Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів icon

Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів
Скачати 93.48 Kb.
НазваІнформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів
Дата09.10.2012
Розмір93.48 Kb.
ТипІнформація

Відповідальні за проведення

конференції

Координатори конференції:

 • Приймак Олександр Вікторович, Луцький національний технічний університет – кафедра автомобілів, завідувач кафедри.

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 341а.

(E-mail: opriymak@mail.ru, тел. 050 3398494).

- Маліков Володимир Вікторович,

Луцький національний технічний

університет – кафедра автомобільних

доріг та аеродромів, завідувач кафедри

43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56. к.15а.

(E-mail:vladmalikov@yandex.ru,тел.050 6605403).


Довідки з організаційних питань:

Гандзюк Микола Олександрович - доцент кафедри автомобілів ЛНТУ. 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 350. (тел. 050 6346186);

^ Козачук Ілля Святославович - доцент кафедри автомобілів ЛНТУ. 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 346. ( тел. 050 9048762);

Давидюк Людмила Василівна – системний адміністратор кафедри автомобілів ЛНТУ 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 342.

( тел. 095 4908480).

^ ЗАЯВКА

на участь в конференції

«Науково-прикладні аспекти

автомобільної і транспортно-дорожньої галузей»

П.І.П. ……………………………………………………

Місце роботи………………………………………….

Посада……………………………………………….....

Вчена ступінь…………………………………………..

Адреса доповідача (для переписки)……………….

……………………………………………………………

Тел:…………………….Fax:………………………….E-mail:…………………………………………………..

Інформація про доповідь (назва, секція)…………

………………………………………………………….


^ Програма конференції і публікація

матеріалів

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Оргкомітет планує роботу секцій:

 • логістика і транспортна інфраструктура;

 • конструювання, виробництво і експлуатація автотранспортних засобів;

 • сучасні матеріали та технології автодорожнього будівництва

 • освітні технології.

Регламент конференції:

 • доповідь на пленарному засіданні –
  до 20 хвилин;

 • доповідь на секційному засіданні –
  до 10 хвилин;

 • повідомлення на секційному засіданні –
  до 5 хвилин;

 • стендова доповідь.

Для включення в програму конференції розглядаються заявки на участь і матеріали наукових статей, надіслані в оргкомітет до 15.04.2012 р. за адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська 75, к. 342. Тел.  0954908480.

Е-mail:…...konferen-avto@ukr.net

davydiuk.luda@gmail.com

Реєстраційний внесок: організаційний внесок з кожного учасника для організації публікації матеріалів конференції складає:

200грн.- Україна, 300грн.- СНД, 700грн.- інші країни.

^ Банківські реквізити

Реєстраційні внески просимо направляти за адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 342. Р/р 29244825509100, ВГРУ КБ Приватбанк, МФО 305299; код 14360570.

У платіжному дорученні необхідно зазначити: «Оргвнесок на участь у МНТК і за видання збірника наукових праць конференції». Одержувач: Козачук Ілля Святославович, ІПН 2966104950, №картки-6762462050258638. Копію платіжного доручення вислати разом з матеріалами статті.


* Статті, оформлені з порушенням вимог, прислані без оплати та подані в оргкомітет з запізненням публікуватись не будуть.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

^ Волинська обласна державна адміністрація

Луцька міська Рада

Луцький національний технічний університет

Національний транспортний університет

Національний авіаційний університет

^ Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Брестський державний технічний університет

Politechnika Lubelska

ДП «Волинський облавтодор»

ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ

«Автомобільна компанія «Богдан Моторс»МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ


^ «НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

АВТОМОБІЛЬНОЇ І

ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗЕЙ»


28-31 травня 2012 року

Луцьк, Україна


Шановні колеги!


Луцький національний технічний університет проводить науково-технічну конференцію

«Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей».

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.


Тематика наукових досліджень:

 • логістика і транспортна інфраструктура;

 • конструювання, виробництво і експлуатація автотранспортних засобів;

 • cучасні матеріали та технології автодорожнього будівництва;

 • освітні технології.


Календар проведення конференції:

 • прийом заявок на участь з текстами доповідей та реєстраційних внесків – до 15.04.2012 р.

 • розсилка запрошень з програмою конференції – до 01.05.2012 р.

 • прибуття і поселення – 28.05.2012 р.

 • робота конференції – 28.05.2012-31.05.2012 р.

 • від’їзд – 31.05.2012 р.Проведення засідань конференції і розміщення учасників буде здійснюватись на базі відпочинку «Шацькі озера» у чарівному куточку Волині на березі мальовничого озера Світязь (адреса: Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь).


Оргкомітет конференції просить Вас довести цю інформацію до відома працівників Вашої організації.


Наукові статті будуть опубліковані в фаховому збірнику наукових праць «Наукові нотатки» Луцького національного технічного університету.


^ До уваги авторів. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ» затверджений постановою президії ВАК України від 10.02.2010р №1-05/1  і видається Луцьким національним технічним університетом як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

 1. Наукова стаття обов’язково повинна мати наступні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 2. Статтю можна подавати українською, російською або англійською мовами. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі не нижче MS WORD 6.0/7.0 і надрукована тільки на лазерному або струменевому принтері на білих листах формату А4 (297210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не більше 5-6 сторінок.

 3. Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле 2,5 см. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25 см, нижнього – 1,25 см.

 4. Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Arial Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

 5. Анотації (українською, російською та англійською мовами) повинні містити авторів, назву статті та короткий її зміст і розміщуються на 1 см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

 6. Нижче анотацій обов’язково вказуються ключові слова.

 7. Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

 8. Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

 9. Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

 10. Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

 11. Література подається загальним списком в кінці рукопису згідно з вимогами державного стандарту через 1 см від останнього рядка.

 12. Обов’язково подати статтю на лазерному диску. Статті можна також переси­лати електронною поштою за такою адресою

konferen-avto@ukr.net, davydiuk.luda@gmail.com.

 1. До статті обов'язково додається дві рецензії: зовнішня і внутрішня. Редакція залишає за собою право направляти статті на додаткову рецензію.

^ До статті обов’язково додаються відомості про авторів:

Прізвище, Ім’я, По-батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання

Наукові інтереси

Адреса для листування, телефон

^ Довідки з питань публікації та прийому матеріалів в збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ» можна отримати у Давидюк Людмили Василівни

за тел. + 0954908480.

Адреса: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська 75, к. 342, 346
^

Зразок оформлення статті

УДК 546.261


Л.О. Бірюкович, А.М. Степанчук

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

frame1

^ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕМІСІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

СПЛАВІВ СИСТЕМИ LaB6 – MeB6 (де Me-Ce,Pr,Nd)

пробіл

В роботі проведено дослідження …

пробіл

^ Л.О. Бирюкович, А.Н. Степанчук. Исследование термоэмиссионных свойств сплавов системы LaB6-MeB6 (где Me-Ce,Pr,Nd)

В работе проведено исследование … .

пробіл

L.Biryukovych, A.Stepanchuk. Investigaition of thermionic properties the alloys of LaB6-MeB6 (when Me-Ce,Pr,Nd) systems

From the given … .

пробіл

Напруження випресовування описується залежністю [1]:

, (1)

де Fвип – зусилля випресовування, кН; d – зовнішній діаметр пресовки, мм;

h – висота пресовки, мм.

Пресування порошкових сумішей здійснювалося у жорсткій матриці, наведеній на рис. 1Рис. 1. Прес-форма для пресування: 1 – нижній пуансон; 2 – матриця; … ; 5 – пресовка

пробіл

Залежність (1) наведена на (рис. 2а), а емісійні характеристики сплавів системи LaB6–MeB6 наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Емісійні характеристики сплавів системи LaB6–MeB6 (Me-Ce, Pr, Nd)

Склад

Температурний інтервал

φТ = φ0+dφ/dT·T, еВ

Ефективна робота виходу при

Т = 1700 К, еВ

1

2

3

4

La0.8Ce0.2B6

1600–1950

3,21+2,29·10-4T

2,82

La0.6Ce0.4B6

1620–1910

2,46+1,38·10-4T

2,69

пробіл

Висновки

Гомофазні сплави гексаборидів системи LaB6–MeB6, отримані спільним боротермічним відновленням, більш інтенсивно… .

frame2

 1. Куницкий Ю.А., Морозов В.В., Шлюко В.Я. Высокотемпературные электродные материалы. – К.: Вища школа, 1977. – 232 с.

Схожі:

Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconІнформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів
Висловлюю бажання взяти участъ в роботі школи-семінару "методи І засоби діагностики в техніці та освіті (Міздто-2007)"
Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconІнформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів
Висловлюю бажання взяти участъ в роботі школи-семінару "методи І засоби діагностики в техніці та освіті (Міздто-2009)"
Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconІнформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів
Висловлюю бажання взяти участъ в роботі школи-семінару "методи І засоби діагностики в техніці та соціумі (Міздтс-2007)"
Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconСучасне овочівництво
Публікація матеріалів для участі в конференції безкоштовна. Про прийняття тез до друку І включення їх до програми конференції буде...
Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconІнформація про доповідь (автори і назва)

Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconІнформація про доповідь (автори і назва) Назва секції
Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну...
Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconПублікація матеріалів конференції
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія І практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»
Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconПублікація матеріалів конференції
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»
Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconІнформація про доповідь (автори І назва) Назва секції
Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно подати або надіслати на...
Інформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи