Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи icon

Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Скачати 45.36 Kb.
НазваРегіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Дата06.09.2012
Розмір45.36 Kb.
ТипДокументи

Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864)


Науковий керівник науково-дослідної роботи: Директор Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, д.е.н., професор О. М. Тридід

Замовник виконання дослідження: Харківське територіальне управління Національного банку України

Актуальність науково-дослідної роботи: кризові прояви в економічних системах локального та світового масштабів викликають потрясіння суб'єктів господарювання вже не перше століття. Остання економічна криза в Україні почалася з проблем у банківському секторі. У сучасних умовах розвитку економіки внаслідок економічної та політичної нестабільності банки не здатні адекватно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовищ, внаслідок чого потрапляють у кризові ситуації. Кризи, які виникають у процесах функціонування й розвитку банків, мають негативні наслідки та можуть призвести як до банкрутства окремих банків, так і до масової неплатоспроможності, тобто системної кризи банківської системи.

На сьогоднішній день банківська система України знаходиться у стані поступового посткризового відновлення та створення бази для економічного зростання в середньостроковій перспективі.

Виходячи з вищевикладеного, актуальним питанням у процесі антикризового управління банківською діяльністю є визначення факторів впливу макроекономічного середовища на діяльність банківського сектора, діагностика результатів діяльності банків та обґрунтування фінансових орієнтирів.

Мета НДР: визначення впливу макроекономічного середовища на функціонування банківського сектора, дослідження національної банківської системи та використання методів прогнозування для обґрунтування фінансових орієнтирів у процесі антикризового управління.


^ Об’єкт дослідження: діяльність банківського сектора України і Харківського регіону.

Методи дослідження: теоретичного узагальнення, групування, статистичного та графічного аналізу, регресійного аналізу та експоненційного згладжування.

^ Наукова новизна: у процесі роботи було отримано низку результатів, які мають наукову та практичну цінність. Зокрема на проміжному етапі було:

- визначено параметри макроекономічного розвитку України;

- проаналізовано вплив макроекономічного середовища на розвиток Харківського регіону і банківського сектора зокрема;

- реалізовано діагностику результатів діяльності банківських установ Харківського регіону;

- обґрунтовано фінансові орієнтири у процесі антикризового управління діяльністю банків.

^ Впровадження результатів дослідження в практичну діяльність: результати дослідження широко використовуються в навчальному процесі інституту за дисциплінами: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Національна економіка», «Аналіз банківської діяльності», «Банківський нагляд», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Технології та стандарти у банківській діяльності», «Кредитування і контроль», «Фінансовий облік у банках», «Банківська статистика», «Інвестиційне кредитування».

Крім того, матеріали дослідження діяльності банків Харківського регіону в навчально-тренувальному банку використовувались у навчальній роботі під час проведення навчальної практики на 4 курсі, ознайомчої практики на 1 курсі, проведенні ділових та рольових ігор на 4 та 5 курсах і позанавчальній роботі в діяльності Інтелбанку, а також студентами при виконанні індивідуальної та самостійної роботи, при підготовці дипломних робіт за темою «Регіональні аспекти розвитку банківської системи України (на прикладі даних конкретного регіону)».

^ Перелік публікацій за результатами науково-дослідної роботи:

Апробація проміжних результатів дослідження здійснювалась шляхом участі у науково практичних конференціях та публікації статей за результатами дослідження в наукових виданнях. За звітний період було прийнято участь у 5 науково-практичних конференціях та опубліковано наукових 8 статей, в тому числі:

1.Участь в науково-практичних конференціях викладачів:

- у IV міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки» м.Симферополь;

- у VI міжнародній науково-практичній конференції «Інтеграція України у європейський та світовій фінансовий простір» м. Львів;

- у VI міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» м. Суми;

- у XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» м.Суми;

- у V міжнародній науково-практичній конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків», м. Черкаси;

2.Публікації статей:

- Деякі аспекти роботи банку в умовах фінансової кризи // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики», - 2010 р. №6 м.Дніпропетровськ;

- Стратегія управління операційними ризиками у банку // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука і економіка». – 2010 №3 (19). – С.31-35;

- Науково-теоретичний аналіз ресурсного забезпечення інвестиційного процесу //Вісник Університету банківської справи Національного банку України ( м.Київ). – 2011. - №1 (10). – С.127-129;

- Оцінка ефективності інвестиційно-орієнтованої діяльності банків на ринку цінних паперів на основі математичного моделювання //Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практикаю» – 2011. – Вип. №1 (10) - - частина II. – С. 232-238;

- Критический аналіз базових моделей формирования, доходности и риска портфеля ценных бумаг укратнских банков в условиях финансовой нестабильности // Совместный украиско-белорусский сборник научних стетей «Анализ кризисних явлений в финансовом и реальних секторах економики Украини и Белорусии 2008-2011 гг.». – С.85-94. ( Полесский государственный університет г. Пинск, Республика Беларусь;

-Формування ефективного портфеля цінних паперів банку в умовах нормативних обмежень ведення банківської діяльності // Ринок цінних паперів України. 2011. - №9-10. С. 56-63;

- Теоретичні підходи до структурування видів інвестиційних операцій банків на ринку цінних паперів // Соціально-економічні проблеми. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи (Збірник наукових праць) /НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів. 2011. – С.334-343;

- Визначення коефіцієнту ризику при управлінні кредитним потенціалом банку // Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практика». – 2011 – Вип. 1(10), частина II. – С.97-102.

Схожі:

Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconМеханізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності Харківського інституту...
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconЛексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (№0109U008863) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: в о зав кафедри іноземних мов Черняк Лариса Іванівна
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconПрограма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика»
Науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології за комплексною темою на 2008-2012 рр
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи icon1. Назва науково-дослідної роботи
Омельянчик Людмила Олександрівна, керівник теми, провідний науковий співробітник, д фарм н., професор
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconЛексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (№0109U008863) Науковий керівник науково-дослідної роботи
move to 1471-8193
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconМеханізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи
move to 1471-8192
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconТема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Тема Інтегративні технології формування І розвитку професійних та особистісних якостей фахівців
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconЗвіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю.
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п...
Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconЗвіт з наукової роботи кафедри іноземних мов за 2011 рік І. Результати науково-дослідної роботи кафедри : Результати науково-дослідної роботи кафедри
Викладачі кафедри працюють над загальною кафедральною темою „Використання медіа технологій у викладанні іноземних мов у немовному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи