Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи icon

Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
Скачати 275.62 Kb.
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
Дата06.09.2012
Розмір275.62 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ)

ЗА 2010 РІК


Основними завданнями науково-дослідної роботи інституту у 2010 році було забезпечення всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-педагогічної діяльності, оптимізації напрямків наукових досліджень з урахуванням потреб Національного банку України, банків і небанківських установ, а також підприємств і організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2010 року була скерована на розвиток наукової школи Університету банківської справи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» згідно з визначеними напрямками.

В рамках цих основних напрямів розвитку школи кафедрами інституту проводилися наступні дослідження:

 • дослідження інституційних та макроекономічних проблеми розвитку економіки України в умовах транзиції;

 • дослідження регіональних аспектів розвитку банківської системи;

 • розробка алгоритмів та програм розв’язання основних рівнянь фінансової математики в умовах нестохастичної невизначеності;

 • розробка методики прогнозування готівкового обігу з використанням елементів математичного моделювання для територіальних управлінь НБУ України;

 • дослідження термінологічної системи банківської сфери;

 • дослідження впливу структурних чинників на фінансові результати діяльності банку;

 • гуманітарні проблеми економічної освіти в Україні в контексті глобалізації;

 • визначення первинних посад та розроблення кваліфікаційних характеристик, заснованих на компетенції фахівців банківської сфери;

 • вивчення фондового ринку як фактору макроекономічної стабільності в умовах ринкової трансформації;

 • дослідження розвитку фінансових відносин в умовах невизначеності.

Кафедрами інституту підготовлено 12 наукових звітів загальним обсягом 62,0 друкованих аркушів, а саме:

 1. Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (НДР за ЕТПНД (№ 0109U008863)), 8 виконавців. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 3,94 друк. арк.

 2. «Історія розвитку НБУ» 1 виконавець. Результат – підрозділ наукового звіту загальним обсягом 7,0 друк. арк.

 3. «Уточнення та систематизація термінології з банківської справи (другий етап теми «Історія розвитку НБУ»)» (НДР за ЕТПНД), 11 виконавців. Результат - окремі наукові статті до енциклопедії банківської справи загальним обсягом 15,38 друк. арк.

 4. «Визначення первинних посад та розроблення кваліфікаційних характеристик, заснованих на компетенції фахівців банківської сфери» (НДР за ЕТПНД), 3 виконавця. Результат - ־ проміжний науковий звіт загальним обсягом 1,9 друк. арк.

 5. «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності України» (Держбюджетна тема (№ 0102U006965)) (розділ «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності»), 3 виконавці. Результат – звіти загальним обсягом 4,9 друк. арк.

 6. «Регіональні аспекти розвитку функціонування банківської системи та її вплив на розвиток економіки Харківського регіону» » (НДР на замовлення (№ 0109U008864)), 8 виконавців. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 9,5 друк. арк.

 7. «Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор»» (НДР на замовлення), 6 виконавців. Результат – проміжний звіт стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 2,5 друк. арк.

 8. «Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабільності в умовах ринкової трансформації» (ініціативна НДР (№ 0109U008866)), 2 виконавці. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 10,6 друк. арк.

 9. «Прогнозування готівкового обігу з використанням елементів математичного моделювання для потреб територіального Управління НБУ» (ініціативна НДР), 8 виконавці. Результат - науковий звіт загальним обсягом 6,25 друк. арк.

 10. «Гуманізація вищої освіти в Україні у новому вимірі» (ініціативна НДР), 7 виконавці. Результат - проміжний науковий звіт загальним обсягом 5,0 друк. арк.

 11. «Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку» (ініціативна НДР (№ 0109U008865)), 4 виконавці. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 10,4 друк. арк.

 12. Наукове співробітництво з науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України (за договором про співпрацю Харківського інституту банківської справи з НДЦ НАН України), 17 виконавців. Результат - підготовка 9-ти наукових статей обсягом 7,9 др. арк., участь в 2 конференціях;

 13. «Технологія критичного мислення при вивченні вищої математики з використанням інформаційних технологій» (договір про творчу співпрацю Харківського інституту банківської справи з Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди), 2 виконавці. Результат – опубліковано 1 наукову статтю, підготовлено 4 студентів до участі в математичній олімпіаді;

 14. «Створення та функціонування електронних платіжних систем» (договір про творчу співпрацю Харківського інституту банківської справи з Харківським національним університетом радіоелектроніки), 3 виконавці. Результат – опубліковано наукову статтю, підготовлено 21 студент для участі у конференції;

 15. «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні» (договір про творчу співдружність Харківського інституту банківської справи і страхової компанії «Кій Авіа Гарант»), 3 виконавці. Результат – підготовка 13 статей, 3 тези доповіді на конференціях, підготовлено комплекс методичних розробок для проведення занять у навчально-тренувальної фірми;

 16. «Інституційні та макроекономічні проблеми розвитку економіки України в умовах транзиції» (договір про творчу співпрацю кафедри економічної теорії Харківського інституту банківської справи з кафедрою загальної економічної теорії НТУ "ХПІ"), 6 виконавців. Результат – підготовлено монографію обсягом 20,4 др. арк .

Науково-педагогічних працівників інституту було залучено до розробки стратегії розвитку Харківського регіону до 2015 року в рамках співпраці Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України.

Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на комп’ютерні програми, що розроблені науково-педагогічними працівниками інституту:

 • свідоцтво № 29476 - комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 08.07 2009 р.;

 • свідоцтво № 33427 – комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал-Д”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 25.05 2010 р.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем підготовки кандидатів і докторів наук. Підготовка науково-педагогічних кадрів в інституті ведеться згідно з планом підготовки і захисту дисертаційних робіт. За підсумками роботи за 2010 рік захищено 2 кандидатських дисертації:

 • «Управління фінансовими ресурсами банківських установ» зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит (Біломістна І.І.);

 • «Фінансова стабільність розвитку банків» зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит (Головко О.Г.)

Станом на 1.01.11 в інституті дисертаційними дослідженнями працює 26 осіб, з них 11 аспірантів без відриву від виробництва, 4 аспірант з відривом від виробництва, 3 здобувача, 8 викладачів, які відраховані, але продовжують підготовку до захисту, 1 докторант та 1 викладач, який працює над докторською дисертацією.

Провідними вченими інституту було відрецензовано 28 кандидатських і 2 докторських дисертації, 30 авторефератів, 3 монографії, 5 навчальних посібники, 30 наукових статей.


У 2010 році наукова діяльність викладачів знайшла відбиття у публікації 10 монографій:

 1. Дороніна М.С., Петряєв О.О. Методичні основи розвитку функцій керівника. Монографія . - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009.- 188с.

 2. Дороніна М.С., Сасіна Л.О., Лугова В.М., Надьон Г.М.. Механізм мотивації управлінського персоналу. Наукове видання/ - Харків: АдвА, 2009.-240с.

 3. Дороніна М.С., Ковальова В.І. Управління поведінкою персоналу. Гендерний аспект. Наукове видання. - Харків: АдвА,2009.- 284с.

 4. Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. Фінансовий контроль: теорія та методологія. Монографія. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 92 с.

 5. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку: монографія / Л. В. Дікань, Голуб Ю.О, Синюгіна Н.В., Шульга Н.М., Мултанівська Т.В.., Воінова Т.С.; за заг. ред. Дікань Л.В. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с.

 6. Васюренко О.В., Тридід О.М., Качук В.В., Азаренкова Г.М., Христофорова О.М., Погорепенко Н.П., Сословський В.Г., Дубницький В.Ю., Сидоренко О.М., Омельченко Г.Е., Біломістний О.М., Борисенко І.І., Волохата В.Є., Волохата К.О., Карасьова З.М., Маслова А.Ю., Москаленко О.В., Піскунов Р.О. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / авт. кол. - К. : УБС НБУ, 2010. - 294 с.

 7. Тридід О.М., Орєхова К. В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства: монографія. – К..: УБС НБУ, 2010. - 143 с.

 8. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту. монографія І - К. : УБС НБУ, 2010. - 191с.

 9. Коваленко В.В., Торяник Ж.І. Функціональна достатність ресурсного потенціалу банків: методи оцінювання та напрями забезпечення: монографія - К. : УБС НБУ, 2010. - 158 с.

 10. Соболєва О.П., Шкодіна І.В., Іващенко М.В. Інституційні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Соболєва. – К. : Університет банківської справи НБУ, 2010. – 20 др.арк.


Підготовлено і надано до друку у видавництво 3 монографії:

 1. Ізюмцева Н.В., Дороніна М.С., Торяник Ж.І., Азаренкова Г.М., Лобігер Н.С., Орєхова К.В., (сумісно з ЛІБС, ЧІБС, ІМПО). Управління персоналом в умовах економіки знань. Колективна монографія. – 11,4 др.арк.

 2. Торяник Ж.І., Жихор О.Б., Кузьмінчук Н.В. Колективна монографія Сумського державного університету за результатами конференції «Маркетинг інновацій, інновації у маркетингу». – 1,5 др.арк.

 3. ^ Кузьмінчук Н.В., Жихор О.Б. Колективна монографія ХПІ. Розділ «Системный анализ влияния человеческого фактора на инновационное развитие экономики». - 0,37 др.арк.


Завершено запланований обсяг на 2010 рік роботи над 17 колективними монографіями викладачів кафедр:

  • 4 монографії викладачів кафедри банківської справи («Фінансове забезпечення довгострокових програм розвитку країни», «Управління кредитним потенціалом банку в умовах транзитивної економіки», «Управління залученими ресурсами банку», «Управління фінансовою діяльністю банківських установ України»);

  • 3 монографії викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін («Міфологізація як атрибут політичної культури сучасного суспільства» і «Соціогуманітарна складова вищої економічної освіти в новому вимірі», «Біоетика в контексті соціальної відповідальності»);

  • 2 монографії викладачів кафедри економічної теорії («Економічна поведінка як чинник інституційних перетворень», «Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації»);

  • 3 монографії викладачів кафедри обліку та аудиту («Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання в умовах невизначеності», «Аналіз існуючого законодавства України і вплив податків на фінансову діяльність підприємства», «Антикризове регулювання грошових потоків» );

  • 2 монографії викладачів кафедри менеджменту («Управління поведінкою персоналу», «Міжнародні корпорації в Україні»);

  • монографія викладачів кафедри фінансів (розділ «Розвиток місцевих фінансів в Україні», колективна монографія ХНЕУ);

  • монографія викладачів кафедр фінансів і обліку та аудиту («Фінансове забезпечення проектів: проблеми надійності і управління»);

  • сумісна монографія викладачів кафедр банківської справи, фінансів, інформаційних технологій («Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку»).


Видано 1 підручник і 8 посібників під Грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Синюгіна Н.В. Контроль і ревізія: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни . - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. –256 с.

 2. Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Чечетова Н.Ф., Вороніна О.О. Аудит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 276 с.

 3. Дікань Л.В. Контроль в бюджетних установах: Підручник з електронним додатком. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 408 с.

 4. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред.. д.е.н., доц.. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ – 2000, 2010, 200 с.

 5. Лисяк В.М., Самойлов М.Г. Фізична культура та особистість: Навчальний посібник – Харків: Харківський інститут банківської справи, Університету банківської справи, НБУ, 2010.- 176 с.

 6. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2010. – 395 с.

 7. Трудове право в схемах і таблицях: Навчальний посібник / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, О.Є. Костюченко, Д.С. Підкопай. − Харків : вид-во «ФІНН», 2010. − 560 с.

 8. Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах): Навчальний посібник. - «Новий Світ-2000». - 2010. - 240 с.

 9. Шаронова О.В. Банківсько-фінансова та економічна німецька мова (Bank–, Finanz – und Wirtschaftsdeutsch). – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 212 с.

Здійснено перевидання 2 посібників з грифом МОН України:

 1. Соболєва О.П., Шкодіна І.В.Курс економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих на¬вчальних закладів І За ред. проф. С.І. Архієреєва, доц. Н.Б.Решетняк, доц. І.Є. Тимченко - 2-е вид., випр. - Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2009. 384 с.

 2. Світлична В.В.Історія України: Навчальний посібник. – 4-те вид. – К.: Каравела, 2009. – 400 с.


Підготовлено і надано на 2-е перевидання у видавництво 1 посібник:

 1. Васюренко О.В., Волохата К.О., Волохата В.Є. Економічний аналіз діяльності банків. - 12 др.арк.


Отримано гриф МОН України на 4 посібника і 1 підручник:

 1. Васюренко О.В., Сидоренко О.М. Банківський нагляд: Підручник – 38 др.арк.

 2. Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Борисенко І.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Посібник для самостійного вивчення з дисципліни. – 9 др.арк.

 3. Пічугіна Т.С., Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: Навчальний посібник. - 9 др.арк.

 4. Сословський В.Г. Проектне фінансування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - 10 др.арк.

 5. Мірошник Л.В. Basic economic concepts (Англійська мова: Основні економічні поняття): Навчальний посібник. – 8 др.арк.

 6. Тридід О.М., Богатіщев О.М. Регіональна економіка: Збірник вправ і тестових завдань. - 8 др. арк..;

 7. ^ Коваленко В.В., Тридід С.О., Торяник Ж.І. Маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 12 др.арк.


5 посібників знаходяться на зовнішньому рецензуванні (процедура отримання грифа МОН України)

 1. ^ Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Орєхова К.В., Біломістний О.М. Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях: Навчально-методичний посібник. - 18 др.арк.;

 2. Тридід О.М., Богатіщев О.М. Регіональна економіка: Збірник вправ і тестових завдань. - 8 др. арк..;

 3. Васюренко О.В., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – 20 др.арк.;

 4. Лєгостаєва О.О. Податкова система у схемах і таблицях: Навчальний посібник. – 16 др.арк.

 5. Коваленко В.В., Тридід С.О., Торяник Ж.І. Маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 12 др.арк.


Підготовлено рукописи 4 навчальних посібників:

 1. Ізюмцева Н.В. (сумісно з ЛІБС, ЧІБС, ІМПО). Менеджмент персоналу: Навчальний посібник. - 12 др.арк.

 2. Тридід О.М., Вядрова І.М., Сердюк Л.В., Федосік І.М. Комплексний збірник рольових та ділових ігор зі спеціальності «Банківська справа»: Навчальний посібник. - 8 др.арк.

 3. Азаренкова Г.М., Антоненко О.І. (сумісно з ЧІБС). Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи. - 4 др.арк.

 4. ^ Каднічанська В.М., Подчесова В.Ю. (сумісно з ЛІБС, ЧІБС, ІМПО). Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. - 4 др.арк.


Наукові праці викладачів опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Новий Колегіум», «Бізнес-інформ», «Наука й економіка», «Актуальні проблеми економіки», «Вісник Хмельницького національного університету», «Фінанси України», Вісник Української академії банківської справи, «Прикладная радиоэлектроника», «Системи обробки інформації», «Вісник Університету банківської справи Національного банку України», «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Вісник Львівської Комерційної Академії, Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, «Економіка: проблеми теорії та практики», «Форум права», «Право і суспільство», «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». Протягом 2010 року викладачі підготували 125 наукових статей загальним обсягом 62,8 др. арк., у т.ч.:

 1. Тридід О.М., Шубіна С.В. Науково-дослідна складова як головний елемент підготовки творчо-обдарованої молоді за магістерською програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності» // Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. – №1 – 2 2010 (56-57) – ПФ Колегіум. м. Харків, ХНУРЕ, 2010. – С. 44-51.

 2. Вядрова І.М., Пашова С.М. Використання міжнародного фактору в інтересах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль: Тернопільський інститут агропромислового виробництва, 2010. - № 3’2010[17]. – С. 26-32.

 3. Азаренкова Г.М.,Іванова М.В. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків // Актуальні проблеми економіки №6 (108)2010.- С.61-72.

 4. Шкодіна І.В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі // Фінанси України.-2010.-№7.- С. 58-64.

 5. Костюченко О.Є. Єдності і диференціації у регулюванні робочого часу // Право і суспільство – 2010. - №3. – С. 65-69.

 6. Шубіна С.В., Лєгостаєва О.О. Роль стратегического анализа в процессе принятия управленческих решений // «Бізнес информ», № 1’ 2010г. – С. 95-104.

 7. Головко О.Г. Стабільність та нестабільність у розвитку банків: аналіз та оцінка / О.Г. Головко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ): Збірник наукових праць. – Київ, 2010. – №1(7) березень 2010. – С. 165-170.

 8. Мірошник О.Ю., Шубіна С.В. Особенности обеспечения надежности кредитных отношений системы «Банк – субъекты предпринимательской деятельности» // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы первой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, 20-22 мая 2010 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2010. С.210-213


У 2010 році ^ 102 викладача взяли участь у 47 науково-практичних конференціях, 2 форумах, 12 семінарах. За результатами участі опубліковано 94 тези в наукових збірниках загальним обсягом 18,96 др.арк., у т.ч.:

 • ^ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський та світовий простір», Львів: Університет банківської справи НБУ;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків», Черкаси: Черкаський інститут банківської справи НБУ;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі», Харків: НДЦІПР НАН України;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України», Суми: Українська академія банківської справи;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна банківська конкуренція: теорія та практика», Суми: Українська академія банківської справи;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Банковская система: устойчивость и перспективы развития»: Білорусь, Пінск: Полесский государственный университет;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Філологія і освітній процес: ХХІ століття», Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мєчнікова;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу», Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».

У 2010 році молодий вчений інституту (Шкодіна І.В.) отримала обласну стипендію імені Михайла Івановича Туган-Барановського в номінації «Економіка»; 2 молодих науковця одержали дипломи учасника обласного конкурсу «Найкращій молодий науковець Харківщини» (Біломістний О.М., Піскунов Р.О.). Два науковця (Дубницький В.Ю., Костюченко О.Є.) нагороджені дипломами за участь у конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена». Викладач Інституту (Азаренкова Г.М.) став переможцем конкурсу «Кращій викладач - науковець Університету банківської справи Національного банку України».

У 2010 році 5 науковці брали участь у роботі галузевих конкурсних комісій всеукраїнських студентських конкурсів та олімпіад.

Надруковано збірники наукових праць інституту «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» №1(8)/2010 (в 2-х частинах) обсягом 45 др. арк. і №2(9)/2010 обсягом 27,4 др. арк. в яких було надруковано 18 статей викладачів інституту.


Однією з важливих і необхідних складових підготовки висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів. Керівництво науковою роботою 161 студента здійснювали 62 викладача. За результатами цієї роботи студентами підготовлено: наукових статей – 98, тез наукових конференцій – 263, загальний обсяг публікацій становив 143,8 др. арк.

У 2010 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на базі інституту проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа”, студент інституту та його науковий керівник-викладач нагороджені дипломами І ступеня МОНУ. Науковці інституту брали активну участь в експертній оцінці студентських наукових робіт.

У квітні 2010 р. в інституті проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 400 студентів і з 61 вищого навчального закладу України.

За результатами конференції видано збірник наукових статей на електронному носії: Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2010.  — 1 електрон. опт. диск (CD-R). — Облік.-вид. арк. 76,5.


Протягом 2010 року студенти взяли участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, таких як:

 • Міжнародна студентська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем», м. Львів, ЛІБС НБУ;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації», Севастополь, Севастопольський національний технічний університет

 • Міжнародна науково-практична конференціям «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (іноземною мовою), м. Київ, Європейський університет;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Студентська наукова зима у Бресті», м. Брест, Білорусь, Брестський Державний технічний університет;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні проблеми», м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний;

 • Міжнародна науково-практична «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи», м. Ялта, Кримський гуманітарний університет;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції», м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова;

 • ^ Всеукраїнська науково-практична конференція «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку», м. Феодосія, Феодосійська фінансово-економічна академія;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів», м. Черкаси, ЧІБС УБС НБУ;

Студенти інституту взяли також участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах таких як:

  • Олімпіаді Міжнародної студентської конференції «Студенческая научная зима в Бресте – 2009» з бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту» (1 місце серед іноземних учасників);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови (економічна секція) (7 місце з 143 можливих);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови (економічна секція) (13 місце з 89 можливих);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з французької мови (економічна секція) (5 місце з 83 можливих);

  • Всеукраїнській олімпіаді з екології (3 місце з 27 можливих, 11 місце з 27 можливих, 5 командне місце з 14 можливих);

  • Всеукраїнській олімпіаді з економічної інформатики (29 місце);

  • Всеукраїнській олімпіаді з математики (командна грамота за успішну часть серед провідних ВНЗ, 5 місце, командна грамота за успішну участь серед провідних ВНЗ);

  • Всеукраїнській олімпіаді з фінансів (11 місце);

  • Всеукраїнська олімпіада з банківської справи (606 місце з 2077 учасників, 675 місце з 2077 учасників, 687 місце з 2077 учасників, 699 місце з 2077 учасників);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді на приз АКБ “Укрсоцбанк”(4 місце).

Та у наступних конкурсах:

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа» (диплом І ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства та управління виробництвом» (диплом ІІ ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (диплом ІІ ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (диплом ІІІ ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціологічні науки» (диплом ІІІ ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Кількісні методи в економіці» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Політичні науки» (диплом учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Педагогічні науки» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» (2 подяки за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Історичні науки» (сертифікат за номінацію);

 • Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України» (13 сертифікатів учасників на регіональному етапі);

 • Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт «WORLD OF THE FUTURE : THE WAY I SEE IT» (світ майбутнього: яким я його бачу) (іноземною мовою). За результатами конкурсу отримано 3 грамоти;

 • Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика. За результатами ІІ етапу посіли відповідно 13, 27 і 43 місця зі 104;

 • Міжнародному конкурсі ім. професора Веніамінова В.Н. на найкращу студентську наукову роботу по економіці, управлінню і інформатики в економічній сфері (диплом І ступеня);

 • Міжнародному конкурсі учнівських та студентських робіт з прав людини (4 сертифікати учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі «У нас одне коріння», організованому Всеукраїнською організацією «За помісну Україну!» » (2 сертифікати учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі PR-проектів «Золотий компас» (диплом лауреата);

 • Всеукраїнському конкурсі - Студентський чемпіонат зі стратегічного менеджменту-Global Management Challenge Junior! (проведення конкурсу перенесено на осінь);

 • Всеукраїнському конкурсі інноваційних бізнес-планів серед підприємницької молоді, що організовано Першим українським фондом розвитку підприємництва (сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському соціальному конкурсі «Мрії збуваються» (за результатами конкурсу отримано подяку за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських маркетингових планів (за результатами участи у конкурсі були отримані 19, 27, 28 місце з 98 можливих);

 • Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з гуманітарних наук (диплом І ступеня – 1, диплом ІІ ступеня – 5, диплом ІІІ ступеня – 1, 8 учасників отримали подяки за участь від Ради Ректорів вузів Харківського регіону, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації);

 • ^ Всеукраїнському конкурсі в межах міжнародної програми SIFE (результат участі - ІІ місце на національному етапі);

 • Регіональному конкурсі “Аудитор – 2010” (за участь у 2 етапі, отримана Подяка від Голови Харківської обласної державної адміністрації та Голови Ради ректорів Харківського вузівського центру);

 • Університетський етап Всеукраїнського конкурсу (30 наукових робіт, серед яких 6 робіт отримали диплом І ступеня, 7 робіт - ІІ ступеня, 10 робіт – ІІІ ступеня, 7 робіт – грамоти);

 • інститутському конкурсі науково-дослідних робіт студентів з економіки, фінансів та банківської справи (за результатами конкурсу 5 робіт рекомендовано до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт).


^ Звіт по міжнародній діяльності за 2010 рік.

Невід’ємною складовою розширення використання міжнародного досвіду наукових досліджень є залучення зарубіжних учених до навчального процесу, семінарів і курсів з підвищення кваліфікації та участь викладачів і студентів ХІБС УБС НБУ у міжнародних конференціях і семінарах.

Встановлено та підтримуються ділові, наукові та культурні зв’язки з:

 • Поліським державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь);

 • Ростовським міжнародним інститутом економіки та управління (м. Ростов, Російська Федерація);

 • Фінансовим Університетом при Уряді Російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація);

 • Швейцарським Корпусом Експертів (м. Цюріх, Швейцарія);

 • Вищою школою Банківського інституту (м. Прага, Чехія);

 • Брестським Державним Технічним  Університетом (м. Брест, Республіка Білорусь);

 • Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія);

 • Люблінським католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща);

 • Краківським економічним університетом (м. Краків, Республіка Польща);

 • Вищою школою – Університетом прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина);

 • Міжнародним банківським інститутом (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація);

 • Курським філіалом ВЗФЕІ (м. Курськ, Російська Федерація).


В рамках співпраці з іноземними партнерами відбулися такі заходи:


1. ^ Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь):

- 2 науково-педагогічних працівника взяли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Стійкий розвиток економіки: стан, проблеми, перспективи» та надіслано до друку 2 статті (травень, 2010р.);

- участь доцента кафедри фінансів у семінарі «Сучасні педагогічні технології». За результатами 2 науково-педагогічних працівника інституту отримали сертифікати (травень, 2010р.);

- проведено гостьову лекцію д.е.н., професором ПДУ «Прогностичні методи управління в ринковій економіці» на базі інституту для студентів та викладачів (грудень 2010р.).


2. ^ Швейцарський Корпус Експертів (м. Цюріх, Швейцарія):

- прийом координатора проекту «Міжнародний досвід та навчання фахівців для банківської сфери України» Пауля Холя зі Швейцарського корпусу експертів для моніторингу результатів 2009 р. та обговорення питань співпраці на 2010-2011 рр. (січень, 2010р.)

- протягом 2010 року п’ять експертів прочитали лекції для студентів та викладачів інституту на теми:

 • «Фінансування малого та середнього бізнесу» (пан Бішофбергер, березень 2010р.);

 • «Швейцарське банківське право» та

- вперше на базі інституту в рамках спільного проекту швейцарським експертом було проведено лекцію в режимі відео-конференцзв’язку на тему «Швейцарська банківська таємниця» для студентів УБС НБУ, ЛІБС УБС НБУ, ЧІБС УБС НБУ (пан Лей, квітень 2010р.).

 • вперше окремо для банківських робітників паном Бішофбергером було проведено тренінг на тему «Банківські кредити малим та середнім підприємствам» (березень, 2010р.);

 • підготовлено та надіслано до друку спільну статтю викладачів інституту зі швейцарським експертом паном Леєм по правовій тематиці (квітень, 2010р.);

 • організовано та проведено круглий стіл «Стратегії розвитку банківської системи та управління якістю» за участю іноземної делегації зі Швейцарського корпусу експертів М. Купер, П. Холь, Р. Регез, Х. Леманн, Крумменакер, Бішофбергер та представників Швейцарського корпусу експертів в Україні В. Шуткевіч та І.В. Ковтун (квітень, 2010р.);

 • «Керування ризиками в банківській справі» (пан Еберхард та пані Вепфер, вересень 2010р.);

 • «Міжнародна корпоративна банківська справа» (пан Хартманн, жовтень 2010р.);

 • «Ланцюжок ціноутворення цінних паперів – функціональний огляд» (пан Негелі, пан Ендерлі, грудень 2010р.)

 • окремо для банківських робітників паном Негелі було проведено семінар на тему «Інфраструктура цінних паперів з клірингом та розрахунком».


3. ^ Брестський Державний Технічний Університет (м. Брест, Республіка Білорусь):

- 2 студенти взяли участь у V Міжнародній студентській науковій конференції регіональних університетів «Студентська наукова зима в Бресті 2010». Надано 2 тези доповідей до публікації у збірнику праць конференції, а також отримано 2 сертифікати про участь та диплом за 1 місце за практичне значимість доповідей студентів в фінансовій сфері (грудень, 2010р.).


4. ^ Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвійська Республіка):

- вперше на базі інституту проведено Інтернет - круглий стіл на тему «Банківська галузь в балтійських країнах: уроки кризи» (лютий, 2010р.);

- за результатами проведення засідання круглого столу опубліковано 3 статті в Інтернет-ресурсі (лютий, 2010р.);

- доцент кафедри банківської справи та 8 студентів третього курсу взяли участь у роботі Міжнародної літньої фінансової школи. В ході літньої школи доцентом інституту для всіх учасників було проведено діловий тренінг «Організаційно-економічні аспекти банківської діяльності». За підсумками участі у літній школі студенти отримали сертифікати (липень, 2010р.);

- організовано навчання студентки інституту за магістерською програмою БМА за фахом «Управління і адміністрування підприємницької діяльності» в рамках програми «Два дипломи» на 2010-2012 навчальні роки.


^ 5. Міжнародний банківський інститут (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація):

- 1 студент четвертого курсу взяв участь у Міжнародному конкурсі ім. професора Веніамінова В.Н. на найкращу студентську наукову роботу по економіці, управлінню і інформатики в економічній сфері. За результатами отримано диплом І ступеню (лютий, 2010р.);

- участь в.о. доцента кафедри обліку і аудиту в роботі IX Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки і нові технології викладання (Смирновські читання)». За результатами опубліковано статтю (березень, 2010р.);

- 5 студентів взяли участь у V Міжнародному банківському форумі «Сучасна банківська система: стан, проблеми та перспективи розвитку». За результатом участі студенти та супроводжуючий викладач кафедри менеджменту отримали сертифікати про участь (листопад, 2010 р.).


^ 6. Люблінський католицький університет ім. Івана Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща):

- відбувся візит доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін з метою участі у міжнародній конференції «Економіка і майбутнє молоді» з метою обговорення актуальних проблем економіки та її впливу на формування професійно-орієнтованої і духовно-розвинутої молоді. Підготовлено та надано до друку 1 статтю. (червень, 2010р.).


7^ . Вища школа – Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина):

- 2 студена взяли участь у семінарі «Фінансові ринки в глобалізованій економіці» (вересень, 2010р.). За результатами отримано сертифікати про участь.


8. ^ Краківський економічний університет (м. Криниця-Здруй, Республіка Польща):

 • участь 1 доцента кафедри економічної теорії у Міжнародній науковій конференції «Реструктуризація у світлі нових економічних викликів. Менеджмент – стратегія – аналіз». До друку надана стаття. (жовтень 2010р.)


^ 9. Фінансовий Університет при Уряді Російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація)

 • участь 2 представників інституту у роботі Міжнародної міжвузівської конференції «Проблеми реформування світової фінансової системи: уроки кризи». Надано 2 статті до друку у колективній монографії.У лютому 2010 р. для участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та єдиноборств в вищих навчальних закладах» на базі БДТУ ім. В.Г. Шухова (м. Бєлгород, РФ) була надіслана 1 стаття викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін для публікації в збірнику праць.

У лютому 2010 р. забезпечено участь 2 студентів у Міжнародній науково-практичній конференції "Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів" на базі Центру творчої праці Академії Фінансів (м. Варшава, Республіка Польща). За результатами опублікована 1 стаття.

У березні 2010 року для участі у Міжнародній конференції «Наукове забезпечення агропромислового виробництва» на базі Курської державної сільськогосподарської академії ім. проф. І.І. Іванова (м. Курськ, РФ) була надіслана 1 стаття викладача кафедри економічної теорії для публікації у збірнику праць.

У березні 2010 р. доцент кафедри економічної теорії взяв участь у VI міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2010», за результатами опубліковано статтю.

У березні 2010 р. заступник директора та старший викладач кафедри обліку і аудиту взяли участь у VI міжнародній науково-практичній конференції «Dny vědy – 2010», за результатами опубліковано 1 тези доповіді.

У квітні 2010 р. забезпечено участь директора в засіданні вищих навчальних закладів Асоціації університетів Чорноморського басейну та Асоціації університетів держав Каспійського регіону на базі Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація), підготовлено та надіслано до друку статтю спільно з доцентом кафедри менеджменту.

У квітні 2010 р. для участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Фізичне виховання і спорт в вищих навчальних закладах» на базі БДТУ ім. В.Г. Шухова (м. Бєлгород, РФ) була надіслана 1 стаття викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін для публікації в збірнику праць.

У червні 2010р. відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення європейської науки – 2010» (м. Софія, Болгарія), за результатами якої були надруковані 3 тези доповіді студентів.

За результатами участі у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Ekonomicke vedy – 2010» (м. Прага, Чехія) опубліковано 2 тези доповіді студентів.

За результатами участі у VI Міжнародній науково-практичної конференції „Dynamika naukowych badac – 2010”(м. Пшемисль, Польща) опубліковано 1 тези доповіді викладачей кафедри обліку і аудиту та 1 тези доповіді студента (червень 2010р.).

За результатами участі у VI Міжнародній науково-практичної конференції “Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010”(м. Пшемисль, Польща) опубліковано 2 статті викладачей кафедри обліку і аудиту (червень 2010р.).

У липні 2010 р. забезпечено участь директора інституту у заході щодо обговорення питань співпраці та участі у церемонії вручення дипломів магістрів УБС НБУ на базі Університету школи Салезіан Саррія (м. Барселона, Іспанія).

У вересні 2010 р. директор інституту взяв участь в Міжнародній конференції за результатами підписання Великої Хартії Університетів, яка відбулась на базі Болонського Університету (м. Болонья, Італія).


Протягом 2010 року була опублікована стаття доцента кафедри банківської справи в збірнику наукових праць за результатами участі у Міжнародній конференції на базі Московського державного університету у 2009р.

Протягом 2010 року також були проведені заходи:

 • участь студентів 3-5 курсу у презентації щодо можливості навчання у Франції, яку проводив представник агентства з вищої освіти Кампус Франс в м. Харкові (березень, 2010р.);

 • участь студентів 3-5 курсу у презентації «Молодіжного центру Європейської співпраці «Планета 21» щодо міжнародних студентських обмінів та участі у волонтерських програмах (березень, 2010р.);

 • проведено V студентську науково-практичну конференцію «Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції» за участю іноземних учасників з Поліського державного університету (м. Пінськ), Бєлгородського державного університету, Курського філіалу ВЗФЕІ. Прийнято 5 іноземних студентів і 2 супроводжуючих викладача. Також в ході конференції в роботі Секції 1 «Мовна компетенція як засіб зростання мобільності, ефективного міжнародного спілкування та міжкультурної взаємодії» було організовано відео-конференцзв'язок з Міжнародною Балтійською Академією. Прийняли участь 23 студенти інституту та 8 іноземних студентів (квітень, 2010р.);

 • організовано та проведено лекції, семінари та консультації доктором економічних та філософських наук Багратяном Г.А. на тему «Стратегія розвитку банківської діяльності», «Україна в глобальному світі» для студентів 3 та 5 курсу (квітень, 2010р.);

 • проведено презентації щодо можливості навчання за магістерськими програмами з отриманням державного диплому європейського зразка на базі Автономного Університету Барселони (Іспанія) та щодо можливості отримання подвійного диплому на базі Балтійської Міжнародної Академії (м. Рига, Латвійська Республіка) для студентів 4-5 курсів (вересень, 2010р.);

 • участь студентів 2-3 курсу у презентації молодіжного центру Європейської співпраці «ХХІ Планета» щодо програм міжнародного студентського культурного обміну Work and Travel USA, Camp America;

 • аспіранти, керівники дисертаційних досліджень та студенти 5 курсу прослухали лекцію співробітника інституту ім. Макса Планка (Німеччина), консультанта маркетингової фірми «CuBe Matrix» Цейтліна Н.А. «Методи прикладної статистики у маркетингових дослідженнях»;

 • 2 представника інституту взяли участь в Інформаційному дні програми Темпус на базі ХНУ ім. Каразіна.


Протягом 2010 року загалом було опубліковано 7 статей та 2 тези доповіді науково-педагогічних працівників та надано до друку 10 статей, а також надано до друку 2 студентські тези доповіді, опубліковано 6 студентських тез доповідей, 1 стаття та 1 наукова робота.
Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
move to 1471-8190
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
Науково-дослідна робота інституту протягом 2011 року була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Банківництво...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
move to 1471-8197
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconРегіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: Директор Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЖурі олімпіади голова журі: Тарангул Людмила Леонідівна
Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconНауково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи