Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Скачати 54.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Дата30.07.2012
Розмір54.29 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

В.о. ректора НУХТ

Професор_________С.В. Іванов

«___»___________________2011 р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«CХВАЛЕНО»

на засіданні

Науково-технічної

ради НУХТ

Протокол №________

від «___»_______2011 р.

 

 

 

 

 

Київ – 2011

Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А.В. Шаран, В.Л. Зав’ялов, В.М. Ковбаса. – К.: НУХТ, 2011. – 6 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© А.В. Шаран, В.Л. Зав’ялов, В.М. Ковбаса, 2011

© НУХТ, 2011

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій (далі – Університет) визначає основні завдання, склад та порядок роботи Ради молодих вчених (далі – РМВ).

1.2 РМВ є дорадчим органом Науково-технічної та Вченої ради Університету, представляє інтереси молодих вчених і є добровільним об’єднанням.

1.3 РМВ діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства (Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» тощо), Статуту Університету, рішень Вченої ради Університету, Науково-технічної ради університету, наказів та розпоряджень ректора та цього Положення.

1.4 РМВ виконує керуючі, координуючі, виконавчі та організаційні функції з питань організації та удосконалення наукової діяльності молодих вчених Університету і підпорядкована проректору з наукової роботи.

1.5 Молодими вченими є працівники наукових та науково-педагогічних підрозділів університету, аспіранти та здобувачі віком до 35 років.

1.6 Для виконання своїх завдань РМВ може взаємодіяти з державними органами, установами, організаціями, громадськими (неурядовими) організаціями.

 

^ 2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РМВ

Для самореалізації молодих науковців та виконання своїх основних завдань, РМВ керується такими принципами:

- законність;

- самоврядування;

- добровільність членства;

- взаємоповага та рівноправність;

- прозорість та відкритість діяльності.

 

^ 3. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РМВ

3.1 Мета діяльності РМВ Університету – підвищення ефективності науково-дослідної роботи молодих вчених та сприяння їх професійному зростанню, підняття наукового престижу Університету в Україні та за її межами.

3.2 Основні завдання РМВ:

3.2.1 Сприяння проведенню науково-дослідної роботи молодих вчених Університету.

3.2.2 Надання консультативної допомоги молодим науковцям у створенні сприятливих умов їх діяльності та забезпечення Університету висококваліфікованими молодими науковими кадрами.

3.2.3 Інформування молодих науковців про умови проведення Міністерством освіти і науки України та іншими державними і міжнародними організаціями та закладами наукових конференцій, програм, семінарів, конкурсів тощо.

3.2.4 Забезпечення участі молодих вчених Університету у міжнародних, державних та галузевих наукових та освітніх програмах, конкурсах, конференціях тощо.

3.2.5 Проведення роботи з виявлення, розгляду та вирішення проблем та нагальних потреб молодих вчених.

3.2.6 Організація та проведення конференцій, семінарів, дискусій, зустрічей з провідними вченими та фахівцями галузевих та академічних науково-дослідних установ України для узагальнення та обміну інформацією у різних галузях науки.

3.2.7 Налагодження та підтримання зв’язків РМВ Університету з аналогічними підрозділами інших державних, неурядових (громадських) та міжнародних навчальних закладів та науково-дослідних установ.

3.2.8 Надання пропозицій Ректору, Вченій та Науково-технічній раді Університету щодо покращення та вдосконалення наукової діяльності молодих вчених, вирішення їх соціально-побутових проблем та питань іншого характеру.

3.2.9 Розгляд, розробка та удосконалення положень та інших документів, що регламентують характер та напрямки науково-дослідної роботи молодих вчених університету.

3.2.10 Розгляд щорічних звітів з діяльності членів РМВ – представників від факультетів університету.

3.2.11 Підтримання роботи Інтернет сторінки РМВ на сайті Університету.

 

^ 4. ЧЛЕНСТВО У РМВ

4.1 До складу РМВ входять: голова РМВ, заступник голови, секретар РМВ, представники молодих вчених від факультетів Університету. Порядок висунення останніх керівництво факультетів визначає самостійно. Склад РМВ затверджується проректором Університету з наукової роботи.

4.2 Член РМВ користується правом:

- обирати та бути обраним у керівні органи РМВ

- брати участь у обговоренні усіх питань діяльності РМВ;

- отримувати методичну, інформацій та іншу допомогу з боку РМВ.

4.3 Член РМВ зобов’язаний:

- дотримуватись пунктів даного Положення;

- брати участь у роботі РМВ.

4.4. Припинення членства у РМВ.

4.4.1 Член РМВ може бути виключений з ради за порушення Положення про РМВ.

4.4.2 Питання про виключення члена РМВ вирішується на засіданнях ради.

4.4.3 Припинення членства у РМВ може бути здійснено за заявою члена ради або у випадку закінчення навчання в університеті або звільнення з роботи.

 

^ 5. ПОРЯДОК РОБОТИ РМВ

5.1 Засідання РМВ проводяться відповідно до плану на навчальний рік та згідно проведення наукових заходів, але не рідше одного разу на квартал.

5.2 Засідання РМВ вважається правомочним, якщо в його роботі взяло участь не менше двох третин складу РМВ.

5.3 Рішення РМВ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів РМВ, які взяли участь у засіданні.

5.4 Засідання РМВ оформлюються протоколами, які підписуються секретарем та головою РМВ. Рішення РМВ доводяться в письмовій формі до проректора з наукової роботи та за необхідності – до всіх структурних підрозділів Університету.

5.5 Голова РМВ є повноважним представником ради перед Науково-технічною та Вченою радою Університету та відповідальним за організацію та проведення засідань РМВ.

5.6 Голова РМВ організує та координує роботу ради у період між її засіданнями, організовує систематичну перевірку виконання рішень РМВ і періодично інформує членів ради про хід їх виконання.

5.7 За результатами роботи РМВ в навчальному році складається звіт, який підписується головою ради. Один примірник звіту подається проректору з наукової роботи та до Науково-дослідної частини Університету.

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ У ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

6.1 Доповнення та зміни у Положення розробляє РМВ та затверджує проректор з наукової роботи.

6.2 Зміни і доповнення вносяться за рішенням засідання РМВ, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 її членів.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
move to 1192-20746
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 0-20350166
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Національний музей Тараса Шевченка
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20430
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20429
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20432
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20425
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний університет харчових технологій Затверджую
move to 1192-20450
Міністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
move to 1192-20428
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи