Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 174.6 Kb.
НазваМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір174.6 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України


Національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова Приймальної комісії,


ректор __________ С.В.Іванов


« 27 » лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для зарахування на навчання

за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю

7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»

галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»
Схвалено на засіданні кафедри

технологічного обладнання та

комп’ютерних технологій проектування


Схвалено Вченою радою

факультету інженерної

механіки та пакувальної

техніки

прот. № 20 від 20 лютого 2012 р.


Завідувач кафедри________В.Г.Мирончук

прот. №7 від 22 лютого 2012 р.


Декан _____________С.І.БлаженкоКиїв – 2012

Зміст дисципліни


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань вступників, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані знання, уміння і здатність вирішувати професійні завдання, пов’язані з класифікацією, побудовою, принципом дії та розрахунком обладнання переробних і харчових виробництв.


^ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


1. Харчові виробництва в системі засобів забезпечення населення продуктами харчування

Джерела сировини для виробництва харчових продуктів. Традиційність виробництва продуктів харчування. Обставини, що історично склалися в області промислового приготування продуктів харчування. Нові види харчових продуктів. Парк технологічного обладнання харчових виробництв. Класифікація харчових виробництв. (1, 2, 3).

2. Загальні відомості про сировину, напівфабрикати та технологічне обладнання харчових виробництв

Поняття про основні види технологічного обладнання - машини та апарати. Структура і класифікація машин і апаратів харчових виробництв. Значення виду вихідної сировини і готової продукції в технологічному процесі. Форми організації технологічного процесу і основний признак класифікації обладнання. Класифікація технологічного обладнання по характеру дії і способу відносного руху оброблювального матеріалу. Основні техніко-економічні показники технічного рівня і ефективності технологічних машин. Терміни і визначення по надійності обладнання. Теорія продуктивності машин та апаратів харчових виробництв. Види продуктивності (1, 3, 8).

3. Основні положення інженерної реології харчових продуктів

Загальні положення. Фізико-механічні і математичні поняття: деформація, швидкість деформації, гідростатичний тиск, пружність, адгезія, зовнішнє тертя, пластичність, в'язкість, густина. Найбільш розповсюджені реологічні моделі, що описують поведінку сировини і напівфабрикатів при їх переробці. Вплив реологічних властивостей харчових продуктів на вибір та розрахунок робочих органів технологічних машин (1, 5).

4. Типові робочі органи машин та їх розрахунок

Робочі органи, що застосовуються в транспортних пристроях.

Стрічкові робочі органи. Основні схеми стрічкових транспортерів. Типи стрічок та матеріал для їх виготовлення. Розміщення підтримуючих роликів. Розрахунок продуктивності конвеєрів та потужності на їх привід стрічкових транспортерів.

Пластинчаті робочі органи, їх конструктивні особливості. Розрахунок продуктивності пластинчатих транспортерів та потужності, що затрачується на привід.

Скребкові робочі органи, їх застосування. Розрахунок основних параметрів скребкових транспортерів, продуктивності та потужності на привід.

Пружні робочі органи, їх призначення. Розрахунок параметрів плоских хитних грохотів. Визначення продуктивності та потужності на привід грохотів.

Гвинтові робочі органи. Конструкції шнеків. Визначення конструктивних параметрів витків шнека. Розрахунок продуктивності шнекових пристроїв та потужності на їх привід.

Ківшові робочі органи. Основні типи ківшових елеваторів. Розрахунок продуктивності та затрат енергії на привід елеваторів.

Ударні робочі органи.

Молоткові дробарки. Конструкції та розрахунок основних елементів дробарки. Визначення продуктивності та потужності на привід ротора молоткової дробарки.

Щокові дробарки. Конструкції та розрахунок основних елементів дробарки. Визначення продуктивності та потужності на привід ротора молоткової дробарки.

Конусні дробарки, їх різновидності. Розрахунок частоти обертання ексцентрика рухомого конуса дробарки, її продуктивності та пружності на привід.

Барабанні робочі органи. Різновидності подрібнюючих елементів. Розрахунок робочих параметрів барабанного подрібнювана. Визначення продуктивності та затрат енергії на привід барабана.

Вальцеві робочі органи. Область застосування, будова та принцип дії вальцевих подрібнювачів. Розрахунок основних параметрів. Визначення продуктивності та потужності двигуна на привід валків.

Пальцьові робочі органи. Конструкції емульгаторів і дезінтеграторів. Розрахунок основних елементів пальцевих подрібнювачів. Визначення зусиль, що діють на палець та швидкості удару.

Ріжучі робочі органи, їх основні конструктивні форми. Ріжуча здатність різальних механізмів. Визначення зусиль на леза, продуктивності різальних пристроїв та затрат потужності на привід різальних машин.

Лопатеві робочі органи. Різновидності конструктивних елементів лопатевих мішалок та їх розрахунок. Визначення зусиль, що діють на лопать мішалки та потужності на її привід.

Поршневі робочі органи, їх призначення. Визначення основних геометричних розмірів та продуктивності поршневих нагнітачів (1, 4).

5. Обладнання для підготовки сировини, напівфабрикатів і технологічного обладнання до основних технологічних операцій

Підготовка сировини, напівфабрикатів, тари і обладнання до виробництва. Призначення способів підготовки та заходи для їх виконання.

Обладнання для очистки сировини від зайвих домішок. Соломовловлювачі, каменеуловлювачі та магнітні сепаратори.

Обладнання для миття сировини і очищення її від зовнішнього покриття.

Обладнання для миття скляної та металевої тари (1, 4, 7, 13).

6. Обладнання для механічної переробки сировини та напівфабрикатів розділенням

Класифікація методів розділення сировини і напівфабрикатів та обладнання для виконання цих операцій в різних галузях харчової промисловості.

Принципові конструктивні схеми найбільш типового обладнання, особливості будови, принципу дії, розрахунок основних технологічних і конструктивних параметрів та шляхи інтенсифікації процесів розділення. Все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для розділення рослинної і тваринної сировини і напівфабрикатів шляхом різання: машини для різання і подрібнення сировини; машини для відрізання від пластів і жгутів заготовок заданих розмірів і форм; різальні машини, що застосовуються в цукровій, м'ясній і хлібопекарній і інших галузях харчової промисловості;

 • обладнання для розділення матеріалів шляхом подрібнення і перетирання сировини і напівфабрикатів (дробарки, млини, різальні машини і ін.);

 • обладнання для розділення неоднорідних систем шляхом виділення з рідких і газових сумішей зважених твердих і колоїдних частинок: відстійники, фільтри, центрифуги, сепаратори, циклони та гідроциклони, маслобійні машини (1, 4, 11, 13, 17, 19).


7. Технологічне обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів з'єднанням

Основні види обладнання різних галузей харчової промисловості для переробки сировини і напівфабрикатів з'єднанням і його класифікація.

Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання. Особливості будови і принципу дії, методи розрахунку основних конструктивних і технологічних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, об'єднані в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для з'єднання компонентів харчових продуктів перемішуванням з метою отримання тістових напівфабрикатів.

- обладнання для перемішування рідких харчових продуктів при отриманні суспензій, емульсій, коктейлів, піни і ін.

- обладнання для з'єднання компонентів перемішування з метою отримання сипких напівфабрикатів (сухі концентрати і ін.) (1, 4, 17, 18).

8. Обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів формуванням

Основні види обладнання різних галузей харчових виробництв для механічної переробки сировини і напівфабрикатів шляхом формуванням і його класифікація.

Якісна характеристика процесу формування. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного формувального обладнання , особливості будови та експлуатації його, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для формування продуктів шляхом витіснення через формувальні отвори різними нагнітачами (поршневими, валковими, лопатними, шнековими, шестерними і ін.);

 • обладнання для формування шляхом штампування і пресування з метою придання матеріалу заданої форми;

 • обладнання для формування заготовок шляхом округлення та закатування (1, 4, 19, 21).

9. Обладнання для проведення теплових і масообмінних процесів

Основні види обладнання різних галузей харчових промисловості для проведення теплових і масообмінних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів і його класифікація.

Якісна характеристика теплових і масообмінних процесів при переробці сировини і матеріалів. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови та принципу дії, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, з'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для проведення теплових процесів - нагрівання, охолодження, випарювання, уварювання, конденсація при переробці сировини і напівфабрикатів

(теплообмінники, підігрівачі, випарні апарати, охолоджувачі та конденсатори, вакуум-апарати, термостати, електронагрівачі і ін.);

- обладнання для проведення масообмінних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів (екстрактори, абсорбери, адсорбери, іонітні реактори, апарати для перегонки і ректифікації);

- обладнання для сушіння сировини напівфабрикатів та готової продукції (конвективні сушильні установки – барабанні, стрічкові, шахтні, з киплячим шаром, розпилюючі; атмосферні контактні сушарки; ПС-сушарки);

- обладнання для випікання та обжарювання продуктів (печі в хлібопекарній і кондитерській промисловості; обжарочні печі апарати для витопки жиру в м'ясній промисловості);

- обладнання для охолоджування і заморожування харчових продуктів і напівфабрикатів;

- обладнання для теплової обробки харчових продуктів, розфасованих в тару (автоклави, стерилізатори, варочні котли, вакуум-апарати і ін.) (1, 5, 7, 12, 15, 19).

10. Обладнання для проведення мікробіологічних процесів

Основні види технологічного обладнання для проведення мікробіологічних процесів в різних галузях харчових виробництв і його класифікація.

Якісна характеристика мікробіологічних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови та принципу дії, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації його роботи - все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

 • обладнання для проведення фізіологічних процесів про переробку сировини і напівфабрикатів (солодорослинні апарати);

 • обладнання для отримання біомаси (виробництво дріжджів в пивоварному, і хлібопекарному, спиртовому і виноробному виробництві);

- обладнання для отримання вторинних метаболітів (спирт, вино, пиво, квас) (1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20).

11. Обладнання для електрофізичної обробки сировини та напівфабрикатів

Основні типи технологічного обладнання для електрофізичної обробки продуктів в різних галузях харчових виробництв і його класифікація.

Якісна характеристика процесу електрофізичної обробки сировини і напівфабрикатів для випадків конкретного обладнання.

Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови і експлуатації його, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації його роботи - все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для пастеризації і стерилізації харчових продуктів (електроконтактні стерилізатори; ВЧ, СВЧ і ІК - стерилізатори і пастеризатори; радіаційні стерилізатори);

- обладнання. для обробки матеріалів за допомогою сепараторів і іонізаторів (електростатичні і високочастотні іонізатори, електростатичні і магнітні сепаратори, електродинамічні генератори для електронно-іонної обробки харчових середовищ);

- обладнання для магнітної обробки рідких середовищ в різних харчових виробництвах;

- обладнання для ультразвукової обробки сировини, напівфабрикатів і тари. (1)


12. Шляхи інтенсифікації роботи технологічного обладнання та перспективи розвитку харчової індустрії України

Шляхи подальшої механізації і автоматизації харчових виробництв. Вдосконалення конструкцій машин і апаратів харчових виробництв. Нові технологічні принципи і прийоми. Електронно-іонна технологія в харчовій промисловості. Принципи розробки обладнання для проведення нових технологічних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів в харчовій промисловості. Маніпулятори, роботи, робото-технологічні комплекси, кібернетичні пристрої, перспективи їх дальшого використання в потокових лініях. Виробництво продуктів харчування в майбутньому. Штучні продукти харчування. (1, 3)

КРИТЕРІЇ оцінювання знань вступників

за навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» / »спеціаліст»

з дисциплін з фахового вступного випробування за спеціальностю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»


Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання ККЗ Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюється так:

0 балів - вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об'єкт вивчення (питання).

10 балів - вступник має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

З0 балів - вступник має уявлення про об'єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів - вступник має уявлення про об'єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів - вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм

пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів - вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів - вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів - вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів - вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв'язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводитт* окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів - вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів - вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів - вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника

повинен бути зв'язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв'язанні практичних завдань.

100 балів - вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв'язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.


Голова фахової атестаційної комісії В.Г.Мирончук


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


на навчання за ОКР спеціаліста на основі ОКР бакалавра

за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»,
що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за 5-бальною шкалою від двох до п'яти балів. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання ККЗ (округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення).

Рівень «високий» виставляється, якщо вступник відповідно до запитань і в повному обсязі прийняв правильні технічні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосовувати загальноінженерні, спеціальні та економічні знання для вирішення практичних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє науково-технічною термінологією, послідовно викладає матеріал з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду в галузі, творчо використовує знання для розв'язання практичних задач, вільно володіє методами технохімконтролю, вміє компонувати технологічну лінію з оптимальним розміщенням обладнання. Можливі незначні одна-дві неточності у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Рівень «достатній» виставляється вступнику, який за умови додержання вище названих вимог менш повно і ґрунтовно відповів на запитання, допустив у розрахунках і відповідях непринципові неточності, одиничні незначні недоробки, питання розкрито частково, не завжди послідовно, у вирішенні практичних задач набуті знання застосовує з труднощами. Можливі незначні одна-дві помилки в технічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях, розрахунках.

Рівень «недостатній» виставляється вступнику, якщо у відповіді допущені принципові помилки у розрахунках, основний зміст питання не розкритий, допущені грубі помилки в кінцевих висновках, спеціальною термінологією володіє погано, текстовий матеріал оформлений з великою кількістю помилок.


Голова фахової атестаційної комісії В.Г.Мирончук

^ Рекомендована література:


1. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / В.Г.Мирончук , І.С.Гулий, М.М. Пушанко і ін./ за ред. проф. Мирончука В.Г., Вінниця: Нова книга, 2007, – 648 с.

2. Основные технологии пищевых производств и энергозбережение. Товажнянский Л.Л., Бухкало С.И., Капустенко П.А., Хавин Г.Л. Харьков: НТУ «ХПИ», 2005, – 460 с.

3. Продукты питания / Под ре. Д-ра техн. Наук, проф. А.И.Соколенко. – К.: П.П. «люксар», 2010. – 392 с.

4. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Навчальний посібник. / Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Українець А.І., Пушанко М.М., Гуцалюк В.М., Яровий В.Л., Заєць Ю.О., Даценко М.М., Заплєтніков І.М. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288 с.

5. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / За ред.проф.І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400с.: іл.

6. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв Підручник / За ред.академіка Академії інженерних наук України О.Т.Лісовенка, Київ, Наукова думка, 2000

7. Шиян П.Л., Сосницький В.В., Олійнічук С.Т. Інноваційні технології харчової промисловості. Теорія і практика:Монографія. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2009. – 424 с.

8. Єресько Г.О., Шинкарик М.М., Ворощук В.Я. Технологічне обладнання молочних виробництв. – Київ: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 344 с.

9. Виноградов В.А. Оборудование винодельческих заводов. – Сімферополь: Таврида, 2002. – 416 с.

10. Виноградов В.А. Оборудование винодельческих заводов. Под ред.Валуйко Г.Г. – Сімферополь: Таврида, 2003. – 352 с.

11. Пушанко М.М., Лагода В.А., Пушанко Н.М., Гуменюк А.Ю. Центрифугування цукрових утфелів. Теорія і практика: Монографія. – К.:Вища освіта, 2010. – 439 с.

 1. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств харчування: Підручник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 583 с.

 2. Гребенюк С.М. Технологическое оборудование сахарных заводов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 520 с.

 3. Дикис М.Я., Мальский А.Н. Технологическое оборудование консервннх заводов. -М.: Пищевая промышленность, 1973. – 423 с.

 4. Калунянц К.А., Годлер Л.И., Балашов В.В. Оборудование микробиологических производств. -М.: Агропромиздат, 1987. – 398 с.

 5. Кретов И.Т., Кравченко В.М., Остриков А.Н. Технологическое оборудование предприятий пищеконцентратной промышленности. -Воронеж: издательство ВГУ, 1990. – 224 с.

17. Лисовенко А.Т., Рудянко, Арицюк О.А.,Літовченко І.М. і ін. Технологічне обладнання хлібопекарних і макаронних виробництв – Київ, Наукова Думка, 2000, 282 с.

18. Маршалкин Г.А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 448 с.

19. Пелеев А.Н. Технологическое оборудование предприятий мясной
промышленности. -М.: Пищевая промышленность, 1971. – 517 с.

20. Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой
промышленности. / под ред. А.И.Драгилева. -М.: Агропромиздат, 1988. – 399 с.

21. Чернов М.Е. Оборудование предприятий макаронной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1978. – 230 с.

22. Рвачов В.В., Гуртовий М.В. Технологічне обладнання харчових виробництв (Механічне обладнання): Навч. Пос. Для студ. Мех.. фахів. – Одеса: Астропринт, 2005. – 352 с.

Схожі:

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи