Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 137.12 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата30.07.2012
Розмір137.12 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу “Основи web-дизайну

для слухачів Інституту новітніх технологій


Лекції 8

Лабораторні заняття

Самостійна робота


Диференційований залік

Всього годин


 • 8

 • 28

 • 20

 • 4

 • 60


Київ - 2009

Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Черниш Леся Григорівна


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

___________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.
1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
^

Підготовка кваліфікованих користувачів комп'ютерів з оволодінням сучасними технологіями розробки web-сайтів з подальшою їх публікацією в мережі Інтернет.


.

1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни
^

Надання слухачам необхідних знань та практичних навичок в наступних напрямках:


 • етапи розробки WEB-сайту;

 • основні відомості про HTML;

 • верстка web-сторінок. HTML-редактори;

 • призначення й способи застосування JavaScript-коду на HTML-сторінках;

 • технології Flash;

 • розміщення сайту в мережі Internet. Управління web-сайтом.


^ 1.3 Організаційно-методичні вказівки

Заняття проводиться групами до 8-10 слухачів на навчальній мережі, що складається з робочих станцій та серверів і має вихід до Інтернету. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи та підсумкове заняття (залік).

Після закінчення навчання слухачі одержують сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації.
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1

№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

самостійна

робота

При­мітка

Лекції

Лабораторно-практичні роботи

підсумкові заняття

1

Введення в Курс web-майстрів

12

2

6
4
1.1.

Етапи розробки WEB-сайту

5

1

2
2
1.2.

Основні поняття й правила мови HTML

7

1

4
2
2

HTML-редактор Macromedia Dreamweaver. Верстка web-сторінок

18

2

8
6
2.1.

Створення й зміна основних властивостей HTML документа

13

1

6
6
2.2.

Мова сценаріїв JavaScript. Технологія "клієнт-сервер"

5

1

2
2
3

Технології Flash

18

2

10
6
3.1.

Ефективні прийоми малювання

9

1

6
2
3.2.

Створення, публікація та експорт Flash-ролика

9

1

4
4
4

Розміщення сайту в мережі Internet

8

2

4
2
5

Підсумкове заняття:

44


Всього:

60

8

28

4

20


Аудиторних занять - 40

Самостійна робота – 20
^

2.2. Перелік тем лекцій спецкурсу


Розділ 1. Введення в курс web-майстрів

Тема 1.1. Етапи розробки web-сайту

Огляд сучасних браузерів, програм для створення web-сайтів та елементів web-сторінок.

Основи мережевої термінології: сайти, сервера, пошукові машини.

Планування сайту, вміст, цільова аудиторія.


^ Тема 1.2. Основні поняття й правила мови HTML

Основні відомості про мови розмітки: HTML, XML, XHTML. Цілі й завдання мови HTML.

Правила оформлення HTML-документа. Структура HTML-документа. Основні теги та їхні атрибути.

Типи тегів. Теги фізичного та логічного форматування.

Гіперпосилання: абсолютні й відносні, прийоми організації навігації між сторінками сайту.

Зображення й мультимедійні елементи на Web-сторінках.


Розділ 2. HTML-редактор Macromedia Dreamweaver. Верстка web-сторінок

Тема 2.1. Створення й зміна основних властивостей HTML-документа

Огляд панелі об'єктів та їхніх властивостей.

Форматування тексту. Посилання й ілюстрації.

Таблиці й списки, верстка. Фрейми й форми.

Абсолютне позиціювання: елементи DIV і SPAN, абсолютне позиціюванням шарів.

Каскадні таблиці стилів (CSS). Стильове форматування – основний засіб «прикраси» Web-сторінок.

Мовні стандарти. Використання шаблонів.

Планування й створення повноцінного сайту.

Тема 2.2. Мова сценаріїв JavaScript. Технологія "клієнт-сервер"

Основи синтаксису JavaScript.

Убудовані об'єкти, функції.

Змінні, вирази, оператори.


Розділ 3. Технології Flash

Тема 3.1. Ефективні прийоми малювання

Перше знайомство. Інструменти малювання.

Лінії та фігури. Способи заливання.

Операції з об'єктами. “Намагнічування” об'єктів. Шари.

Створення графічних символів і зразків.

^ Тема 3.2. Створення, публікація та експорт Flash-ролика

Робота з бібліотеками символів.

Створення покадрової та tween-анімації.

Додавання звуку. Анімаційні та інтерактивні ролики.

Публікація й експорт Flash-ролика: настроювання параметрів публікацій, експорт Flash-ролика в інші формати, оптимізація ролика, контроль процесу завантаження.


^ Розділ 4. Розміщення сайту в мережі Internet

Поняття хостінгу.

Доменні імена й аспекти вибору доменного імені. Поширені помилки при виборі доменного імені. Реєстрація доменних імен.

FTP-клієнти. Завантаження сайту на сервер.

Управління web-сайтом.


^ 2.3. Теми лабораторних занять

Розділ 1. Введення в курс web-майстрів

Тема 1.1. Етапи розробки web-сайту

Огляд сучасних браузерів, web-редакторів. Кодування.

Що таке web-сервер, web-сайт, web-сторінка й чим вони відрізняються.

Тема 1.2. Основні поняття й правила мови HTML

Створення HTML-документа в програмі «Блокнот».

Параметри тегу "body".

Типи тегів. Теги фізичного форматування. Теги логічного форматування.

Особливість пробілів, коментарі в документі, символи підстановки.

Горизонтальна лінія, заголовки.

Зображення й мультимедійні елементи на Web-сторінках.

Форматування документів: установка кольорів тексту й фона сторінки, оформлення гіперпосилань, використання фонових зображень, атрибути фізичного форматування (вирівнювання, відступи й границі, розміри елементів тощо).


Розділ 2. HTML-редактор Macromedia Dreamweaver. Верстка web-сторінок

Тема 2.1. Створення й зміна основних властивостей HTML-документа

Огляд панелі об'єктів та їхніх властивостей.

Форматування тексту.

Посилання. Організація посилань, посилання на інші ресурси, внутрішні посилання.

Списки. Структурування інформації на web-сторінці за допомогою списків. Типи списків : маркірований, нумерований, список визначень, вкладені списки(багаторівневі).

Графіка. Вставка зображення. Атрибути тегу "img". Вирівнювання, ширина, висота. Рамка. Особливості графічних зображень. Особливості файлів у форматах gif, jpg. Карти посилань.

Таблиці. Макетування web-сторінки за допомогою таблиць. Заголовок, ширина, висота. Параметри "table", "tr", "td", "th". Об'єднання комірок.

Вкладені таблиці. Форматування тексту усередині таблиці, вставка малюнків. Вирівнювання таблиці в HTML документі.

Фрейми. Опис фрейму мовою HTML. Взаємодія між фреймами. Посилання й фрейми (резервовані імена: blank, self, parents, top). Плаваючі фрейми "iframe".

Форми. Правила роботи з формами. Навіщо потрібні форми. Методи відправлення інформації з полів форми. Елементи форм. Теги "form", "input". Параметри (checkbox, radio readonly, submit, reset image). Текстове поле "textarea".

Абсолютне позиціювання: елементи DIV і SPAN, абсолютне позиціюванням шарів.

Каскадні таблиці стилів. Специфікація CSS. Основні цілі й задачі CSS. Способи додавання стилів на WEB-сторінку.

Убудовані, впроваджені, зв'язані стилі.

Підтримка браузерами CSS. Граматика мови стилів. Створення стилів і класів. Принципи каскадування й групування. Використання псевдокласів і псевдоелементів.

Приклади використання стилів: форматування тексту, таблиць, списків, фона сторінки.

Мовні стандарти. Використання шаблонів.

Планування й створення повноцінного сайту.

Тема 2.2. Мова сценаріїв JavaScript. Технологія "клієнт-сервер"

Основи синтаксису JavaScript.

Убудовані об'єкти, функції.

Змінні, вирази, оператори.


Розділ 3. Технології Flash

Тема 3.1. Ефективні прийоми малювання

Перше знайомство. Інструменти малювання.

Лінії та фігури. Способи заливання.

Операції з об'єктами. “Намагнічування” об'єктів. Шари.

Створення графічних символів і зразків.

^ Тема 3.2. Створення, публікація та експорт Flash-ролика

Робота з бібліотеками символів.

Створення покадрової та tween-анімації.

Додавання звуку. Анімаційні та інтерактивні ролики.

Публікація й експорт Flash-ролика: настроювання параметрів публікацій, експорт Flash-ролика в інші формати, оптимізація ролика, контроль процесу завантаження.

^ Розділ 4. Розміщення сайту в мережі Internet

Поняття хостінгу.

Реєстрація доменних імен.

FTP-клієнти. Завантаження сайту на сервер.

Управління web-сайтом.


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

3.1 Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. Фролов И.К. Разработка, дизайн, программирование и раскрутка web-сайта. – М.: «Триумф», 2009.- 304 с.

3.1.2. Самойлов Е.Э. Web-дизайн для начинающих: Практическое руководство. – М.: «Триумф», 2009.- 192 с.

3.1.3. Александров А.В., Сергеев Г.Г., Костин С.П. Создание Web-страниц и Web-сайтов. – М.: «Триумф», 2008.- 288 с.

3.1.4. М. Кэмпбел. Строим Web-сайты. Дизайн. HTML. CSS. GARAGE : пер. с англ. – М.: «Триумф», 2006. – 480 с.

3.1.5. Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсон. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, ActiveX. Текст, графика, звук и анимация. / Пер с англ. – М.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005.- 672 с.


Додаткова література

3.1.6. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или «не заставляйте меня думать!» - Пер. с англ. – СПб: «Символ-Плюс», 2005. – 200 с.

3.1.7. Леонтьев Б. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты. – М.: Познавательная книга плюс, 1999. – 192 с.

3.1.8. Дронов В.А. Macromedia DreamWeaver 8. – СПб.: «БХВ – Петербург», 2006. – 319 с.

^ 4. Питання для тестування знань студентів

 1. Функціональність, швидкість та безпека сучасних браузерів.

 2. Що таке WEB-сервер, web-сайт, web-сторінка й чим вони відрізняються?

 3. Структура HTML-документа. Основні теги та їхні атрибути.

 4. Назвіть основні параметри тегу "body".

 5. Наведіть приклади тегів фізичного та логічного форматування.

 6. Яка особливість використання пробілів в документі?

 7. Яким чином додати коментарі в документ?

 8. Символи підстановки.

 9. Горизонтальна лінія, заголовки.

 10. Зображення й мультимедійні елементи на Web-сторінках.

 11. Форматування документів: установка кольорів тексту й фона сторінки, оформлення гіперпосилань, використання фонових зображень, атрибути фізичного форматування (вирівнювання, відступи й границі, розміри елементів тощо).

 12. Організація посилань, посилання на інші ресурси, внутрішні посилання.

 13. Списки. Типи списків.

 14. Атрибути тегу "img". Особливості файлів у форматах gif, jpg. Карти посилань.

 15. Таблиці. Заголовок, ширина, висота. Параметри "table", "tr", "td", "th". Об'єднання комірок.

 16. Фрейми. Плаваючі фрейми "iframe".

 17. Форми. Методи відправлення інформації з полів форми. Елементи форм. Теги "form", "input". Параметри (checkbox, radio readonly, submit, reset image). Текстове поле "textarea".

 18. Абсолютне позиціювання: елементи DIV і SPAN, абсолютне позиціюванням шарів.

 19. Каскадні таблиці стилів. Специфікація CSS. Основні цілі й задачі CSS. Способи додавання стилів на WEB-сторінку.

 20. Убудовані, впроваджені, зв'язані стилі.

 21. Приклади використання стилів: форматування тексту, таблиць, списків, фона сторінки.

 22. Мовні стандарти. Використання шаблонів.

 23. Основи синтаксису JavaScript.

 24. Убудовані об'єкти, функції.

 25. Змінні, вирази, оператори.

 26. Macromedia Flash. Створення покадрової та tween-анімації.

 27. Macromedia Flash. Додавання звуку. Анімаційні та інтерактивні ролики.

 28. Публікація й експорт Flash-ролика: настроювання параметрів публікацій, експорт Flash-ролика в інші формати, оптимізація ролика, контроль процесу завантаження.

 29. Поняття хостінгу.

 30. Реєстрація доменних імен.

 31. FTP-клієнти. Завантаження сайту на сервер.

 32. Управління web-сайтом.
 1. Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь
  1. Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Опитування проводиться в усній формі згідно з розробленими білетами та оцінюється згідно таблиці 2 пункту 5. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи