Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю icon

Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю
Скачати 171.56 Kb.
НазваІнформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю
Дата14.09.2012
Розмір171.56 Kb.
ТипІнформації


Г Р А Ф І К

документообігу бухгалтерії Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголяп/п

Назва операції

Термін подання документації

Виконавець

Відповідальний

1

2

3

4

5

1.

Подання в бухгалтерію заявок з пакетом документів на оплату товарно-матеріальних цінностей та послуг.

щоденно до 12 години

матеріально-відповідальні особи

бухгалтер ІІ категорії Руденко О.Г.

2.

Підготовка платіжних доручень та відповідних документів на оплату ТМЦ та послуг для підпису ректору.

щоденно до 16 години

бухгалтер ІІ категорії Руденко О.Г.

заступник головного бухгалтера Матях Т.Ю.

3.

Підготовка інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету.

щоденно до 16 години

бухгалтер ІІ категорії Руденко О.Г.

заступник головного бухгалтера Матях Т.Ю.

4.

Опрацювання та відображення в обліку оплочених з рахунків університету в Держказначействі платіжних документів згідно наданих виписок.

щоденно до 16-30

бухгалтер Нагула О.В.

заступник головного бухгалтера Матях Т.Ю.

5.

Подача документів по ТМЦ, що надійшли на склад для відображення в обліку.

щоденно з 8-00 до 11-00

зав. складом Калюжна В.В.

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.

6.

Виписка накладних на відпуск зі складу ТМЦ.

вівторок та четвер з

8-00 до 12-00

матеріально-відповідальні особи

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.

7.

Подача документів на списання товарно-матеріальних цінностей, матеріальних звітів по виробничих підрозділах.


щоденно з 8-00 до 12-00 до 23 числа кожного місяця

матеріально-відповідальні особи

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.

1

2

3

4

5

8.

Видача доручень на отримання матеріально-відповідальними особами товарно-матеріальних цінностей від постачальників.

щоденно з 8-00

до 14-00

працівник бухгалтерії згідно інструкції про посадові обов’язки

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.


9.

Подача заявок на виплату авансу на відрядження.

за 3 дні до відрядження

з 8-00 до 14-00

співробітники університету та студенти, що направляються у відрядження

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.


10.

Здача авансових звітів за відрядження.

не пізніше трьох днів після повернення з відрядження

з 8-00 до 14-00

співробітники та студенти, що були направлені у відрядження

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.


11.

Подача списків для перерахування навиків та авансів на відрядження на картрахунки співробітників та студентів.

щоденно до 15-00

працівник бухгалтерії згідно посадової інструкції

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.


12.

Здача шляхових листів.

з 8-00 до 14-00 щодекадно до 10, 20 та першого числа місяця, наступного за звітним

матеріально-відповідальні особи

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.


13.

Здача документів по отриманих санаторно-курортних путівках та путівках на оздоровлення.

наступного дня після повернення

з 8-00 до 14-00

співробітники та студенти

провідний бухгалтер Бабакова Н.С.

14.

Накази щодо змін в особовому складі співробітників університету, накази на відрядження.

на другий день після дати видачі наказу до 14 години

начальник відділу кадрів Примак М.В.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

1

2

3

4

5

15.

Накази на преміювання співробітників університету

на другий день після дати наказу до 14 години, але не пізніше 22 числа кожного місяця

начальник відділу кадрів Примак М.В.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

16.

Накази та розпорядження на відпустку співробітників.

з 8-00 до 14-00 за тиждень до початку відпустки

начальник відділу кадрів Примак М.В.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

17.

Розпорядження про відпустку науково-педагогічних працівників університету.

до 14 години не пізніше 10 червня щорічно

начальник відділу кадрів Примак М.В.

завідувачі кафедрами

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

18.

Накази про рух контингенту студентів, про відрядження студентів

на другий день після дати видачі наказу до 14 години

начальник навчально-методичного відділу Костенко А.Я.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

19.

Накази про рух контингенту аспірантів та докторантів.

на другий день після дати видачі наказу до 14 години

зав. аспірантурою Бикова Л.В.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

20.

Розпорядження про призначення стипендії студентам.

щосеместрово до 05.09. та 05.02

декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу Костенко А.Я.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

21.

Наказ про призначення стипендії аспірантам та докторантам.

щорічно до 05.11.

зав. аспірантурою Бикова Л.В.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

22.

Здача лікарняних співробітниками в комісію по соціальному страхуванню

на другий день після виходу на роботу до 12 години

співробітники, керівники структурних підрозділів

відповідальний член комісії по соціальному страхуванню

1

2

3

4

5

23.

Здача лікарняних на оплату.

щомісячно до 10 та до 20 числа з 8-00 до 14-00


відповідальний член комісії по соціальному страхуванню

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

24.

Здача табелів з обліку робочого часу співробітників.

щомісячно до 23 числа з 8-00 до 14-00

керівники структурних підрозділів, відповідальні особи

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

25.

Заявки на погодинну оплату за виконання навчального навантаження викладачами університету та запрошеними спеціалістами.

щомісячно до 20 числа з 8-00 до 14-00

керівники структурних підрозділів, відповідальні особи, співробітники

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

26.

Заявки на погодинну оплату роботи викладачів в приймальній комісії.

до 20 числа в місяці, коли проводились вступні випробування

голова приймальної комісії

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

27.

Заявки на погодинну оплату голів ДЕК та членів комісії з прийому кандидатських іспитів.

за 3 дні до дати виплати коштів

декани, завідувач аспірантурою Бикова Л.В.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

28.

Відомості на оплату керівникам педпрактики студентів.

до 20 числа з 8 до 14 години

зав. навчальною практикою

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

29.

Накази про зарахування на навчання до університету студентів.щорічно до 01.09.

голова приймальної

комісії

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

1

2

3

4

5

30.

Наказ про випуск студентів.

щорічно до 05.07.

начальник навчально-методичного відділу Костенко А.Я.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

31.

Контингент студентів.

щорічно до 01.10.

начальник навчально-методичного відділу Костенко А.Я.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

32.

Видача розрахункових листків про нарахування зарплати відповідальним особам структурних підрозділів.

щомісячно з 1 по 10 число місяця, наступного за звітним з 8 до 14 години

бухгалтери згідно посадових інструкцій

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

33.

Довідки про доходи співробітникам і студентам, що навчаються за держзамовленням.

понеділок і четвер з 8 до 14 години. Заявки подавати напередодні

бухгалтери згідно посадових інструкцій

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

34.

Довідки про доходи для нарахування пенсій.

через 10 днів після подачі заявки. Заявки приймаються щоденно з 8-00 до 14-00

бухгалтери згідно посадових інструкцій

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

35.

Інформація про кількість працюючих інвалідів та пенсіонерів і про рух контингенту таких працівників.

щоквартально до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом з 8 до 14

начальник відділу кадрів Примак М.В.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

36.

Надання пакету документів для відкриття карткових рахунків співробітникам.

наступного дня після зарахування працівника на посаду з 8 до 14


начальник відділу кадрів Примак М.В.

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

1

2

3

4

5

37.

Надання пакету документів для відкриття карткових рахунків студентам, зарахо-ваним на навчання до університету.

щорічно до 3 вересня з 8-00 до 14-00

декани, старости груп

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

38.

Звіт про суми, сплачені по виконавчих листах.

щомісячно до 10 числа

бухгалтери згідно інструкції про посадові обов’язки

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

39.

Звіт по ф. 1ДФ в податкову інспекцію.

щоквартально до 20 числа

бухгалтери згідно інструкції про посадові обов’язки

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

40.

Звіт по персоніфікації до відділення Пенсійного фонду.

щорічно до 15.03.

бухгалтери згідно інструкції про посадові обов’язки

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

41.

Меморіальний ордер № 5 по нарахуванню зарплати та стипендії.

щомісячно 3 числа

провідний бухгалтер Клименко Т.І.

Заст. головного бухгалтера Захлинюк Т.Д.

42.

Накази про поселенню студентів в гуртожитки.

щорічно до 05 вересня

декани, проректор Зінченко С.В.

заст. головного бухгалтера Матях Т.Ю.

43.

Списки додатково поселених в гуртожитки студентів та співробітників.

щомісячно до 20 числа з 8-00 до 14-00

коменданти

гуртожитків

бухгалтер ІІ категорії Д’якова О.Г.

44.

Меморіальний ордер № 6 по квартплаті та платі за проживання в гуртожитках.

щомісячно до 2 числа

бухгалтер ІІ категорії Д’якова О.Г.

заступник головного бухгалтера Захлинюк Т.Д.

45.

Надання місячних плані проведення ремонтних робіт ремонтно-будівельною бригадою університету.

щомісячно до 20 числа з 8 до 14 години

інженер-будівельник Зеленько К.М., інженер з експлуатації будівель Богуш В.М.

економіст І категорії

Лупинос Н.Г.

1

2

3

4

5

46.

Надання затвердженої кошторисної документації для проведення ремонтних робіт господарським способом.

за 3 дні до подачі заявок на придбання матеріалів для проведення ремонту

інженер-будівельник Зеленько К.М.

бухгалтер ІІ категорії Руденко О.Г., економіст І категорії Лупинос Н.Г.

47.

Подання необхідних вихідних матеріалів для розрахунку калькуляції одиниці продукції по виробничих підрозділах університету (майстерня, видавництво).

за 2 дні до початку виробництва продукції з 8 до 14 години

зав.майстернею Лєбедєв Ю.Є.,

директор видавництва

Лисенко М.М.

економіст І категорії Лупинос Н.Г.

48.

Надання інформації про фактичне споживання комунальних послуг та їх вартість по підрозділах університету для розрахунку відшкодування витрат по орендованих приміщеннях.

щомісячно до 20 числа

провідний фахівець Валуйська О.П.

економіст І категорії Лупинос Н.Г

49.

Надання рахунків на оплату послуг з оренди приміщень університету та відшкодування витрат на комунальні витрати орендарями.

щомісячно до 25 числа

економіст І категорії Лупинос Н.Г

провідний бухгалтер Баришевська О.П.

50.

Надання розпоряджень про нарахування відсотків за користування цільовим пільговим державним кредитом на навчання.

щорічно до

30 грудня

економіст І категорії Лупинос Н.Г

провідний бухгалтер Баришевська О.П.

51.

Надання прогнозного плану витрат по підрозділу на наступний бюджетний рік.

щорічно до 01.05. поточного року

керівники всіх структурних підрозділів

економіст І категорії Лупинос Н.Г

52.

Підготовка проекту плану доходів і видатків університету на наступний бюджетний рік.

щорічно до 01 червня поточного року

провідний економіст Лупинос Н.Г.

Заст. головного бухгалтера Захлинюк Т.Д.

1

2

3

4

5

53.

Уточнення кошторису доходів і витрат на бюджетний рік та складання необхідних розрахунків обгрунтування суми витрат по кодах економічної класифікації видатків.

щорічно до 20 січня

провідний економіст Лупинос Н.Г.

Заст. головного бухгалтера Захлинюк Т.Д.

54.

Підготовка та подання податкової звітності до Ніжинської податкової інспекції.

постійно

працівники бухгалтерії згідно графіка надання податкової звітності

Заст. головного бухгалтера Захлинюк Т.Д.

55.

Підготовка та надання статистичної звітності до органів статистики.

до 2 числа місяця, наступного за звітним

працівники бухгалтерії згідно

посадових інструкцій

провідний бухгалтер Баришевська О.П., заступник головного бухгалтера

Захлинюк Т.Д.

56.

Підготовка та подання фінансової звітності до органів Державного казначейства та Міністерства освіти і науки.

щомісячно

працівники бухгалтерії згідно посадових інструкцій

Головний бухгалтер Гнип Т.К.

57.

Опрацювання бухгалтерських документів, складання меморіальних ордерів.

до 2 числа місяця наступного за звітним

працівники бухгалтерії згідно посадових інструкцій

провідний бухгалтер Баришевська О.П., заступник головного бухгалтера

Захлинюк Т.Д.

58.

Опрацювання меморіальних ордерів, складання оборотно-сальдового балансу, заповнення книг аналітичного обліку надходжень і видатків, книги «Журнал-Головна».

щомісячно до 7 числа місяця, наступного за звітним

провідний бухгалтер Баришевська О.П.

заступник головного бухгалтера Матях Т.Ю.

1

2

3

4

5

56.

Проведення послідуючого контролю проведених господарських операцій

постійно

провідні бухгалтери Клименко Т.І., Бабакова Н.С., Баришевська О.П.

заступник головного бухгалтера

Захлинюк Т.Д.Проректор з фінансово-економічних

та господарських питань С.М.ДАВИДЕНКО


Головний бухгалтер Т.К.ГНИП


Схожі:

Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconЛекція 8 Зміст статей та методика складання Звіту про рух грошових коштів
Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconПро щорічний розгляд показників
З метою більш ефективного використання бюджетних коштів та підвищення якості науково-дослідних робіт (ндр), які виконуються за кошти...
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconПоложення про проведення конкурсного відбору в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського наукових проектів, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconПерелік необхідних документів
Фінансування підготовки фахівців Інституту фізичної культури та спорту на денній та заочній формі навчання проводиться за рахунок...
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconНаказ №123 Про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок нухт, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020,
move to 1192-20684
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconОсновні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Враховуються загальна кількість зазначених видань та їх загальний обсяг в умовних друкованих аркушах
Інформації про рух коштів по рахунку з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету щоденно до 16 години бухгалтер ІІ категорії Руденко О. Г. заступник головного бухгалтера Матях Т. Ю iconОсновні контрольні показники виконання науково-дослідних робіт та проектів*, які фінансуються у Сумду за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Враховуються загальна кількість зазначених видань та їх загальний обсяг в умовних друкованих аркушах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи