JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» icon

JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 278.13 Kb.
НазваJМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата09.09.2014
Розмір278.13 Kb.
ТипПротокол

jМіністерство Освіти і науки України
Національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Голова приймальної комісії НУХТ,
ректор ______________ С.В.Іванов
« 28 » лютого 2014 р.


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування «Машинобудування»

для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю: 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»


Схвалено Вченою радою факультету інженерної механіки та пакувальної

техніки

Протокол № ___ від__________2014 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан _____________С.І. БлаженкоКиїв – 2014

Зміст
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань вступників, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані знання, уміння і здатність вирішувати професійні завдання, пов’язані з класифікацією, побудовою, принципом дії та розрахунком обладнання переробних і харчових виробництв.

^ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
1. Харчові виробництва в системі засобів забезпечення населення продуктами харчування

Джерела сировини для виробництва харчових продуктів. Традиційність виробництва продуктів харчування. Обставини, що історично склалися в області промислового приготування продуктів харчування. Нові види харчових продуктів. Парк технологічного обладнання харчових виробництв. Класифікація харчових виробництв. (1, 2, 3).

2. Загальні відомості про сировину, напівфабрикати та технологічне обладнання харчових виробництв

Поняття про основні види технологічного обладнання - машини та апарати. Структура і класифікація машин і апаратів харчових виробництв. Значення виду вихідної сировини і готової продукції в технологічному процесі. Форми організації технологічного процесу і основний признак класифікації обладнання. Класифікація технологічного обладнання по характеру дії і способу відносного руху оброблювального матеріалу. Основні техніко-економічні показники технічного рівня і ефективності технологічних машин. Терміни і визначення по надійності обладнання. Теорія продуктивності машин та апаратів харчових виробництв. Види продуктивності (1, 3, 8).

3. Основні положення інженерної реології харчових продуктів

Загальні положення. Фізико-механічні і математичні поняття: деформація, швидкість деформації, гідростатичний тиск, пружність, адгезія, зовнішнє тертя, пластичність, в'язкість, густина. Найбільш розповсюджені реологічні моделі, що описують поведінку сировини і напівфабрикатів при їх переробці. Вплив реологічних властивостей харчових продуктів на вибір та розрахунок робочих органів технологічних машин (1, 5).

4. Типові робочі органи машин та їх розрахунок

Робочі органи, що застосовуються в транспортних пристроях.

Стрічкові робочі органи. Основні схеми стрічкових транспортерів. Типи стрічок та матеріал для їх виготовлення. Розміщення підтримуючих роликів. Розрахунок продуктивності конвеєрів та потужності на їх привід стрічкових транспортерів.

Пластинчаті робочі органи, їх конструктивні особливості. Розрахунок продуктивності пластинчатих транспортерів та потужності, що затрачується на привід.

Скребкові робочі органи, їх застосування. Розрахунок основних параметрів скребкових транспортерів, продуктивності та потужності на привід.

Пружні робочі органи, їх призначення. Розрахунок параметрів плоских хитних грохотів. Визначення продуктивності та потужності на привід грохотів.

Гвинтові робочі органи. Конструкції шнеків. Визначення конструктивних параметрів витків шнека. Розрахунок продуктивності шнекових пристроїв та потужності на їх привід.

Ківшові робочі органи. Основні типи ківшових елеваторів. Розрахунок продуктивності та затрат енергії на привід елеваторів.

Ударні робочі органи.

Молоткові дробарки. Конструкції та розрахунок основних елементів дробарки. Визначення продуктивності та потужності на привід ротора молоткової дробарки.

Щокові дробарки. Конструкції та розрахунок основних елементів дробарки. Визначення продуктивності та потужності на привід ротора молоткової дробарки.

Конусні дробарки, їх різновидності. Розрахунок частоти обертання ексцентрика рухомого конуса дробарки, її продуктивності та пружності на привід.

Барабанні робочі органи. Різновидності подрібнюючих елементів. Розрахунок робочих параметрів барабанного подрібнювана. Визначення продуктивності та затрат енергії на привід барабана.

Вальцеві робочі органи. Область застосування, будова та принцип дії вальцевих подрібнювачів. Розрахунок основних параметрів. Визначення продуктивності та потужності двигуна на привід валків.

Пальцьові робочі органи. Конструкції емульгаторів і дезінтеграторів. Розрахунок основних елементів пальцевих подрібнювачів. Визначення зусиль, що діють на палець та швидкості удару.

Ріжучі робочі органи, їх основні конструктивні форми. Ріжуча здатність різальних механізмів. Визначення зусиль на леза, продуктивності різальних пристроїв та затрат потужності на привід різальних машин.

Лопатеві робочі органи. Різновидності конструктивних елементів лопатевих мішалок та їх розрахунок. Визначення зусиль, що діють на лопать мішалки та потужності на її привід.

Поршневі робочі органи, їх призначення. Визначення основних геометричних розмірів та продуктивності поршневих нагнітачів (1, 4).

5. Обладнання для підготовки сировини, напівфабрикатів і технологічного обладнання до основних технологічних операцій

Підготовка сировини, напівфабрикатів, тари і обладнання до виробництва. Призначення способів підготовки та заходи для їх виконання.

Обладнання для очистки сировини від зайвих домішок. Соломовловлювачі, каменеуловлювачі та магнітні сепаратори.

Обладнання для миття сировини і очищення її від зовнішнього покриття.

Обладнання для миття скляної та металевої тари (1, 4, 7, 13).

6. Обладнання для механічної переробки сировини та напівфабрикатів розділенням

Класифікація методів розділення сировини і напівфабрикатів та обладнання для виконання цих операцій в різних галузях харчової промисловості.

Принципові конструктивні схеми найбільш типового обладнання, особливості будови, принципу дії, розрахунок основних технологічних і конструктивних параметрів та шляхи інтенсифікації процесів розділення. Все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для розділення рослинної і тваринної сировини і напівфабрикатів шляхом різання: машини для різання і подрібнення сировини; машини для відрізання від пластів і жгутів заготовок заданих розмірів і форм; різальні машини, що застосовуються в цукровій, м'ясній і хлібопекарній і інших галузях харчової промисловості;

 • обладнання для розділення матеріалів шляхом подрібнення і перетирання сировини і напівфабрикатів (дробарки, млини, різальні машини і ін.);

 • обладнання для розділення неоднорідних систем шляхом виділення з рідких і газових сумішей зважених твердих і колоїдних частинок: відстійники, фільтри, центрифуги, сепаратори, циклони та гідроциклони, маслобійні машини (1, 4, 11, 13, 17, 19).


7. Технологічне обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів з'єднанням

Основні види обладнання різних галузей харчової промисловості для переробки сировини і напівфабрикатів з'єднанням і його класифікація.

Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання. Особливості будови і принципу дії, методи розрахунку основних конструктивних і технологічних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, об'єднані в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для з'єднання компонентів харчових продуктів перемішуванням з метою отримання тістових напівфабрикатів.

- обладнання для перемішування рідких харчових продуктів при отриманні суспензій, емульсій, коктейлів, піни і ін.

- обладнання для з'єднання компонентів перемішування з метою отримання сипких напівфабрикатів (сухі концентрати і ін.) (1, 4, 17, 18).

8. Обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів формуванням

Основні види обладнання різних галузей харчових виробництв для механічної переробки сировини і напівфабрикатів шляхом формуванням і його класифікація.

Якісна характеристика процесу формування. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного формувального обладнання , особливості будови та експлуатації його, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для формування продуктів шляхом витіснення через формувальні отвори різними нагнітачами (поршневими, валковими, лопатними, шнековими, шестерними і ін.);

 • обладнання для формування шляхом штампування і пресування з метою придання матеріалу заданої форми;

 • обладнання для формування заготовок шляхом округлення та закатування (1, 4, 19, 21).

9. Обладнання для проведення теплових і масообмінних процесів

Основні види обладнання різних галузей харчових промисловості для проведення теплових і масообмінних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів і його класифікація.

Якісна характеристика теплових і масообмінних процесів при переробці сировини і матеріалів. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови та принципу дії, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, з'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для проведення теплових процесів - нагрівання, охолодження, випарювання, уварювання, конденсація при переробці сировини і напівфабрикатів

(теплообмінники, підігрівачі, випарні апарати, охолоджувачі та конденсатори, вакуум-апарати, термостати, електронагрівачі і ін.);

- обладнання для проведення масообмінних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів (екстрактори, абсорбери, адсорбери, іонітні реактори, апарати для перегонки і ректифікації);

- обладнання для сушіння сировини напівфабрикатів та готової продукції (конвективні сушильні установки – барабанні, стрічкові, шахтні, з киплячим шаром, розпилюючі; атмосферні контактні сушарки; ПС-сушарки);

- обладнання для випікання та обжарювання продуктів (печі в хлібопекарній і кондитерській промисловості; обжарочні печі апарати для витопки жиру в м'ясній промисловості);

- обладнання для охолоджування і заморожування харчових продуктів і напівфабрикатів;

- обладнання для теплової обробки харчових продуктів, розфасованих в тару (автоклави, стерилізатори, варочні котли, вакуум-апарати і ін.) (1, 5, 7, 12, 15, 19).

10. Обладнання для проведення мікробіологічних процесів

Основні види технологічного обладнання для проведення мікробіологічних процесів в різних галузях харчових виробництв і його класифікація.

Якісна характеристика мікробіологічних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови та принципу дії, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації його роботи - все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

 • обладнання для проведення фізіологічних процесів про переробку сировини і напівфабрикатів (солодорослинні апарати);

 • обладнання для отримання біомаси (виробництво дріжджів в пивоварному, і хлібопекарному, спиртовому і виноробному виробництві);

- обладнання для отримання вторинних метаболітів (спирт, вино, пиво, квас) (1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20).

11. Обладнання для електрофізичної обробки сировини та напівфабрикатів

Основні типи технологічного обладнання для електрофізичної обробки продуктів в різних галузях харчових виробництв і його класифікація.

Якісна характеристика процесу електрофізичної обробки сировини і напівфабрикатів для випадків конкретного обладнання.

Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови і експлуатації його, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації його роботи - все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для пастеризації і стерилізації харчових продуктів (електроконтактні стерилізатори; ВЧ, СВЧ і ІК - стерилізатори і пастеризатори; радіаційні стерилізатори);

- обладнання. для обробки матеріалів за допомогою сепараторів і іонізаторів (електростатичні і високочастотні іонізатори, електростатичні і магнітні сепаратори, електродинамічні генератори для електронно-іонної обробки харчових середовищ);

- обладнання для магнітної обробки рідких середовищ в різних харчових виробництвах;

- обладнання для ультразвукової обробки сировини, напівфабрикатів і тари. (1)
12. Основи монтажу, ремонту і експлуатації обладнання.
Основи монтажу. Загальні положення. Принципи виконання монтажних робіт. Способи і методи організації монтажних робіт. Підготовчі роботи монтажу. Загальномонтажні роботи.

Основні положення експлуатації і ремонту обладнання. Основні правила експлуатації обладнання. Система планового технічного обслуговування та ремонту обладнання. Парк запасних частин. Основні вимоги охорони праці при експлуатації, обслуговуванні та ремонті обладнання. Оцінка технічного стану обладнання. Пошкодження та відмови в роботі обладнання. Дефекти та спрацювання деталей і спряжень обладнання. Технічна діагностика обладнання.

Корозія металу та мастильні матеріали. Особливості корозії і характерні види зношення деталей обладнання харчових виробництв. Методи захисту від корозії. Види та фізичні властивості мастильних матеріалів. Способи мащення машин та організація мастильного господарства. Технологія ремонту обладнання.

Виробничий процес ремонту обладнання. Підготовчі операції ремонту обладнання. Здача обладнання в ремонт та прийняття його з ремонту. Дефектування деталей. Методи ремонту і відновлення деталей та спряжень. Ремонт з постановкою допоміжних (ремонтних) виробів та компенсаторів. Відновлення деталей електродуговим зварюванням і наплавленням. Ремонт деталей газовим зварюванням і наплавленням. Зварювання деталей з чавуну, міді та алюмінієвих сплавів. Ремонт деталей паянням. Відновлення деталей пластичним деформуванням. Ремонт деталей полімерними матеріалами. Механічна обробка під час ремонту деталей.

Складання обладнання. Загальні принципи складання обладнання. Основні положення про розмірні ланцюги. Основи розрахунку розмірних ланцюгів. Складання валів. Перевірка валів на горизонтальність, паралельність, взаємо перпендикулярність та співосність. Складання зубчастих передач. Умовні позначення підшипників. Випробування обладнання.
Перелік питань

для підготовки до вступного випробування
1. Вакуум – фільтри: класифікація, будова, принцип дії та основи розрахунку.

2. Стрічкові робочі органи. Конструкція, розрахунок.

3. Барабанні солодовні. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

4. Обладнання для відцентрового фільтрування. Періоди відцентрового фільтрування. Центрифуги з вертикальним підвісним ротором. Побудова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності.

5. Пружні робочі органи. Устрій, принцип роботи, розрахунок.

6. Варочні та бродильні апарати. Устрій, принцип роботи. Основи розрахунку.

7. Способи перемішування в рідких середовищах. Типи мішалок, їх вибір та вимоги до встановлення в апаратах. Вплив внутрішніх пристроїв на процес перемішування.

8. Пластинчасті робочі органи. Конструкція, розрахунок.

9. Ящикові солодовні. Устрій, принцип роботи. Основи розрахунку.

10. Фільтруючі центрифуги безперервної дії. Устрій, принцип роботи. Визначення основних конструктивних параметрів центрифуг.

11. Молоткові дробарки: устрій, основи розрахунку.

12. Автоклави. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

13. Валкові робочі органи. Конструкція та основи розрахунку валкових подрібнювачів.

14. Класифікація кристалізаторів. Вакуум-апарати – кристалізатори: конструкція, розрахунок продуктивності.

15. Конструкції абсорбентів. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

16. Тихохідні барабанні робочі органи технологічного обладнання. Аналіз руху матеріалу, визначення критичної частоти обертання барабана, продуктивності.

17. Класифікація випарних апаратів. Прямотечійні випарні апарати: конструкція, розрахунок.

18. Конструкції адсорберів. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

19. Поршневі робочі органи тістодільних механізмів. Визначення продуктивності, потужності та основних конструктивних розмірів.

20. Перемішувачі-кристалізатори. Класифікація, принцип роботи, визначення продуктивності.

21. Апарати для миття і замочування зерна. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

22. Класифікація подрібнювачів, способи подрібнення. Щокові подрібнювачі (принципи дії, продуктивність, потужності привода).

23. Ковшові робочі органи. Устрій, розрахунок продуктивності ковшових елеваторів.

24. Дріжджеростильні апарати. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

25. Класифікація гвинтових робочих органів. Екструдери зі шнековим нагнітачем. Устрій, принцип роботи, розрахунок продуктивності шнека.

26. Вакуум-апарати – кристалізатори безперервної дії. Устрій, принцип роботи.

27. Обладнання для ректифікації. Конструкції ректифікаційних колон та контактних пристроїв. Принцип роботи. Основи розрахунку.

28. Горизонтальні осаджувальні центрифуги з шнековим вивантаженням осаду. Визначення основних конструктивних параметрів центрифуг.

29. Щокові дробарки. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

30. Стерилізатори безперервної дії: класифікація, устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

31. Класифікація та особливості конструкції просіювачів для сипких матеріалів. Просіювачі з коливальним рухом плоских сит. Визначення умов руху матеріалу та геометричних розмірів сит.

32. Пальцеві дезінтегратори. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

33. Пастеризатори. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

34. Струменеві та відмочувально-струменеві мийки. Устрій, принцип роботи. Визначення витрат води, продуктивності машин.

35. Конусні дробарки. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

36. Електроплазмолізатори: класифікація, устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

37. Конструкції ножів, їх геометричні та кінематичні характеристики. Аналіз процесу різання матеріалу обертовим ножем. Загальна методика розрахунку різальних машин.

38. Лопатеві мішалки. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

39. Установки для електромагнітної обробки харчових продуктів. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

40. Класифікація фільтрів. Характеристика процесу фільтрування. Конструкція, принцип дії листових фільтрів. Основи розрахунку.

41. Класифікація складських приміщень та складських площадок. Складські площадки для коренеплодів, устрій. Склади для зберігання цукру, зерна.

42. Установки для оброблення харчових продуктів електричними полями. Устрій, принцип роботи.

43. Класифікація випарних апаратів. Конструкція та принцип дії випарного апарата з трубною гріючою камерою. Матеріальний і тепловий баланс, основи розрахунку випарного апарата.

44. Обладнання для відділення легких домішок від коренеплодів. Устрій, принцип роботи.

45. Класифікація апаратів для мембранних методів обробки харчових продуктів. Апарати з плоскими мембранами. Устрій, принцип роботи.

46. Класифікація випарних апаратів. Випарний апарат з пароструменевим тепловим насосом. Матеріальний та тепловий баланс, розрахунок випарного апарата.

47. Обладнання для відділення важких домішок від коренеплодів. Устрій, принцип роботи.

48. Мембранні апарати з рулонними елементами. Устрій, принцип роботи.

49. Способи розділення суспензій. Класифікація центрифуг. Фільтрувальна центрифуга з горизонтальним ротором та пульсуючим вивантаженням осаду, устрій, принцип роботи.

50. Обладнання для уловлення феромагнітних домішок. Устрій, принцип роботи.

51. Мембранні апарати з трубчатими мембранами. Устрій, принцип роботи.

52. Обладнання для очищення зерна. Класифікація, устрій, принцип роботи.

53. Змієвикові теплообмінні апарати. Устрій, принцип роботи, розрахунок.

54. Мембранні апарати з капілярними мембранами. Устрій, принцип роботи.

55. Класифікація машин для відмивання тари. Конструкція, принцип дії та розрахунок пляшкомийної машини конвеєрного типу.

56. Багатоходові трубчасті підігрівачі. Устрій, принцип роботи, розрахунок.

57. Основні правила експлуатації обладнання харчових виробництв.

58. Класифікація центрифуг. Основні показники роботи центрифуг. Центрифуги з горизонтальним ротором та ножовим вивантаженням осаду. Основи розрахунку.

59. Класифікація дробарок. Устрій, принципи роботи щокових дробарок. Продуктивність щокових дробарок.

60. Система планового технічного обслуговування і ремонту обладнання.

61. Класифікація сепараторів. Процес сепарування при концентруванні жирової фази. Конструкція сепаратора-концентратора та визначення основних конструктивних параметрів.

62. Машини і механізми для різання харових продуктів. Класифікація. Устрій, принцип роботи.

63. Охорона праці при експлуатації, обслуговуванні і ремонті обладнання харчових виробництв.

64. Фільтр - преси камерні автоматизовані: будова, принцип дії та основи розрахунку.

65. Бурякорізальні машини. Класифікація. Устрій та принцип роботи відцентрової бурякорізки. Продуктивність бурякорізки.

66. Технічна діагностика обладнання харчових виробництв. Методи технічної діагностики. Відмови, пошкодження в роботі обладнання. Дефекти та зношення деталей та спряжень обладнання.

67. Конструкція та принцип дії сепаратора-очищувача. Аналіз процесу видалення механічних домішок в сепараторах та визначення основних конструктивних характеристик.

68. Машина для дрібного і тонкого подрібнення. Вовчки, кутери. Устрій, принцип роботи.

69. Основні види зношування деталей обладнання харчових виробництв. Особливості корозії, методи захисту від корозії.

70. Класифікація машин для мийки коренеплодів. Класифікація кулачкових миючих машин та їх конструктивні особливості. Визначення продуктивності мийок.

71. Розділення неоднорідних систем у гравітаційному полі. Відстійники. Класифікація, особливості конструкцій, продуктивність.

72. Виробничий процес ремонту деталей обладнання харчових виробництв. Характеристика складових частин виробничого процесу ремонту.

73. Валкові подрібнювачі, принципи дії, сфера застосування, продуктивність.

74. Вакуум-фільтри барабанні. Устрій, принцип роботи. Визначення поверхні фільтрування.

75. Класифікація методів ремонту і відновлення деталей обладнання харчових виробництв. Взаємозамінність деталей харчових виробництв, класифікація методів і їх характеристика.

76. Класифікація сепараторів. Аналіз процесу сепарування при концентрації жирової фази. Конструкція сепаратора-концентратора та визначення основних конструктивних характеристик.

77. Змішувачі. Класифікація. Змішувачі для сипких матеріалів. Устрій, принцип роботи, основи розрахунку.

78. Основні положення монтажу обладнання харчових виробництв. Підготовчі роботи монтажу. Загальномонтажні роботи, їх склад і характеристика.

79. Класифікація нагнітачів тістоподільних машин. Основи розрахунку тістоподільних машин із валковим нагнітачем.

80. Класифікація теплообмінників типу «труба в трубі»: конструкція і розрахунок.

81. Іонообмінні реактори. Устрій, принцип роботи. Основи розрахунку.

82. Класифікація фільтрів для фільтрування суспензій. Конструкція, принцип дії та умови експлуатації патронних фільтрів. Основи розрахунку фільтрів.

83. Тістомісильні машини. Класифікація. Устрій, принцип роботи. Основи розрахунку.

84. Класифікація підігрівачів. Пластинчасті підігрівачі. Устрій. Принцип роботи. Основи розрахунку.

85. Класифікація способів та характеристика процесу сушіння. Будова, принцип дії, розрахунок барабанних сушарок.

86. Класифікація способів формування харчових продуктів та схеми робочих органів машин для цього. Дисковий прес для цукру. Устрій, принцип роботи, продуктивність.

87. Обсмажувальні печі. Класифікація, устрій, принцип роботи. Основи розрахунку.

88. Класифікація центрифуг. Фільтруючі центрифуги безперервної дії. Визначення основних конструктивних характеристик центрифуг.

89. Машини для формування макаронних виробів. Устрій, принцип роботи, продуктивність.

90. Хлібопекарські печі з тунельними пекарними камерами. Устрій, принцип роботи. Основи розрахунку.

91. Класифікація машин для очищення рослинної сировини. Роликові очищувальні машини. Основи розрахунку продуктивності.

92. Екструдери. Класифікація. Макаронний прес. Устрій, принцип роботи, розрахунок продуктивності.

93. Етажеркові хлібопекарські печі. Устрій, принцип роботи. Основи розрахунку.

94. Відмивання цистерн та ємностей. Визначення оптимального технологічного режиму процесу мийки. Мийні пристрої з обертовими соплами.

95. Робочі органи тістоформуючих машин. Тістоокруглювальні машини. Устрій, принцип роботи, розрахунок.

96. Хлібопекарські печі, тупикові хлібопекарські печі. Устрій принцип роботи. Основи розрахунку.

97. Класифікація випарних апаратів. Конструкція та принцип дії випарного апарата із плівковим режимом руху рідини в кип’ятильних трубках. Основи розрахунку випарного апарата.

98. Екстрактори нахиленого типу. Устрій, принцип роботи, розрахунок продуктивності.

99. Сушарки з киплячим та віброкиплячим шаром. Устрій, принцип роботи, розрахунок продуктивності.

100. Класифікація центрифуг. Основні показники роботи центрифуг. Осаджувальні центрифуги з горизонтальним ротором та шнековим вивантаженням осаду. Визначення основних конструктивних параметрів центрифуг.

101. Екстрактори, їх класифікація. Ротаційні екстрактори. Устрій, принцип роботи. Розрахунок.

102. Розпилювальні сушарки. Конструкції розпилювачів. Основи розрахунку.

103. Способи перемішування в рідких середовищах. Типи мішалок, їх вибір та вимоги до встановлення в апаратах. Вплив внутрішніх пристроїв на процес перемішування. Основи розрахунку.

104. Колонні екстрактори. Устрій, принцип роботи. Розрахунок продуктивності.

105. Вакуум-сушильні установки. Устрій, принцип роботи. Визначення продуктивності.

 1. Основні положення експлуатації і ремонту обладнання.

 2. Основні правила експлуатації обладнання.

 3. Система планового технічного обслуговування та ремонту обладнання.

 4. Парк запасних частин.

 5. Основні вимоги охорони праці при експлуатації, обслуговуванні та ремонті обладнання.

 6. Оцінка технічного стану обладнання.

 7. Пошкодження та відмови в роботі обладнання.

 8. Дефекти та спрацювання деталей і спряжень обладнання.

 9. Технічна діагностика обладнання.

 10. Корозія металу та мастильні матеріали.

 11. Особливості корозії і характерні види зношення деталей обладнання харчових виробництв.

 12. Методи захисту від корозії.

 13. Види та фізичні властивості мастильних матеріалів.

 14. Способи мащення машин та організація мастильного господарства.

 15. Технологія ремонту обладнання.

 16. Виробничий процес ремонту обладнання.

 17. Підготовчі операції ремонту обладнання.

 18. Здача обладнання в ремонт та прийняття його з ремонту.

 19. Дефектування деталей.

 20. Методи ремонту і відновлення деталей та спряжень.

 21. Ремонт з постановкою допоміжних (ремонтних) виробів та компенсаторів.

 22. Відновлення деталей електродуговим зварюванням і наплавленням.

 23. Ремонт деталей газовим зварюванням і наплавленням.

 24. Зварювання деталей з чавуну, міді та алюмінієвих сплавів.

 25. Ремонт деталей паянням.

 26. Відновлення деталей пластичним деформуванням.

 27. Ремонт деталей полімерними матеріалами.

 28. Механічна обробка під час ремонту деталей.

 29. Загальні принципи складання обладнання.

 30. Основні положення про розмірні ланцюги.

 31. Основи розрахунку розмірних ланцюгів.

 32. Складання валів. Перевірка валів на горизонтальність, паралельність, взаємо перпендикулярність та співосність.

 33. Складання зубчастих передач.

 34. Умовні позначення підшипників.

 35. Випробування обладнання.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» з фахового вступного випробування «Машинобудування» за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання ККЗ Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюється так:

0 балів - вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об'єкт вивчення (питання).

10 балів - вступник має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має загальні уявлення про об’єкт вивчання. Може навести окремі елементарні визначення. Здатен відновити окремі фрагменти навчального матеріалу.

З0 балів - вступник має уявлення про об'єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

40 балів – вступник має уявлення про об'єкт вивчення. Може відновити 30-40% навчального матеріалу, може навести деякі елементарні визначення, елементарно викладає матеріал

50 балів - вступник має уявлення про об'єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів - вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм

пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів - вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів - вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів - вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів - вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв'язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводитт* окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів - вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів - вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів - вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника

повинен бути зв'язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв'язанні практичних завдань.

100 балів - вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв'язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.
Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії В.Г.Мирончук

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»

за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»

з дисциплін фахового вступного випробування «Машинобудування»,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,

яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році
Мета випробування – визначити наявний рівень фахової підготовки вступників.

На випробовуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Фахове вступне випробування оцінюється за наступними рівнями.

«Високий» – виставляється, якщо вступник відповів на запитання в повному обсязі, прийняв правильні технічні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосовувати загально-інженерні, спеціальні та економічні знання для вирішення практичних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє науково-технічною термінологією, послідовно викладає матеріал з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду в галузі. Можливі одна-дві помилки в розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» – виставляється вступнику, який питання розкрив частково, не завжди послідовно, допустив у відповідях непринципові неточності, можливі одна-дві помилки в технічний термінології, несуттєві помилки у висновках та узагальненнях.

«Недостатній» – виставляється вступнику, якщо у відповідях на питання допущені принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущені грубі помилки в кінцевих висновках, спеціальною термінологією володіє погано.
^ Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова комісії з проведення співбесіди, В.Г.Мирончук

^ Список рекомендованої літератури

Основна література
1. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / В.Г.Мирончук, І.С.Гулий, М.М. Пушанко і ін./ за ред. проф. Мирончука В.Г., Вінниця: Нова книга, 2007, – 648 с.

2. Основные технологии пищевых производств и энергозбережение. Товажнянский Л.Л., Бухкало С.И., Капустенко П.А., Хавин Г.Л. Харьков: НТУ «ХПИ», 2005, – 460 с.

3. Заплетніков І.М., Мирончук В.Г., Кудрявцев В.М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв. – К.: «Кафедра», «Центр учбової літератури», 2012. – 344 с.

4. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Навчальний посібник. / Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Українець А.І., Пушанко М.М., Гуцалюк В.М., Яровий В.Л., Заєць Ю.О., Даценко М.М., Заплєтніков І.М. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288 с.

5. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / За ред.проф.І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400с.: іл.
Додаткова література
1. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв Підручник / За ред.академіка Академії інженерних наук України О.Т.Лісовенка, Київ, Наукова думка, 2000

2. Шиян П.Л., Сосницький В.В., Олійнічук С.Т. Інноваційні технології харчової промисловості. Теорія і практика:Монографія. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2009. – 424 с.

3. Єресько Г.О., Шинкарик М.М., Ворощук В.Я. Технологічне обладнання молочних виробництв. – Київ: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 344 с.

4. Виноградов В.А. Оборудование винодельческих заводов. – Сімферополь: Таврида, 2002. – 416 с.

5. Виноградов В.А. Оборудование винодельческих заводов. Под ред.Валуйко Г.Г. – Сімферополь: Таврида, 2003. – 352 с.

6. Пушанко М.М., Лагода В.А., Пушанко Н.М., Гуменюк А.Ю. Центрифугування цукрових утфелів. Теорія і практика: Монографія. – К.:Вища освіта, 2010. – 439 с.

 1. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств харчування: Підручник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 583 с.

8. Гребенюк С.М. Технологическое оборудование сахарных заводов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1993. – 520 с.

9. Лисовенко А.Т., Рудянко, Арицюк О.А.,Літовченко І.М. і ін. Технологічне обладнання хлібопекарних і макаронних виробництв – Київ, Наукова Думка, 2000, 282 с.

10. Мирончук В.Г., Змієвський Ю.Г. Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки. – К.: НУХТ, 2013. – 153 с.

11. Рвачов В.В., Гуртовий М.В. Технологічне обладнання харчових виробництв (Механічне обладнання): Навч. Пос. Для студ. Мех.. фахів. – Одеса: Астропринт, 2005. – 352 с.

 1. Котляр Л.И. Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технологического оборудования. – Изд. 2-е. переб. и доп. – М.: «Колос», 1997.- 272с.

 2. Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х кн. Учеб. Для вузов. Под ред. акад. РАСХН В.А.Панфилова.- М.: Высш. шк. 2001.- 680 с.:ил.

 3. Гурський П.В., Перцевий Ф.В., Гулий І.С. та ін. Практикум. Монтаж, ремонт, наладка обладнання харчових виробництв: Навч. посібник. Харків 2001.-230с.

 4. Правила безпеки для виробництва мікробіологічної промисловості. ДНАОП 1.9.10-1.0-79.

 5. Справочник специалиста пищевых производств. Книга 1 Механика/ А.И.Соколенко, А.И.Украинец, В.Л.Яровой и др.; Под ред. А.И.Соколенко - К.:АртЭк, 2001 – 304 с.: ил.

 6. Супрунчук В.К., Роменський М.П. Ремонт обладнання підприємств по переробці сільськогоподарської продукції. Довідник. – К.: Урожай, 1992

Схожі:

JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20445
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20455
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20462
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20457
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20375
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20374
JМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20373
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи