Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами icon

Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Скачати 288.04 Kb.
НазваПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Дата30.07.2012
Розмір288.04 Kb.
ТипДокументи

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами


І.Формула спеціальності:
   

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).
' Продовження. Початок у «Бюлетені ВАК України» № 3 - 2001 р.


ІI. Напрями досліджень:

• Підприємство як суб'єкт господарювання.
• Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
• Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
• Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
• Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
• Економічна безпека підприємницької діяльності.
• Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
• Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.
• Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
• Виробничо-господарська діяльність підприємства.
• Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
• Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
• Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
• Затрати та собівартість продукції.
• Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
• Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
• Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
• Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
• Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
• Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
• Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
• Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
• Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
• Ефективність управління персоналом на підприємстві.
• Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки

 

^ СКЛАД РАДИ Д 26.058.01 

      1. Мостенська Тетяна Леонідівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, декан факультету економіки і менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04 - голова

 

  

2. Заїнчковський Анатолій Олександрович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04 - заступник голови 

 

                                             

 

3. Марченко Валентина Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

вчений секретар

 

4. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

5. Волощук Георгій Олександрович, д.е.н., професор кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України , спеціальність 08.00.04

6. Войнаренко Михайло Петрович, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри обліку і аудиту Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

7. Говорушко Тамара Андріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

8. Гуткевич Світлана Олександрівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

9. Драган Олена Іванівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

10. Крисанов Дмитро Федосович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, спеціальність 08.00.04

11. Мартиненко Василь Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України, спеціальність 08.00.04

12. Пархомець Микола Кирилович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аграрного бізнесу Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

13. Пугачов Микола Іванович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки, спеціальність 08.00.04

14. Сичевський Микола Петрович, д.е.н., професор, Голова Комітету харчової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України, спеціальність 08.00.04

15. Сологуб Олена Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

16. Сингаївський Ігор Олегович, д.е.н., професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

17. Яценко Володимир Микитович, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

18. Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор кафедри економіки Житомирського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

19. Федулова Ірина Валентинівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04


Перелік захищених дисертаційних робіт


2009 рік

В 2009 році в спеціалізованій вченій раді було захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


 1. Климчук С. В. «Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України».

 2. Коренюк П.І. «Ефективність відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика”.

 3. Кундєєва Г.О. «Інноваційні процеси в діяльності м’ясопереробних підприємств з позиції маркетингу розвитку новацій».

 4. Магдич С.Б. «Залучення і використання іноземних інвестицій підприємствами харчової промисловості».

 5. Москаленко В.О. «Формування кадрового потенціалу на підприємствах харчової промисловості України».

 6. Сілакова Г.В. «Джерела інвестиційної діяльності та формування їх структури на підприємствах кондитерської промисловості».

 7. Тарасюк Г.М. «Управління плануванням діяльності підприємств харчової промисловості».

 8. Христофорова І.В. «Управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості».

 9. ^ Федулова І.В. “Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств хлібопекарної промисловості».

2010 рік

В 2010 році в спеціалізованій вченій раді було захищено 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


 1. Юрчишена Л. В. «Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості»

 2. Гнатенко О.А. «Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів».

 3. Жовковська Т.Т. «Розвиток підприємств з виробництва продовольчих товарів на основі формування споживчого попиту (на прикладі підприємств пиво безалкогольної галузі)».

 4. Полінчин-Ярова Т.В. «Управління товарним портфелем підприємств хлібопекарної промисловості».

 5. Остапченко Н.В. «Реструктуризація заборгованості як засіб підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості».

 6. Волощук О.Г. «Економічна ефективність виробництва продукції підприємств олійно-жирової промисловості».

 7. Барабанова В.В. «Фінансові важелі підвищення ефективності підприємств хлібопекарської галузі».

 8. Капінус Л.В. «Реклама як чинник управління поведінкою споживачів (на матеріалах підприємств з виробництва безалкогольних напоїв)».

 9. Сучков А.В. «Ефективність франчайзингу як інструменту інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості».

 10. Штанько Л.О. «Формування ефективної інвестиційної стратегії підприємств молочної промисловості».

 11. Тюха І.В. «Управління розвитком конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі».

 12. Омельченко К.Ю. «Підвищення прибутковості підприємств хлібопекарної промисловості з використанням антиінерційної факторної моделі розвитку».

 13. Брутян К.С. «Обгрунтування доцільності створення промислово-фінансових груп на базі підприємств харчової промисловості».

 14. ^ Ткаченко О.В. «Методичні підходи реінжинірингу підприємств харчової промисловості». 2011 рік

В 2011 році в спеціалізованій вченій раді було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


 1. Луців О.Р. «Конкурентна стратегія підприємств в умовах невизначеності (на прикладі молокопереробних підприємств)».

 2. Сисоєнко І.А. «Формування стратегії інтеграційного розвитку підприємств льонопереробної галузі».

 3. Говоруха Ж.А. «Формування інноваційної стратегії підприємств хлібопекарної галузі».

 4. Коваленко Н.М. «Впровадження кластерної моделі розвитку молопереробних підприємств харчової промисловості».

 5. Левицька І.В. «Управління відтворенням основних засобів в корпораціях».

 6. Мілінчук О.В. «Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління підприємствами харчової промисловості».

 7. Марченко В.М. «Методологія самоорганізації злиття та поглинання і досягнення синергетичного ефекту в корпораціях молочної промисловості».

 8. Водянка Л.Д. «Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості».

 9. Момчева А.М. «Формування стратегії розвитку на засадах комплексного оцінювання діяльності молокопереробних підприємств».

 10. Ґудзь Ю.Ф. «Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області)».

 11. Маркова С.В. «Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств лікеро-горілчаної промисловості».

 12. Коткова Н.С. «Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості».

 13. Нагорний Є.В. «Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку».

 14. Мостова М.А. «Управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості».

 15. Дунда С.П. «Управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі».

 16. Слободян Н.Я. «Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств молочної промисловості».Анотації


Луців О. Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності (на прикладі молокопереробної галузі). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій, Київ, 2011.

Дисертацію присвячено розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо конкурентної стратегії підприємства в невизначених умовах.

Удосконалено визначення термінів “стратегія” та “конкурентна стратегія”, методику проведення комплексної оцінки формування конкурентної стратегії окремої стратегічної одиниці бізнесу, що забезпечує покращення механізму та деталізує моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій відповідно до критеріїв. Розроблено “колесо розвитку конкурентної стратегії”, яке відображає взаємозв’язок між ключовими факторами успіху у галузі, конкурентним статусом та конкурентною стратегією. Створено модель формування програми коригування конкурентної стратегії, за допомогою якої можна визначити вид ризику та його величину, та модель стратегічного аналізу підприємств, яка відображає економічну залежність ризику та конкурентної стратегії.

Запропонована модель формування програми коригування конкурентної стратегії та модель стратегічного аналізу були апробовані на молокопереробних підприємствах Тернопільської області.

^ Ключові слова: стратегія, конкурентна стратегія, “колесо розвитку конкурентної стратегії”, ризик, конкурентоспроможність.


Сисоєнко І.А. Формування стратегії інтеграційного розвитку підприємств льонопереробної галузі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2011.

У роботі проведено аналіз економічної сутності інтеграції та інтеграційного розвитку, на основі чого набув подальшого розвитку понятійний апарат удосконалення стратегії інтеграційного розвитку, зокрема такі його елементи як „стратегія інтеграційного розвитку”. Для забезпечення об’єктивності та ефективності дії обраної стратегії на інтеграційні процеси, оцінки розвитку агропромислового формування запропоновано застосувати показник доцільності інтеграції підприємств, що є партнерами по об’єднанню.

Встановлено, що кількість підприємств у галузі значно скоротилася, посівні площі під льон суттєво зменшилася, інтеграційні процеси перебувають на початковому розвитку й не одержали подальшого розвитку через відсутність цільової державної програми й відповідного фінансування.

На підставі аналізу основних показників розвитку підприємств льонопереробки встановлено, що кризовий стан галузі обумовлений відсутністю належної системи формування стратегії інтеграційного розвитку. Керівництво підприємств по первинній переробці льону не може знайти постійний ринок збуту, а керівників промислових підприємства не задовольняє якість продукції. У результаті взаємних неузгодженостей виникають проблеми, розв'язок яких лежить у площині інтеграційних процесів. Однак цей шлях вимагає корінної зміни структури підприємств, вироблення загальної стратегії інтеграційного розвитку, що надалі визначить ринок збуту продукції, науково – технічний розвиток, а значить і економічний ефект від інтеграції.

Сформульовано методичні підходи до оцінки інтегрального показника стратегічного розвитку при формуванні агропромислових об’єднань на базі підприємств первинної переробки льону.

Розроблено економіко – математичну модель стратегії інтеграційного розвитку. Одержані дані дозволяють встановити коефіцієнти доцільності інтеграції, інтегральний показник стратегічного розвитку, що суттєво позначається на подальшому економічному зростанні.

Ключові слова: інтеграція, стратегія інтеграційного розвитку, підвищення ефективності роботи підприємств, інтеграційне агропромислове формування.


^ Коваленко Н. М. Впровадження кластерної моделі розвитку молокопереробних підприємств харчової промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій, Київ, 2011.

У дисертаційній роботі висвітлено теоретичні, методичні та сучасні практичні аспекти впровадження кластерної моделі розвитку молокопереробних підприємств харчової промисловості. Запропоновано авторське визначення понять: “кластер”, “кластерна модель”, “механізм впровадження кластерної моделі”. Визначено та систематизовано основні класифікаційні ознаки кластерів, а саме: географічну, галузеву, структурну, розвитку та інтеграції. Проаналізовано досвід впровадження кластерної моделі на підприємствах світу та України. Здійснено оцінку ефективності функціонування молокопереробних підприємств Запорізької області. Проведено ґрунтовний аналіз передумов створення кластера у молочнопромисловому комплексі Вільнянського району Запорізької області та визначено необхідність його створення.

Розроблено модель молочнопромислового кластера підприємств Запорізької області. Запропоновано механізм впровадження кластерної моделі розвитку молокопереробних підприємств харчової промисловості. Обґрунтовано ефективність реалізації інвестиційного проекту зі створення тваринницького комплексу в Запорізькій області. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності функціонування підприємств у складі кластера та визначено ефект від створення молочнопромислового кластера у Запорізькому регіоні.

^ Ключові слова: кластер, кластерна модель, механізм, молокопереробні підприємства, харчова промисловість, інвестиційний проект, ефективність.


Говоруха Ж. А. Формування інноваційної стратегії підприємств хлібопекарної галузі.  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість). – Національний університет харчових технологій, Київ, 2011.

У дисертації розглянуто теоретико-методологічні основи й методичні підходи до формування інноваційної стратегії підприємств хлібопекарної галузі. Визначено теоретичні та методологічні основи інноваціійного процесу, систематизовані чинники, що впливають на формування інноваційної стратегії. Систематизовано підходи до визначення економічної сутності інноваційної стратегії, навдено їх класифікацію.

Виявлено тенденції і проблеми розвитку хлібопекарних підприємств. Досліджено стан інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств хлібопекарної галузі. Розроблено економетричне моделювання інноваційного процесу в промисловості.

Обґрунтовано стратегічні напрями інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної галузі. Здійснено діагностику рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії. Запропоновано алгоритм формування інноваційної стратегії підприємств хлібопекарної галузі.

Ключові слова: інновації, інноваційний процес, готовність до інноваційного розвитку, інноваційна стратегія, інноваційна продукція, хлібопродукти.


^ Мілінчук О.В. Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління підприємствами харчової промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість). – Національний університет харчових технологій, Київ, 2011.

В дисертаційній роботі узгоджено змістовні характеристики системи бюджетування та вартісно-орієнтованого управління, запропоновано формування вартісно-орієнтованого бюджетування як сучасного підходу до управління. Проаналізовано види та порядок розрахунку вартісно-орієнтованих показників, визначено переваги та недоліки кожного. Удосконалено швецьку модель розрахунку грошової доданої вартості Е. Оттосона та Ф. Вейсенріедера, що дозволило створити систему індикаторів, врахування яких дозволить оцінювати вплив управлінських рішень на тренд вартості підприємства. Подальший розвиток отримали питання організаційно-інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованої системи бюджетування підприємства.

В результаті проведеного дослідження розроблено матрицю прийняття управлінських рішень залежно від еталонної динаміки вартісно-орієнтованих показників на кожній зі стадій життєвого циклу, запропоновано методику розрахунку інтегрального показника щодо визначення стадії життєвого циклу підприємства.

^ Ключові слова: бюджетування, вартісно-орієнтоване управління, система стратегічних показників, вартісно-орієнтоване бюджетування, життєвий цикл підприємства, ефективність управління.


^ Левицька І.В. Управління відтворенням основних засобів в корпораціях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – Національний університет харчових технологій, Київ, 2011.

У дисертації досліджено стан відтворення основних засобів на підприємствах харчової промисловості. Проведена класифікація основних засобів, охарактеризовані особливості відтворювальних процесів та особливості їх протікання на підприємствах харчової промисловості.

Розкрито сутність процесу відтворення на основних етапах життєвого циклу товарів.

Розглянута економічна сутність амортизації як джерела забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві. Досліджені існуючі погляди ролі амортизації у процесах відтворення, зокрема розглянуто особливості підходів в основі яких лежить необхідність використання амортизації лише на забезпечення простого відтворення та необхідність використання на цілі розширеного відтворення.

Запропоновано теоретичний підхід, який базується на припущеннях, що відтворювальний процес – це процес постійного відновлення та безперервного повторювання процесу виробництва.

В результаті проведеного аналізу встановлено, що на підприємствах харчової промисловості зосереджена значна частка обладнання, яке експлуатується за межами нормативних термінів.

Проведене дослідження інвестицій та здійснене статистичне дослідження процесів інвестування на підприємствах харчової промисловості. Визначено роль інновацій у реалізації темпів відтворення основних засобів.

Розкриті методологічні підходи до управління процесами відтворення в корпораціях. Розкрита модель визначення відповідності масштабів відтворення умовам розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища корпорації. В результаті проведеного аналізу встановлено, що в сучасних умовах мають місце зниження темпів заміни основних засобів, накопичення застарілого обладнання.

Запропоновано підхід до визначення доцільності використання певних методів нарахування амортизації при врахуванні етапу життєвого циклу товару, диференціації діяльності підприємства, рівномірності експлуатації основних засобів тощо.

Визначені чинники забезпечення організаційно-правової форми корпорації, до яких було віднесено: забезпечення балансу інтересів інвесторів та власників; ув’язки із традиціями компанії (персоналом, ринком), при орієнтації на нові рішення традиційних проблем; орієнтації на потенційні зміни смаків споживачів і, відповідно, попиту на товарному ринку; забезпеченні своєчасного виходу товару на ринок.

Проаналізовані економічні моделі прогнозування впливу науково-технічного прогресу на стан та розвиток економіки, на продуктивність галузей промисловості та окремих підприємств.

Автором запропоновано методичні підходи до використання матричного методу, в основі якого покладено підхід, запропонований Ш. Хошимурою, який дозволить описати процеси відтворення у корпоративних об’єднаннях, створених за типом холдингів.


^ Водянка Л.Д. Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ, 2011.

Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості. У роботі розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо формування й ефективного використання інноваційного потенціалу, шляхом розроблення інноваційної стратегії розвитку переробно-харчових підприємств.

Досліджено категорію “інновація”, її роль у процесі проведення інноваційної діяльності та категорії “інноваційний потенціал”   процес його формування та реалізації. Розкрито наукові засади і методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств.

На основі аналізу масштабів і тенденцій інноваційної діяльності переробно-харчових підприємств визначено роль техніко-технологічної бази в цьому процесі залежно від зношеності основного капіталу. За допомогою математичних методів проведено розрахунки часткових, загальних та інтегральних значень інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості Чернівецької області.

Запропоновано інноваційні стратегії по кожній із обраних для проведення досліджень підприємницьких структур і систематизовано підходи та методи до оцінювання результатів і ефектів.

Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, складові формування інноваційного потенціалу, методика оцінювання інноваційно потенціалу, стратегія інноваційного розвитку.


^ Марченко В.М. Методологія самоорганізації злиття та поглинання і

досягнення синергетичного ефекту в корпораціях молочної промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) − Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних питань появи синергетичного ефекту в процесі злиття та поглинання корпорацій.

Досліджена теоретична сутність понять злиття та поглинання, здійснена

ідентифікація процесів злиття та поглинання та досліджені їх процесні комбінації, що дозволяє здійснити чітке їх розмежування, зрозуміти сутність кожного процесу як індивідуального набору способів та механізмів реалізації.

Узагальнені концептуальні основи синергетичного підходу до дослідження складних систем та основні етапи еволюції становлення синергетики як нової методології дослідження економічних систем.

На основі дослідження природи флуктуацій процесу злиття та ідентифікації причин зовнішніх та внутрішніх коливальних процесів в корпорації розроблені методики оцінки стійкості корпорацій молочної промисловості до зовнішніх та внутрішніх флуктуацій.

На основі аналізу співвідношень між тенденціями показників зовнішніх факторів та чистим доходом галузі були виявлені диспропорції в розвитку молочної галузі, які визначають напрями самоорганізації системи, як притягуючої множини векторів їх розвитку, яка відбуватиметься по шляху використання їх переваг або нейтралізації їх негативного впливу на галузь.

Для цілей аналізу процесів самоорганізації в галузі запропоновано авторську методику оцінки самоорганізації, яка базується на порівнянні пропорцій між темпами зміни вхідних та вихідних її потоків.

Дослідження факторів зовнішнього впливу та внутрішніх тенденцій розвитку корпорацій молочної галузі дозволило виявити напрями подальшої самоорганізації молочної галузі, які будуть спрямовані на ліквідацію негативного впливу невідповідностей або використання їх переваг. Удосконалені теоретичні підходи до обґрунтування джерел економічних ефектів злиття та поглинання. На основі дослідження природи виникнення таких ефектів, останні були ідентифіковано як комплементарний та синергетичний.

На основі використання системного підходу до дослідження процесів самоорганізації злиття та поглинання удосконалена методологія формування потенціалу його синергізму.

Для оцінки синергетичного ефекту злиття та поглинання в науковий обіг введено поняття зовнішнього та внутрішнього синергетичного ефекту. корпорації.

Ключові слова: злиття, поглинання, самоорганізація, синергетичний ефект, корпорація, молочна галузь.


^ Момчева А. М. Формування стратегії розвитку на засадах комплексного оцінювання діяльності молокопереробних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних положень та розробці прикладних рекомендацій для формування стратегії розвитку молокопереробних підприємств на засадах комплексного оцінювання їхньої діяльності.

Обґрунтовано концептуальний підхід до формування стратегії розвитку підприємства на засадах комплексного оцінювання їхньої діяльності, який ураховує рівень розвитку та розмір підприємства. Запропоновано методику вибору стратегій на основі матриці формування ефективної стратегії підприємства, яка, на відміну від наявних, виокремлює їх за рівнем розвитку та розміром, визначає загальну стратегію та стратегію заготівельної діяльності молокопереробних підприємств. Сформовано методичний підхід до оцінювання заготівельної діяльності молокопереробних підприємств як окремого складника діяльності для оцінювання ефективності та формування стратегії заготівлі сировини.

Уточнено сутність поняття “стратегія”, яка, на противагу нинішнім, визначає не лише напрям розвитку підприємства, а й спосіб досягнення визначених цілей, із урахуванням релевантних зовнішніх та внутрішніх умов, залежно від місії, бачення та наявних ресурсів.

Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку підприємств молочної промисловості, які, на відміну від існуючих, ураховують рівень розвитку та розмір підприємства.

^ Ключові слова: стратегія розвитку, комплексне оцінювання, стратегія заготівельної діяльності, молочний ринок, молокопереробні підприємства.


Коткова Н.С. Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій, м. Київ, 2011.

Дисертацію присвячено розробці та поглибленню теоретичних, методичних і прикладних засад формування інноваційної активності підприємств спиртової промисловості в сучасних умовах господарювання з використанням методів кластерного аналізу та множинної лінійної регресії.

Представлена робота дозволяє дослідити сутність інноваційної активності, формування інноваційно-активних підприємств та розробити засади формування інноваційної активності підприємств спиртової промисловості з використанням методів кластерного аналізу та множинної лінійної регресії. Удосконалено типову уніфіковану систему організаційної структури промислового підприємства, що здійснює інноваційну діяльність. Застосовано метод „чорного ящика” для формування інноваційної активності підприємств з розробкою системи показників. Використано метод кластерного аналізу в умовах невизначеності точної природи чинників, які змінюються під впливом вектора тиску формування інноваційної активності підприємств. Здійснено оцінку стану техніко-технологічної озброєності підприємств спиртової промисловості, їх інвестиційно-інноваційне забезпечення та досліджено (статистичну) валідність результатів нечіткого кластерного аналізу векторів тиску формування їх інноваційної активності. Визначено стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості. Здійснено прогнозування залежності капітальних інвестицій у нечіткому класі методом множинної лінійної регресії та аналітичного дослідження з використанням „еталона (базису) порівняння”.

Ключові слова: інноваційна активність, інновація, інноваційно-активні підприємства, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, формування інноваційно-активних підприємств, вектор тиску.


Гудзь Ю.Ф. Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

Дисертація присвячена розробці науково-методичних основ та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності господарської діяльності малих підприємств харчової промисловості в нестабільному підприємницькому середовищі.

Розвинуто теоретичні засади підприємницького середовища в ринкових умовах господарювання. Здійснено розмежування категорій господарське середовище та підприємницьке середовище. Розглянуто та поглиблено теорію ефективності господарської діяльності малих підприємств. Розвинуто підходи до оцінки підприємницького середовища, формування його оптимального стану на основі використання математичних методів моделювання.

Здійснено оцінку ефективності господарської діяльності малих підприємств харчової промисловості регіону з використанням інтегрального показника. Встановлено рейтинг малих підприємств харчової промисловості за рівнем досягнутої економічної ефективності в умовах невизначеності підприємницького середовища.Запропоновано методику визначення показників-індикаторів можливості припинення господарської діяльності підприємств внаслідок впливу загроз і викликів підприємницького середовища.

Надані науково-практичні рекомендації щодо вибору альтернативи господарської діяльності малими підприємствами залежно від стану підприємницького середовища. Обґрунтовано шляхи розвитку партнерства малих підприємств харчової промисловості у сучасному підприємницькому середовищі. Здійснено прогноз ефективності діяльності малих підприємств харчової промисловості, що побудований на основі методів математичного моделювання економічних процесів.

^ Ключові слова: підприємницьке середовище, господарська діяльність, малі підприємства, харчова промисловість, ефективність, рейтинг, інтегральний показник, партнерство.


^ Маркова С. В. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств лікеро-горілчаної промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

Дисертацію присвячено удосконаленню методичних підходів оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств лікеро-горілчаної промисловості. Визначено економічну сутність інновацій та обґрунтовано їх тісний зв’язок з інвестиціями. Дослідженні передумови оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності з урахуванням видів ефектів. Удосконалено класифікаційні ознаки сфер інтересів основних суб’єктів інноваційно-інвестиційної діяльності. Проведено оцінку сучасного стану та визначені переваги розвитку підприємств лікеро-горілчаної промисловості. Охарактеризовані переваги та недоліки існуючих методологічних підходів оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. Запропоновано методику оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності для інноватора з урахуванням обмежень, які висувають споживач та інвестор. Удосконалено методику визначення періоду окупності інноваційно-інвестиційного проекту з урахуванням точки беззбитковості. Визначена ефективність від створення інформаційної системи, головна мета якої – активізації інноваційно-інвестиційної діяльності.

Ключові слова: інновація, інвестиція, інноваційно-інвестиційна діяльність, період окупності, точка беззбитковості, ефект, ефективність.


Нагорний Є.В. Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій, м. Київ, 2011.

Дисертаційне дослідження присвячене розробці теоретико-методичних положень з підвищення ефективності функціонування підприємств спиртової промисловості на основі удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності, розвитку кооперативно-інтеграційних зв’язків і відносин з урахуванням фінансового і виробничого потенціалу підприємств галузі.

Уточнено сутність поняття економічної ефективності, розвинуто методичні підходи до її дослідження та оцінки. На прикладі спиртзаводів Черкаської області проведено аналіз рівня ефективності виробництва, досліджено систему ціноутворення на продукцію спиртових підприємств та їх сировинних структур; визначено можливості й шляхи інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі з урахуванням використання ними продуктових і технологічних інновацій.

У роботі досліджено й визначено особливості становлення та обґрунтовано основні напрямки розвитку організаційно-економічних зв’язків і відносин між підприємствами спиртової галузі та постачальниками сировини; розроблено модель зв’язків і відносин в кооперативно-інтегрованій виробничій структурі, з’ясовано ефективність її впровадження.

Досліджено економічну доцільність організації ефективного диверсифікованого та безвідходного виробництва продукції на підприємствах спиртової промисловості. Розроблено та запропоновано для спиртових підприємств бізнес-плани з виробництва біоетанолу та утилізації рідкої спиртової барди шляхом випуску повноцінного гранульованого кормового продукту. Проведено розрахунок необхідних обсягів інвестицій та оцінку економічного ефекту від реалізації проектів.


^ Мостова М.А. Управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04   економіка та управління підприємствами. – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних засад управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості.

Поглиблено понятійно-категоріальний апарат теорії управління санаційними заходами; сформоване власне бачення таких понять: «криза», «санація», запропоновано класифікацію санаційних заходів в залежності від глибини кризового стану, в якому перебуває підприємство.

Обґрунтовано методичний підхід до управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості, визначені його основні принципи та етапи здійснення.

Значну увагу в дисертаційній роботі приділено дослідженню тенденцій і проблем розвитку підприємств харчової промисловості, визначенню особливостей їх кризового стану. Проаналізовано практику застосування монокритеріальних методів оцінки прогнозування ймовірності кризових явищ.

Для підвищення ефективності процесу управління санаційними заходами підприємств запропоновано власну методику оцінки санаційної спроможності, що дозволяє визначити необхідність застосування оздоровчих заходів з урахуванням галузевих особливостей підприємств харчової промисловості.

Ключові слова: криза, санація, банкрутство, управління санаційними заходами, санаційна спроможність, методика оцінки санаційної спроможності.


^ Дунда С.П. Управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності). – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

Дисертація розкриває теоретичні основи управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі та методичні підходи до оцінки розвитку хлібопекарних підприємств на основі визначення показників інтенсивності, масштабів та результативності розвитку, що дозволяє визначити стратегію розвитку хлібопекарного підприємства.

В роботі здійснено узагальнення теоретичних підходів щодо визначення розвитку підприємства та його управління, що дозволило обґрунтувати авторську позицію та дати визначення цих понять. Проведено аналіз напрямів розвитку підприємства та методик його оцінки. Дано оцінку ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарної галузі АР Крим, визначено фактори впливу на їх розвиток.

Визначено особливості управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі, розроблено матрицю стратегічного вибору напрямів розвитку хлібопекарного підприємства. Запропоновано модель управління розвитком підприємства хлібопекарної галузі для підвищення його ефективності й отримання економічного та соціального ефекту.

^ Ключові слова: розвиток підприємства, управління розвитком підприємства, підприємства хлібопекарної галузі, модель управління розвитком, стратегії розвитку, матриця стратегічного вибору напрямів розвитку


^ Слободян Н.Я. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств молочної промисловості України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Національний університет харчових технологій, Київ, 2011.

Дисертацію присвячено розробці теоретичних, методичних, організаційних і практичних засад організаційно-економічного механізму функціонування підприємств молочної промисловості України.

Представлена робота дозволяє дослідити сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємства, встановити відмінність даного поняття від господарського механізму, виокремити принципи формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємства.

Запропоновано дієвий організаційно-економічний механізм

функціонування підприємств, що формується на основі взаємодії систем і ресурсів, на яку впливають важелі та методи, та дає змогу суб'єктам господарювання за умови його раціонального використання досягти поставлених цілей. Розроблено методичний підхід до оцінки організаційно-економічного механізму функціонування підприємств молочної промисловості, в основу якого покладено оцінювання ефективності використання об'єктів: систем та ресурсів. Удосконалено сутність та зміст поняття організаційно-економічного механізму діяльності підприємства.

Визначено шляхи підвищення дієвості організаційно-економічного механізму підприємств молочної промисловості.

Обґрунтовано підходи до формування і діяльності сільськогосподарських кооперативів з виробництва та заготівлі молока та обґрунтування механізму економічних взаємовідносин його учасників. Зазначено пріоритетні напрями розвитку підприємств молочної промисловості України.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, функціонування, підприємство, ефективність, молочна промисловість.

Схожі:

Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
move to 1192-20729
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
move to 1192-20712
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconРеферат для вступу до аспірантури бдфеу зі спеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є письмовою доповіддю,
Бдфеу зі спеціальності 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є письмовою доповіддю,...
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconПаспорт cпеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconОптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Паспорт спеціальності 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами iconВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.
Економіка та управління підприємствами (підприємства промислові; підприємства апк; підприємства ринкової інфраструктури ); 08. 00....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи