Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 198.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата31.08.2012
Розмір198.53 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ГОМЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ФРАНЦИСКА СКОРИНИ

ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ НАН УКРАЇНИ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Ніжинської міської ради Чернігівської області


СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ

^ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ

(до 25-річчя аварії на ЧАЕС)

Програма Міжнародної науково-практичної конференції

Ніжин, 26-28 квітня 2011 року^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


БАРАНОВСЬКИЙ М. О., докт. геогр. наук, проф., (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин);

БОРОДІНА Т. Л., канд. геогр. наук, старший науковий співробітник (Інститут географії РАН, Росія, Москва);

ВОВК А. І., докт. хім. наук, член-кор. НАН України, проф. (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Україна, Київ);

^ ДАДАШЕВА Т. Г., нач. відділу Чернігівського державного обласного управління охорони навколишнього природного середовища (Україна, Чернігів);

ДРОЗДОВА Н. І., канд. хім. наук, доц. (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Білорусь, Гомель);

^ МАРИСОВА І. В., канд.біол.наук, проф. (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Україна, Ніжин);

ПЕЛЕШЕНКО В. І., докт. геогр. наук, проф. (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин);

СЕНЧЕНКО Г. Г., канд. хім. наук, доц., – голова оргкомітету (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Україна, Ніжин);

^ СКРИЖЕВСЬКА Є. В., Ph. D., проф. (Університет Маямі, США, Оксфорд);

СМАЛЬ І. В., канд. геогр. наук, доц. – відповідальний секретар (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин);

^ СУХОВЄЄВ В. В., докт. хім. наук, проф., (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин);

ХРАМЧЕНКОВА О. М., канд. біол. наук, доц. (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Білорусь, Гомель)


^ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:


БАРАНОВСЬКИЙ М. О., докт. геогр. наук, проф. (Ніжин);

БОРОДІНА Т. Л., канд. геогр. наук, старший науковий співробітник (Москва);

ВОВК А. І., докт. хім. наук, член-кор. НАН України, проф. (Київ);

^ МАРИСОВА І. В., канд. біол. наук, проф. (Ніжин),

СЕНЧЕНКО Г. Г., канд. хім. наук, доц. (Ніжин),

СМАЛЬ І. В., канд. геогр. наук, доц. – (відповідальний редактор, Ніжин);

^ СУХОВЄЄВ В. В., докт. хім. наук, проф., (Ніжин),

ХРАМЧЕНКОВА О. М., канд. біол. наук, доц. (Гомель).

Календар конференції:


26 квітня:

8.00 – початок реєстрації і поселення учасників конференції;

10.30 – початок роботи планерного засідання;

13.30 – обід;

14.30 – початок роботи секційних засідань і "круглих столів";

16.30 – відвідування музею історії університету та Картинної галереї;

19.00 – вечір знайомств.


27 квітня:

9.00 – сніданок;

9.30 – виїзд до національного історико-культурного заповідника "Качанівка";

11.30 – робота "круглих столів" і заключне засідання; підведення підсумків роботи конференції, дискусії, прийняття ухвали конференції;

кава-брейк;

14.00 – екскурсія національним історико-культурним заповідником "Качанівка";

16.00 – обід;

18.00 – вільний час;

20.00 – від’їзд до Ніжина.


28 квітня:

9.00 – сніданок

10.00 – пішохідна екскурсія Ніжином із відвідуванням Музею рідкісної книги університету;

від’їзд учасників конференції.


26 квітня

Пленарне засідання: 1100-1300,

ауд. 118 нового корпусу


Відкриття конференції:


Вступне слово голови оргкомітету ^ Галини Григорівни Сенченко, декана природничо-географічного факультету, канд. хім. наук, доц.


Привітальне слово ректора Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, ^ Олександра Дмитровича Бойка, док. політ. наук, проф.


Привітальне слово голови Виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області Михайла Васильовича Приходька.


Анатолій Іванович Мельник, канд. с/г наук. Агрохімічні контрзаходи як основний фактор реабілітації забруднених радіонуклідами угідь Лівобережного Полісся (Чернігівський центр «Облдержродючість», м.Чернігів, Україна; співавтори: М.Мукосій, С.Каценко, О.Проценко, Ю.Матухно, Б.Земський).


Валентина Петрівна Палієнко, док. геогр. наук, лауреат премії ім. Вернадського НАНУ, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Обґрунтування комплексного вирішення геоекологічних проблем природокористування у поліському регіоні як пріоритетний напрям міждержавних україно-білоруських наукових програм (Інститут географії НАНУ; співавтори: Л.Сорокіна, В.Хомич, В.Давидчук, В.Чехній).


Анатолій Михайлович Демченко, док. хім. наук, проф. Пошук противірусних препаратів за міжнародними стандартами (Інститут фармакології та токсикології НАНУ, Київ).


^ Леонід Іванович Рековець, док. біол. наук, проф. Історія формування теріофауни Чорнобильської зони і прилеглих територій (Природничий Університет, Вроцлав, Польща).


^ Арарат Александрович Пашаян, док. хим. наук, проф., академик МАНЭБ. Новые регенерационные технологии утилизации и очистки промышленных сточных вод (Брянська державна інженерно-технологічна академія).


^ Karacsonyi David (Карачоньї Давид), Ph. D. Long Term Socio-demographical Effect of Chernobyl Disaster on Rural Areas of Ukrainian and Belarusian Polesiye (Географічний інститут Угорської академії наук)


Григорій Іванович Денисик, док. геог. наук, проф. Серединний ландшафтний пояс в Україні (^ Вінницький державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського; співавтори: Чиж О.).


Микола Олександрович Барановський, докт. географ. наук, проф. Соціально-економічні та екологічні наслідки аварії на ЧАЕС (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; співавтори О.Барановська).


26 квітня

Секційні засідання: 1430-1630


Секція 1

Суспільно-географічні та еколого-економічні

наслідки аварії на ЧАЕС

ауд. 10 географічного корпусу


Голова секції: Барановський М.О., д.г.н., професор

Співголова секції: Гладкий О.В., д.г.н., доцент

Секретар секції: ^ Афоніна О.О., к.г.н., доцент


Андел І.В. Екологічна депресивність територій “Чорнобильської зони” та їх оздоровлення.

Афоніна О.О., Філоненко І.М. Населення як важлива складова територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області.

^ Барановський М.О. Екологічні аспекти депресивності сільських територій Українського Полісся (на прикладі Чернігівської області).

Гавій В.М., Приплавко С.О., Суховєєв В.В. Вплив еколого-агрохімічного стану ґрунтів Чернігівської області на врожайність основних сільськогосподарських культур.

^ Гавій В.М., Шовкун Т.М. Екологічний стан навколишнього середовища як критерій визначення стану здоров’я населення.

Гладкий О.В. Сучасні екологічні проблеми промислових агломерацій України.

^ Голод Г.В. Проблеми і шляхи водозабезпечення курорту Кирилівка.

Гунько Н.В. Вплив Чорнобильської катастрофи на міграційну активність жителів Українського Полісся та суміжних територій.

^ Гунько Н.В., Дубова Н., Омельянець М., Короткова Н. Соціально-демографічний профіль найбільш радіоактивно забруднених внаслідок чорнобильської катастрофи територій українського полісся через 25 років по аварії.

^ Євсєєва О.В. Завдання валеології в післячорнобильський період.

Єфремов В.В. Чи є майбутнє у Чернігівського Полісся?

Захлинюк М.С. Наслідки радіаційного забруднення водних ресурсів Чернігівщини та їх вплив на еколого-економічний фактор розвитку регіону.

^ Зацерковний В., Сергієнко В., Сімакін Ю. Застосування геоінформаційних технологій у радіаційно-екологічному моніторингу територій.

Кашик О.В. Геоекологічний аналіз радіоекологічної ситуації в Тернопільській області.

^ Крищук И.А. Cодержание цезия-137 в натуральном меде на юго-востоке Белорусского Полесья.

Лащенко В.Ф., Дема Л.П. Деякі аспекти сучасного екологічного стану Чернігівщини.

^ Лугіна Т.М., Смаль І.В. Сучасний стан та перспективи використання кластерних технологій в українській індустрії туризму.

Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О. Деякі суспільно-географічні наслідки аварії на ЧАЕС.

^ Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю. Підвищення енергетичної ефективності економіки Чернігівської області як шлях покращання екологічної ситуації.

Мезенцева Н.І., Бодіна А.О., Ушкевич Н.І., Задніпряна А.Ю., Подкаленко К.С.,

П’ятенко Я.О., Кича А.С. Захворюваність населення України: суспільно-географічне дослідження.

^ Меліхова Т.О. Еколого-економічні ризики великих міст України.

Мозгальова В. Радіаційний ризик Одеського регіону в порівнянні з іншими регіонами.

^ Ноздрачева Е., Тимченко Л. Комплексное влияние экологических и социальных факторов на эпидемиологические показатели туберкулёза.

Нікітіна С.В., Вуколова С.І. Атомна енергетика і перспективи енергетичного забезпечення суспільства.

^ Олійник Я.Б., Мельничук А.Л., Кононенко О.Ю. Природно-техногенна безпеки Житомирської області.

Пашинська Н.М. Розвиток транспортної інфраструктури у поліських районах Київської області.

^ Підгрушний Г.П. Передумови та перспективи розвитку транскордонного економічного співробітництва в зоні впливу аварії на Чорнобильській АЕС.

Прилуцкая С.В., Галезник О.И. Анализ туристско-рекреационного потенциала Припятского Полесья с точки зрения геоэкологической безопасности.

^ Семенов В.Ф., Олійник В.Д. Проблеми реалізації державної екологічної політики України.

Скиба Ю.В., Скиба Ю.Ю. Розвиток зеленого туризму на Прилуччині на прикладі роботи громадської організації "Екоспектр".

^ Скрижевська Є.В. Тема массового и альтернативного туризма в учебных курсах географического факультета Маями Университета штата Огайо, США.

Смаль В.В. Україна в європейському контексті: рівень розвитку та структура господарства.

^ Смаль В.В. Рівень знаннєємності економіки країн і регіонів Євросоюзу.

Смаль І.В. До питання розвитку екологічного туризму в Українському Поліссі у постчорнобильський період.

^ Смаль І.В. Чорнобиль і туризм: поєднання непоєднуваного чи доцільна реальність.

Смаль І.В. Туристична форма освоєння простору: філософські аспекти взаємодії.

^ Суходольська І.Л. Екологічні наслідки радіаційного забруднення північних районів Рівненської області.

Цвіренко С.М. Динаміка стану здоров’я дітей і підлітків в умовах екологічного неблагополуччя.

^ Щокіна В.М. Громадськість – проти місцевих агро-чорнобилів.


Секція 2

Екологічний стан ландшафтів Полісся

постчорнобильського періоду

ауд. 9 географічного корпусу


Голова секції: Денисик Г.І., д.г.н., професор

Співголова секції: Міхелі С., к.г.н., доцент

Секретар секції: ^ Барановська О.В., к.г.н., доцент


Барановська О.В. Радіаційне забруднення території Поліського економічного району.

Бездухов О.А., Ситченко К. Вплив сільськогосподарського землекористування на еколого-геоморфологічну ситуацію в Чернігівській області.

^ Буц Ю.В., Крайнюк О.В. До проблеми відновлення лісових екосистем після надзвичайних ситуацій.

Голубцов О.Г., Мельник А.І. Вміст міді, цинку, кадмію і свинцю у ландшафтах Щорського району Чернігівської області.

^ Замай Ж.В., Дзюба В.А. Дослідження екологічного стану малих річок Чернігівщини на прикладі р. Іченька.

Ковалева О.В. Экологическое состояние некоторых малых рек Беларуси.

^ Комлєв О.О., Погорільчук Н.М., Філоненко Ю.М., Будько О.С. Значення вивчення геоморфолітосфери для районів функціонування АЕС північної частини України.

Корнус А.О. Картографування динаміки радіоактивного забруднення 137Cs ґрунтів Сумської області у другий постчорнобильський період (1996-2009 роки).

Кураева И.В., Маничев В., Локтионова Е., Семка Л. Тяжелые металлы в урбанизированных ландшафтах Киевского Полесья.

^ Кураєва І.В., Самчук А.І., Кармазиненко С.П. Екологічний стан ґрунтів м. Києва.

Макаренко Т.В. Содержание тяжелых металлов в воде водоемов и водотоков Гомеля и прилегающих территорий.

^ Матвіїшина Ж.М., Дмитрук Ю., Пархоменко О.Г., Лисенко С.Д. Використання палеопедологічного аналізу для оцінки екологічного стану ландшафтів у кризових регіонах.

^ Міхелі С.В. Екологізація сучасного українського ландшафтознавства.

Пустовіт І.М., Прилипко В.А. Екологічний стан агроландшафтів сільських населених пунктів Житомирської області.

Новикова В.І., Закорчевний В.О. Українське Полісся: радіаційний стан водних об’єктів басейну Дніпра.

^ Прокопенко С.Г. Характеристика кліматичних змін на Прилуччині протягом 1978 – 2010 років.

Рябцева Г., Веремчук Б., Федотов М., Тураєва О. Динаміка якості поверхневих вод за вмістом цезію-137 і стронцію-90 на території Волинської області.

^ Савченко А.В. Деякі напрями відновлення ландшафтної структури морського узбережжя (на прикладі північно-західного узбережжя Азовського моря).

Симборський А.І. Динаміка показників екологічної ефективності виробництва продукції в регіонах Українського Полісся.

Слюта В. Мікрозападинний рельєф зони забруднення та динаміка руху радіонуклідів у межах знижень.

^ Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Подзерей Р.В. Квазіприродні ландшафти як елемент екомережі.

Стародубцев В.М. Формування Прип’ятсько-Дніпровської дельти в Київському водосховищі.

^ Філоненко Ю.М., Світлична О.В. Особливості антропогенної та біогенної морфоскульптури в басейні річки Снов.

Харченко О.М. Методика вивчення геоморфологічних передумов міграції та накопичення забруднювачів.

Царик Л, Царик П. Радіоекологічний стан ландшафтів тернопільської області: минуле і сьогодення.

^ Цвєтова О., Федотов М. Моніторинг природних вод за радіологічними та гідрохімічними показниками на території волинської області.

Янковська Л.В. Потенціал стійкості геосистем Малого Полісся до антропогенного навантаження (у межах Тернопільської області).


Секція 3

Хімія і хімічна екологія

ауд. 407 нового корпусу


Голова секції: Суховєєв В.В., д.х.н., професор

Співголова секції: Демченко А.М., д.х.н., професор

Секретар секції: ^ Москаленко О.В., к.х.н., доцент


Барановський В.С., Симчак Р.В., Тулайдан Г.М., Грищук Б.Д. Синтез нових біологічно активних похідних тіазол-4-ону.

Барчина О.І., Гаголкіна З.О., Суховєєв В.В., Пархоменко П.І., Демченко А.М. Синтез та властивості похідних 2-гідразино-4,6-діетиламінотриазинів-1,3,5.

^ Беляева Л.А. Атомно–адсорбционное определение некоторых тяжёлых металлов в сточных водах Гомельского химического завода.

Бондарь Е.С., Ткаченко С.В., Курмакова И.Н., Третяк А.П. Оценка агрессивности почв Черниговской области.

^ Воробьева И.Г., Манжос А.П. Исследование некоторых параметров воды и почв Сумского региона.

Гриценко В.В. Екологічний стан річки Остер.

Грищук Б.Д., Барановський В.С., Климнюк С.І. Синтез біологічно активних сполук – продуктів аніонарилювання алкенів.

Ігнатенко І.І., Зубенко І. Форми міграції Mn, Мо та Сr у воді річок басейну Прип’яті.

^ Демченко C.А., Гаголкіна З.О., Суховєєв В.В. Синтез нових піролвмісних гетероциклів та вивчення їх фармакологічної активності.

Демченко С.А., Іванова О.М., Суховєєв В.В. Синтез та фармакологічні властивості похідних 1-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-2-(1-арил-1н-тетразол-5-їлсульфаніл)-етанону.

^ Демченко А.М., Смольський О.С., Суховеев В.В. Синтез та антиоксидантні властивості похідних N,N’-дифеніл-N-(3,4-дигідро-2H-5-піроліл) сечовини.

Деркач С.М., Мехед О.Б., Третяк О.П. Ензиматичні властивості культури клітин коропа за дії гербіцидного токсикозу.

^ Кобаські М.Г., Тевтуль Я.Ю., Чобан А.Ф. Щодо питання солевмісту у природних джерелах питної води.

Ковтун О.М. Із досвіду екологічної освіти у педагогічному університеті.

^ Кухельна Н.В. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся в курсі "Хімія навколишнього середовища”.

Лукашова Н.І., Лукашов С.М. Методичні аспекти екологічної освіти при вивченні шкільного курсу хімії.

^ Москаленко О.В., Суховєєв В.В., Москаленко М.I. Технологічні особливості одержання дослідних партій сульфуро- та нітрогеновмісних металокомплексних присадок.

Осипенко В.П., Васильчук Т. Особливості розподілу органічних речовин у воді річок басейну Прип’яті.

^ Пархоменко П.І., Суховєєв В.В., Волуй А.В., Демченко А.М. Синтез та дослідження властивостей заміщених сульфолан-3-іл-піразолів.

Пархоменко П.І., Суховєєв В.В., Крисько А.Г., Демченко А.М. Синтез та вивчення властивостей заміщених сульфолан-3-іл-тіосечовин.

Пашаян А.А., Щетинская О.С, Пашаян А. Новые подходы при утилизации гальванических растворов.

^ Половка С.Г. Наукові напрацювання українських дослідників у розвиток морської геохімії та геоекології.

Прибора Н.А. Екологічне спрямування підготовки майбутніх учителів до проведення хімічного експерименту у ЗНЗ.

^ Приплавко С.О., Суховєєв В.В., Гавій В.М. Дослідження впливу препаратів Славутич та Кристалін на деякі фізіологічні показники озимої пшениці.

Приплавко С.О., Суховєєв В.В. Турченко Н.В., Терехно А.С. дослідження біологічної дії похідних антранілової та параамінобензойної кислот на насіння озимої пшениці.

^ Прокопенко В.П., Козак Я.В. Ферум як основа протианемічних засобів рослинного походження.

Свириденко В.Г., Лукашкова О.Н., Хаданович А.В., Дроздова Н.И. Аналитическое определение химических токсикантов в воздухе тепловых предприятий.

^ Свириденко В.Г., Пырх О., Зыкова Е. Количественное определение биологически активных веществ в растениях естественной флоры.

Семеніхін А.В. Роль важких металів у регуляції перебігу фотосинтезу.

^ Смольський О.С., Барчина О.І., Суховєєв В.В., Демченко А.М. Синтез та антиоксидантні властивості похідних 2-R-(4,6-дипіролідин-1-іл)-[1,3,5]-триазин-2-іл)-N-гідразинокарботіоамідів.

^ Суховєєв В.В. Залежність механізму антиокиснювальної дії металохелатів на основі похідних сульфолену-3 від їх будови.

Суховєєв В.В., Кобижча Н.І., Лисенко М.Б. Синтез та дослідження фармакологічної активності ароматичних естерів на основі сульфолан-3-іл-етанової кислоти.

^ Суховєєв В.В., Лисенко М.Б., Голуб Н.П., Кобзар Я.Л., Кобзар О.Л. Синтез 4,6-біс-(етиламіно)-1,3,5-триазин-2-N-амінокислот.

Суховєєв В.В., Лисенко М.Б., Суховєєв О.В. Синтез сульфолановмісних амінокислот та дослідження залежності фармакологічної активності від їх будови.

^ Суховєєв В.В., Приплавко С.О., Суховєєв О.В., Гавій В.М. Вплив похідних фенілантранілової кислоти на основі біометалів на формування площі асиміляційного апарату та врожайність озимої пшениці сорту Переяславська.

^ Ткачук Н.В., Янченко В.О., Демченко А.М. Чутливість сульфатвідновлювальних бактерій до деяких похідних 1,2,4-триазолу та 1,3,4-оксадіазолу.

Толмачова В.С. Дослідження чистоти лікарських препаратів на основі ацетилсаліцилової кислоти у спецкурсі «Прикладні аспекти хімії.

^ Толмачова В.С. Дослідження якості β-лактамних антибіотиків у спецкурсі «Прикладні аспекти хімії”.

Толмачова В.С., Іщенко А.А. Дослідження проблеми небезпечних пестицидів в Україні.

^ Циганков С.А., Суховєєв В.В., Швидко О.В. Трьохядерні кластери кобальту Cо3(3–C–R)(CO)9 – поліфункціональні присадки до нафтопродуктів.

Хомякова Е., Семковская C., Щетинская О.С., Пашаян А.А. N,P удобрение длительного действия, полученное утилизацией сточных вод деревообрабатывающих заводов.

^ Хомякова Е., Щетинская О.С., Нестеров А., Пашаян А.А. Новые способы очистки воды от углеводородов.

Янченко В.О., Демченко А.М. Синтез бензоксазинів та бензтіазинів на основі амідів феніл(тіо)гліколевої кислоти.


Секція 4

Екологічний стан рослинного і тваринного світу Полісся

у постчорнобильський період

ауд. 118 нового корпусу


Голова секції: Рековець Л.І., д.б.н., професор

Співголова секції: Лисенко Г.М., к.б.н., доцент

Секретар секції: ^ Дідик Л.В., асистент


Азявчикова Т.В. Фенотипическая структура популяций колорадского жука Гомельской и Могилевской области.

Беляева Л.А., Медведева Г.А. К вопросу накопления цинка и кобальта лекарственными растениями в условиях Гомельского Полесья.

^ Бумар Г.Й. Екологічний стан рослинності Поліського природного заповідника в постчорнобильський період.

Бусленко Л.В., Іванців В.В. Симбіотичні зв’язки дощових черв’яків з мікроскопічними грибами.

^ Весельський М.Ф. До вивчення журавля сірого Grus grus (l.) в умовах Народицького району Житомирської області.

Галиновский Н.Г. Божьи коровки (Coleoptera, Coccinellidae) фауны города Гомеля.

^ Гродзинська Г., Сирчін С., Кучма М., Желтоношський В. Накопичення 137Cs і 90Sr макроміцетами Українського Полісся.

Гулаков А.В. Содержание 137Cs в организме лося, добытого на территории радиоактивного загрязнения.

^ Дідик Л.В. Формування рослинності перелогів Бобровицько-Бахмацького геоботанічного району.

Капліч В.М., Сухомлін К.Б., Зінченко О.П. Вплив радіонуклідного забруднення на стан та динаміку комплексу мошок Полісся.

^ Карпенко Ю.О., Потоцька С. Сучасний стан фіторізноманіття урочища Кордівка (м.Чернігів) та підходи до його збереження.

Климчук О.О. До питання вивчення консортивних зв’язків птахів із дубом черешчатим у весняно-літній період у лісах Житомирського Полісся.

^ Ковзик Н.А. Экологическая структура растительности пойменного луга реки Ипуть.

Кратюк О.Л., Білецький В.Р. Динаміка чисельності тетерука на території Житомирської області у постчорнобильський період.

^ Крахмальный А.Ф. Динофитовые водоросли (Dinophyta) Украинского Полесья.

Кураченко И.В., Савицкая А.В., Юрченко И.С. Оценка степени инвазированности промежуточных хозяев описторхид водоёмов юго-востока Беларусии.

^ Лащенко В.Ф. Заповідні території Чернігівщини у справі збереження зоорізноманіття.

Лисенко Г.М. Режими заповідання у степових заповідниках України: підбір індивідуальних алгоритмів.

^ Лобань Л.О. Роль Ічнянсько-Дорогинського біоцентру Удайського екокоридору регіональної екомережі Чернігівщини у поширенні та збереженні рідкісних видів рослин.

^ Лобань Л.О. Роль біоцентрів Удайського екокоридору регіональної екомережі Чернігівщини у поширенні та збереженні рідкісних видів рослин міжнародної та державної охорони.

^ Марисова И.В., Шешурак П.Н. О значении зоологического музея Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя для проведения мониторинга и пропаганды охраны животного мира Черниговской области Украины.

^ Матчинская С.Ф., Плигин Ю.В. Многолетняя динамика сообществ олигохет Киевского водохранилища в условиях радионуклидного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС.

^ Мачульський Г.Н. Радиочувствительность тетраплоидных и дигаплоидных форм картофеля.

Мегалінська Г.П., Даниленко Є.В., Манжара Н.І. Вміст радіоактивного цезія в сировині деяких видів капустяних, вирощених на забруднених територіях.

^ Мирон І.В., Гавій В.М. Радіаційне забруднення як обмежуючий фактор рекреаційного лісокористування.

Потапов Д.В. Видовой состав рыб реки Сож и ее притокою.

Пруденко М.М., Джаган В.В. Фітотрофні мікроміцети деяких існуючих та перспективних природно-заповідних об’єктів Черкащини.

^ Рассашко И.Ф. Динамика планктонного сообщества рекреационного водоема в условиях нетипичного вегетационнного сезона.

Сапегин Л.М., Дайнеко Н., Тимофеев С. Анализ содержания радионуклидов в растительных ресурсах Брагинского и Лоевского районов Гомельской области (Республика Беларусь), граничащих с Черниговской областью (Украина).

^ Сенченко Г.Г., Курсон В.В., Лобань Л.О. Міждисциплінарні зв’язки як умова формування екологічної компетентності майбутнього учителя біології.

Слівінська К.А., Балашов Л. Кінь Пржевальського (Equus caballus przewalskii Poljakov, 1881) в Чорнобильській зоні відчуження.

^ Соболєв Д.В., Марисова І.В. Нові види викопних птахів з Грицівського місцезнаходження.

Соболев Д.В., Марисова И.В. Новые виды миоценовых канюков (Faiconiformes, Accipitridae).

^ Шевчик В.Л. Про зростання Pedicularis sylvatica L. на Західному Поліссі.

Шевчик В.Л. Про необхідність охорони окремих європейських видів судинних рослин на західному Поліссі.

^ Шешурак П.М, Назаров Н.В. К инвентаризации энтомофауны (Insecta) Мезинского национального природного парка (Коропский район, Черниговская область, Украина).

Шешурак П.Н., Назаров Н.В., Пинчук Е.С. К изучению чешуекрылых (Insecta: lepidoptera) Мезинского национального природного парка (Коропский район, Черниговская область, Украина).

Шиндановина И.Стрептофитовые водоросли (streptophyta) северного Замглая.

^ Шпилевская Н.С. Трансформация сосновых фитоценозов после пожаров на территориях подвергавшихся радиоактивному загрязнению.

Шульга В.М., Мельничук М.Д., Оверченко В.В., Клюваденко А.А. Вірусна стійкість насаджень хмелю, закладених садивним матеріалом на безвірусній основі.

Юровчик В.Г. Екологічний стан лісів Волинської області постчорнобильського періоду.

Verchoglyad I. Problems and prospects of biodiversity conservation in Ukraine.


27 квітня

робота круглих столів: 1130-1400

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"


11.30 – робота "круглих столів", дискусії;

заключне засідання: виступи голів (співголів) секцій;

підведення підсумків роботи конференції;

прийняття ухвали конференції.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи