Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення icon

Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення
Скачати 116.79 Kb.
НазваПоложення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення
Дата09.09.2014
Розмір116.79 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЦЕНТР МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ І КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

ВІДДІЛ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОГРАМ


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ студентських програм

Центру молодіжної політики і корпоративної культури
П ВСП 2012

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відділ студентських програм (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій (надалі – Університет) і входить до складу Центру молодіжної політики та корпоративної культури (надалі – Центр).

 2. Відділ у своїй діяльності забезпечує організацію виховного процесу студентів, складання та ведення студентських програм, коригування та підтримку діяльності студентської ради університету, координаційне та перспективне планування роботи з заступниками деканів по роботі зі студентами, студентськими радами факультетів, структурними підрозділами Університету.

 3. Співробітники Відділу беруть участь в наступних напрямках діяльності:

 1. навчально-виховний процес;

 2. дозвілля;

 3. соціальний захист студентів;

 4. профорієнтаційна робота.

 1. У Відділі також виконуються обов'язкові процеси системи менеджменту якості:

 1. управління документацією;

 2. управління записами;

 3. коригуючи дії;

 4. попереджуючі дії;

 5. управління невідповідностями.

 1. Відділ у своїй діяльності керується трудовим законодавством України та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора, проректора з науково-педагогічної та виховної роботи (на далі – Проректор з НПВР), представника вищого керівництва з якості, начальника Центру та безпосередньо - начальника Відділу, документацією системи менеджменту якості Університету.

1.6. Роботу з планування, організації та контролю виховного процесу Відділ здійснює разом з відділом корпоративної культури, інформаційно-видавничим відділом, відділом рекламно-виставкової та інформаційної діяльності та іншими підрозділами Університету.

1.7. Відділ реорганізується та ліквідується у відповідності наказів ректора університету до чинного законодавства України.

^ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 1. Розробка нормативної бази відповідно до функціональних напрямків діяльності Відділу.

 2. Складання щорічних перспективних планів щодо діяльності Відділу.

 3. Контроль дотримання нормативних документів університету щодо правил внутрішнього розпорядку в Університеті та студентському містечку.

 4. Надання пропозицій щодо заохочення працівників та студентів.

 5. Забезпечення координаційного та перспективного планування роботи зі студентськими організаціями в інститутах, коледжах, технікумах, факультетах та в цілому по Університету.

 6. Брати участь у обговореннях із студентськими радами факультетів Університету у питаннях організації ефективного навчально-виховного процесу, дозвілля та підвищення ефективності співпраці з студентськими радами інших навчальних закладів.

 7. Забезпечення координаційного та перспективного планування роботи зі структурними підрозділами Університету.

^ 2.2. Напрямок профорієнтаційної роботи:

 1. Профорієнтаційна робота серед учнів учбових закладів України, для максимального залучення абітурієнтів до вступу в університет.

 2. Підписання угод з учбовими закладами України щодо активної співпраці та надання інформаційної промо продукції майбутнім абітурієнтам університету.

^ 2.3. Напрямок виховної роботи в Університеті:

 1. Активна діяльність щодо сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

 2. Робота із заступниками деканів по роботі зі студентами (куратори) (педагогічна підтримка).

 3. Обговорення заходів з виховного процесу, зі заступниками деканів по роботі із студентами взаємодія з кураторами.

 4. Організація та контроль діяльності кураторів навчальних груп;

 5. Проведення нарад та консультацій із педагогічної та психологічної підтримки студентського самоврядування.

 6. Організація та контроль впровадження заходів щодо виховної роботи зі студентами Університету.

 7. Організація та проведення благодійних акцій і флешмобів.

 8. Контроль дотримання державних програм із пропаганди здорового способу життя.

 9. Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

 10. Надання методологічної та практичної допомоги структурним підрозділам, громадським організаціям, органам студентського самоврядування в проведенні спортивних та культурно-масових заходів (відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв діячів науки, культури та мистецтв).

 11. Узагальнення та контроль за виконанням планів з виховної роботи на факультетах Університету.

 12. Сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку активних форм самоврядування.

 13. Вивчення проблем студентської молоді, і створення необхідних умов діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді.

 14. Внесення пропозицій морального і матеріального стимулювання та відзначення кращих працівників і студентів за успіхи та досягнення у виховній роботі, громадському житті Університету.

 15. Проведення необхідних виховних заходів із порушниками правил внутрішнього розпорядку та наказів ректора Університету.

^ 2.4. Напрямок виховної роботи у гуртожитках:

 1. Надання допомоги в роботі та контроль за роботою служб студмістечка пов’язаних з поселенням, виселенням студентів, аспірантів докторантів та співробітників у гуртожитки Університету.

 2. Участь в організації та допомога в роботі органам студентського самоврядування в гуртожитках Університету.

 3. Проведення зібрань із студентським самоврядуванням гуртожитків (студентське містечко).

 4. Участь у розробці та впровадженні нових форм роботи гуртожитків.

 5. Участь у нарадах щодо розподілу місць між факультетами в гуртожитках університету.

 6. Перевірка рейтингових списків для поселення студентів у гуртожитки.

 7. Контроль за дотриманням правил проживання в гуртожитках.

 8. Вносити пропозиції на розгляд Проректорові з НПВР щодо списків із забезпечення службовим житлом працівників Університету.

 9. Брати участь у формуванні списків, визначення черговості для забезпечення співробітників місцями в гуртожитку для подальшого подання на затвердження Проректорові з НПВР.

 10. Підготовка пропозицій щодо застосування різних форм забезпечення житлом працівників Університету.

^ 2.5. Напрямок роботи із соціального захисту студентів

та забезпечення сприятливих умов навчання:

 1. Надання психологічно ї підтримки в умовах адаптаційного періоду студентів.

 2. Оформлення необхідних документів на отримання іменних стипендій, а також відповідних дипломів студентам, що відзначені іменними стипендіями Університету.

 3. Контроль за своєчасним призначенням академічних, соціальних та іменних стипендій.

 4. Проведення соціологічних досліджень з метою аналізу контролю ефективності навчально-виховного процесу.

 5. Сприяння адресному захисту і підтримка соціально-вразливої частини молоді, а саме: студентів-інвалідів, сиріт, з багатодітних і неблагополучних сімей;

 6. Участь спільно з профспілковою організацією у розподілі та реалізації путівок для оздоровлення, лікування та відпочинку студентів Університету.

 7. Організація спільно з профспілковою організацією студентів Університету поїздок вихідного дня.

 1. Напрямок роботи із самоврядуванням університету:

 1. Проведення зібрань з організаційних питань, питань проведення заходів та акцій, в тому числі благодійних та спортивних;

 2. Проведення анкетувань щодо активної діяльності молодших і старших кураторів із студентськими групами у відповідності до планів роботи кураторів на факультетах;

 3. Подання та узгодження кандидатур на призначення відзнакового стипендіального фонду;

 4. Організація зустрічей ректора із представниками студентського самоврядування та старостами один раз на семестр.

 1. Напрямок роботи із профспілковими

студентськими організаціями:

 1. Проведення акцій з відвідування студентами дитячих будинків;

 2. Подання кандидатур на надання путівок для відпочинку за сприяння профспілкової студентської організації університету.

 1. Напрямок роботи зі студентськими програмами:

 1. Впроваджування студентських програм щодо культурного обміну між факультетами та з іншими вузами України а саме: новий бренд університету - нове ім'я - нова надійність

 2. Складання та ведення студентських програм (співпраця із іншими вузами України, громадськими активами, міжнародним відділом університету);

 3. Забезпечення інформаційної підтримки щодо проведення акцій міжнародних організацій щодо обміну студентів.

 4. Проведення адаптаційних заходів для навчання та роботи за кордоном.

3. КЕРІВНИЦТВО

3.1. Загальні положення

Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований, Проректорові з НПВР. Начальник Відділу:

 1. Призначається та переміщується наказом ректора Університету за поданням Проректора з НПВР.

 2. Здійснює загальне адміністративне керівництво Відділом.

 3. У своїй службовій діяльності керується законодавством про працю, наказами та розпорядженнями ректора Університету, Проректора з НПВР, Статутом університету, посадовою інструкцією, іншими нормативними документами.

 4. Службову діяльність здійснює на підставі затверджених планів.

 5. Призначається на посаду з числа фахівців, що мають вищу освіту та досвід роботи на керівних посадах і стаж роботи в Університеті не менше трьох років.

3.2. Обов'язки

Начальник Відділу зобов'язаний:

 1. Спрямовувати роботу Відділу на підвищення якості виховного процесу.

 2. Узгоджувати з Проректором з НПВР плани роботи Відділу.

 3. Інформувати Проректора з НПВР про хід виконання Відділом виробничих планів, стан трудової дисципліни та з інших питань діяльності Відділу.

 4. Спрямовувати виробничу діяльність співробітників Відділу на своєчасне та якісне виконання виробничих планів.

 5. Контролювати та організовувати забезпечення співробітників Відділу робочим місцем та необхідними матеріалами для виконання робіт.

 6. Складати замовлення на придбання нових засобів оргтехніки та допоміжного обладнання, здійснювати контроль за його утриманням та використанням.

 7. Контролювати належне використання та економічну витрату робочих матеріалів.

 8. Організовувати роботу з профілактичного обслуговування, ремонту, модернізації та експлуатації оргтехніки та допоміжного обладнання.

 9. Надавати консультації з питань впровадження, експлуатації та використання оргтехніки у Відділі.

 10. Забезпечувати підвищення кваліфікаційного рівня співробітників Відділу.

 11. Забезпечувати додержання співробітниками вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

 12. Забезпечувати виконання завдань Відділу, визначених у розділі 2 даного Положення.

 13. Організовувати заходи щодо неперервного покращення системи менеджменту якості та проведення коригуючих та попереджуючих дій з метою усунення причин наявних та потенціальних невідповідностей на рівні свого підрозділу.

^ 3.3. Права та відповідальність

Начальник Відділу має право:

 1. Вимагати від співробітників Відділу виконання планових завдань та своїх розпоряджень, а також самостійного та творчого вирішення питань у межах компетенції виконавця.

 2. Вимагати від співробітників Відділу інформування про хід виконання доручених завдань та робіт.

 3. Вимагати від співробітників Відділу дотримування вимог внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій.

 4. Подавати Проректору з НПВР пропозиції щодо застосування заходів заохочення чи стягнення до співробітників Відділу.

 5. Надавати пропозиції з удосконалення та поліпшення роботи як Відділу в цілому, так й окремих співробітників.

 6. За потреби звертатися безпосередньо до Проректора з НПВР з питань діяльності Відділу.

 7. Вимагати від співробітників додержання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії. 1. Начальник Відділу несе відповідальність за:

 1. Своєчасне і якісне виконання затверджених планів виробничої діяльності, організацію роботи співробітників на робочих місцях.

 2. Дотримання всіма співробітниками норм трудового законодавства, правил внутрішнього розпорядку та вимог нормативних документів з охорони праці, техніки електро- та пожежної безпеки і виробничої санітарії.

 3. Підбір та розстановку співробітників.

 4. Збереження матеріальних цінностей, що знаходяться у Відділі.

 5. Систематичне підвищення кваліфікації співробітниками Відділу.

 6. За якісне виконання завдань, визначених в розділі 2 даного Положення.

^ 4. СТРУКТУРА ТА ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

 1. Структура та штатний розпис відділу визначаються з урахуванням завдань та функцій, передбачених цим Положенням, їх обсягу, а також інших чинників.

 2. Структура Відділу розробляється начальником Відділу, узгоджується з Проректором з НПВР і затверджується ректором.

 3. Чисельність співробітників, фонд заробітної платні та витрати на утримання Відділу встановлюються ректором Університету в межах лімітів штатної чисельності та фонду заробітної платні, які встановлюються для університету Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

 1. Результативність роботи Відділу визначається на рівні всього підрозділу та на рівні кожного співробітника підрозділу.

 2. Кількісну оцінку результативності процесів розраховують як відсоток виконання планових завдань відповідно до нормативних документів як для підрозділу так і для кожного співробітника.

 3. Окремий плановий пункт завдання вважається виконаним, якщо термін виконання та якість результату відповідає встановленим вимогам.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Це Положення не є вичерпним, його відповідні розділи можуть змінюватись або доповнюватись у процесі затвердження внутрішніх нормативних документів вищого рівня та документів, що регламентують корпоративний розвиток.

Начальник відділу

студентських програм

Центру молодіжної політики

і корпоративної культури Поденко Віктор Петрович


Схожі:

Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconПоложення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення
Відділ студентських програм (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій (надалі –...
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconПоложення про огляд-конкурс студентських Рад Луганськ 2004 Загальні положення
Дане положення про огляд-конкурс студентських Рад навчально- наукових інститутів, факультетів, гуртожитків розроблено згідно з чинним...
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconПоложення про патентно ліцензійний відділ науково-дослідної частини університету 1 загальні положення
move to 0-383017
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconПоложення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення
Це Положення встановлює загальні засади роботи відділу моніторингу якості освіти (далі – відділ), його структуру, завдання, функції,...
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича І. Загальні положення
Чернівецького національного Чернівецького міського центру у справах сім’ї та молоді
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення icon“Затверджую”
Координувати роботу центру культури І дозвілля вну з роботою відділу молодіжної політики І соціальної роботи з питань проведення...
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconПоложення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання
Студентські гуртожитки нуфвсу призначаються для мешкання аспірантів, слухачів підготовчих відділень, центру перепідготовки та підвищення...
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconПоложення про відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в лазаряна 1 Загальні положення
move to 0-383014
Положення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи