Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів icon

Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
НазваПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Дата30.07.2012
Розмір68 Kb.
ТипДокументи

Затвер.пост.№ 35-08/8 від 22.12.2010р.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів


I. Формула спеціальності

Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів - галузь науки і техніки, яка займається науковим обгрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів хлібопекарських, кондитерських і харчоконцентратних виробництв, забезпеченням оптимального використання сировинних, розширенням асортименту готових виробів та поліпшенням їх якості.

Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів; властивості, якісний та кількісний склад сировини і готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами та якістю продукції.


^ II. Напрямки досліджень

 1. Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів виробництва і зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.

 2. Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при виробництві та зберіганні хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.

 3. Наукове обгрунтування нових видів сировини, розробка нового асортименту і технологій виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів покращеної якості.

 4. Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.

 5. Дослідження властивостей та якості сировини і хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, удосконалення оцінки їхньої харчової цінності.

 6. Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.


III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки

Затвер.пост.№ 35-08/8 від 22.12.2010р.

^ ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур


I. Формула спеціальності

Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур - галузь науки і техніки, яка займається науковим обгрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій первинної переробки, зберігання зерна, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів заготівельних і зернопереробних виробництв, забезпеченням оптимального використання ресурсів зернової, бобової, олійної, круп’яної та комбікормової сировини, лубоволокнистих матеріалів, інших продуктів рослинництва, розширенням асортименту харчових і кормових продуктів та поліпшенням їх якості.

Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси первинної обробки, зберігання і переробки зернових, бобових, олійних, лубоволокнистих культур та інших продуктів рослинництва, виробництва круп’яних продуктів, кормових добавок і комбікормів; властивості, якісний та кількісний склад сировини та готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами і якістю продукції.


^ II. Напрямки досліджень

 1. Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів приймання, первинної обробки і зберігання продовольчого, насіннєвого, кормового зерна, луб’яних культур, іншої продукції рослинництва та кормової сировини, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.

 2. Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів переробки зерна, лубоволокнистої та іншої рослинної сировини, кормової сировини та виготовлення зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, і підвищення харчової, кормової та біологічної цінності готової продукції.

 3. Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при первинній обробці, та зберіганні зерна, лубоволокнистої та кормової сировини, виробництві зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів і використанні води та інших рідин при їх виробництві.

 4. Розробка нового асортименту і технологій виробництва харчових і кормових продуктів, виробів з лубоволокнистої та іншої рослинної сировини.

 5. Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів зберігання і переробки зернових, бобових, олійних і луб’яних культур, виробництва круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів.

 6. Дослідження якості харчових і кормових продуктів, отриманих із зерна та іншої сировини, удосконалення оцінки їхньої харчової та кормової цінності.

 7. Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів, олійних і луб’яних культур.


III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки


^ СКЛАД РАДИ Д 26.058.06


^ 1. Ковбаса Володимир Миколайович,

 д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01 –

голова


^ 2. Шаповаленко Олег Іванович,

 д.т.н., професор, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.02 –

заступник голови

  

^ 3. Камбулова Юлія Вікторівна,

 к.т.н., доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01–

вчений секретар


 4. Гапонюк Олег Іванович, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.02.

^ 5. Грабовська Олена В’ячеславівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01.

^ 6. Дмитрук Євген Адамович, д.т.н., професор, професор кафедри технології зберігання і переробки зерна Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01.

^ 7. Дорохович Антонелла Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01.

^ 8. Доценко Віктор Федорович, д.т.н., професор, декан факультету, завідувач кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01.

^ 9. Дробот Віра Іванівна, д.т.н., професор, професор кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01.

10. Іоргачова Катерина Георгіївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеської національнщї академії харчових технологій, спеціальність 05.18.01

^ 11. Корзун Віталій Наумович, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії спеціальних харчових продуктів Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології Академії медичних наук України ім. О.М. Марзєєва», спеціальність 05.18.01.

^ 12. Лисюк Галина Михайлівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського державного університету харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01.

^ 13. Оболкіна Віра Іллівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри хлібопекарських і кондитерських виробництв Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України, спеціальність 05.18.02.

^ 14. Сафонова Ольга Миколаївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробних і харчових виробництв Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка Міністерства аграрної політики і продовольства України, спеціальність 05.18.02.

15. Юрчак Віра Гаврилівна, д.т.н., професор, професор кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.02.


Спеціалізована вчена рада розпочала свою роботу згідно з наказу ВАК України № 594 від 17 травня 2012 р., термін повноважень ради 3 роки.

Схожі:

Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
move to 1192-20734
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
move to 1192-20701
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
move to 1192-20717
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 01 Зберігання І технологія переробки зерна, виготовлення зернових І хлібопекарських виробів та комбікормів
Нологічних процесів зернозаготівельних зернопереробних, хлібопекарських, кондитерських, макаронних, харчоконцентратних та комбікормових...
Паспорт спеціальності 05. 18. 01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів iconНа Ваш розгляд пропонується виконання наступних робіт та послуг
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи