Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння icon

Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
Скачати 83.38 Kb.
НазваПаспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
Дата30.07.2012
Розмір83.38 Kb.
ТипДокументи

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння


І. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається створенням теоретичних основ, удосконаленням і розробленням нових технологій та їх ефективної практичної реалізації в напрямку підготовки, зберігання та переробки цукровмісної та крохмалевмісної сировини з метою отримання високоякісних цукристих речовин і цукрозамінників, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, екстрактів, концентратів і харчових та кормових добавок.

ІI. Напрями досліджень:

• Створення нових інтенсивних технологій цукру та удосконалення існуючих технологій природних полісахаридів та продуктів бродіння: алкогольних і безалкогольних ферментованих і неферментованих напоїв і харчових добавок, екстрактів із високою біологічною цінністю, радіопротекторними, антипроменевими та антистресовими властивостями.
• Аналіз фізико-хімічних процесів у виробництві цукристих речовин та продуктів бродіння.
• Проведення хімічних та біохімічних перетворень основних компонентів у технологічних умовах виробництв цукристих речовин та продуктів бродіння, їх математичний опис.
• Дослідження біохімічного складу та властивостей при тривалому зберіганні сировини, напівпродуктів і допоміжних матеріалів виробництв цукристих речовин та продуктів бродіння та розробка нових або удосконалення існуючих методів і способів їх зберігання.
• Інтенсифікація та оптимізація основних технологічних процесів з метою підвищення виходу цільових продуктів, покращення якісних показників та зниження їх собівартості за рахунок ресурсоенергозбереження.
• Розроблення нових методів дослідження продуктів бродіння, аналізу харчової сировини, напівпродуктів виробництв цукристих речовин, продуктів бродіння і допоміжних матеріалів.
• Розроблення способів використання і переробки відходів виробництва з метою одержання нових харчових продуктів та сорбентів, добавок, біологічно активних речовин, біопалива, біогазу та високоефективних добрив для аграрного сектору.
• Розроблення теоретичних основ і технологій виробництва цукру, цукрозозамінників, природних полісахаридів та продуктів бродіння із нетрадиційних видів сировини.
• Покращення якісних показників і збільшення виходу продуктів, зменшення ресурсо-енерговитрат та допоміжних матеріалів на одиницю продукції із використанням нових фізико-хімічних методів впливу на технологічні процеси цукрових та бродильних виробництв.
• Удосконалення і оптимізація технологій цукристих речовин, мікробіологічного синтезу біомаси та біологічно активних речовин, раціонального використання відходів та вторинної продукції цих виробництв, забезпечення мікробіологічної чистоти готової продукції.
• Дослідження, виділення та впровадження нових хімічних речовин, а також видів і штамів мікроорганізмів із метою інтенсифікації технологічних процесів та оптимізації матеріало- й енергоощадних технологій для отримання нових або відомих продуктів поліпшеної якості профілактичного напрямку.
• Створення асептичних умов на всіх стадіях цукрового виробництва та виробництва продуктів бродіння.
• Створення технологій цукристих речовин та продуктів бродіння з повним замкнутим циклом використанням води, рідких і газоподібних продуктів.
• Дослідження, удосконалення, розробка та впровадження високоефективних технологій цукру та продуктів бродіння з використанням нетрадиційних джерел енергії (сонця, вітру, малих річок, термопідземних вод, біопалива, біогазу та інших).

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки

^ СКЛАД РАДИ Д 26.058.04 

1. Шиян Петро Леонідович,

д.т.н., професор, зав. кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05 – голова

   

2. Логвін Володимир Матвійович,

доцент, зав. кафедри цукру і підготовки води Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05 – заступник голови

 

                       

3. Карпутіна Маргарита Віталіївна,

к.т.н., доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність

05.18.05 – вчений секретар


4. Грабовська Олена В'ячеславівна, д.т.н., професор, зав. кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05.

5. Домарецький Віталій Афанасійович, д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05.

6. Левандовський Леонід Вікторович, д.т.н., професор, зав. кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05.

7. Литовченко Олександр Михайлович, д.т.н., професор, директор Інституту садівництва НААНУ, спеціальність 05.18.05.

8. Маринченко Віктор Опанасович, д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05.

9. Мелетьєв Анатолій Євгенович, д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05.

10. Мельник Людмила Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05.

11. Мішук Ромуальд Цезаревич, д.т.н., с.н.с, старший науковий співробітник Українського НДІ цукрової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України, спеціальність 05.18.05.

12. Олійнічук Сергій Тимофійович, д.т.н., с.н.с, заст. директора Українського НДІ спирту і біотехнології продовольчих продуктів Міністерства аграрної політики та продовольства України, спеціальність 05.18.05.

13. Рева Леонід Павлович, д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.05.

14. Чернявська Людмила Іванівна, д.т.н., с.н.с, зав. відділу Українського НДІ цукрової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України, спеціальність 05.18.05.

15. Щольц-Куліков Євген Павлович, д.т.н., професор, професор Південної філії Національного університету біоресурсів і природокористування, спеціальність 05.18.05.


За період з 2008 р. по 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 26.058.04 були проведені захисти 1 докторської  та 28 кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів (технічні науки)  та  05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.

2008 рік
на здобуття звання доктора технічних наук:
1.   Гусятинська Н.А. “Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
на присудження звання кандидата технічних наук:
1. Бабич І. М. “Удосконалення технології обробки виноматеріалів на основі розробки методів оцінки препаратів рідких желатинів”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
2.  Подобій О. В. “Удосконалення технології вилучення цукрози із міжкристалічного розчину утфелю останньої кристалізації”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
3.  Гусарук Т. С. “ Технологічна оптимізація якості вапняного молока для підвищення ефекту очищення дифузійного соку”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
  4. Тетеріна С.М. “Розроблення способів дезінфекції та підготовки живильної води для екстрагування сахарози з бурякової  стружки ”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
5. Кір’янова Г.А. “Удосконалення технології желейних термостабільних начинок шляхом раціонального використання гідроколоїдів рослинного та мікробного походження”, 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
6. Шевчук О.Ю. “Удосконалення технології здобних виробів із заморожених напівфабрикатів”, 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
7. Борисенко О.В. “Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокна», 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
8. Остапенко В.В. “Удосконалення технології бутильованих питних вод», 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
9. Полумбрик М.О. «Дослідження та створення раціональних композицій цукрозамінників для виробництва сирцевих пряників з низьким глікемічним індексом», 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
 10. Ганзенко В.В. “Розробка технології виробництва кормових продуктів з бобів сої”, 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
 11. Авдієнко С.О. к.т.н., “Підвищення ефективності очищення дифузійного соку шляхом удосконалення прогресивного попереднього вапнування”, 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
12. Михонік Л. А., к.т.н. «Удосконалення технології хліба з пшеничного борошна високого виходу», 05.18.01 - зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.

 2009 рік
на здобуття звання кандидата технічних наук:
1. Ребенок Є. В. “Розробка технології електрохімічної модифікації картопляного крохмалю»”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
2. Сабадаш Н.І. “Удосконалення технології високомальтозних сиропів із кукурудзяного крохмалю”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
3.  Бібік Д. В. “Розроблення способів очищення сиропу, жовтого цукру та його клеровок у бурякоцукровому виробництві”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
4.  Замура С. А. “Підвищення ефективності очищення соків та сиропу з використанням кремнієвмісних реагентів”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
5. Шульга О.С. “Розроблення технології екструзійних картоплепродуктів підвищеної харчової цінності ”, 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
6. Павлюченко О.С. “Удосконалення технології виробництва комбікормів для риби з використанням насіння льону”, 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
7. Євтушенко О.О. “Удосконалення технології виробництва комбікормів з використанням ефіроолійної сировини”, 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
8. Бондаренко Ю.В. “ Удосконалення технології булочних виробів з використанням цукровмісної сировини ”, 05.18.01 –  зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.

2010 рік
на здобуття звання кандидата технічних наук:
1. Яременко О. М. “Удосконалення технології печива шляхом зниження глікемічності, калорійності та покращення фізіологічної цінності”, 05.18.01 –  Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
2.  Паливода С. Д. “Удосконалення технології макаронних та хлібних виробів використанням харчових добавок структуроутворювальної дії”, 05.18.01 –  Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
3. Резніченко Ю. М. “Удосконалення попередньої вапнокарбонізації дифузійного соку ”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
4. Бондар М.В. “Удосконалення способу антисептування сусла в технології етилового спирту із крохмалевмісної сировини”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
5. Суха Н.А. “Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених каротиновмісними овочевими порошками”, 05.18.01 –  Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.
6. Карпович І.В. “Розроблення технології фруктозовмісного харчового сиропу з пшеничної сировини”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
7. Григоренко Н.О. “Удосконалення технології харчового сиропу із цукрового сорго”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
8. Ткаченко Д.П. “Удосконалення технології червоних столових вин на основі використання вуглекислотної мацерації”, 05.18.05 –  технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.

Схожі:

Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
Аналіз фізико-хімічних процесів у виробництві цукристих речовин та продуктів бродіння
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 05 технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
Аналіз фізико-хімічних процесів у виробництві цукристих речовин та продуктів бродіння
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 05 технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
Аналіз фізико-хімічних процесів у виробництві цукристих речовин та продуктів бродіння
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 05 технологія цукристих речовин та продуктів бродіння I. Формула спеціальності
Аналіз фізико-хімічних процесів у виробництві цукристих речовин та продуктів бродіння
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 05 технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
move to 1192-20719
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 05 технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
move to 1192-20704
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
move to 1192-20732
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 04 Технологія м'ясних, молочних продуктів І продуктів з гідробіонтів
move to 1192-20703
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconПаспорт спеціальності 05. 18. 04 Технологія м'ясних, молочних продуктів І продуктів з гідробіонтів
move to 1192-20718
Паспорт спеціальності 05. 18. 05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння iconСпеціальність 05170106 Технологія продуктів бродіння І виноробства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи