Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Скачати 230.77 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Дата30.07.2012
Розмір230.77 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор ______________С.В. Іванов

«27» лютого 2012 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для зарахування на навчання за ОКР “спеціаліст” за спеціальністю

^ 7.05170109 "Технології харчових продуктів

оздоровчого та профілактичного призначення"Схвалено на засіданні кафедри технології оздоровчих продуктів

Протокол №__ від «___» _______2012 р.
Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи

Протокол №__від «___»________2012р.


Завідувач кафедри ________Г.О.Сімахіна Голова Вченої ради факультету


Декан ______________Л.Ю. Арсеньєва
^
Київ-2012

ВСТУПСучасні уявлення щодо ролі харчових продуктів у процесах життєдіяльності людини переконливо стверджують, що здоров'я є функцією структури та складу харчування. Тому забезпечення населення України продовольчими товарами оздоровчого та профілактичного призначення має виняткове соціальне і політичне значення, створює необхідні умови для продовольчої безпеки та збереження генофонду нації. Становлення і розвиток індустрії інноваційних продуктів для здорового харчування передбачає розроблення принципово нового покоління харчових продуктів. Вирішення цієї проблеми зумовлено підготовкою висококваліфікованих кадрів – спеціалістів з «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення», здатних пов'язати нові технологічні процеси з фізіологією харчування, і конструювати нові продукти з високою функціональною активністю, що відповідають концепції оздоровчого харчування.

Тому вступники на дану спеціальність мають розумітись на закономірностях та особливостях організації промислового виробництва інноваційних харчових продуктів, котрі не лише поповнюють організм людини енергією та пластичними матеріалами, а й завдяки наявності підвищеного вмісту есенціальних біологічно активних сполук справляють на організм яскраво виражений фізіологічний ефект; котрі відзначаються високим рівнем конкурентоспроможності та можливістю реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.


^ Розкриття змісту програми


Програма фахового вступного випробування передбачає оцінку знань вступників з новітніх технологій виробництва оздоровчих харчових продуктів із різних видів сировини; уміння вступників орієнтуватись у проблемах, що стоять перед інноваціями в індустрії здорового харчування і оволодіння методами розроблення нових та вдосконалення існуючих технологічних процесів з використанням сучасних технологій.

В процесі фахового випробування з’ясовується уміння вступниками використати набуті знання для розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій виробництва оздоровчих харчових продуктів на зерновій, молочній, оліє-жировій основі та виробництві безалкогольних напоїв підвищеної біологічної дії, оволодіння методами контролю якості та безпеки сировини і продуктів з неї; розуміння завдань, що стоять перед інноваційними технологіями у харчовій промисловості.

При підготовці до фахових вступних випробувань вступник орієнтується на 4 блоки основних питань програми. Так, блок питань з «Технології харчових та біодобавок» передбачає:

- вміння орієнтуватись у питаннях ролі харчових та біологічно активних добавок у створенні нових харчових продуктів;

- знання міжнародних та національних вимогах до безпеки харчових добавок, систему їх стандартизації та сертифікації;

- класифікацію харчових добавок, дозволених до використання у харчовій промисловості та сучасну цифрову кодифікацію;

- сучасні технології отримання харчових добавок [4, 7, 12, 14, 31].

Важливими є також питання, що стосуються ролі та сучасного стану виробництва біологічно активних харчових добавок; характеристики рослинних матеріалів як джерела натуральних харчових біодобавок; використання природних вітамінно-мінеральних комплексів та преміксів для виробництва функціональних харчових продуктів.

При підготовці до фахових вступних випробувань вступникам необхідно звернути увагу також на особливості технологій харчових продуктів для дитячого та геродієтичного харчування: технології виробництва сухих ацидофільних сумішей; вимоги, що висуваються до сировини рослинного та тваринного походження для виробництва продуктів для дитячого харчування; хімічний склад та структурно-механічні характеристики геродієтичних продуктів; вплив вільних радикалів і антиоксидантів на тривалість життя; роль антиоксидантної системи у підтриманні життєстійкості організму; запобігання процесам старіння шляхом використання геродієтичних продуктів.

Вступники мають виявити знання з характеристики основних процесів харчових технологій та виробництва таких продуктів; шляхи вдосконалення існуючих і розроблення нових технологій; критерії якості сировини і готової продукції, їх безпеки та гігієнічної оцінки; сучасні підходи до розроблення технології продуктів оздоровчої дії [14, 16, 17, 33].

При розкритті питань з блоку «Технологія природних харчових сорбентів» вступник має висвітлити основні поняття щодо процесів ентеросорбції, видів природних харчових сорбентів, їх ролі у відновленні та підтриманні на належному рівні здоров’я людей; основні технологічні процеси отримання ентеросорбентів. Вступник повинен уміти обґрунтувати доцільність використання певного сорбенту у виробництві продуктів оздоровчого та профілактичного призначення; при відповіді на запитання уміти зображати принципові технологічні схеми виробництва основних харчових сорбентів [2, 3, 18, 21, 24, 43, 44].

При висвітленні питань блоку з «Хімії рослинної сировини» вступникам рекомендовано звернути увагу на основні положення хімії та фармакогнозії рослин, їх сучасний стан; можливі варіанти використання рослин і фітопрепаратів на їхній основі у технологіях харчових продуктів; сучасні методи аналізу і дослідження біологічно активних речовин рослинного походження; будову, природні джерела та дію біокомпонентів основних лікарських рослин [1, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 38, 39, 45].

Одним із основних блоків фахового вступного випробування є питання з «Технології функціональних харчових продуктів». Вступники повинні чітко розуміти закономірності та особливості організації промислового виробництва функціональних харчових продуктів, котрі не лише поповнюють організм людини енергією та пластичними матеріалами, а й завдяки підвищеному вмісту есенціальних біологічно активних сполук справляють на організм яскраво виражені фізіологічні ефекти. Вступникам необхідно вміти обґрунтувати роль функціональних продуктів у життєдіяльності людини; сформулювати основні принципи збагачення харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами; розумітись на питаннях безпеки отриманих продуктів; охарактеризувати стан та проблеми створення функціональних продуктів в Україні [4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 31, 32, 36, 37, 41].


^ Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування


Блок А. Технологія харчових та біодобавок до їжі. Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування


1. Харчові добавки як необхідні компоненти виробництва сучасних харчових продуктів: функціональні особливості та гігієнічна регламентація.

2. Класифікація підсолоджувачів. Технологічні принципи отримання природних підсолоджувачів.

3. Характеристика синтетичних підсолоджувачів. Технологічні принципи отримання цукрозамінників та синтетичних підсолоджувачів.

4. Підсолоджувачі та технологічні принципи отримання цукрозамінників.

5. Характеристика ароматизаторів. Технологічні прийоми отримання ароматизаторів.

6. Класифікація та характеристика барвників, що використовуються в харчовій промисловості. Біологічна роль природних барвників у складі харчових продуктів.

7.Консерванти та основні вимоги, що висуваються до них.

8. Роль антиоксидантів та антибіотичних речовин у складі харчових продуктів.

9. Роль згущувачів та гелеутворювачів у харчових технологіях. Наведіть класифікацію модифікованих крохмалів та технологічні принципи отримання їх.

10. Загущувачі та гелеутворювачі в харчових технологіях. Класифікація гелеутворювачів. Технологія отримання гелеутворювачів білкової природи.

11. Будова, властивості та функції стабілізаторів у харчових системах.

12. Властивості та функції емульгаторів у технології виготовлення харчових продуктів. Принципова технологічна схема отримання лецитину.

13. Класифікація та характеристика ферментних препаратів. Їхня роль у виробництві харчових продуктів

14. Біологічно активні добавки до їжі. Передумови створення БАД до їжі. Класифікація БАД до їжі.

15. Групи БАД-нутрицевтиків. Функції БАД-нутрицевтиків Коротка характеристика мінеральної та вітамінної складової БАД до їжі.

16. Замінні та незамінні амінокислоти у складі БАД-нутрицевтиків. Роль замінних та незамінних амінокислот у організмі людини.

17. Характеристика та роль білків, ферментів та коферментів у складі БАД до їжі. Джерела білків та ферментів у складі БАД до їжі.

18. Характеристика жирової складової БАД до їжі. Джерела незамінних ПНЖК у складі БАД.

19. Характеристика та функції групи БАД-парафармацевтиків. Терапевтична дія парафармацевтиків на організм людини. Основні джерела парафармацевтиків у складі БАД до їжі.

20. Натуральні продукти у складі БАД до їжі (на прикладі продуктів бджільництва).

21. Класифікація, функції та роль еубіотиків у підтриманні здоров’я організму людини. Характеристика основних представників пробіотиків та пребіотиків у складі БАД-еубіотиків.

22. Мумійо у складі БАД до їжі. Походження мумійо, його складові та роль, яку виконує мумійо в організмі людини.

23. Цитомедіни та цитаміни. Їх роль у організмі людини. Джерела отримання цитамінів.

24. Технологія виготовлення ацидофільної суміші “Малиш” з рисовим борошном для дітей першого року життя.

25. Технологія виробництва гомогенізованих консервів для дитячого харчування.

26. Значення мінеральних речовин для росту та розвитку дитячого організму. Проблеми дефіциту мікроелементів у дітей раннього віку. Технологія виробництва фруктових соків без м’якоті (освітлені).

27. Характеристика основних харчових та біологічно активних речовин овочевої сировини, що використовується у виробництві продуктів дитячого харчування. Технологія виробництва овочевих пюре.


^ Блок Б. Технологія природних харчових сорбентів


1. Вплив екологічного стану довкілля на якісний склад традиційних харчових продуктів. Характеристика ідеального ентеросорбента та його лікувальна і профілактична дія.

2. Навести основні принципи захисту організму людини від впливу радіації: характеризувати радіозахисні властивості основних компонентів харчових продуктів; радіопротекторна дія харчових волокон.

3. Основні складові харчових волокон; дати характеристику пектинових речовин, як блокаторів накопичення радіонуклідів.

4. Основні види сорбентів і механізмів сорбції: класифікація ентеросорбентів за впливом на організм людини, ідеальний ентеросорбент; дати характеристику механізму сорбції вуглецевих адсорбентів та адсорбентів рослинного походження.

5. Дати характеристику механізму сорбції абсорбентами: іонообмінні матеріали та їх відмінність від звичайних адсорбентів; навести приклади сорбентів з комплексоутворювальними властивостями.

6. Характеристика основних компонентів харчових волокон: а) навести будову молекули целюлози, властивості та функціональна дія целюлози; б) дати характеристику полісахаридів, що входять до складу геміцелюлоз.

7. Властивості та функціональна дія пектинових речовин.

8. Охарактеризуйте групи харчових волокон за сорбційною здатністю, за радіозахисними властивостями, за їх концентрацією у виділених препаратах.

9. Лігніновуглеводні і вуглеводно-білкові комплекси та їх роль у харчуванні.

10. Характеристика сировини за вмістом харчових волокон.

11. Загальна характеристика методів виділення харчових волокон.

12. Технологія отримання харчових волокон із зернової сировини: характеристика хімічного складу поверхневих шарів зерна; принципова технологічна схема перероблення висівок для отримання ХВ.

13. Техніко-економічні показники сировинної бази України для отримання ХВ з рослинної сировини.

14. Технологія отримання ХВ із цукрового і столового буряку: основні складові ХВ цукрових буряків та їх характеристика; навести технологічну схему отримання харчових волокон із жому цукрових буряків.

15. Технологія отримання ХВ з виноградних вичавок: фракційний склад шкірки винограду, способи гідролізу виноградних вичавок; навести схему технології отримання компонентів харчових волокон та супутніх харчових продуктів.

16.Технологія отримання ХВ з цитрусових: вміст яких речовин переважає у хімічному складі вичавок лимона і апельсину; наведіть схему отримання пектиновмісних речовин цитрусових.

17. Особливості технології отримання ХВ з трав; принципова технологічна схема отримання ХВ із трав.

18. Методи перетворення деревини на харчові продукти: продукти гідролізу полісахаридів деревини; дати характеристику складових клітинної стінки тканин деревини та технологічна схема отримання препарату поліфепану з деревини.

19. Технології отримання ХВ з морепродуктів; хімічний склад чорноморської водорості, зеленої, червоної, як сировини для гелеутворюючих речовин та принципова технологічна схема отримання харчового агару.

20. Водорості, які використовують для виділення агароїду, альгінатів, карагінану. Їх фізіологічна дія та використання в харчовій промисловості; принципова технологічна схема отримання карагінану.

21. Сучасна промислова технологія пектиновмісної сировини; технологічні особливості пектиновмісної сировини та види її класифікації.

22. Фізико-хімічні властивості пектиновмісної сировини; перебіг гідролізу протопектинового комплексу.

23. Якісні показники пектинів. Вплив якісних показників на драглеутворення і комплексоутворення пектинових речовин.

24. Технологія пектину з яблучних вичавок на зарубіжних заводах.

25. Навести удосконалену схему отримання пектину з бурякового жому.

26. Навести принципову технологічну схему отримання пектину з цитрусової сировини.

27. Застосування пектинових речовин у різних галузях виробництва; механізм оздоровчої, лікувальної дії пектинів та рекомендовані норми споживання пектинів.


Блок В. Хімія рослинної сировини


 1. Дайте визначення термінам лікарська рослина, лікарська рослинна сировина.

 2. Переваги комплексів біологічно активних речовин з рослинної сировини. Особливості цього процесу для різних анатомічних частин рослин (цвіту, плодів, наземних частин).

 3. Сутність доведення лікарської рослинної сировини до стандартного стану.

 4. Товарознавчий аналіз рослинної сировини і мета його проведення.

 5. Показники доброякісності рослинної сировини.

 6. Класифікація біологічно активних речовин рослин.

 7. Ліпіди рослин: класифікація, хімічна будова, джерела основних груп ліпідів.

 8. Жири рослин: хімічний склад, біологічні функції.

 9. Жироподібні речовини (ліпоїди) рослин; їхні рослинні джерела та напрями застосування у медицині та харчових технологіях.

 10. Вуглеводи: класифікація, функції, рослинні джерела сполук кожної групи.

 11. Прості вуглеводи: класифікація, хімічна будова, джерела, напрямки використання у медицині та харчових технологіях.

 12. Складні вуглеводи: класифікація, хімічна будова, біологічні функції, рослинні джерела.

 13. Неструктурні вуглеводи рослин (камеді, слизи): хімічна будова, біологічні властивості, рослинні джерела.

 14. Водорозчинні вітаміни, що містяться у рослинах: фізіологічне значення, функції, джерела.

 15. Органічні кислоти рослин: класифікація, хімічна будова, властивості. Наведіть приклади відповідних сполук та вкажіть їхні рослинні джерела.

 16. Чинники, що впливають на хімічний склад рослин. Наведіть приклади.

 17. Ефірні олії: хімічний склад, фізико-хімічні властивості та фізіологічний вплив на організм людини.

 18. Основні способи одержання ефірних олій з рослин, переваги та недоліки кожного способу.

 19. Флавоноїди: загальна характеристика, класифікація, фізико-хімічні властивості, біологічна дія, сфери застосування.

 20. Антоціани: загальна характеристика, властивості та біологічна активність.

 21. Смоли та бальзами: загальна характеристика, хімічний склад, фармакологічні властивості.

 22. Глікозиди: загальні відомості, класифікація, біологічне значення, напрямки застосування, рослинна сировина, що їх містить.

 23. Антраценпохідні: розповсюдження у рослинному світі, локалізація, шляхи біосинтезу, властивості та медико-біологічне значення.

 24. Гіркоти: хімічна будова, біологічна дія, сировина, що містить дані БАР.

 25. Сапоніни: хімічна будова, властивості, розповсюдження у рослинах, застосування фітопрепаратів з вмістом сапонінів.^

Блок Г. Технології функціональних харчових продуктів.1.Історичні аспекти створення функціональних продуктів харчування. Основні групи та властивості функціональних продуктів. Функціональні продукти в сучасному харчуванні.

2. Направлене харчування і профілактика "хвороб цивілізації". Збалансований раціон харчування. Роль функціональних продуктів у профілактиці захворювань.

3. Функціональні продукти як складний немедикаментозний комплекс. Основні групи і властивості функціональних продуктів.

4.Харчові інгредієнти, класифікація, їхня дія на властивості харчових продуктів.

5.Місце функціональних харчових продуктів у структурі харчування. Принципова відмінність між функціональними продуктами та БАД до їжі.

6.Незамінні функціональні інгредієнти, що повинні надходити з їжею. Основні групи і властивості функціональних продуктів.

7.Характеристика функціональних інгредієнтів: природні джерела. Фізіологічна дія жирних кислот, вітамінів та антиоксидантів.

8.Основні етапи створення і впровадження нового функціонального харчового продукту. Правові аспекти створення функціональних продуктів.

9.Класифікація функціональних інгредієнтів (за Д.Поттером) і їхній вплив на здатність організму до адаптації.

10.Лінолева і ліноленова кислоти та активні сполуки, що утворюються в процесі їхньої біотрансформації (сімейство омега-6 та омега-3). Їхня роль в організмі людини.

11.Соя у профілактиці поширених захворювань, біохімічний склад та функціональні властивості компонентів сої. Технологічні схеми виробництва білкових концентратів, ізолятів та текстурованих продуктів.

12.Технологія виготовлення фосфоліпідів. Основні напрями фізіологічного впливу ненасичених жирних кислот у зниженні ризику захворювань.

13.Основні принципи збагачення харчових продуктів мікронутрієнтами. Технологічна і економічна доцільність використання комбінації БАД, преміксів (вітамінів і вітаміноподібних сумішей).

14. Основні джерела, хімічний склад і позитивний вплив компонентів гідробіонтів на організм людини. Природні джерела гідробіонтів та технологічні етапи перероблення сировини на готову продукцію. Технологія консервів із риби..

15.Існуючі способи виділення хітину. Технологічна схема отримання хітину із крабових панцирів.

16.Полісахариди бурих водоростей. Технологічна схема отримання високомолекулярного альгінату натрію із ламінарії. Використання альгінової кислоти та альгінату натрію в харчовій промисловості.

17.Основні напрями збагачення борошна і хлібобулочних виробів. Технології виробництва хлібобулочних виробів профілактичного призначення.

18. Полісахариди морських трав. Технологічна схема отримання зоостерину.

19.Технологічна схема отримання ейкозапентаєнової та докозагексаєнової кислот із антарктичної креветки.

20. Полісахариди червоних водоростей. Технологічна схема виробництва харчового агару із анфельції. Принципова схема виробництва агару особливої чистоти. Використання агару у харчовій промисловості.

21.Технологічна схема виробництва агароїду із філофори. Властивості агароїду.

22.Зернові продукти – найцінніше джерело біологічно активних речовин. Технології отримання функціональних продуктів з зернової основи.

23. Використання пектинових речовин для отримання продуктів функціонального призначення. Технологія отримання пектину з яблучних вичавок та бурякового жому.

24.Характеристика і властивості харчових жирних кислот, їхня класифікація за ступенем ненасиченості, характерні представники, природні джерела, фізіологічний вплив різних груп жирних кислот на організм людини, оптимальне співвідношення у раціоні харчування.

25.Пробіотики, пребіотики, пробіотичні продукти. Сучасний стан та існуючі способи отримання.

26.Білки – незамінні компоненти у харчуванні населення. Технологія отримання харчових білків з соняшникових шротів.

27. Класифікація функціональних молочних продуктів. Функціональні інгредієнти та харчові добавки для збагачення молока та продуктів його перероблення. Технології функціональних молочних продуктів.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»
з дисциплін фахового вступного випробування
за спеціальністю:


7.05170109 «Технології харчових продуктів

оздоровчого та профілактичного призначення»

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

^

Голова фахової атестаційної комісії: Г.О. Сімахіна
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр
за спеціальністю:


^ 7.05170109 «Технології харчових продуктів

оздоровчого та профілактичного призначення»

з дисциплін фахового вступного випробування,
що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

^

Голова фахової атестаційної комісії: Г.О. Сімахіна
Список рекомендованої літератури1. Шаробайко В.И. Биохимия продуктов холодильного консервирования. - М. Пищ. пром., 1991. - 255 с.

2. Технология консервирования плодов, овощей, мяса, рыбы /Под ред. Флауменбаума Б.Л. - М.: Пищ. пром-сть, 1980. - 350 с.

3. Вторичные сырьевые ресурсы пищевой и перерабатывающей промышленности АПК России / под ред. Е.И.Сизенко.-М.:Пищепромиздат, 1999. - 468с.

4. Голубев В.Н. Основы пищевой химии.- М.:МГУПП.-1999.-224с.

5. Леончик Б.И., Касьянов Г.И., Шаззо Р.И. Термовлажностные и низкотемпературные теплотехнические процессы. -М.:МГУПП,1998.-104с.

6. Сімахіна Г.О. Розроблення та вдосконалення технологій цукристих речовин та цукромістких харчових добавок. Дис. д-ра техн.наук.-К. 1999.-430с.

7. Новые прогрессивные технологии биологически активных добавок из цветочной пыльцы и растительного сырья/ Р.Ю.Павлюк, А.И.Черевко, Г.А.Симахина и др.-Харьков-Киев.-2000.-132с.

8. Новые технологии витаминных углеводсодержащих фитодобавок и их использование в продуктах профилактического действия./ Р.Ю.Павлюк, А.И.Черевко, Г.А.Симахина и др.-Харьков-Киев.-1997.-290с.

9. Система научного и инженерного обеспечения пищевых и перерабатывающих отраслей АПК России/ А.Н.Богатырёв, А.В.Панфилов, В.И.Тужилкин и др.- М.-Пищ.пром., 1995.- 582с.

10.Фармацевтический анализ лекарственных средств/под ред.В.А.Шаповалова.-Харьков.: Рубикон, 1995.-400с.

11.Методы биохимического исследования растений /Под ред.А.И.Ермакова -Л.: Агропромиздат, 1987.-430с.

12.Конышев В.А. Питание и регулирующие системы организма. – М.: Медицина, 1985. - 219с.

13.Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.В. Пища и лекарство. - К.: 3доров'я, 1994.- 111с.

14.Покровский А.А. Наука о питании. Ее значение, задачи и методы. -М.Медицина, 1977. - 33 с.

15.Григоров Ю.Г., Козловская С.Г. Питание и феномен долголетия. К.:3доров'я, 1988.-47С.

16.Уголев А,М. Теория адекватного питания и трофология.-СПб.:Наука, 1991. - 272с.

17.Покровский А.А, Метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи. - М.: Медицина, 1979. - 184 с.

18.Разенков И.П. Новые данные о физиологии и патологии пищеварения. - М.: Изд-во АМН СССР, 1948. - 143 с.

19.Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. - М.: Контролинг, 1991. - 238с.

20.Криницкий B.C., Бечуцкая В.А. Переработка сельскохозяйственной продукции. - Николаев: Промсельпроект, 2000. - 184 с.

21.Лечебные свойства пищевых продуктов. - СПб: Азбука - Терра, 1997. - 188 с.

22.Кудряшова А.А. Секреты хорошего здоровья и активного долголетия. - М.: Пищепромиздат, 2000. -317 с.

23.Барченко М.П., Ванханен В.Д. История отечественной науки о питании. -Донецк, 1969. -24 с.

24.Голубев В.Н., Жиганов И.Н. Безотходная технология консервного производства. - М., 1998. - 214 с.

25.Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. - К.: Руслана, 1998.-414 с.

26.Муравьев И.А. Технология лекарственных форм.- М.: Медицина, 1988. -472с.

27.Кафаров В.Р. Анализ и синтез химико-технологических систем.-М.:Химия, 1991.-432с.

28.Балткайс Я.Я., Фатеев В.А, Взаимодействие лекарственных веществ. - М.: Медицина , 1991. - 304 с.

29.Прозоровский В.Б. Тем, кто принимает лекарства // Химия и жизнь. - 1991. - №3.-С. 54-59

30.Эйхлер В. Яды в нашей пище: Пер. с нем. - М.:. Мир, 1995. - 213 с.

31.Брехман И.И., Нестеренко И.Ф. Природные комплексы биологически активных веществ. - Л.: Наука, 1988. - 87 с.

32.Покровский А.А, Беседы о питании. - М.: Экономика, 1975. - 363 с.

33.Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продуктов и процессов. -Минск: Экоперспектива, 1999. - 233 с.

34.Анохина Г.А. Особенности питания больных хроническими заболеваниями печени // Здоров'я України. - 2001. - №4. - С. 16.

35.Крепкий Я.М. Организация коммерческого успеха. - М.: Экономика, 1999. -231 с.

36.Самсонов М.А. Концепция сбалансированного питания и ее значение в изучении механизмов лечебного действия пищи // Вопросы питания. - 2001. - №5.-С.3-9.

37.Климов А.Н., Никуличева Н.Г. Липопротеиды, дислипопротеидемия и атеросклероз. - Л., Наука, 1995. - 298с.

38.Покровский А.А. Роль биохимии в развитии науки о питании. - М.: Наука, 1974.-127с.

39.Василевская Л.С., Охнянская Л.Г. Физиологические основы проблемы питания // Вопросы питания. - 2002. - №2. - С.42-45.

40.Шелтон Г.О правильном сочетании пищевых продуктов. - Ростов-на-Дону, 1990.-208с.

41.Рыженков В.Е. Особенности влияния насыщенных и ненасыщенных жирных кислот на обмен липидов, липопротеидов и развитие ишемической болезни сердца// Вопросы питания. - 2002. - №3.-С.40-45.

42.Циприян В.И., Лизогуб В.Г., Пономаренко В.И. Кардиопротекторная диета "счастливое сердце". - Бердянск: РИЛ "Приазовье. - 2000", 2000.-32 с.


43. Л.О. Федоренченко, Г.О. Сімахіна. Технологія природних харчових сорбентів. К.: НУХТ, 2006. – 138 с.

44. Л.Ф. Щелкунов, М.С. Дудкин, В.Н. Корзун. Пища и экология. Одесса: Оптимум, 2000. – 517 с.

45. В.И. Формазюк. Энциклопедия пищевых лекарственных растений. К.: Изд-во А.С.К., 2003. – 792 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20401
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20402
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20403
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20405
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20424
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20459
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20458
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20423
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи