Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 175.02 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір175.02 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова Приймальної комісії,


ректор _____________С.В. Іванов


«10» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за

ОКР «магістр» за спеціальністю

8.05050206 «Машини і технології паковання»Схвалено Вченою радою факультету

інженерної механіки і пакувальної техніки

Протокол № __ від «__» січня 2012 р.

Голова Вченої ради факультету, декан

_____________________С.І. БлаженкоСхвалено на засіданні кафедри

технічної механіки і пакувальної техніки

Протокол №__ від «__» січня 2012 р.

Завідувач кафедри

____________________А.І. Соколенко
Київ – 2012


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН,

що виносяться до вступного фахового випробування

для зарахування на навчання за

ОКР «магістр» за спеціальністю

^ 8.05050206 «Машини і технології паковання»


Розділ 1. Технологія пакування і зберігання пакованої продукції [3, 4, 5, 6, 13, 15, 17]

Класифікація, аналіз та взаємозв`язок технологій пакування, зберігання та доставки споживачам харчових продуктів. Об`ємне і вагове дозування харчових продуктів (сипких, пастоподібних, рідких). Способи заповнення споживчої тари (м`якої, напівжорсткої та жорсткої). Типові технологічні процеси пакування основних видів (груп) харчових продуктів у різні види споживчої тари. Характеристика технологічних процесів асептичного пакування та пакування в газовій атмосфері. Технологічні процеси групового пакування. Технологічні процеси фасування рідкої харчової продукції у м`яку споживчу тару. Технологічний процес фасування сипких харчових продуктів. Технологічні процеси пакування дрібноштучних харчових продуктів. Технологічні процеси пакетування сипкої продукції у м'які контейнери. Технологічні процеси виготовлення м'яких, напівжорстких споживчих упаковок в пакувальному обладнанні. Класифікація і характерні конструктивні схеми. Технологічні схеми нанесення етикеток на споживчі упаковки. Основні стадії пакування харчових продуктів. Технологічні процеси закупорювання споживчої тари. Транспортно-технологічні процеси доставки продукції споживачам. Технологічні процеси маркування споживчої і транспортної тари.


^ Розділ 2. Пакувальне обладнання [1, 2, 4, 5, 6, 7, 15,]

Класифікація пакувального обладнання. Основні поняття і термінологія. Нові технологічні принципи та прийоми пакування. Класифікація потокових ліній для формування та скріплення укрупнених вантажних одиниць. Класифікація способів скріплення укрупнених вантажних одиниць. Класифікація обладнання для скріплення укрупнених вантажних одиниць термоусаджувальними полімерними плівками. Типові конструкції пристроїв та механізмів для скріплення укрупнених вантажних одиниць металевою та полімерною стрічкою. Конструктивні особливості пакетоформуючих машин для формування транспортних пакетів із мішків із сипкою харчовою продукцією, основні технологічні розрахунки. Класифікація і типові конструктивні схеми машин для закупорювання скляної тари, технологічний розрахунок. Класифікація і типові конструктивні схеми пристроїв герметизації м'якої і напівжорсткої споживчої тари. Обладнання для пакування сипких харчових продуктів у м`яку транспортну тару. Класифікація та конструктивні схеми обладнання для пакування в’язких харчових продуктів у споживчу тару, технологічні розрахунки. Класифікація і конструктивні схеми обладнання для групового пакування споживчих упаковок у термоусаджувальні, розтягувальні плівки та в обгортковий папір. Конструктивні схеми пристроїв для дозування і фасування рідкої продукції у жорстку споживчу тару, технологічний розрахунок. Конструктивні особливості пристроїв дозування і фасування рідкої продукції у м'яку споживчу тару. Принципові конструктивні схеми для пакування штучних і кускових харчових продуктів. Типові конструктивні схеми обладнання для вакуумного пакування харчових продуктів у різні види споживчої тари. Компоновочні та конструктивні схеми комплексів і ліній пакування харчових продуктів у споживчу тару. Аналіз способів та конструктивних схем пристроїв для фасування пластичних харчових продуктів. Конструктивні схеми комбінаційних дозаторів. Пристрої та механізми для виконання допоміжних операцій під час пакування харчових продуктів у споживчу тару. Класифікація обладнання для скріплення збільшених вантажних одиниць розтягувальною полімерною плівкою. Класифікація способів групового пакування м'яких споживчих упаковок у транспортну тару. Обладнання для пакування харчової продукції у модифікованому газовому середовищі.


^ Розділ 3. Основи розрахунку і конструювання технологічних машин [8, 9, 10, 11, 16]

Методи підвищення точності виконавчих механізмів. Характеристика циклів машин і механізмів. Визначення продуктивності циклових машин. Визначення надійності машин у залежності від функції щільності розподілення ймовірності відмов. Шляхи підвищення точності виконавчих механізмів. Види похибок та методи їх визначення. Призначення і характерні конструктивні схеми запобіжних механізмів. Призначення і характерні конструктивні схеми механізмів фіксації. Призначення і характерні конструктивні схеми храпових механізмів. Призначення і принципові схеми мальтійських механізмів. Класифікація, область застосування кулачкових механізмів. Область застосування, методика проектування та визначення максимальних значень кінематичних і динамічних параметрів важільних механізмів. Завдання синтезу і аналізу виконавчих механізмів. Мета, задачі і методика виконання суміщення руху робочих органів. Цикли машин і механізмів. Види циклограм та методика їх побудови. Аналіз законів руху робочих органів через безрозмірні коефіцієнти. Загальні вимоги до виконавчих механізмів. Характеристика методів проектування: екстраполяція, експертних оцінок, моделювання. Види конструкторських документів та їх комплектність. Стадії розробки конструкторської документації. Визначення надійності машин. Методи підвищення точності виконавчих механізмів. Призначення і характерні конструктивні схеми механізмів фіксування, блокування.

Перелік питань для підготовки до

фахового вступного випробування для навчання за ОКР «магістр» спеціальності 8.05050206 «Машини і технології паковання»


1. Класифікація, аналіз та взаємозв`язок технологій пакування, зберігання та доставки споживачам харчових продуктів. Замкнуті цикли технологічних процесів.

2. Об`ємне і вагове дозування харчових продуктів (сипких, пастоподібних, рідких). Способи заповнення споживчої тари (м`якої, напівжорсткої та жорсткої). Додаткові (допоміжні) операції.

3. Типові технологічні процеси пакування основних видів (груп) харчових продуктів у різні види споживчої тари (з урахуванням підготовки та оформлення споживчої упаковки).

4. Характеристика технологічних процесів асептичного пакування та пакування в газовій атмосфері.

5. Технологічні процеси групового пакування м`яких, напівжорстких та жорстких упаковок в картонні та полімерні ящики.

6. Технологічний процес групового пакування споживчих упаковок в обгортковий папір.

7. Технологічний процес групового пакування споживчих упаковок в полімерні плівки.

8. Особливості технологічних процесів заповнення м`якими, напівжорсткими та жорсткими споживчими упаковками різних типів тари-устаткування.

9. Технологічні процеси фасування рідкої харчової продукції у м`яку споживчу тару.

10. Технологічний процес фасування сипких харчових продуктів у транспортну тару.

11. Загальна характеристика технологічних процесів пакування дрібноштучних харчових продуктів.

12. Види збільшених вантажних одиниць. Засоби пакетування. Вимоги до до збільшених вантажних одиниць.

13. Аналіз і класифікація способів формування транспортних пакетів.

14. Технологічні процеси виготовлення м'яких, напівжорстких споживчих упаковок в пакувальному обладнанні. Класифікація і характерні конструктивні схеми.

15. Характеристика «активних» і «розумних» упаковок. Області застосування.

16. Технологічні процеси пакетування сипкої продукції у м'які контейнери.

17. Характеристика технологічних схем нанесення етикеток на споживчі упаковки.

18. Характеристика основних стадій пакування. Області застосування.

19. Характеристика технологічних процесів закупорювання металевої споживчої тари.

20. Технології оброблення на складах продовольчих вантажів, що не вимагають особливих умов зберігання. Зберігання продовольчих вантажів, що вимагають особливих умов зберігання.

21. Загальні відомості про транспортно-технологічні процеси доставки продукції споживачам.

22. Характеристика технологічних процесів формування дози ваговим способом із сипкої продукції.

23. Характеристика технологічних процесів маркування споживчої і транспортної тари.

24. Основні транспортно-технологічні схеми доставки споживачам вантажів у м`яких контейнерах.

25. Транспортно-технологічні схеми на основі використання універсальних контейнерів.

26. Роботизовані комплекси для виконання пакувальних операцій. Шляхи вдосконалення конструкцій пакувального обладнання. Нові технологічні принципи та прийоми пакування.

27. Класифікація потокових ліній для формування та скріплення укрупнених вантажних одиниць. Компоновочні схеми ліній. Основні технічні характеристики типових ліній.

28. Класифікація обладнання для скріплення укрупнених вантажних одиниць термоусаджувальними полімерними плівками. Конструктивні схеми типового обладнання для скріплення укрупнених вантажних одиниць термоусаджувальними полімерними плівками.

29. Класифікація способів скріплення укрупнених вантажних одиниць. Типові конструкції пристроїв та механізмів для скріплення укрупнених вантажних одиниць металевою та полімерною стрічкою.

30. Конструктивні особливості пакетоформуючих машин для формування транспортних пакетів із мішків із сипкою харчовою продукцією. Основні технологічні розрахунки.

31. Конструктивні схеми обладнання для безпіддонного формування пакетів із тарних вантажів.

32. Класифікація і типові конструктивні схеми машин для закупорювання скляної тари. Технологічний розрахунок.

33. Класифікація і типові конструктивні схеми пристроїв герметизації м'якої і напівжорсткої споживчої тари.

34. Обладнання для пакування сипких харчових продуктів у м`яку транспортну тару. Характеристика конструктивних схем пристроїв для вагового дозування та заповнення м`якої транспортної тари сипкими харчовими продуктами. Конструкції пристроїв для формування і подачі м`якої транспортної тари.

35. Класифікація та конструктивні схеми обладнання для пакування в’язких харчових продуктів у споживчу тару. Технологічні розрахунки розрахунки.

36. Класифікація і конструктивні схеми обладнання для групового пакування споживчих упаковок у термоусаджувальні, розтягувальні плівки та в обгортковий папір. Шляхи інтенсифікації роботи обладнання.

37. Конструктивні схеми пристроїв для дозування і фасування рідкої продукції у жорстку споживчу тару. Технологічний розрахнок.

38. Конструктивні особливості пристроїв дозування і фасування рідкої продукції у м'яку споживчу тару.

39. Принципові конструктивні схеми для пакування штучних і кускових харчових продуктів.

40. Типові конструктивні схеми обладнання для вакуумного пакування харчових продуктів у різні види споживчої тари.

41. Компоновочні та конструктивні схеми комплексів і ліній пакування харчових продуктів у споживчу тару. Визначення продуктивності лінії. Порівняльна характеристика різних компоновочних схем ліній пакування.

42. Аналіз способів та конструктивних схем пристроїв для фасування пластичних харчових продуктів.

43. Шляхи підвищення продуктивності машин для фасування сипкої продукції. Конструктивні схеми комбінаційних дозаторів.

44. Основні функції пакувального обладнання у виробництві харчових продуктів. Класифікація пакувального обладнання. Основні поняття і термінологія.

45. Пристрої та механізми для виконання допоміжних операцій під час пакування харчових продуктів у споживчу тару.

46. Класифікація обладнання для скріплення збільшених вантажних одиниць розтягувальною полімерною плівкою. Конструктивні схеми типового обладнання для скріплення укрупнених вантажних одиниць ротаційним способом розтягувальними полімерними плівками.

47. Класифікація способів групового пакування м'яких споживчих упаковок у транспортну тару. Типові конструкції пакувальних машин.

48. Конструктивні особливості пристроїв фасування рідкої продукції надбарометричним способом.

49. Обладнання для пакування харчової продукції у модифікованому газовому середовищі.

50. Обладнання для формування транспортних пакетів із тарних вантажів на піддонах.

51. Методи підвищення точності виконавчих механізмів.

52. Характеристика циклів машин і механізмів. Визначення продуктивності циклових машин.

53. Визначення надійності машин у залежності від функції щільності розподілення ймовірності відмов. Шляхи підвищення надійності машин. Вплив надійності на продуктивність машин.

54. Шляхи підвищення точності виконавчих механізмів. Метод припасування, регулювання, селективного складання.

55. Види похибок та методи їх визначення.

56. Призначення і характерні конструктивні схеми запобіжних механізмів. Методика розрахунку запобіжних елементів.

57. Призначення і характерні конструктивні схеми механізмів фіксації. Методика розрахунку фіксатора багатопозиційної каруселі.

58. Призначення і характерні конструктивні схеми храпових механізмів. Методика розрахунку храпових механізмів.

59. Призначення і принципові схеми мальтійських механізмів. Розрахунок кінематичних, силових і геометричних параметрів мальтійських механізмів.

60. Класифікація, область застосування кулачкових механізмів. Методика розрахунку максимального кута тиску в плоских кулачкових механізмах та характеристики пружини при силовому замиканні ланок. Визначення максимального крутного моменту на валу кулачка.

61. Область застосування, методика проектування та визначення максимальних значень кінематичних і динамічних параметрів важільних механізмів (кривошипно-повзунних, кривошипно-коромислових, кривошипно-кулісних).

62. Завдання синтезу і аналізу виконавчих механізмів.

63. Мета, задачі і методика виконання суміщення руху робочих органів. Суміщення руху робочих органів пристрою закриття клапанів картонного ящика.

64. Цикли машин і механізмів. Види циклограм та методика їх побудови. Продуктивності машин та методи їх визначення.

65. Безрозмірні коефіцієнти шляху, часу, швидкості і пришвидшення. Аналіз законів руху робочих органів через безрозмірні коефіцієнти. Особливості визначення безрозмірних коефіцієнтів для комбінованих законів руху.

66. Загальні вимоги до виконавчих механізмів. Методика вибору закону руху робочих органів технологічних машин.

67. Характеристика методів проектування: екстраполяція, експертних оцінок, моделювання. Системний аналіз конструктивних рішень машин.

68. Стадії розробки конструкторської документації. Види конструкторських документів та їх комплектність. Види виробів та їх структура. Основні поняття про стандартизацію, типізацію і уніфікацію.

69. Класифікація машин харчових виробництв. Основні вимоги, що пред’являються до машин харчових виробництв.

70. Аналітичний метод визначення первинної похибки для кривошипно-повзунного механізму.

71. Визначення надійності машин у залежності від функції щільності розподілення ймовірності відмов. Шляхи підвищення надійності машин. Вплив надійності на продуктивність машин.

72. Методи підвищення точності виконавчих механізмів. Метод припасування, регулювання, селективного складання.

73. Види похибок та методи їх визначення. Аналітичний метод визначення похибки переміщення веденої ланки кривошипно-повзунного механізму.

74. Призначення і характерні конструктивні схеми механізмів фіксування, блокування. Методика розрахунку.

75. Призначення і характерні конструктивні схеми механізмів фіксації. Методика розрахунку фіксатора багатопозиційної каруселі.


^ Критерії оцінювання знань вступників


на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/ «спеціаліст»

з дисциплін фахового вступного випробування

за спеціальністю 8.05050206 «Машини і технології паковання»

Мета випробування – визначити наявний рівень фахової підготовки вступників.

На випробуванні вступнику пропонують відповісти на питання екзаменаційного білета. Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю відповідей на поставлені питання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих питаннях білета оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідей на питання білета або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).


10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.


30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.


50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.


60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.


65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Не вміє самостійно аналізувати. узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладання навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.


70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.


75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.


80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття. їх зміст, може дати їм пояснення. може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована.


85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок.


90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.


95 балів - вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв'язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.


100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отриманні знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.


^ Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії А.І. Соколенко


^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»

за спеціальністю 8.05050206 «Машини і технології паковання»

з дисциплін фахового вступного випробування,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,

яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування – визначити наявний рівень фахової підготовки вступників.

На випробовуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Фахове вступне випробування оцінюється за наступними рівнями.

«Високий» – виставляється, якщо вступник відповів на запитання в повному обсязі, прийняв правильні технічні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосовувати загально-інженерні, спеціальні та економічні знання для вирішення практичних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє науково-технічною термінологією, послідовно викладає матеріал з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду в галузі. Можливі одна-дві помилки в розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» – виставляється вступнику, який питання розкрив частково, не завжди послідовно, допустив у відповідях непринципові неточності, можливі одна-дві помилки в технічний термінології, несуттєві помилки у висновках та узагальненнях.

«Недостатній» – виставляється вступнику, якщо у відповідях на питання допущені принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущені грубі помилки в кінцевих висновках, спеціальною термінологією володіє погано.


Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії з проведення співбесіди,

професор Соколенко А.І.

Список рекомендованої літератури для підготовки до

фахового вступного випробування для навчання за ОКР «магістр» спеціальності 8.05050206 «Машини і технології паковання»

Основна:

 1. Гавва О.М., Беспалько А.П., Волчко А.І., Кохан О.О. Пакувальне обладнання; Підручник Київ, ІАЦ «Упаковка», 2007

 2. Бурляй Ю.В., Сухой Л.А. Оборудование для укладки и упаковки штучных изделий. – М.: “Пищевая промышленность”, 1977. – 125с.

 3. Сторіжко Й.І., Гавва О.М., Беспалько А.П., Волчко А.І. Термінологічний довідник пакувальника. – К.: ІАЦ “Упаковка”, 1999. – 80с.

 4. Гавва О.М., Беспалько А.П., Волчко А.І. Пакувальне обладнання в 3 кн. – 1 кн. Обладнання для пакування продукції в споживчу тару / За ред.. О.М. Гавви. – Київ: ІАЦ «Упаковка», 2008 – 420 с.

 5. Гавва О.М., Беспалько А.П., Волчко А.І. Пакувальне обладнання в 3 кн. – 2 кн. Обладнання для групового пакування / за ред.. А.І. Волчка. – Київ: ІАЦ «Упаковка», 2007. – 137 с.

 6. Гавва О.М., Беспалько А.П., Волчко А.І. Пакувальне обладнання в 3 кн. – 3 кн. Обладнання для обробки транспортних пакетів / За ред. А.П. Беспалька. Київ: ІАЦ «Упаковка», 2006. – 96 с.

 7. Ярема С.М., Гавва О.М. Етикетка: Навч. посіб. – К.: Унт «Україна», НУХТ. – 2007. – 635 с.

 8. Соколов В.И. Основы расчёта и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. – М. Машиностроение, 1985 – 447 с.

 9. Орлов П.И. Основы конструирования, кн. 1,2 – М. Машиностроение, 1988 – 526 с.

 10. Соколенко А.І., Яровий В.Л., Піддубний В.А., Васильківський К.В., Шевченко О.Ю. Моделювання процесів пакування./ За редакцією Соколенка А.І./ Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.

 11. Соколенко А.І., Мацко О.П., Піддубний В.А., Лензіон В.Й., Блаженко С.І., Васильківський К.В., Шевченко О.Ю. та ін. Тертя в машинах і системах транспортування вантажів./ За редакцією проф. Соколенка А.І. – К.: ЛЮКСАР, 2007. – 246 с.

 12. Соколенко А.И., Украинец А.И., Яровой В.Л., Васильковский К.В., Шевченко А.Е. и др. Справочник специалиста пищевых производств. Книга 2. Теплофизические процессы. Энергосбережение; Под ред. А.И. Соколенко. – К.: АртЭк, 2003. –432с.

 13. Соколенко А.І., Костін В.Б., Васильківський К.В., Шевченко О.Ю., Лензіон В.Й., Рєзнік В.Г., Фізико-хімічні методи обробки сировини та продуктів харчування./ За ред. Соколенка А.І. – К.: АртЕк, 2000. – 306 с.

 14. Соколенко А.И., Украинец А.И., Яровой В.Л., Васильковский К.В., Шевченко А.Е. и др. Справочник механика пищевой промышленности; Под ред. А.И. Соколенко. – К.: АртЭк, 2004. –304с.: ил.

 15. Ромашко О.В., Кобилінська О.В., Ковбаса В.М. та ін. Пакувальні матеріали; – К.: НУХТ, 2003. – 52 с.

 16. Гавва О.М., Основи розрахунків і конструювання технологічних машин. Конспект лекцій; – К.: НУХТ, 2008. – 100 с.

 17. Волчко А.І., Експлуатація та обслуговування пакувального обладнання. Конспект лекцій; – К.: НУХТ, 2007. – 45 с.


Додаткова:

 1. Харламов С.В., Шувалов В.Н. Автоматическая расфасовка пищевых пластичных продуктов. М.: Пищевая пром., 1969. – 116с.

 2. Современное оборудование для упаковки пищевых продуктов / Ю.В. Бурляй, Л.А. Сухой, В.Ю. Жидонис и др. – М.: Пищевая пром., 1978 –237с.

 3. Полюдов О.М. Механіка поліграфічних і пакувальних машин: Навч. посібник. – Львів: УАД, 2005 – 177 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20384
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20399
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20381
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20379
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20461
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20462
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи