Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 61.65 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата11.08.2012
Розмір61.65 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙНАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ”


14 – 18 листопада, 2011


Інформаційний лист
Інститут новітніх технологій (ІНТ) при Національному авіаційному університеті запрошує студентів ІНТ прийняти участь у роботі науково-технічної конференції, яка відбудеться

14 - 18 листопада 2011 року.
^

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


До 1 листопада 2011 р.  подача заявок на участь у конференції та тез доповідей.

Всі матеріали надаються до Оргкомітету конференції безпосередньо авторами доповідей (корпус №1, ауд. 336).

14 – 18 листопада 2011 р.  робота в секціях.

Реєстрація учасників під час роботи секцій.
^

УМОВИ УЧАСТІ


1 повна сторінка А5 (роздрукована та електронна форми) оформлена згідно вимог для участі і публікації у збірнику матеріалів конференції, акт експертизи.
^

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ


Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Тривалість доповіді на секційному засіданні  до 10 хвилин.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Юдін Олександр Костянтинович, доктор технічних наук, директора ІНТ

Заступники голови:

Кузнєцова Олена Яківна, кандидат технічних наук, заступник директора ІНТ з науково-навчальної роботи

Марінченко Ганна Євгенівна, кандидат технічних наук, начальник навчального відділу ІНТ

Члени оргкомітету


Білецький А. Я., доктор технічних наук, професор Білокопитов Ю.В., доктор технічних наук, професор

Казак В.М, доктор технічних наук, професор

Квасніков В.П., доктор технічних наук, профессор

Кіндрачук М.В., доктор технічних наук, профессор

Конахович Г.Ф., доктор технічних наук, професор

Куц Ю.В., доктор технічних наук, професор

Литвиненко О.Є., доктор технічних наук, професор

Опанасенко В.М., доктор технічних наук, професор

Сидоров М.О., доктор технічних наук, професор

Секретаріат:

Шилкіна Наталя Іванівна, методист

Кліщ Ірина Костянтинівна, методист^ ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ


(Картка учасника, акт експертизи та матеріали тез доповідей необхідно представити в електронній та роздрукованій формах. Будь ласка, представте заповнену електронну форму разом із матеріалами конференції до Оргкомітету (корпус 1, ауд. 336).


^ Останній термін подачі матеріалів

1 листопада 2011 р.


Телефон для довідок: 406-75-39, 406-70-52

E-mail: int2080@.ukr.net


Прізвище
Ім’я
По-батькові
Група
Факультет
Інститут
^ Поштова адреса
E-mail
Телефон
^ Науковий керівник

Прізвище та ініціали
Посада
Назва секції
Назва доповіді


^ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ ЗА НАПРЯМАМИ: • Інформаційні технології

 • Інформаційна безпека

 • Аеронавігаційні системи

 • Системи управління

 • Теоретична та прикладна фізика

 • Механіка та машинознавство

 • Енергетика та двигунобудування

 • Хімічні технології

 • Екологія

 • Дизайн

ВИМОГИ

На конференцію подаються лише матеріали, що містять результати наукових досліджень студента. Матеріали оглядового характеру, короткі інформаційні повідомлення, результати наукової роботи керівника, яка виконувалася без участі студентів на конференцію не приймаються.

Всі матеріали надаються до Оргкомітету конференції безпосередньо авторами доповідей (корпус №1, ауд. 336).

Тематика матеріалів, представлених на конференцію повинна співпадати з тематикою наукових досліджень студента.


^ Структура доповіді,

що представляється на конференцію

 1. Вступ.

У вступі наводяться:

- стан ділянки досліджень на момент виконання роботи;

- актуальність та обґрунтування доцільності проведення даного дослідження;

- новизна;

2. Основний текст доповіді.

Основний текст містить:

- постановку проблеми, що розглядається;

- розв’язання проблеми та методика досліджень

- отримані результати

При підготовці доповіді рекомендується уникати специфічних , маловідомих термінів. У разі використання останніх, обов’язково потрібно дати роз’яснення щодо їх змісту.

3. Заключна частина.

Ця частина доповіді містить основні висновки, які, у тому числі, відображають нові відомості, отримані авторами, та рекомендації щодо їх практичного використання


^ Структура тез доповіді,

що представляється на конференцію

- актуальність;

- новизна;

- постановка задачі, що розглядається;

- методика досліджень;

- основні результати;

- використання;

- висновки;

- література (обов’язково).


^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ,

ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для публікації у збірнику матеріалів конференції подається:

 • заявка на участь у конференції;

 • акт експертизи;

 • електронна версія матеріалів з рисунками і окремо рисунків (*.jpg);

 • роздруковані матеріали обсягом 1 повна сторінка формату А5.

Формат аркуша: А5 (148х210 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Матеріали набираються у такому порядку:

Заголовок·УДК (Times New Roman Cyr, font 9) – вирівнювання по лівому краю.

^ Відомості про авторів – ініціали, прізвище, (Times New Roman Cyr, font 9, bold) – вирівнювання по правому краю.

Назва матеріалів (Times New Roman Cyr, font 9, bold) – вирівнювання по лівому краю, відступ зверху – 6 пт, знизу – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів.

^ Текстова частина (Times New Roman Cyr, font 9), відступ першого рядка абзацу 5 мм – вирівнювання по ширині, без переносу слів.

Заголовки таблиць (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по центру, нумерація (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по правому краю

Формули (вбудований у MS Word for Windows редактор формул) із стилями:

^ Text (Текст) – Times New Roman Cyr; Function (Функція) – Times New Roman Cyr; italic; Variable (Змінна) – Times New Roman Cyr; italic; L.C.Greek (Мал. грецькі) та U.C.Greek (Пр. грецьке) – Symbol; Symbol (Символ) – Symbol; Matrix/Vector (Матриця-вектор) – Times New Roman Cyr, bold; Number (Число) – Times New Roman Cyr.

Встановлюються такі розміри:

^ Full (Звичайний) – 9 pt; Subscript/Superscript (великий індекс) – 5 pt; Subscript/Superscript (Малий індекс) – 3 pt;

Symbol (Великий символ) – 12 pt; Sub-symbol (Малий символ) – 9 pt.

Список літератури обов’язково.

Використана література (Відповідно до ГОСТ 7.1–84 та ДСТУ 3582–97)

^ Список літератури (Times New Roman Cyr, font 9, bold) – вирівнювання по центру, відступ зверху – 6 пт, знизу – 0 пт.;

Прізвища й ініціали авторів джерела (Times New Roman Cyr, font 9, italic);

Назва роботи (Times New Roman Cyr, font 9, відступ знизу – 6 пт між окремими джерелами у списку літератури) – вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку.

^ Форма подачі матеріалів: Автори мають надати 1 екземпляр роздрукованих матеріалів (зразок додається) та електронну версію.

Робочі мови: українська, англійська.

Матеріали тез оформлюються в текстовому редакторі MS Word for Windows.

У разі недотримання вказаних вище вимог до оформлення тез доповіді, їхньої структури та наявністю великої кількості помилок, авторам тез буде відмовлено у публікації. Такі ж вимоги висуваються і до матеріалів, які надаються для публікації у збірнику матеріалів конференції. У разі відхилення матеріалів, матеріали повертатися не будуть.

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи