Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма icon

Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Скачати 161.07 Kb.
НазваЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Дата30.07.2012
Розмір161.07 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії,


ректор ____________С.В. Іванов


« » __________ 2012 р.

програма

фахового вступного випробування у формі співбесіди

для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри МССО

прот. № 8 від 24.01.2012р.


Завідувач кафедри Є.В.Штефан


СХВАЛЕНО

Радою факультету ІМ та ПТ

прот. № 6 від 25.01.2012р.

Декан С.І. БлаженкоКиїв – 2012


Програма схвалена (протокол №___ від ____________2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Завідувач кафедри ______________________________________Мирончук В.Г.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


Програма схвалена (протокол №____ від ____________2012р.) на засіданні кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Завідувач кафедри _____________________________________Таран В.М.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


Програма схвалена (протокол №___ від ____________2012р.) на засіданні кафедри Технічної механіки та пакувальної техніки

Завідувач кафедри ______________________________________Соколенко А.І.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


Програма схвалена (протокол №___ від ____________2012р.) на засіданні кафедри Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Завідувач кафедри ______________________________________Серегин О.О.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


Розділ 1. Матеріалознавство

1.1. Кристалізація металів [1]

Процес кристалізації металів. Форма і величина кристалічних утворень, їх залежності від різних факторів. Модифікування рідких металів, їх призначення, види модифікаторів.

1.2. Будова і властивості сплавів [1,3]

Компоненти, фази і структурні складові сплавів. Тверді розчини, хімічні сполуки і суміші. Їх утворення і властивості. Види діаграм стану сплавів. Зв'язок діаграм стану з властивостями сплавів.

^ 1.3. Залізовуглецеві сплави [1,3]

Залізо, його властивості, поліморфні перетворення. Ферит і цементит. Діаграма стану залізо - цементит. Сталі і чавуни, їх кристалізація, структура, класифікація за складом і призначенням. Їх властивості і маркування.

^ 1.4. Основи термічної обробки сталі [1,3]

Перетворення в сталі при нагріванні і охолодженні. Кристалічні точки перетворень в сталі. Перетворення аустеніту при різних швидкостях охолодження. Будова і властивості продуктів розпаду аустеніту. Кристалічна швидкість охолодження. Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту.

Види термічної обробки сталі і відпал, нормалізація, гартування і відпуск, їх сутність, види і призначення. Загартовуваність і прогартовуваність сталі. Критичний діаметр гартування. Хіміко-термічна обробка сталі; цементація, азотування, гідро цементації, їх призначення і технологія виконання.

^ 1.5. Основи легування сталі і сплавів.[1]

Фази і структурні складові в легованих сталях. Вплив легуючих елементів на поліморфізм, стійкість аустеніту, критичну швидкість охолодження, прогартовуваність, критичний діаметр гартування сталі. Класифікація легованих сталей за структурою та призначенням. Маркування легованих сталей.

^ 1.6. Кольорові метали і сплави [1]

Мідь, її властивості. Латуні і бронзи, їх класифікація за складом, будовою, властивостями. Сплави де формівні і ливарні.

Алюміній, його властивості. Де формівні і ливарні алюмінієві сплави, їх склад, будова, властивості, призначення.

Магній, його властивості. Сплави на основі магнію, їх призначення.

Титан, його властивості. Сплави на основі титану. Їх склад, властивості, термообробка, призначення.

Антифрикційні сплави: бабіти, бронзи, антифрикційні чавуни; їх склад, будова і властивості, призначення.

Спечені матеріали на основі заліза, міді, інших металів. Їх склад, будова, властивості, призначення.

^ 1.7. Неметалеві матеріали [1,3]

Загальна характеристика полімерних матеріалів. Пластмаси, їх склад, класифікація за будовою і призначенням. Пластмаси без наповнювачів, з порошковими, волокнистими та шаруватими наповнювачами.

Матеріали на основі гуми.

Розділ 2. Технологія конструкційних матеріалів.

2.1. Загальна характеристика ливарного виробництва. [2,4]

Технологічний процес одержання виливків формуванням в землю. Спеціальні методи виливання в кокіль, відцентрове виливання, виливання під тиском, за витоплювальними методами в оболонкові форми.

^ 2.2. Основні методи виготовлення заготовок і деталей тиском. [2,4]

Фізичні основи обробки тиском.

Прокатування, пресування, волочіння.

Основні операції, обладнання, інструментування.

Гаряче об'ємне штампування. Типи штампів. Обладнання для гарячого об'ємного штампування.

Листове штампування. Основні технологічні операції і види штампів.

^ 2.3. Основи зварювального виробництва. [2]

Основні види термічного зварювання: електродугове, електрошлакове, газокисневе, термічне, лазерне, електронно-променеве.

Основні види термомеханічного зварювання: електроконтактне, газопресове, дифузійне.

Основні види механічного зварювання, вибухом, холодне, ультразвукове, тертям.

Вогневе різання і газокисневе, плазмове, лазерне.

Напруження і деформації при зварюванні.

^ 2.4. Загальна характеристика оброблення матеріалів різальними інструментами. [2,4]

Основні схеми оброблення різальними інструментами. Геометрія різальних інструментів, різців, фрез, свердел, протяжок. Основні рухи в металорізальних верстатах. Класифікація металорізальних верстатів.

^ 2.5. Оброблення деталей на токарних верстатах [2,4]

Типи токарних верстатів. Основні види приладдя і інструментів. Основні схеми оброблення і види робіт на токарних верстатах. Токарно-револьверні, карусельні верстати.

Обробка деталей на токарних автоматах.

2.6. Оброблення деталей на фрезерних верстатах [2,4]

Основні типи фрез. Види фрезерних верстатів і схеми обробки на них. Універсальна ділильна головка.

2.7. Зубонарізання [2,4]

Методи формування зуб’ів копіюванням і огинанням. Обробка шестерень на зубодовбальних верстатах, зубофрезерних і зубостругальних верстатах, схеми обробки, інструмент.

2.8. Обробка деталей на шліфувальних верстатах. [2,4]

Особливості процесу шліфування. Основні характеристики і позначення шліфувальних кругів. Основні типи шліфувальних верстатів і схеми обробки на них.

2.9. Технологія виготовлення деталей з порошків і пластмас. [2]

Одержання порошків, шліфування, спікання. Прокатка порошків. Гаряче пресування прес-порошків і волокнітів. Виготовлення деталей з термопластів.


Перелік питань для проведення вступного випробування у формі співбесіди з фахових дисциплін для категорії вступників згідно п.п. 8.1,17.17 Правил прийому до НУХТ у 2011 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за напрямами 6.050502 „Інженерна механіка, 6.050503 „Машинобудування”


 1. В чому полягає процес рекристалізації?

 2. Як змінюються механічні властивості металів при рекристалізаційному відпалі?

 3. Які типи сплавів ви знаєте?

 4. Що таке евтектика?

 5. Як позбутися дендритної ліквації?

 6. Який вигляд має діаграма стану для сплавів твердих розчинів?

 7. Який вигляд має діаграма стану для сплавів - сумішів?

 8. В чому полягає суть правила відрізків?

 9. Які фази можуть бути в залізовуглецевих сплавах?

 10. Які залізовуглецеві сплави Ви знаєте?

 11. Які структурні складові в до- і заевтектоїдних сталях?

 12. Назвіть структурні складові білих чавунів.

 13. Нарисуйте діаграму залізо – цементит.

 14. Як впливає вуглець на механічні властивості сталей?

 15. Чому сірка і фосфор є шкідливими домішками для сталей?

 16. Які форми графіту можуть бути в чавунах?

 17. Чи можна використовувати киплячу сталь при температурі -40ºС?

 18. Які переваги сірих чавунів в порівнянні зі сталями?

 19. З яких сталей Ви б виготовляли зубила і терпуги?

 20. Як змінюється структура сталі при нагріванні вище точки Ас3?

 21. Що таке перегрівання і перепал?

 22. Як відбувається перетворення перліту в аустеніт?

 23. В яких ділянках структури з`являються перші зародки аустеніту при нагріванні?

 24. Як відбувається перетворення аустеніту в перліт?

 25. Що таке сорбіт і тростит?

 26. Коли відбувається мартенситне перетворення?

 27. Назвіть особливості мартенситного перетворення.

 28. Нарисуйте діаграму ізотермічного розпаду аустеніту.

29. Які основні види термічної обробки Ви знаєте?

 1. З якою метою здійснюється відпалювання?

 2. Коли потрібно здійснювати нормалізацію?

 3. Які основні види гартування ви знаєте?

 4. Що дає обробка холодом?

 5. Що таке загартовуваність і прогартовуваність?

 6. Що таке критичний діаметр гартування?

 7. Які перетворення відбуваються в загартованій сталі при нагріванні?

 8. Що таке відпускна крихкість?

 9. В чому полягає суть хіміко-термічної обробки сталі?

 10. Для чого і як здійснюється цементація сталі?

 11. Яка термічна обробка потрібна після цементації?

 12. Як здійснюється азотування сталі?

 13. Які переваги нітроцементації перед цементацією?

 14. Які фази можуть бути в легованих сталях?

 15. Як впливають манган і нікель на поліморфне перетворення заліза?

 16. Як залежать механічні властивості легованого фериту від наявності легувальних елементів ?

 17. Які карбідні фази можуть бути в структурі легованих сталей?

 18. Як впливають легувальні елементи на стабільність аустеніту?

 19. Як позначають леговані сталі?

 20. Як поділяють леговані сталі за структурою в рівноважному стані?

 21. Як розрізняються леговані сталі за призначенням?

 22. Чим відрізняються мартенситні сталі від інших легованих сталей?

 23. Які вимоги до сталей, що використовуються для зварних металоконструкцій?

 24. Для яких виробів використовують леговані сталі після цементації?

 25. Які вимоги до шарикопідшипникових сталей?

 26. Які переваги легованих інструментальних сталей перед вуглецевими?

 27. Особливості термічної обробки швидкорізальної сталі.

 28. Основні вимоги до сталей для вимірювального інструменту.

 29. Який легувальний елемент є основним в корозієстійких сталях?

 30. До яких сталей за структурою відносяться сталі 08Х17Т та 12Х18Н10Т?

 31. Що виготовляють із сталей типу 40Х13?

 32. Що таке жаростійкість та жароміцність?

 33. Які вимоги до жароміцних сталей?

 34. Які магнітно-м`які матеріали Ви знаєте?

 35. Яку структуру мають парамагнітні сталі?

 36. На які групи поділяють алюмінієві сплави?

 37. Чим пояснюється зміцнення дуралюміну при старінні?

 38. Що таке силумін і як можна поліпшити його властивості?

 39. Як впливають домішки на властивості міді?

 40. Якій термічній обробці піддають берилійові бронзи?

 41. Основні види порошкових матеріалів?

 42. Який склад порошкових антифрикційних і фрикційних матеріалів?

 43. Які особливості використання пластмас в обладнанні харчових виробництв?

 44. Основні види термопластів?

 45. Що таке газонаповнені пластмаси і їх використання?

 46. Наведіть загальну схему технологічного процесу виготовлення виливків?

 47. Назвіть склад ливарних сумішей?

 48. Які операції виконують при формуванні вручну за рознімними моделями?

 49. Які основні переваги кокільного виливання?

 50. Які машини використовують при виливанні під тиском?

 51. Назвіть основні операції виливання за відтоплювальними моделями.

 52. Назвіть основні операції одержання оболонкових форм.

 53. Назвіть основні фактори, які впливають на пластичність металів.

 54. Назвіть основні схеми прокатування.

 55. Назвіть основні етапи виготовлення безшовних і зварних труб.

 56. Які основні переваги пресування?

 57. Назвіть основні складові елементи інструментів для волочіння.

 58. Назвіть основні операції кування.

 59. Суть об`ємного штампування і його переваги перед куванням?

 60. Схеми роботи штампувальних молотів і пресів?

 61. Наведіть схему роботи і використання горизонтально-ковальських машин.

 62. Назвіть особливості та основні види холодного штампування.

 63. Особливості використання особливих методів листового штампування.

 64. Як класифікують способи зварювання?

 65. Які основні властивості зварювальної дуги?

 66. Яка роль електродних покриттів і які їхні складові?

 67. Основні переваги зварювання під шаром флюсу?

 68. У чому суть електрошлакового зварювання7

 69. Які є види зварювання в захисних газах?

 70. На якому принципі ґрунтується контактне зварювання і які його основні види?

 71. Суть дифузійного зварювання, його застосування?

 72. Суть і призначення зварювання тертям?

 73. Суть і призначення зварювання вибухом?

 74. Які особливості зварювання вуглецевих і легованих сталей?

 75. Назвіть основні способи зварювання чавунних деталей.

 76. Які основні дефекти зварних з`єднань і причини їх утворення?

 77. Що таке зона термічного впливу?

 78. Які Ви знаєте рухи в металорізальних верстатах?

 79. Які основні типи токарних різців Ви знаєте?

 80. Які види робіт виконують на токарних верстатах?

 81. Особливості будови і роботи на токарних револьверних верстатах.

 82. Які операції обробки отворів виконують на свердлильних верстатах?

 83. Геометричні параметри спірального свердла?

 84. Основні типи і використання зенкерів і розверток?

 85. Назвіть основні типи фрез.

 86. Дайте характеристику основних типів фрезерних верстатів.

 87. Дайте характеристику основних робіт, які виконують на фрезерних верстатах.

 88. Які Ви знаєте основні методи формоутворення зуб’ів зубчастих коліс?

 89. Назвіть особливості обробки деталей шліфуванням.

 90. Наведіть схеми плоского шліфування.

 91. Дайте характеристику хонінгування.

 92. Наведіть схеми калібрування.

 93. Дайте характеристику основних методів електрофізичної обробки.

 94. Які особливості електрохімічної обробки?

 95. У чому суть порошкової металургії?

 96. Назвіть основні способи формування виробів з порошкових матеріалів.

 97. У чому суть і призначення спікання виробів з порошків?

 98. Назвіть основні способи переробки пластмас у вироби. У чому полягає їх суть?

 99. Як одержують покриття з пластмас?


Перелік питань для проведення вступного випробування у формі співбесіди з математики

 1. Основні елементарні функції, їх властивості та графіки

 2. Границя функції в точці. Нескінченно малі функції та їх властивості.

 3. Неперервність функції в точці. Властивості функцій неперервних на відрізку.

 4. Похідна функції, її геометричний та механічний зміст. Таблиця похідних.

 5. Похідні та диференціали вищих порядків. Механічний зміст похідної другого порядку.

 6. Ексремуми функції і їх знаходження за допомогою похідних. Загальна схема дослідження функцій та побудова їх графіків.

 7. Визначники другого і третьеого порядків та їх властивості.

 8. Системи лінійних рівнянь. Правило Крамера

 9. Матриці. Дії над матрицями. Матричний метод розв"язування систем лінійних рівнянь.

 10. Вектори. Дії з векторами. Скалярний, векторний і мішаний добутки векторів.

 11. Декартова і полярна система координат. Різні рівняння прямої на площині.

 12. Неперервність функції в точці.

 13. Лінії другого порядку на площині: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх геометричні властивості та рівняння.

 14. Рівняння площини і прямої в просторі. Поверхні другого порядку.

 15. Функції двох змінних. Частинні похідні, повний диференціал. Екстремум функції двох змінних.

 16. Похідна за напрямом, градієнт та його властивості.

 17. Невизначений інтеграл та його властивості. Таблиця інтегралів.

 18. Методи інтегрування: заміна змінної, інтегрування частинами.

 19. Визначений інтеграл та його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца.

 20. Невласні інтеграли та їх властивості. Застосування визначених інтегралів в механіці.

 21. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння першого порядку.

 22. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку: однорідні та неоднорідні.

 23. Основні класи диференціальних рівнянь, що інтегруються в квадратурах. Застосування диференціальних рівнянь в механіці.

24. Корозійна стійкість сталі сильно зростає, якщо вона містить 10% хрому. Скільки кілограмів хрому містить сталь, маса якої становить 800 кг.

25. В склад антикорозійної сталі входить 121 кг хрому. Визначити масу сталі, якщо місткість хрому становить 11%.

26. Корозійна стійкість сталі сильно зростає, якщо вона містить 11% хрому. Скільки кілограмів хрому містить сталь, маса якої становить 200 кг.

27. Рівняння руху тіла має вигляд . Спростити рівняння.

28. Рівняння руху тіла має вигляд . Спростити рівняння.

29. Рівняння руху тіла має вигляд . Спростити рівняння.

30. Тіло рухається в деякому напрямку за законом , де – шлях, – час. Знайти швидкість руху через 1 с.

31. Тіло рухається в деякому напрямку за законом , де – шлях, – час. Знайти швидкість руху через 4 с.

32. Тіло рухається в деякому напрямку за законом , де – шлях, – час. Знайти швидкість руху через 2 с.

33. Руда містить 8 % олова. Скільки кілограмів руди треба взяти, щоб отримати 96 кг олова?

34. Який відсоток хрому в чавуні, якщо 200 кг чавуну містять 14 кг хрому?

35.В сплаві олова з цинком 40% цинку. Необхідно визначити масу олова, якщо маса всього сплаву 20 кг

36. Загрузка обладнання заводу за деякий час його роботи описується рівнянням . Визначити найбільш сприятливе значення часу , при якому частину обладнання можна зупинити для планового ремонту?

37. Загрузка обладнання заводу за деякий час його роботи описується рівнянням . Визначити найбільш не сприятливе значення часу , при якому частину обладнання не можна зупиняти для планового ремонту?

38. Загрузка обладнання заводу за деякий час його роботи описується рівнянням . Визначити найбільш сприятливе значення часу , при якому частину обладнання можна зупинити для планового ремонту?


Список рекомендованої літератури:

 1. Лихіцн Ю.М., Леонтьева В.П., Материаловедение.-М., Машиностроение, 1990.-528 с.

 2. Технологія конструкційних матеріалів. За ред. Сологуба М.А. – К.: Вища школа, 2002с.

 3. В. Попович. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавства. - Львів, 2000.-264с.

 4. Технологія конструкційних матеріалів./ під ред. А.М.Дальского. – М.:Машиностроение, 990.-352с.Критерії оцінювання знань вступників

на вступном випрбуванні у формі співбесіди з фахових дисциплін для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

 • Відмінно” заслуговує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. Як правило, “п’ять” балів виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Добре” заслуговує вступник, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконав завдання передбачені програмою; засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. Як правило, “чотири” бали виставляється вступникам, які продемонстрували систематичний характер знань з дисциплін програми і здатні їх самостійно поновлювати в процесі подальшого навчання. Можливі незначні одна-дві по­милки в технічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях, розрахунках.

 • Задовільно” заслуговує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. Як правило, «три» бали виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Незадовільно” отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Незадовільно”, як правило, виставляється вступникам, які не спроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Незадовільно”, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії для проведення співбесід Штефан Є.В.

Схожі:

Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма iconЗатверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма

Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма icon«затверджено» Голова приймальної комісії нухт, ректор С. В. Іванов “ 29 ”березня 2013 р програма
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма iconЗатверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Окремі розділи інших програм (з усної народної творчості, дитячої літератури тощо)
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма icon“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма
Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню володіння українською мовою...
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма iconЗатверджую голова приймальної комісії пует, ректор

Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма iconЗатверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Оцінка "5" ( а )"відмінно" ставиться, якщо студент показав: повне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи...
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13506
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13507
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма icon“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма
Окр «магістр» спеціальностей напрямів 030504 Економіка підприємства, 030601 Менеджмент, 030508 Фінанси І кредит, 030510 Товарознавство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи