Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 164.73 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір164.73 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова Приймальної комісії,


ректор _____________С.В. Іванов


«10» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за

ОКР «спеціаліст» за спеціальністю

7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології

переробки упаковки»Схвалено Вченою радою факультету

інженерної механіки і пакувальної техніки

Протокол № __ від «__» січня 2012 р.

Голова Вченої ради факультету, декан

_____________________С.І. Блаженко


Схвалено на засіданні кафедри

технічної механіки і пакувальної техніки

Протокол №__ від «__» січня 2012 р.

Завідувач кафедри

____________________А.І. СоколенкоКиїв – 2012

^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН,

що виносяться до вступного фахового випробування

для зарахування на навчання за

ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.05050207

«Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»


^ Розділ 1. Технологія збирання, сортування і переробки використаної упаковки [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12]

Класифікація та морфологічний склад твердих побутових відходів. Валове та роздільне (селективне) збирання твердих побутових відходів. Конструкція і принцип роботи сміттєперевантажувальних станцій. Транспортування зібраних відходів. Характеристика і особливості новітніх систем збирання і перероблення відходів упаковки на прикладі „Дуальної системи” ФРН. Технологічна схема переробки однорідно відсортованої упаковки. Технологічна схема переробки використаної упаковки з комбінованих матеріалів. Технологічна схема переробки змішаної використаної упаковки. Технологічна схема переробки використаної несортованої упаковки. Технологічна підготовка та знезаражування твердих побутових відходів в біотермічних барабанах. Принципова технологічна схема сміттєпереробного заводу. Видалення чорних та кольорових металів на сміттєпереробному заводі. Характеристика основних способів піролізу та їх особливості. Характеристика технологічного процесу виробництва паперу, особливості процесу переробки макулатури. Матеріальний та сировинний рецикл відходів полімерних матеріалів. Методи ідентифікації відходів полімерних матеріалів перед їх утилізацією. Технологічна схема переробки використаної упаковки із жерсті та алюмінію. Технологічна схема переробки використаної упаковки із скла. Технологічна схема переробки використаної упаковки з паперу та картону. Подрібнення та укрупнення використаної упаковки. Термічні методи переробки і зневоднення використаної упаковки. Механічне зневоднення твердих відходів.


^ Розділ 2. Обладнання для переробки використаної упаковки [4, 5, 10, 15]

Виробництво рукавної плівки за горизонтальною та вертикальною схемами з вторинних полімерів. Класифікація та розрахунок екструзійного обладнання. Розрахунок тиску на вході живлення в екструдер. Виробництво полімерних листових матеріалів, розрахунок основних параметрів обладнання. Екструзійне обладнання для виробництва профільних і трубних виробів. Конструкції екструзійних головок. Обладнання для виробництва гранул. Способи охолодження і утворення гранул. Обладнання для плоского та екструзійного пресування. Обладнання для виготовлення виробів методом пресування із вторинних матеріалів. Схеми пресування періодичної та безперервної дії. Обладнання для переробки полімерних матеріалів за допомогою вальців та каландрів. Класифікація обладнання для змішування матеріалів. Конструкція, принцип роботи та розрахунок обладнання для змішування в’язких матеріалів. Конструкція, принцип роботи та розрахунок обладнання для змішування сипких матеріалів. Обладнання для розділення твердих фаз методами механічного, електричного та мокрого очищення, очищення за допомогою тканинних фільтрів. Конструкція, принцип роботи та розрахунок ножових дробарок. Обладнання для повітряного сортування відходів використаної упаковки. Принцип дії камерних сепараторів та розрахунок їх основних параметрів. Обладнання для змішування сипких матеріалів. Змішувачі в псевдорозріджувальному матеріалі. Характерні конструктивні схеми та розрахунок основних параметрів розмельного обладнання розтираючої дії. Конструкція і принцип роботи дробильного обладнання. Конструкція і принцип роботи щокових дробарок, область їх застосування та розрахунок основних параметрів. Конструкція і принцип роботи дробильно-розмельного обладнання, область його застосування та розрахунок основних параметрів. Характерні конструктивні схеми та принцип роботи обладнання для змішування сипких матеріалів. Класифікація обладнання для пневматичного та гідравлічного сортування. Конструктивні схеми обладнання для видалення феромагнітних та кольорових металів. Класифікація обладнання для механічного сортування. Конструкція, принцип роботи та розрахунок грохотів. Обладнання для змішування матеріалів. Барабанні та відцентрові змішувачі, їх конструкція та принцип роботи.


^ Розділ 3. Монтаж, ремонт, експлуатація пакувального обладнання [8, 9, 14]

Основні вимоги охорони праці під час проведення монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт. Стандартизація і контроль якості монтажних та ремонтних робіт. Загальні відомості про комплексну систему управління якістю монтажних та ремонтних робіт. Ремонт типових складальних одиниць пакувального обладнання. Випробовування обладнання і комунікацій після ремонту. Підготовка і проведення ремонту пакувального обладнання. Основні ремонтні операції. Основні способи відновлення деталей. Оцінка технічного стану пакувального обладнання. Надійність обладнання. Експлуатаційно-технічні причини виходу з ладу деталей, складальних одиниць обладнання. Технічна діагностика обладнання. Оцінка технічного стану пакувального обладнання. Надійність обладнання. Дефекти деталей складальних одиниць обладнання. Пуск, випробування, налагодження і комплексне опробування обладнання під навантаженням. Звітність і технічна документація на виконання діагностики і пуско-налагоджувальних робіт. Етапи діагностування пакувального обладнання та пусконалагоджувальних робіт. Ревізія пакувального обладнання. Організаційно-технічна підготовка до проведення пусконалагоджувальних робіт. Виготовлення і монтаж нестандартизованого обладнання, металоконструкцій і трубопроводів. Технічна документація на нестандартизоване обладнання і вимоги до неї. Особливості монтажу різних функціональних груп пакувального обладнання. Методи монтажу обладнання, конструкцій і комунікацій. Технологія монтажу обладнання. Встановлення, вивірювання і закріплення обладнання та устаткування. Такелажні роботи і розрахунок основних конструктивних параметрів такелажних пристроїв. Встановлення пакувального обладнання і конструкцій за допомогою такелажних пристроїв, кранів та електротельферів. Засоби для переміщення, монтажу і випробування пакувального обладнання і інженерних комунікацій. Інженерно-економічна підготовка і організація монтажних робіт. Монтажопридатність обладнання. Монтажно-технологічна документація і технічні вимоги до неї.


Перелік питань для підготовки до

фахового вступного випробування для навчання за ОКР «спеціаліст» спеціальності 7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»

1. Класифікація та морфологічний склад твердих побутових відходів.

2. Валове та роздільне ( селективне) збирання твердих побутових відходів. Переваги і недоліки кожного із способів.

3. Конструкція і принцип роботи сміттєперевантажувальних станцій. Транспортування зібраних відходів.

4. Характеристика і особливості новітніх систем збирання і перероблення відходів упаковки на прикладі „Дуальної системи” ФРН.

5. Технологічна підготовка та знезаражування твердих побутових відходів в біотермічних барабанах.

6. Принципова технологічна схема сміттєпереробного заводу.

7. Видалення чорних та кольорових металів на сміттєпереробному заводі.

8. Характеристика основних способів піролізу та їх особливості.

9. Технологічна схема виробництва паперу.

10. Характеристика технологічного процесу виробництва паперу. Особливості процесу переробки макулатури.

11. Матеріальний та сировинний рецикл відходів полімерних матеріалів.

12. Методи ідентифікації відходів полімерних матеріалів перед їх утилізацією.

13. Технологічна схема переробки змішаної використаної упаковки.

14. Технологічна схема переробки однорідно відсортованої упаковки.

15. Технологічна схема переробки використаної упаковки з комбінованих матеріалів.

16. Технологічна схема переробки використаної упаковки із жерсті.

17. Технологічна схема переробки використаної упаковки з алюмінію.

18. Технологічна схема переробки використаної упаковки із скла.

19. Технологічна схема переробки використаної упаковки з паперу та картону.

20. Технологічна схема переробки використаної несортованої упаковки.

21. Подрібнення та укрупнення використаної упаковки. Способи реалізацій та область застосування.

22. Термічні методи переробки і зневоднення використаної упаковки.

23. Механічне зневоднення твердих відходів. Способи реалізації та область застосування.

24. Виробництво рукавної плівки за горизонтальною та вертикальною схемами. Конструктивні особливості екструзійних головок.

25. Класифікація екструзійного обладнання. Розрахунок тиску на вході живлення в екструдер.

26. Виробництво полімерних листових матеріалів. Конструктивні особливості екструзійних головок. Розрахунок основних параметрів.

27. Обладнання для виробництва полімерних плівок. Компоновочні і конструктивні особливості. Розрахунок основних технологічних параметрів обладнання.

28. Обладнання для виробництва гранул. Способи охолодження і утворення гранул . Розрахунок основних технологічних параметрів обладнання.

29. Обладнання для плоского та екструзійного пресування. Переваги та недоліки кожного з методів. Область застосування.

30. Обладнання для виготовлення виробів методом пресування із вторинних матеріалів. Схеми пресування періодичної та безперервної дії. Переваги та недоліки кожного способу.

31. Обладнання для переробки полімерних матеріалів за допомогою вальців та каландрів. Конструктивні схеми обладнання для каландрування. Розрахунок основних технологічних параметрів обладнання.

32. Класифікація обладнання для змішування матеріалів. Конструкція і принцип роботи обладнання для змішування в’язких матеріалів. Розрахунок основних параметрів.

33. Класифікація обладнання для змішування матеріалів. Конструкція і принцип роботи обладнання для змішування сипких матеріалів. Розрахунок основних параметрів.

34. Обладнання для розділення твердих фаз методами механічного, електричного та мокрого очищення, очищення за допомогою тканинних фільтрів. Розрахунок основних технологічних параметрів обладнання.

35. Конструкція і принцип роботи ножових дробарок. Область їх застосування та розрахунок основних параметрів.

36. Обладнання для повітряного сортування відходів використаної упаковки. Принцип дії камерних сепараторів та розрахунок їх основних параметрів.

37. Обладнання для змішування сипких матеріалів. Змішувачі в псевдорозріджувальному матеріалі. Розрахунок основних параметрів.

38. Характерні конструктивні схеми розмельного обладнання розтираючої дії. Розрахунок основних параметрів процесу розмелювання.

39. Конструкція і принцип роботи щокових дробарок. Область їх застосування та розрахунок основних параметрів.

40. Конструкція і принцип роботи дробильного обладнання. Класифікація і область застосування дробарок ударної дії. Розрахунок основних параметрів.

41. Конструкція і принцип роботи дробильно-розмельного обладнання. Область його застосування та розрахунок основних параметрів.

42. Характерні конструктивні схеми та принцип роботи обладнання для змішування сипких матеріалів. Розрахунок основних технологічних параметрів обладнання. Область застосування.

43. Класифікація обладнання для пневматичного та гідравлічного сортування. Основні конструктивні схеми та область їх застосування.

44. Загальні відомості та характерні конструктивні схеми обладнання для видалення феромагнітних та кольорових металів.

45. Класифікація обладнання для механічного сортування. Конструкція і принцип роботи грохотів. Область їх застосування.

46. Екструзійне обладнання для виробництва профільних і трубних виробів. Конструкції екструзійних головок. Розрахунок основних технологічних параметрів.

47. Обладнання для змішування матеріалів. Барабанні та відцентрові змішувачі, їх конструкція та принцип роботи.

48. Основні вимоги охорони праці під час проведення монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт.

49. Стандартизація і контроль якості монтажних та ремонтних робіт. Загальні відомості про комплексну систему управління якістю монтажних та ремонтних робіт.

50. Ремонт типових складальних одиниць обладнання переробки упаковки. Випробовування обладнання і комунікацій після ремонту.

51. Підготовка і проведення ремонту обладнання переробки упаковки. Основні ремонтні операції. Основні способи відновлення деталей.

52. Оцінка технічного стану обладнання переробки упаковки. Надійність обладнання. Експлуатаційно-технічні причини виходу з ладу деталей, складальних одиниць обладнання. Технічна діагностика обладнання.

53. Оцінка технічного стану обладнання переробки упаковки. Надійність обладнання. Дефекти деталей складальних одиниць обладнання. Технічна діагностика обладнання.

54. Пуск, випробування, налагодження і комплексне опробування обладнання під навантаженням. Звітність і технічна документація на виконання діагностики і пуско-налагоджувальних робіт.

55. Етапи діагностування обладнання переробки упаковки та пусконалагоджувальних робіт. Ревізія обладнання переробки упаковки. Особливості діагностування і налагоджування основних видів обладнання переробки упаковки.

56. Організаційно-технічна підготовка до проведення пусконалагоджувальних робіт.

57. Виготовлення і монтаж нестандартизованого обладнання, металоконструкцій і трубопроводів. Технічна документація на нестандартизоване обладнання і вимоги до неї.

58. Особливості монтажу різних функціональних груп обладнання переробки упаковки.

59. Методи монтажу обладнання, конструкцій і комунікацій. Технологія монтажу обладнання. Встановлення, вивірювання і закріплення обладнання та устаткування.

60. Такелажні роботи і розрахунок основних конструктивних параметрів такелажних пристроїв. Встановлення обладнання переробки упаковки і конструкцій за допомогою такелажних пристроїв, кранів та електротельферів.

61. Засоби для переміщення, монтажу і випробування обладнання переробки упаковки і інженерних комунікацій.

62. Інженерно-економічна підготовка і організація монтажних робіт. Монтажопридатність обладнання. Монтажно-технологічна документація і технічні вимоги до неї.

63. Основні відомості про планування і фінансування монтажних робіт.

64. Виробничо-технологічна комплектація монтажних робіт обладнанням, матеріалами і монтажними заготовками та технічні вимоги до неї. Організація монтажної площадки.

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»

з дисциплін фахового вступного випробування

за спеціальністю 7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі

технології переробки упаковки»

Мета випробування – визначити наявний рівень фахової підготовки вступників.

На випробуванні вступнику пропонують відповісти на питання екзаменаційного білета. Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю відповідей на поставлені питання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих питаннях білета оцінюються так:


^ 0 балів – вступник не дав відповідей на питання білета або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).


10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.


30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.


50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.


60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.


65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Не вміє самостійно аналізувати. узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладання навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.


70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.


75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.


80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття. їх зміст, може дати їм пояснення. може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована.


85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок.


90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.


95 балів - вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв'язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.


100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано засто­совує отриманні знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.


^ Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії А.І. Соколенко

^ Критерії оцінювання знань вступників

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»

за спеціальністю 7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» з дисциплін фахового вступного випробування,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,

яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування – визначити наявний рівень фахової підготовки вступників.

На випробовуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Фахове вступне випробування оцінюється за наступними рівнями.

«Високий» – виставляється, якщо вступник відповів на запитання в повному обсязі, прийняв правильні технічні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосовувати загально-інженерні, спеціальні та економічні знання для вирішення практичних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє науково-технічною термінологією, послідовно викладає матеріал з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду в галузі. Можливі одна-дві помилки в розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» – виставляється вступнику, який питання розкрив частково, не завжди послідовно, допустив у відповідях непринципові неточності, можливі одна-дві помилки в технічний термінології, несуттєві помилки у висновках та узагальненнях.

«Недостатній» – виставляється вступнику, якщо у відповідях на питання допущені принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущені грубі помилки в кінцевих висновках, спеціальною термінологією володіє погано.


Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії з проведення співбесіди,

професор Соколенко А.І.

Список рекомендованої літератури для підготовки до

фахового вступного випробування для навчання за ОКР «спеціаліст» спеціальності 7.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»

Основна:

 1. Экология города. / под общей ред. проф. Ф.В. Стольберга. Учебник. – К.: Либра, 2000.  с. 526.

 2. Е.А. Милицкова, И.Й. Потапов “Переработка отходов пластмасс”. – М., 1997.  с. 172.

 3. Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: Уч. Пособие /Коллектив авторов/ - Харьков: ХНАГХ, 2004. – 375с.

 4. Соломенко М.Г., Шредер В.Л., Кривошей В.Н. Тара из полимерных материалов. М.: Химия. 1990. 400 с.

 5. Шредер В.Н., Йованович К.С. Картон. Тара и упаковка. К.: ИАЦ «Упаковка». 1999. 192с.

 6. Соколов В.И. Основы расчёта и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. – М. Машиностроение, 1985 – 447 с.

 7. Орлов П.И. Основы конструирования, кн. 1,2 – М. Машиностроение, 1988 – 526 с.

 8. Соколенко А.І., Яровий В.Л., Піддубний В.А., Васильківський К.В., Шевченко О.Ю. Моделювання процесів пакування./ За редакцією Соколенка А.І./ Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.

 9. Соколенко А.І., Мацко О.П., Піддубний В.А., Лензіон В.Й., Блаженко С.І., Васильківський К.В., Шевченко О.Ю. та ін. Тертя в машинах і системах транспортування вантажів./ За редакцією проф. Соколенка А.І. – К.: ЛЮКСАР, 2007. – 246 с.

 10. Соколенко А.И., Украинец А.И., Яровой В.Л., Васильковский К.В., Шевченко А.Е. и др. Справочник специалиста пищевых производств. Книга 2. Теплофизические процессы. Энергосбережение; Под ред. А.И. Соколенко. – К.: АртЭк, 2003. –432с.

 11. Волчко А.І., Технологія збирання, сортування і переробки використаної упаковки. Конспект лекцій; – К.: НУХТ, 2009. – 43 с.

 12. Ромашко О.В., Кобилінська О.В., Ковбаса В.М. та ін. Пакувальні матеріали; – К.: НУХТ, 2003. – 52 с.

 13. Гавва О.М., Основи розрахунків і конструювання технологічних машин. Конспект лекцій; – К.: НУХТ, 2008. – 100 с.

 14. Волчко А.І., Експлуатація та обслуговування пакувального обладнання. Конспект лекцій; – К.: НУХТ, 2007. – 45 с.

 15. Якимчук М.В., Беспалько А.П., Обладнання для переробки використаної упаковки. Конспект лекцій; – К.: НУХТ, 2009. – 78 с.Додаткова:

 1. Сборник статей “Вторичное использование полимерных материалов” / под ред. Любешниной Е.Г. – Химия, Л., 1985.  с. 187.

 2. Шерышев М.А., Ким В.С. Переработка листов из полимерных материалов. Л.: Химия. 1984. 216с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи