Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М icon

Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Скачати 62.62 Kb.
НазваМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Дата28.07.2012
Розмір62.62 Kb.
ТипДокументи

Мирончук В.Г., д.т.н., проф., зав. каф. технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій)

Остріков О.М., д.т.н., проф., проректор, зав. каф. процесів і апаратів хімічних і харчових виробництв (Воронежська державна академія, Росія)

Паламарчук І.П., д.т.н., проф., декан факультету механізації сільського господарства (Вінницький національний аграрний університет, Україна)

Соколенко А.І., д.т.н., проф., зав. каф. технічної механіки та пакувальної техніки (Національний університет харчових технологій)

Сукманов В.О., д.т.н., проф., директор інституту харчових виробництв (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського)

Таран В.М., д.т.н., проф., зав. каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (Національний університет харчових технологій)

Шиян П.Л., д.т.н., проф., декан факультету бродильних та цукрових виробництв, зав. каф. біотехнології продуктів бродіння і виноробства (Національний університет харчових технологій)

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

ОРГВНЕСОК - 100 грн З ОДНІЄЇ ОСОБИ З УРАХУВАННЯМ ПДВ сплачуються до 2.04.2012 року

НАШ РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК 31252272210389 в ГУДКУ м. КИЄВА 820019, ЄДРПУ 02070938

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви ознайомите з цією інформацією своїх колег, зацікавлених прийняти участь у роботі конференції.

^ Тези конференції друкуються з наданих оригіналів без редагування.

Тези подаються до 25.02.2012 року в електроному та роздрукованому вигляді (шрифт Times New Roman, розміром 10, одинарний міжрядковий інтервал), обсягом 2 повні сторінки формату А5 (148×210), поля: праве, ліве, верхнє, нижнє ­ 20 мм. Усі рисунки виконуються в графічних редакторах сумісних із текстовим редактором Word.

Формули виконуються у формульному редакторі Microsoft Equation з наступними розмірами складових формули:

Full 10 pt.

Subscript/Superscript 9 pt.

Sub-Subscript/Superscript 7 pt.

Symbol 13 pt.

Syb-Symbol 9 pt.

Кожна діаграма, схема, таблиця, формула повинні бути підписані, пронумеровані, а таблиця мати назву. Назви таблиць і рисунків розміщуються по центру (9 світлий).

Рисунки повинні розміщуватися через один інтервал від основного тексту зверху і знизу. Таблиці розміщаються лише по висоті сторінки.

Зразок оформлення тексту тези доповіді

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ

ПІД ЧАС СУШІННЯ ЗЕРНА

(10 жирний, великі літери)

А.Б. Іваненко, д.т.н.

Національний університет харчових технологій

С.Д. Петренко, к.т.н.

Одеська національна академія харчових технологій

Текст текст текст текст текст текст

(10 світлий)

Оргкомітет надає учасникам конференції можливість проживання у гуртожитку.

Заявки на бронювання житла та звернення за додатковою інформацією приймаються письмово та за тел. (044) 289-60-00, тел. 287-97-77, моб. (095) 272-00-46 або е-mail: аkutina@usuft.kiev.ua

Заявка

на участь у міжнародній науково-практичній конференції

«Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості»

1. Назва та адреса організації______________

2. Назва доповіді та прізвища авторів _______

3. Потреба в гуртожитку та кількість місць ________________________________________

4. Адреса для листування та телефон _______

Адреса: Україна, 01601, м.Київ-33,
вул. Володимирська, 68, Національний університет харчових технологій, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

^ Відповідальна за конференцію:
Акутіна Наталія Василівна (кімн. А-328) тел.(044) 287-97-77, e-mail: akutina@usuft.kiev.ua моб. 8-095-272-00-46

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙМіжнародна

науково-практична конференція

«Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості»

10 — 11 квітня 2012 р.

Присвячена 60-річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТКиїв НУХТ 2012
^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас

взяти участь у роботі

Міжнародної

науково-практичної конференції


«Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості»


10 — 11 квітня 2012 р.

м. Київ

РОБОТА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ РОЗГЛЯД

ПИТАНЬ ЗА НАПРЯМАМИ:

  1. Розроблення наукових основ технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення високоефективних технологій та обладнання.

  2. Енергоефективні процеси та обладнання харчових виробництв.

^ Порядок роботи конференції:

10 квітня 2012 року

900-1300 – реєстрація та розміщення учасників конференції

1400-1430 – відкриття конференції. Вступне слово: ректор НУХТ Іванов С.В.

Вітання від гостей конференції

1430-1800 – робота секцій.

11 квітня 2012 року

900-1200 – робота секцій

1200-1230 – кава – брейк

1230-1400 – робота секцій

1400-1530 – обід

1600 – круглий стіл по підведенню підсумків роботи конференції.

Організаційний комітет

Голова – Іванов С.В., д.х.н., проф., ректор, зав. каф. експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій

Заст. головиМостенська Т.Л., д.е.н., проф., проректор, зав. каф. менеджменту Національного університету харчових технологій

Заст. головиШевченко О.Ю., д.т.н., проф., декан факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв, зав. каф. процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій

Заст. головиМалежик І.Ф., д.т.н., проф. кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій

Заст. голови з організаційних питань

Мельник Л.М., д.т.н., проф. кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій

Заст. голови з технічних питаньЗав’ялов В.Л., к.т.н., доц. кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій

Відповідальний секретарЖеплінська М.М., к.т.н., доц. кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій

^ Міжнародний науковий оргкомітет:

Іванов С.В., голова, д.х.н., проф., ректор, зав. каф. експертизи харчових продуктів (Національний університет харчових технологій)

Шевченко О.Ю., заст. голови, д.т.н., проф., декан факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв, зав. каф. процесів і апаратів харчових виробництв (Національний університет харчових технологій)

Долінський А.А., д.т.н., проф., академік НАНУ, президент інституту теплофізики (Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна)

Черевко О.І., д.т.н., проф., академік НАНУ, ректор (Харківський державний університет харчування і торгівлі)

Атаманюк В.М., д.т.н., проф., зав. каф. хімічної інженерії (Національний університет «Львівська політехніка»)

Бурдо О.Г., д.т.н., проф., зав. каф. процесів , апаратів і енергетичного менеджменту, (Одесська національна академія харчових технологій)

Василенко С.М., д.т.н., проф., каф.теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових технологій).

Лукасік Кшиштоф, д.т.н., проф., продекан (Люблінська політехніка, Польща)

Лупашко А.С., д.т.н., проф. зав. каф. процесів і апартаів, (Технічний університет Молдови, Молдова)

Малежик І.Ф., д.т.н., проф. кафедри процесів і апаратів харчових виробництв (Національний університет харчових технологій)

Мальований М.С., д.т.н., проф., зав. каф. екології та охорони навколишнього середовища (Національний університет «Львівська політехніка»)

Схожі:

Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М icon«Кафедра комп’ютерних технологій» Черкаський державний технологічний університет
До складу науково-педагогічного персоналу кафедри комп’ютерних технологій входять
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconВінницький національний технічний університет Центр підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних технологій
Тому серед викладацьких кадрів та фахівців гостро відчувається потреба у постійному підвищенні кваліфікації в галузі сучасних комп’ютерних...
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconВінницький національний технічний університет Центр підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних технологій
Тому серед викладацьких кадрів та фахівців гостро відчувається потреба у постійному підвищенні кваліфікації в галузі сучасних комп’ютерних...
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconМіністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій
«Машинобудування» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»,...
Мирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М iconJМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи