об'єктів.

Групування, накладення, одержання нестандартних об'єктів.

Тема 4.2. Редагування зображень

Робота із шарами.

Робота з текстом.

Використання градієнтів і заливань.

Використання ефектів.

Експорт зображення в інші графічні додатки.


^ 2.3. Теми лабораторних занять

Розділ 1. Способи представлення, формати збереження, введення та виведення графічної і текстової інформації

Тема 1.1. Способи представлення, формати збереження графічної інформації

Отримання зображень різних колірних моделей.

Збереження графічних файлів в різних форматах, з втратою і без утрати якості вихідного зображення.

Тема 1.2. Введення графічної інформації

Сканування зображення. Параметри скануючих пристроїв та відповідних програм-драйверів. Усунення «муара».

Тема 1.3. Одержання й обробка зображення та текстової інформації програмою ABBYY FineReader

Вибір оптимальних параметрів сканування. Типи розпізнаваних документів.

Аналіз макета сторінки. Типи розпізнаваних блоків.

Збереження в зовнішні редактори й формати.

Обробка зображення: інвертування, видалення шуму, виправлення перекосу й перекручування рядків, обрізка вихідного зображення.


Розділ 2. Основи роботи з додатком Microsoft Visio

Тема 2.1. Знайомство з програмою Microsoft Visio

Запуск програми. Інтерфейс вікна додатка.

Створення нового документа за допомогою шаблонів.

Створення нового документа із чистого листа й на основі зразка.

Панель інструментів. Розташування вікон редагування.

Одержання довідки. Створення малюнка.

Тема 2.2. Вивчення об'єктів й інструментів Microsoft Visio

Макет. Фігури. Оформлення діаграм. Редагування об’єктів.

Сполучення фігур.

Робота з текстом.

Друк.


Розділ 3. Обробка растрових зображень засобами програми PhotoShop

Тема 3.1. Призначення і настроювання програми

Настроювання інтерфейсу програми. Персоналізація робочого простору.

Створення нового зображення. Збереження створеного зображення у відповідному графічному форматі.

^ Тема 3.2. Техніка виділення областей зображення

Інструменти локального виділення: призначення інструментів, настроювання параметрів.

Прийоми виділення областей складної форми. Інструменти Magic Wand й Lasso.

Розмиття границі області виділення. Дії з виділеною областю: переміщення, дублювання, масштабування, поворот, перекручування виділеної області.

^ Тема 3.3. Редагування зображень

Інструменти простого малювання. Робота з пензлем, аерографом, олівцем, ластиком. Вибір кольорів і форми пензля. Підключення бібліотек пензлів. Створення нового пензля. Настроювання параметрів пензля. Складні інструменти малювання: Clone Stamp, Blur й Sharpen, Smudge, Burn й ін.

Створення контрасту в зображенні. Засоби підвищення різкості зображень.

Тонова корекція. Визначення значень світлих, середніх тонів, тіней та їхня корекція. Використання тонових кривих (Curves).

Колірна корекція. Використання команд Color Balance, Channel Mixer, Selective Color, AutoColor.

Техніка ретуші. Видалення дефектів (пилу, подряпин, зломів) з відсканованого зображення. Використання інструмента “History Brush”. Видалення локальних колірних перекручувань («червоні очі»).

^ Тема 3.4. Робота з багатошаровими зображеннями

Способи створення шару. Робота із шарами. Параметри шару. Ефекти шару.

Зв'язування шарів. Трансформація вмісту шару.

Операції із шарами: злиття, групування, спецефекти на шарах.

Використання коригувальних шарів й їхнє сполучення.

Робота з текстом.

Розділ 4. Векторний графічний редактор CorelDRAW

Тема 4.1. Призначення і настроювання програми

Поняття об'єктів.

Інструменти створення і редагування графічних об'єктів.

Групування, накладення, одержання нестандартних об'єктів.

Тема 4.2. Редагування зображень

Робота із шарами.

Робота з текстом.

Використання градієнтів і заливань.

Використання ефектів.

Експорт зображення в інші графічні додатки.


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1 ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


3.1.1. Сибил Айриг, Эмиль Айриг - "Сканирование - профессиональный подход". – Мн.: ООО "Попурри, 1999. – 176 с.

3.1.2. Лемке Д. Microsoft Office Visio 2007. – М: «Эком», 2008. – 368 с.

3.1.3. Дик Мак-Клелланд. Photoshop 7. Библия пользователя. – М: «Вильямс», 2003. – 928 с.

3.1.4. Миронов Д.Ф. Corel DRAW ХЗ. Учебный курс. – СПб.: «Питер», 2006. – 397 с.


Додаткова література

3.1.5. Б. Карпов. Самоучитель Visio 2002. – М: «Питер», 2003. – 352 с.

3.1.6. Дэн Маргулис. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции. Четвертое издание. – М: ООО «Интерсофтмарк», 2003. – 465 с.

3.1.7. Скотт Келби. Adobe Photoshop CS3: справочник по обработке цифровых фотографий. – М: «Вильямс», 2003. – 368 с.

3.1.8. Дунаев Вадим, Дунаев Владислав. Графика для офиса: CorelDraw, Photoshop, MS Office. – М: «Питер», 2004. – 320 с.


^ 4. Питання для тестування знань студентів

 1. Технології підготовки колірних зображень.

 2. Колірне охоплення відтворюючих пристроїв.

 3. Характеристика основних форматів збереження графічної інформації.

 4. Параметри скануючих пристроїв та відповідних програм-драйверів.

 5. FineReader. Розпізнавання документів. Типи розпізнаваних блоків.

 6. Розпізнавання, перевірка й редагування тексту.

 7. Microsoft Visio. Інструменти програми. Макет. Фігури. Сполучення фігур.

 8. Photoshop. Призначення програми. Основні параметри зображень.

 9. Інструменти й способи виділення областей зображення.

 10. Розмиття границі області виділення.

 11. Інструменти простого малювання.

 12. Складні інструменти малювання.

 13. Засоби тонової корекції.

 14. Засоби колірної корекції.

 15. Техніка ретуші.

 16. Робота із шарами: зв’язування, злиття, групування.

 17. Робота із шарами: параметри шару, ефекти шару, спец ефекти на шарах.

 18. Робота із шарами: використання коригувальних шарів.

 19. Текстові шари.

 20. CorelDraw. Інструменти програми.

 21. Створення і редагування графічних об’єктів.

 22. Групування, накладення, одержання нестандартних об'єктів.

 23. Робота з текстом.

 24. Використання градієнтів і заливань.

 25. Використання ефектів.

 26. Експорт зображення в інші графічні додатки.
 1. Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь
  1. Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Опитування проводиться в усній формі згідно з розробленими білетами та оцінюється згідно таблиці 2 пункту 5. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи