План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій icon

План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій
Скачати 92.99 Kb.
НазваПлан заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій
Дата30.07.2012
Розмір92.99 Kb.
ТипДокументи

План заходів

Національного університету харчових технологій

щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних

компаній у сфері інформаційних технологій

п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні

за виконання

Примітка

1.Заключити договори про співпрацю з провідними (організаціями, установами) у сфері інформаційних технологій, в яких передбачити створення університетських навчальних (навчально-практичних) центрів:

Грудень

2012 року1.1


Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (створення порталу регіональної дистанційної дорадчої служби харчової промисловості)


^ Кафедра «Інформаційних систем»
1.2


Фірма ДП Indusoft-Україна – розробка та практика

впровадження MES- систем)


^ Кафедра

«Автоматизації процесів управління»
1.3


Фірми Sсhneider Electric, Vipa, Siemens, Mitsubishi, Hitachi (побудова інтегрованих систем управління на базі сучасних промислових мереж, технічне і програмне забезпечення сучасних промислових мікропроцесорних контролерів, проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління).


^ Кафедра «Інтегрованих автоматизованих систем управління»
1.4

Фірми «Аскон», «Autodesk» (створення електронних креслень та 3D-моделей технічних систем)

Кафедра «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування»
1.5.Міжнародний концерн Сamozzi (створення пневматичних приводів та засобів автоматизації технологічних процесів і виробництв) з застосуванням ІТ-технологійКафедра «Технічної механіки та пакувальної техніки»
2.

При розроблені договорів передбачити залучення фахівців вищеназваних організацій до:

Грудень

2012 року

Кафедри: «Інформатики»

«Інформаційних систем»,

«Автоматизації процесів управління»,

«Інтегрованих автоматизованих систем управління»,

«Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування»,

«Технічної механіки та пакувальної техніки»визначення спеціалізацій для підготовки фахівців за погодженням з роботодавцями;
формування ключових компетенцій випускників;
розроблення варіативних частин стандартів вищої освіти, навчальних програм дисциплін, програм виробничих практик, підготовки підручників та навчальних посібників;
формування тематики курсових (дипломних) проектів і робіт та керівництва їх виконання, викладання профільних спецкурсів, в тому числі з вивчення новітніх мов програмування, проведення майстер-класів, участі у роботі комісій по захисту звітів з практики та проведення державної атестації;
виконання студентами реальних проектних завдань;
розроблення і запровадження комплексної системи оцінки якості освітнього процесу;
формування та реалізації нових схем диференційованої практичної підготовки;
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників за участю ІТ-індустрії;
оновлення матеріальної бази навчального процесу;
грантової підтримки студентів, запровадженню іменних стипендій.


3.

^ Розробити та затвердити Положення про університетські навчальні (навчально-практичні) центри, в якому передбачити наступні завдання:

Листопад

2012 року

Кафедри: «Інформатики»

«Інформаційних систем»,

«Автоматизації процесів управління»,

«Інтегрованих автоматизованих систем управління»,

«Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування»,

«Технічної механіки та пакувальної техніки»– підвищення рівня практичної підготовки студентів, а також підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі;– поглиблене вивчення окремих навчальних дисциплін;– внесення пропозицій щодо поліпшення професійної підготовки студентів та перепідготовки працівників ІТ-галузі;– розроблення та впровадження у навчальний процес новітніх інтегрованих технологій, технічних та інформаційно-комунікативних засобів навчання;– створення організаційних і матеріально-технічних умов для реалізації індивідуальних планів підготовки фахівців ІТ-галузі;– проведення стажувань для аспірантів, докторантів та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;– концентрація ресурсів на перспективних науково-– технологічних напрямах на основі застосування механізму державно-приватного партнерства;– реалізація програм зміцнення і поновлення матеріально-технічної бази Центрів із залученням різних джерел фінансування, не заборонених законодавством;– співпраця з навчальними (навально-практичними) центрам інших університетів;– співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними установами різних форм власності, втому числі іноземними, для виконання завдань Центрів;– використання кращого міжнародного досвіду.


4.

Провести на високому науково-методичному рівні із залученням студентів відповідних спеціальностей 19 Міжнародну конференцію з автоматичного управління АВТОМАТИКА–2012 наступною проблематикою:

Вересень

2012 року

Кафедра «Автоматизації процесів управління»– математичні проблеми управління, оптимізації і теорії ігор;– управління та ідентифікація в умовах невизначеності;– автоматичне управління в технічних системах;– управління аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об’єктами;– обробка інформації в складних системах, інтелектуальне моделювання та керування;– підготовка кадрів у галузі управління, автоматизації та інформаційних технологій.
5.

Розробити перспективний план проведення семінарів, наукових та науково-методичних конференцій присвячених сучасним інформаційно-комп’ютерним технологіям, як основного фактору інноваційного розвитку вищої освіти.

Вересень

2012 року

Кафедри: «Інформатики»

«Інформаційних систем»,

«Автоматизації процесів управління»,

«Інтегрованих автоматизованих систем управління»,

«Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування»,

«Технічної механіки та пакувальної техніки»
6.

Розробити перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників відокремлених структурних підрозділів університету, які забезпечують навчальний процес студентів за напрямками розробки або використання ІТ-технологій.

Вересень

2012 року

Кафедри: «Інформатики»

«Інформаційних систем»,

«Автоматизації процесів управління»,

«Інтегрованих автоматизованих систем управління»,

«Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування»,

«Технічної механіки та пакувальної техніки»
7.

Забезпечити впровадження к дистанційної форми навчання на базі «Віртуального класу», системи електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни та електронної бібліотеки університету.

Листопад

2012 року

Кафедра «Інформаційних систем»
8.

^ Розробити план перспективного розвитку матеріально-технічної бази кафедр, які готують фахівців з ІТ-технології із залученням благодійної допомоги фірм-партнерів.

Вересень

2012 року

Кафедри: «Інформатики»

«Інформаційних систем»,

«Автоматизації процесів управління»,

«Інтегрованих автоматизованих систем управління»,

«Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування»,

«Технічної механіки та пакувальної техніки»
Схожі:

План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconПлан заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій
move to 1192-20780
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconПлан заходів тижня факультету інформаційних технологій та кібербезпеки одеської національної академії харчових технологій на 2012 2013 навчальний рік
Відкриття виставки досягнень колективу співробітників кафедр факультету інформаційних технологій та кібербезпеки
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconПравила прийому до Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Полтавського технікуму харчових технологій Національного...
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconДоброчинна фундація випускників Національного університету харчових технологій” запрошує до співробітництва випускників, викладачів І друзів університету! Мета діяльності
Мета діяльності – матеріальна та організаційна підтримка розвитку освітньої та інтелектуальної діяльності Національного університету...
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconПоложення Про приймальну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо організації прийому до Національного університету харчових технологій та його відокремлених...
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про створення кафедри вищої математики на факультеті інформаційних систем І технологій»
Заслухавши інформацію декана факультету інформаційних систем І технологій Шарапова О. Д., Вчена рада університету відмічає необхідність...
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconПоложення Про Апеляційну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при...
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
План заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій iconПротокол №9 від «20» березня 2012 р. Проект плану заходів Буковинського державного фінансово-економічного університету
У сфері інформаційних технологій, що виноситься на ухвалу чергової Вченої ради університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи