Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів icon

Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів
Скачати 62.42 Kb.
НазваПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів
Дата30.07.2012
Розмір62.42 Kb.
ТипДокументи

ПАСПОРТ

спеціальності 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів


І. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, що займається дослідженнями, розробленням та удосконаленням технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів, зокрема дослідженнями кінетики та механізмів фізико-хімічних процесів (в тому числі каталітичних), їх оптимізацію та моделюванням, переробкою відходів виробництва, а також комплексом проблем енерго- та ресурсозбереження за напрямами досліджень.


ІІ. Напрями досліджень:

 • Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел.

 • Технологія видобування жирів, білків та ефірних масел із рослинної сировини.

 • Технологія очищення (рафінації) олії та жирів, в тому числі первинне очищення, гідратація, лужна та дистиляційна нейтралізація, адсорбційне очищення, вінтеризація, дезодорація.

 • Технологія переробки та модифікування жирів в тому числі гідрування, переетерифікація (хімічна та ферментативна), гідроліз, алкоголіз, фракціонування та компаундування олій та жирів.

 • Технологія функціональних жирових продуктів.

 • Технологія жирових продуктів технічного призначення.

 • Технологія видобування і переробки тваринних жирів.

 • Технологія переробки вторинних продуктів олієжирових та ефірно-масличних виробництв.

 • Технологія похідних жирів, в тому числі поверхнево-активних речовин харчового і технічного призначення та композицій на їх основі.

 • Технологія біопалива на основі жирів.

 • Технологія парфумерно-косметичних продуктів.

 • Технологія переробки ефірних масел.

 • Технохімічний контроль сировини, технологічних процесів та готової продукції у виробництві олії та жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів.


ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Технічні науки.


^ ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів


I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається розробленням теоретичних основ і закономірностей технологічних процесів консервування та розробленням і вдосконаленням наукових основ технологій і методів зберігання сировини та харчових продуктів, виготовлених із джерел рослинного, тваринного, мікробного походження та гідробіонтів за допомогою фізичних, електрофізичних, хімічних і біохімічних методів обробки.

До методів обробки належать: застосування теплової стерилізації, сушіння, заморожування, розморожування, консервування біохімічними способами, охолодження, концентрування харчових рідин шляхом випарювання, зворотного осмосу, кріоконцентрування, застосування регульованого, модифікованого газового середовища, електричних струмів, променів різного діапазону, тиску, використання хімічних, біологічних засобів, напівпроникних мембран.


II. Напрями досліджень:

- Дослідження закономірностей загибелі мікроорганізмів й інактивації ферментів під час консервування продуктів шляхом теплової стерилізації, сушіння, охолодження та заморожування, використання надвисокого тиску, консервантів.

- Дослідження теплофізичних і фізичних особливостей процесів теплової стерилізації, сушіння, охолодження та заморожування, зберігання сировини та продуктів у замороженому, охолодженому стані та при навколокріоскопічних температурах.

- Дослідження первинної та вторинної сировини як об'єкта консервування за допомогою фізичних, хімічних методів, теплової стерилізації, сушіння та заморожування, визначення загальних характеристик, показників харчової цінності та безпеки продуктів рослинного, тваринного, мікробного походження та гідробіонтів, особливостей їх зберігання.

- Удосконалення наявних технологій, розроблення нових процесів і методів консервування та зберігання продуктів шляхом теплової стерилізації, асептичного консервування, сушіння, заморожування, надвисокого тиску, консервантів, іонізуючого випромінювання, ультрафіолетових променів, хімічних засобів, охолодження з метою інтенсифікації процесів консервних і холодильних виробництв.

- Розроблення технології термічної обробки та зберігання нових видів продуктів у традиційних і нових видах тари, газопроникних мембран, пакувальних плівок і упаковок.

- Розроблення технологій виготовлення БАДІв і продуктів спеціального призначення - функціональних, профілактичних, дієтичних тощо.

- Пошуки нових бактерицидних препаратів для санітарної обробки сировини та технологічного обладнання консервних і холодильних підприємств.

- Розроблення методології та методів оцінки якості та безпеки консервованих, охолоджених, заморожених і сушених продуктів, їх аутентичності, визначення генетично модифікованих (ГМ) продуктів і компонентів.

- Дослідження процесів і змін характеристик продукції рослинного, тваринного, мікробного походження при різних видах термічної, зокрема низькотемпературної, обробки, процесів катаболізму та їх регуляції, мікробіологічних захворювань і псування.


III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.


СКЛАД РАДИ Д 26.058.05


1. Соколенко Анатолій Іванович,

д.т.н., професор,

д.т.н., професор, завідувач кафедри технічної механіки і пакувальної техніки

Національного університету харчових технологій,

спеціальність 05.18.13 –

голова

2. Доценко Віктор Федорович,

д.т.н., професор,

завідувач кафедри технології харчування та ресторанного

бізнесу Національного університету харчових технологій,

спеціальність 05.18.06 –

заступник голови

3. Білик Олена Анатоліївна,

к.т.н., доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Національного університету харчових технологій,

спеціальність 05.18.13 –

вчений секретар


4. Демидов Ігор Миколайович, д.т.н., професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.06.


5. Малежик Іван Федотович, д.т.н., професор професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.13.


6. Малецька Кіра Дмитрівна, д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.18.13.


7. Мельник Людмила Миколаївна, д.т.н., професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.13.


8. Осейко Микола Іванович, д.т.н., професор кафедри технології м'яса, м'ясних та олієжирових продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.06.


9. Піддубний Володимир Антонович, д.т.н., професор, проректор з науково-організаційної роботи навчального комплексу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.13.


10. Пешук Людмила Василівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри технології м'яса, м'ясних та олієжирових продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.06.


11. Рашевська Тамара Олексіївна, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.06.


12. Сімахіна Галина Олександрівна, д.т.н., професор, професор кафедри технології функціональних харчових продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.13.


13. Шевченко Олександр Юхимович, д.т.н., професор, завідувач кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.13.


14. Шляпніков Володимир Олександрович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник Інституту ефіроолійних та лікарських рослин НААН України, спеціальність 05.18.06.


15. Юкало Володимир Глібович, д.т.н., професор, декан факультету переробних і харчових виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 05.18.13.

Схожі:

Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів
Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел
Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів І. Формула спеціальності
Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел
Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів І. Формула спеціальності
Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел
Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів І. Формула спеціальності
Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел
Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів
move to 1192-20736
Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів І. Формула спеціальності
move to 1192-20705
Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconНа місця державного замовлення факультету Технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів за спеціальністю 05170102 «Технології жирів І жирозамінників»

Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconНа місця державного замовлення факультету Технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів за спеціальністю 05170102 «Технології жирів І жирозамінників»

Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconНа місця державного замовлення факультету Технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів за спеціальністю 05170102 «Технології жирів І жирозамінників»

Паспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів iconЗанять для студентів 1 курсу зі спеціальності "Технологія парфумерно-косметичних засобів"
Розкла д занять для студентів 1 курсу зі спеціальності "Технологія парфумерно-косметичних засобів"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи