Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія icon

Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія
Скачати 149.22 Kb.
НазваПрограма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія
Дата30.07.2012
Розмір149.22 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу “Комп’ютерна інженерія

для слухачів Інституту новітніх технологій


Лекції 8

Лабораторні заняття

Диференційований залік

Самостійна робота


Всього годин
- 8

 • 28

 • 4

 • 20

- 60
Київ - 2009

Робоча навчальна програма спецкурсу „Комп’ютерна інженерія” складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склали:

Доцент Мелешко Олена Олексіївна

Асистент Дубчак Олена Вікторівна


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

___________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.
1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Підготовка кваліфікованих користувачів OC WINDOWS**, пакету прикладних програм MS Office** (Word, Excel, Access, Power Point, Visio), прикладних програм Fine Reader**, MathСad**, мови структурного програмування C.


1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни
^

Надання слухачам необхідних знань та практичних навичок в наступних напрямах:

використання можливостей операційної системи WINDOWS**, програм – диспетчерів архівів;

застосування базових можливостей текстового редактора MS Word**, табличного процесора MS Excel**, СУБД MS Access**, засобу автоматизації науково – дослідних робіт - програмного додатку MathСad**;

створення презентацій засобами MS Power Point, побудови проектів, діаграм засобами MS Visio, сканування й розпізнавання текстів засобами Fine Reader**;

^

надання навичок роботи в середовищі BORLAND C та програмування мовою С.

1.3 Організаційно-методичні вказівки


Заняття проводиться групами до 8-10 слухачів на навчальній мережі, що складається з робочих станцій та серверів і має вихід до Інтернету. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, лабораторно - практичні роботи та підсумкове заняття (залік).

Після закінчення навчання слухачі одержують сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації.
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1


тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

самостійна робота

Примітка

Лекції

Лабораторно-практичні роботи

підсумкові заняття

1

Сімейство операційних систем Windows**

3

1

2
2
2

Вивчення базових можливостей текстового редактора Microsoft Word. Створення й форматування таблиць у текстовому редакторі. Розрахунки. Створення змісту. Діаграми.

3

1

2
2
3

Створення презентацій засобами MS Power Point**. Основи роботи з програмою Fine Reader**.

4

1

3
2
4

Основи роботи в MS Excel**.

6

1

5
3
5

Проектування та створення баз даних у СУБД MS Access**.

6

1

5
4
6
^

Ознайомлення з роботою Borland C. Форматне введення - виведення в мові С. Робота з циклами, файлами, вікнами. Одномірні масиви й підпрограми функцій


6

1

5
4
7

^ Ознайомлення із засобами автоматизації науково – дослідних робіт: MathСad**.

6

1

5
2
8

Основи роботи у MS Visio**.

2

1

1
1
9

Тестування/залік

4410

Самостійна робота

20


20Усього:

аудиторних годин:

самостійна робота:


60

40

20

8

28

420^

2.2. Перелік лекцій спецкурсу

Тема 1 Сімейство операційних систем Windows**

 1. Огляд сімейства операційних систем (ОС) Windows**.

 2. Архітектура ОС.

 3. Служба каталогів Windows**.

 4. Файлові системи.

 5. Вимоги до установлення Windows 2000/2003 Server та Windows 2000/XP Professional.

 6. Налагодження конфігурації ОС.

 7. Підготовка до автоматичної інсталяції ОС

 8. Базові основи компресії даних.

Тема 2 Вивчення базових можливостей текстового редактора Microsoft Word

 1. Форматування символів і абзаців.

 2. Основні інструменти і засоби редагування документів.

 3. Створення й форматування таблиць у текстовому редакторі.

 4. Розрахунки у таблицях.

 5. Створення змісту. Гіперпосилання.

 6. Діаграми.

Тема 3 Створення презентацій засобами MS Power Point**. Основи роботи з програмою Fine Reader**

 1. Базові засоби роботи у MS Power Point**.

 2. Базові засоби роботи у Fine Reader.

Тема 4 Основи роботи в MS Excel**

 1. Технологія введення, редагування, форматування даних.

 2. Найпростіші обчислення в електронних таблицях.

 3. Використання стандартних функцій.

 4. Побудова діаграм та графіків.

 5. Робота з електронною таблицею як з базою даних.

Тема 5 Проектування та створення баз даних у СУБД MS Access**

 1. Проектування та створення таблиць.

 2. Схема даних. Технологія заповнення та редагування таблиць.

 3. Технологія сортування записів, роботи з фільтрами різних типів для пошуку та відбору записів.

 4. Конструювання запитів.

 5. Конструювання екранних форм і звітів.

 6. Конструювання головної кнопкової форми.

Тема 6 Ознайомлення з роботою у Borland C. Уведення у програмування мовою С

 1. Базові команди Borland C.

 2. Типи даних. Форматне уведення - виведення в мові С.

 3. Оператори безумовного й умовного переходів.

 4. Робота з циклами. Одномірні масиви й підпрограми функції.

 5. Робота з файлами. Робота з вікнами.

Тема 7 Ознайомлення із засобами автоматизації науково – дослідних робіт: MathСad**

 1. Типи даних, оператори, функції, дискретні аргументи, комплексні числа.

 2. Правила задання математичних виразів.

 3. Технологія побудови та редагування графічних реалізацій.

 4. Застосування вбудовани функцій для вирішення складних задач.

 5. Створення анімаційних кліпів.

Тема 8 Основи роботи у MS Visio**

 1. Правила вибору типу діаграм.

 2. Оформлення діаграм.

 3. Редагування об’єктів.

Висновки2.3. Теми лабораторно - практичних занять
^
Тема 1 Сімейство операційних систем Windows 2000 та Windows 2003

 1. Встановлення та налагодження конфігурації Windows 2000/2003 Server та Windows 2000/XP Professional.

 2. Автоматична інсталяція.

 3. Створення образів системи.

 4. Користування програмами – диспетчерами архівів.
^
Тема 2 Вивчення базових можливостей текстового редактора Microsoft Word

 1. Форматування символів і абзаців.

 2. Основні інструменти та прийоми редагування документів.

 3. Створення й форматування таблиць у текстовому редакторі.

 4. Розрахунки у таблицях.

 5. Створення змісту. Використання гіперпосилань.

 6. Створення та редагування діаграм.
^
Тема 3 Створення презентацій засобами MS Power Point**. Основи роботи з програмою Fine Reader

 1. Основні інструменти роботи у MS Power Point**.

 2. Розмітка та дизайн слайду. Ефекти та зміна слайдів.

 3. Введення документа Fine Reader.

 4. Розпізнавання документа Fine Reader.

 5. Редагування документа Fine Reader.

Тема 4 Основи роботи в MS Excel**

 1. Технологія введення, редагування, форматування даних.

 2. Найпростіші обчислення у електронних таблицях.

 3. Формування розрахункових показників з використанням стандартних функцій.

 4. Побудова діаграм та графіків.

 5. Робота з електронною таблицею як з базою даних.

Тема 5 Проектування та створення баз даних у СУБД MS Access**

 1. Проектування та створення таблиць.

 2. Схема даних. Заповнення та редагування таблиць.

 3. Засвоєння технології сортування записів.

 4. Техніка роботи з фільтрами різних типів для пошуку та відбору записів.

 5. Конструювання запитів.

 6. Конструювання екранних форм.

 7. Конструювання звітів.

 8. Конструювання головної кнопкової форми.

Тема 6 Ознайомлення з роботою Borland C. Уведення у програмування мовою С

 1. Базові команди Borland C.

 2. Типи даних. Форматне введення - виведення в мові С.

 3. Оператори безумовного й умовного переходів.

 4. Робота з циклами. Одномірні масиви й підпрограми функцій

 5. Робота з файлами. Робота з вікнами.

Тема 7 Ознайомлення із засобами автоматизації науково – дослідних робіт: MathСad**

 1. Типи даних, оператори, функції, дискретні аргументи, комплексні числа.

 2. Правила задання та редагування математичних виразів.

 3. Технологія побудови та редагування графічних реалізацій.

 4. Застосування вбудовани функцій для вирішення складних задач.

 5. Створення анімаційних кліпів.

Тема 8 Основи роботи у MS Visio**

 1. Правила вибору типу діаграм.

 2. Оформлення діаграм.

 3. Редагування об’єктів


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

Основна та додаткова література

Основна література

 1. Брайан Ливингстон, Пол Таррот Секреты Microsoft Windows Vista = Windows Vista Secrets. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 456.

 2. Пол Мак-Федрис Microsoft Windows XP SP2. Полное руководство = Microsoft Windows XP Unleashed. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 880.

 3. Хэлворсон М., Янг М., MS Office 2000. – C.-Петербург: Питер, 2001. - 1226с.

 4. Інформатика. Базовий курс. 2-ге видання / Під ред.С.В Симоновича –СПб: Пітер, 2005. –640с.:іл.

 5. Б.И. Березин, С.Б. Березин Начальный курс С и С++. – М.: Диалог-Мифи, 2003. -288 с.

 6. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. - М.: Финансы и статистика, 1992. -272 с.

Додаткова література

 1. Карпов Б.И. Самоучитель Visio2003. – СПБ.: Питер.2006.- 335 с.:ил.

 2. Левин А.Ш. Самоучитель полезніх программ. % -е изд..- СПБ.:Питер. 2007.- 762 с.:ил.

 3. Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11.- СПб.: БХВ-Петербург,2004.- 560 с.:ил.

 4. Белецкий Я. Энциклопедия языка Си. - М.: Мир, 1992. - 687 с.^ 4. Питання для тестування знань студентів

 1. Вкажіть основні функції ОС.

 2. Назвіть базові властивості Windows XP.

 3. Вкажіть основні елементи Windows та їх склад.

 4. Word. Назвіть існуючі типи списків.

 5. Як перетворити нумерований список на багаторівневий?

 6. Як зробити „подложку” під текстом?

 7. Вкажіть типи взаємного розташування текста і малюнків.

 8. Вкажіть порядок встановлення анімації тексту.

 9. Назвіть перелік можливостей WordArt.

 10. Вкажіть спосіб зміни атрибутів малюнка.

 11. Вкажіть перелік зображень, що можна вставити у текст.

 12. Вкажіть параметри шрифту та способи їх зміни.

 13. Вкажіть, якими способами можна уставити у документ номери сторінок.

 14. Вкажіть способи створення таблиць.

 15. Назвіть послідовність команд для уставлення нових стовпців та рядків у таблицю.

 16. Вкажіть порядок створення формули у документі.

 17. Вкажіть порядок дій при створенні діаграми. Назвіть елементи діаграми, які можливо форматувати та змінювати.

 18. Як проводити розрахунки у таблиці?

 19. Пояснять термін „адреса комірки”, термін „закладка”.

 20. Вкажіть порядок створення змісту документу. Як внести корективи до змісту?

 21. Вкажіть, на які об’єкти можливо створити гіперпосилання.

 22. Поясніть термін „архівація даних”, термін „надлишковість даних”.

 23. Вкажіть основні типи компресії даних.

 24. Назвіть базові можливості програм – архіваторів.

 25. Вкажіть, які програми – архіватори застосовуються для компресії мультимедійних рядів даних.

 26. Як оцінити можливий степінь компресії документу?

 27. Як захистити архів паролем?

 28. Excel .Вкажіть принцип організації робочого аркушу та види адрес комірок.

 29. Дайте визначення відносного та абсолютного посилання.

 30. Вкажіть послідовність дій при користуванням Мастером функций.

 31. Поясність термін „формат ячейки”. Назвіть формати комірок, що існують у програмному додатку.

 32. Поясніть термін „Автозаполнение”.

 33. Вкажіть послідовність дій для створення списку користувача.

 34. Назвіть правила використання формул масивів.

 35. Вкажіть, для чого використовується можливість „Специальная вставка”?

 36. Поясніть, чи можна дату 24.10.1917 увести як 24.10.17?

 37. Вкажіть порядок уведення у комірки простих дробів.

 38. Назвіть категорії стандартних функцій MS Excel.

 39. Укажіть, в якому випадку електронною таблицею можна користуватися як базою даних.

 40. Укажіть, з якою метою застосовують умовне форматування.

 41. Назвіть можливі варіанти застосування функції сортування.

 42. Укажіть мету застосування функції Підсумки.

 43. Укажіть мету застосування функції Форма.

 44. Access. Укажіть призначення СУД MS Access.

 45. Назвіть об’єкти СУД MS Access.

 46. Дайте визначення терміну „ключове поле”. Назвіть види ключових полів

 47. Поясніть термін „Нормалізація таблиць”.

 48. Дайте визначення терміну „логічна структура БД”.

 49. Дайте визначення „цілісніть зв’язку” (до схеми даних)

 50. Укажіть типи зв’язків, що встановлюються у Схемі даних.

 51. Укажіть правило заповнення пов’язаних таблиць.
 52. ^

  Вкажіть мету створювання екранних форм. Назвіть режими, у яких можна створювати форми.

 53. Вкажіть мету створення звітів.Вкажіть види макетів звітів.

 54. Назвіть мету створення головної кнопкової форми.

 55. Вкажіть порядок дій для створення сторінок ГКФ.

 56. ^

  Вкажіть порядок дій для створення елементів на сторінках ГКФ.

 57. Назвіть послідовність дій для додавання малюнку на сторінку ГКФ.


 58. MathCAD. Вкажіть типи даних, уведення яких дозволяється в програмному додатку MathCAD.

 59. Вкажіть можливості, які надає MathCAD для графічного відображення математичних моделей.

 60. Назвіть типи графіків, які використовуються для виведення масивів даних?

 61. Вкажіть послідовність дій для зміни типу ліній, їх кольору, знаків у вузлових точках на декартовому графіку.

 62. Вкажіть послідовність дій для повороту, зміни гами кольорів, надання осяяності тривимірному графіку.

 63. Поясніть призначення змінної FRAME.

 64. Вкажіть послідовність дій для створення анімації в додатку.

 65. Вкажіть шлях зміни точності результату обчислень.

 66. Вкажіть порядок дій для введення даних у вигляді таблиці.

 67. Поясніть термін „зміна, що має розмір”.

 68. Назвіть типи масивів, з якими працює додаток.

 69. Вкажіть послідовність дій для створення матриці.

 70. Назвіть типи форматів виведення числових даних.

 71. Visio .Вкажіть категорії базових груп шаблонів.

 72. Вкажіть порядок дій при додаванні тексту на аркуш та на фігуру.

 73. Вкажіть можливості доданку щодо редагування тексту.

 74. Поясніть призначення елемента Pointer Tool.

 75. Вкажіть послідовність дій при підготовці малюнка до друку.

 76. Вкажіть, як можна змінювати властивості фігур та їхніх з’єднань?

 77. Як додати лінії сітки на малюнок при друкуванні?

 78. Поясніть доцільність групування фігур.

 79. Power Point. Назвіть основні інструменти роботи у MS Power Point**.

 80. Вкажіть типи розмітка та дизайну слайду.

 81. Вкажіть порядок створення ефектів при зміні слайдів.

 82. Fine Reader. Вкажіть порядок уведення документа Fine Reader.

 83. Вкажіть порядок розпізнавання документа Fine Reader.

 84. Вкажіть порядок редагування документа Fine Reader.

 85. Borland C. Назвіть базові команди Borland C.

 86. Вкажіть типи даних.

 87. Назвіть оператори форматного введення - виведення в мові С.

 88. Назвіть оператори безумовного й умовного переходів.

 89. Вкажіть порядок роботи з циклами.

 90. Вкажіть порядок роботи з одномірними масивами.

 91. Вкажіть правила побудови підпрограм функцій

 92. Вкажіть порядок роботи з файлами.

 93. Вкажіть порядок роботи з вікнами.
 1. Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь
  1. Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Опитування проводиться в усній формі згідно з розробленими білетами та оцінюється згідно таблиці 2 пункту 5. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.

Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconПрограма фахового вступного випробування
Підготовка бакалаврів за напрямом „Комп’ютерна інженерія” здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст”...
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconСпеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”
Комп’ютерна інженерія” згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр з комп’ютерної інженерії...
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Підготовка бакалаврів за напрямом „Комп’ютерна інженерія” здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст”...
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconВ цьому роцІ на факультеті вперше проводиться набір студентів на нові спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр комп’ютерна інженерія
Бакалаври напряму підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» мають можливість...
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconПрограма фахового вступного випробування
Підготовка спеціалістів за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом...
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconПрограма фахового вступного випробування
Підготовка магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Комп’ютерна...
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconПрограма фахових випробувань програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. Володимира Даля за напрямом «Комп‘ютерна інженерія»
...
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconВсеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconЗа напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Програма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія iconВсеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи