Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних icon

Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних
Скачати 53.28 Kb.
НазваТема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних
Дата06.01.2013
Розмір53.28 Kb.
ТипКонспект

Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних.

Мета. Ознайомити учнів з основними поняттями бази даних, з типами даних. Формувати навички створення та редагування структури бази даних, зокрема таблиць у режимі Конструктор, зв'язків між ними; навчитись визначати типи полів та заповнювати таблиці відповідно до вказаних типів даних.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальне опитування:

 1. Що таке база даних?

 2. Що таке система управління базами даних?

 3. Які ви знаєте моделі баз даних?

 4. Навести приклади різних баз даних.

 5. Навести приклади СУБД.

 6. Основні можливості БД.

 1. Подання нового матеріалу

Конспект учнів:

Відразу пояснимо, що якщо в БД немає ніяких даних (порожня БД), то все одно це повноцінна БД. Хоча даних у базі і немає, але інформація в ній усе-таки є - це струк­тура БД. Найпростіший "некомп'ютерний" варіант БД - діловий щоденник, у якому на кожний календарний день виділено по сторінці. Навіть якщо в ньому не записано жодного рядка, він не перестає бути щоденником, оскільки має структуру, що чітко відрізняє його від записних книжок, робочих зошитів та іншої паперової продукції.

Об’єкти СУБД Access:

Таблиця (tables) - це основний об'єкт будь-якої реляційної БД. У таблицях зберігаються всі дані, що є в БД у вигляді двовимірного масиву.

Форми (forms) - це засоби як для введення даних, так і для їх перегляду. Їх призначення полягає в тому, щоб надати користувачу засоби для заповнення лише тих полів, які йому потрібно заповнювати.

Запити (queries) - об'єкти слугують для пошуку, відбору та сорту­вання даних з таблиць за визначеними критеріями і подання їх користувачу в зручному вигляді.

Звіти (reports) - призначені лише для виведення даних, причому для виведення як на екран, так і на друкувальний пристрій (наприклад, принтер).

^ Макроси (macros) складаються з послідовності внутрішніх команд СУБД і є одним із засобів автоматизації роботи з БД.

Модулі (modules) створюються засобами зовнішньої мови програмування, наприклад, мови Visual Basic for Applications (VBA). Це один із засобів, за допомогою якого розроблювач БД може закласти в неї нестандартні функціональні можливості, задовольнити специфічні вимоги замовника, підвищити швидкодію СУБД, а також рівень її захищеності.

Ми знаємо, що структуру двовимірної таблиці утворюють стовпці та рядки. їх аналогами в структурі найпростішої БД є записи та поля. Поле - це елементарна одиниця логічної організації даних, яка відповідає окремій, неподільній одиниці інформації - атрибуту. Кож­не поле має ім'я. Ім'я поля визначає, як варто звертатися до даних цього поля при автоматичних операціях з БД (за замовчуванням імена полів використовуються як заголовки стовпців таблиць). Запис - це сукупність логічно зв'язаних полів.

Реляційна модель однієї бази даних, як правило, містить декілька таблиць, зв'язок між якими здійснюється за допомогою спеціального поля – ключа.

^ Тип даних - це атрибут змінної або поля, що визначає, які дані можуть у них знаходитись. При вивченні електронних таблиць MS Excel ми ознайомились із трьома типами даних: текстами, числами і формулами. Таблиці БД, як правило, допускають роботу з набагато більшою кількістю різних типів даних.

MS Access оперує з наступними типами даних.

Текстовый – тип даних, що використовується для збере­ження звичайного неформатованого тексту обмеженого розміру (до 255 символів).

Поле Мемо - спеціальний тип даних для збереження великих обсягів тексту (до 65535 символів). Фізично текст не зберігається в полі. Він зберігається в іншому місці БД, а в полі зберігається покажчик на нього, але для користувача такий поділ непомітний.

Числовой - тип даних для збереження дійсних чисел.

Дата/время - тип даних для збереження календарних дат і поточного часу.

Денежный - тип даних для збереження грошових сум. Теоре­тично для їхнього запису можна було б користуватися і полями число­вого типу, але для грошових сум є деякі особливості (наприклад, пов'я­зані з правилами округлення), а для цього більш зручним є викорис­тання спеціального (а не числового) типу даних.

Счетчик - спеціальний тип даних для унікальних натуральних чисел з автоматичним наростанням. Природне використання - для порядкової нумерації записів.

Логический - тип для збереження логічних даних (ці дані можуть приймати лише два значення, наприклад, Да чи Heт).

^ Поле объекта OLE - спеціальний тип даних, призначений для збереження об'єктів (наприклад, мультимедійних), що вставляються впровадженням або зв'язуванням (технологія OLE). Реально, звичайно, такі об'єкти в таблиці не зберігаються. Як і у випадку полів Мемо, вони зберігаються в іншому місці внутрішньої структури файла БД, а в таблиці зберігаються лише покажчики на них (інакше робота з таблицями була б надзвичайно повільною).

Гиперссылка - спеціальне поле для збереження адрес URL Web-об’єктів Internet. При "щиглику" на посиланні автоматично відбу­вається запуск броузера і відтворення об'єкта в його вікні.

^ Мастер подстановок не є спеціальним типом даних. Це об'єкт, настроюванням якого можна автоматизувати введення в поле даних так, щоб вибирати їх зі списку, що розкривається.

БД MS Access зберігається в одному файлі <ім'я>.mdb (або <ім'я>.mde, якщо до БД відносяться приєднані таблиці).

 1. Первинне закріплення матеріалу, що вивчався.

Практична робота за комп’ютером.

Створення таблиць.

Існує кілька способів створення таблиць. Наведемо деякі з них.

 1. ^ Використання майстра таблиць. Майстер таблиць дозво­ляє для кожної таблиці вибрати поля з множини наперед визначених таблиць. Для запуску майстра таблиць потрібно натиснути кнопку Создание, вибрати Шаблоны таблиц, вибрати потрібну таблицю з переліку запропонованих. Недоліком цього способу є обмеженість множини пропонованих таблиць та полів.

 2. ^ Введення даних безпосередньо в порожню таблицю в ре­жимі таблиці. Для цього потрібно вибрати команду Создание – Таблицы. Далі в таблицю, що з'явиться на екрані, потрібно ввести необхідні дані. У кожне поле вводяться дані певного типу. MS Access автоматично визначає тип введених даних та формат їх відоб­раження. За замовчуванням імена полів є такими: Поле 1, Поле2,... Для перейменування поля потрібно двічі клацнути на його імені, ввести нове ім'я та натиснути клавішу Enter.

 3. Створення макету таблиці в режимі конструктора таб­лиць. Цей універсальний спосіб створення макетів таблиць БД полягає у наступному. Потрібно вибрати команду Создание – Конструктор таблиц. Далі у вікні Конструктора на графічному бланку пот­рібно вказати кожне поле таблиці, його тип та властивості. Потрібно також задати ключові поля (виділити потрібні поля, натиснути кнопку Ключевое поле на панелі інструментів чи в контекстному меню).

^ Практична робота.

Створення таблиці за допомогою конструктора:

Завдання. Створити таблицю в базі даних з назвою «Мої друзі».

Вказівки до виконання:

 1. Створіть у своїй папці папку Бази даних.

 2. Запустіть Microsoft Access.

 3. У вікні клацніть Новая база данных, OK. При створенні нової БД MS Access пропонує відразу ж зберегти порожню БД, тому збережіть нову БД з іменем «Мої друзі».

 4. Створіть макет таблиці «Мої друзі» в режимі Конструктора. Для цього на вкладці Таблиці натисніть кнопку Создать, виберіть конструктор, ОК.

 5. У вікні Конструктора таблиць у першому рядку стовпця Имя поля введіть Ім’я, перейдіть у поле Тип Даних, клацніть на кнопці-стрілці. Перегляньте список, що розкривається. Виберіть Текстовый.

 6. У наступному рядку стовпця Имя поля введіть Телефон, у полі Тип даних виберіть тип Числовий.

 7. Аналогічно створіть поле Дата народження (тип поля – Дата/время)

 8. Закрийте вікно Конструктора ( на запит збереження – кнопка ДА). Таблицю збережіть з ім’ям «Мої друзі». На вкладці Таблицы з’явилася таблиця Мої друзі.

 9. Відкрити утворену таблицю. Заповнити утворені поля трьома записами.

 1. Підведення підсумків уроку і постановка домашнього завдання.

Схожі:

Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconІнформація про Mysql поля та його типи в Mysql оператори І команди Mysql функції php для роботи з Mysql бази даних: основні поняття
Телефонна книга містить інформацію про людей, що живуть в одному місті. Все це свого роду бази даних. Ну а раз це бази даних, то...
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Навчитися створювати структуру бази даних, модифікувати її, вводи­ти дані
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconНазва модуля: Основи програмування Код модуля
Прості типи даних, введення-виведення даних, операції та вирази, структури керування в програмі, структуровані типи даних – масиви,...
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconПовідомлення про права у зв’язку із включенням персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються
Вам, що персональні дані, згоду на обробку яких Ви надали в заяві від 201 р., включено до бази персональних даних Комплексної інформаційно-аналітичної...
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconМіністерство освіти І науки україни
Формування у слухачів знань, вмінь та навичок з проектування, розробки баз даних, використання сучасних мов запитів до баз даних,...
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconЛекція 21 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Бази даних та системи керування базами даних (скбд) Організація даних
Любая информационная система решает задачу обработки данных, однако в разных системах способ представления и организации данных может...
Тема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних iconЛекція 21 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Бази даних та системи керування базами даних (скбд) Організація даних
Любая информационная система решает задачу обработки данных, однако в разных системах способ представления и организации данных может...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи