Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році icon

Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році
НазваПравила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році
Сторінка1/5
Дата06.09.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5

ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. ректора

Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

___________ В.В.Хиленко «____» _____________ 2011 р.


ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Міністра


_____________Є.М.Суліма «___» ______________2011 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор

Департаменту персоналу Національного банку України

___________І.М.Іванюк

«___» ______________ 2011 р.


ПРАВИЛА

прийому до Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ) у 2012 році


Київ - 2011

Провадження освітньої діяльності в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) (далі – Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АГ № 508920, дата видачі ліцензії – 24 червня 2011 року, термін дії ліцензії за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями вказаний у додатку до ліцензії, який розміщується на інформаційних стендах Університету) та рішення Державної акредитаційної комісії України від 30 червня 2011 року, протокол № 88.


Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році (далі - Правила) розроблені Приймальною комісією Університету (далі – Приймальна комісія) (протокол № 1 від 10 листопада 2011 року) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959.


1. Загальні положення


  1. Університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Львівському, Харківському, Черкаському інститутах банківської справи, які є відокремленими структурними підрозділами Університету, та Інституті магістерської та післядипломної освіти (далі - Інститути) (додаток 1).

  2. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Університету у порядку, передбаченому для громадян України.

  3. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожитках під час вступу, надається 1687 місць у відповідних Інститутах (табл. 1).

  5. Інститути Університету мають гуртожитки у кількості 6 будинків загальною площею 26188,0 кв. м., які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, нормам охорони праці та пожежної безпеки. Гуртожитки побудовані за блочною системою, передбачають проживання у кімнатах, укомплектованих новими меблями, мають приміщення для самопідготовки та відпочинку, спортивні майданчики (кімнати), читальні зали, кухні тощо.Таблиця 1 Інформація про гуртожитки Університету


^ Структурні підрозділи

Університету

Кількість будинків гуртожитків, одиниць

Загальна площа будинків гуртожитків, кв.м.

^ Загальна кількість ліжко-місць, одиниць

Інститут магістерської та післядипломної освіти

1

1012,5

100

Львівський інститут банківської справи

2

8462,9

468

Харківський інститут банківської справи

1

6454,6

480

Черкаський інститут банківської справи

2

10258,0

639

^ Всього по Університету

6

26188,0

1687
 1. Вимоги до рівня освіти вступників
  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб.

  4. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) та другий курс (з нормативним терміном навчання в межах вакантних місць доведеного Національним банком України обсягу прийому) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 2).

  5. Університет може здійснювати прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення до Інститутів в межах вакантних місць доведеного Національним банком України обсягу прийому, відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.^ 3. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

за рахунок коштів Національного банку України;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,

конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Приймальна комісія Університету працює за таким графіком:

- понеділок – п‘ятниця з 9.00 до 17.00, перерва – з 12.00 до 12.30;

- субота – з 10.00 до 14.00 без перерви;

- неділя – вихідний день (за виключенням 5 серпня 2012 року).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводяться в такі строки (табл. 2):


^ Таблиця 2 Етапи вступної кампанії для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

9 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет

20 липня 2012 року

27 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

7 серпня

2012 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

21 – 31 липня

2012 року

28 липня –

7 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

8 серпня

2012 року

Терміни зарахування вступників

- за рахунок коштів Національного банку України - 11 серпня 2012 року;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб – після зарахування вступників на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України, відповідного напряму підготовки – 20 серпня 2012 року

22 серпня

2012 року


4.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводяться в такі строки (табл. 3):


^ Таблиця 3 Етапи вступної кампанії для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

(прийом на перший курс зі скороченим терміном навчання)


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

9 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 року

27 липня 2012 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

21 – 31 липня

2012 року

28 липня –

7 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2012 року

8 серпня

2012 року

Терміни зарахування вступників

- за рахунок коштів Національного банку України - 11 серпня 2012 року;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб – після зарахування вступників на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України, відповідного напряму підготов-ки – 20 серпня 2012 року

22 серпня

2012 року


4.4. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на другий курс (з нормативним терміном навчання в межах вакантних місць доведеного Національним банком України обсягу прийому) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводяться в такі строки (табл. 4):


^ Таблиця 4 Етапи вступної кампанії для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

(прийом на другий курс з нормативним терміном навчання в межах вакантних місць доведеного Національним банком України обсягу прийому)


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

9 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2012 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

23 липня – 29 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

6 серпня 2012 року4.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра або спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводяться в такі строки (табл. 5):


^ Таблиця 5 Етапи вступної кампанії для здобуття

освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

14 липня 2012 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

16 – 24 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

25 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

- за рахунок коштів Національного банку України –

30 липня

2012 року;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб – після зарахування вступників на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України, відповідної спеціальності - 6 серпня 2012 року

6 серпня 2012 року


4.6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на екстернатну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра* або магістра** проводяться в такі строки (табл. 6):


^ Таблиця 6 Етапи вступної кампанії для здобуття

освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра* або магістра**

за екстернатною формою навчання


^ Етапи вступної кампанії

Екстернатна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 листопада 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 листопада 2012 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

26 – 30 листопада 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 грудня 2012 року

Терміни зарахування вступників

10 грудня 2012 року


* Львівський, Харківський, Черкаський інститути банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ);

** Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).


^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу


5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркових комісій Інститутів Університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника Відбіркові комісії Інститутів Університету засвідчують копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковими комісіями Інститутів Університету, до яких вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних випробувань в Університеті.

5.8. Мають право (при поданні до Відбіркових комісій Інститутів Університету відповідних документів) на складання вступних випробувань при вступі до Університету такі категорії вступників, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Університету;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Мають право (при поданні до Відбіркових комісій Інститутів Університету відповідних документів) брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів при вступі до Університету такі категорії вступників за їх вибором:

вступники, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

5.10. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Університету, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.11. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету, наведеному у додатку 3.

5.12. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою Відбіркової комісії Інституту Університету до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.13. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів  з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених у пункті 6.1 розділу 6 цих Правил).

5.14. Відбіркові комісії Інститутів Університету здійснюють перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.15. Відбіркові комісії Інститутів Університету розглядають документи вступників, Приймальна комісія приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету.

5.16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.17. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних
рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти вступників, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти, обов'язковою є процедура нострифікації документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація таких документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів: математики (профільний), української мови та літератури, історії України або географії (за вибором вступника).

Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в Університеті для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра становить:

з математики - профільного конкурсного предмету - не нижче 140 балів;

з української мови та літератури, історії України, географії - непрофільних конкурсних предметів - не нижче 124 балів.

До участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра в Університеті допускаються вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів (з української мови та літератури, історії України або географії) нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета (математики) становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору вступників, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних випробувань), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених пунктом 9.3 розділу 9 цих Правил. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.3. Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра або спеціаліста на денну та заочну форми навчання проводяться фахові тестування та тестування з іноземної мови.

Конкурсний бал таких вступників обчислюється шляхом додавання балів за результатами фахового тестування, тестування з іноземної мови та середнього бала диплома (додатка до нього). Результати фахового тестування та тестування з іноземної мови оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Середній бал диплома обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. У разі, якщо оцінки у дипломі виставлені за 5-бальною шкалою, середній бал переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його множення на 20 та подальшим округленням до десятих частин бала.

6.5. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на денну та заочну форми навчання проводяться фахові тестування.

Конкурсний бал таких вступників обчислюється шляхом додавання балів за результатами фахового тестування та середнього бала диплома (додатка до нього). Результати фахового тестування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Середній бал диплома обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. У разі, якщо оцінки у дипломі виставлені за 5-бальною шкалою, середній бал переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його множення на 20 та подальшим округленням до десятих частин бала.

  1. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання в межах вакантних місць доведеного Національним банком України обсягу прийому) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться фахове тестування. Результати фахового тестування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів і формують конкурсний бал вступника.

6.7. Програми фахових тестувань та тестувань з іноземної мови для вступу до Університету розробляються і затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету.

6.8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 №340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра до екстернату приймаються особи з повною загальною середньою освітою та особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра до екстернату приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

Порядок прийому заяв і документів для вступу до екстернату здійснюється відповідно до пунктів 5.1. - 5.9. та 5.13. – 5.17. розділу 5 цих Правил.

Вступні випробування та конкурсний відбір вступників до екстернату здійснюється відповідно до пунктів 6.1. - 6.4. розділу 6 цих Правил.

6.9. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, вступники, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також ті вступники, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає Апеляційна комісія Університету, яка діє відповідно до Положення про Апеляційну комісію Університету, затвердженого ректором Університету.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат вступного випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ 7. Зарахування поза конкурсом


7.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

7.2. Кількість місць для вступників, визначених у пункті 7.1 розділу 7 цих Правил, становить 20 відсотків обсягу місць, що фінансуються за рахунок коштів
Національного банку України з кожного напряму підготовки (спеціальності),
доведеного Університету.

7.3. Зарахування вступників, визначених у пункті 7.1 розділу 7 цих Правил, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсних балів вступників.

^ 8. Зарахування за співбесідою


8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Університету вступники, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями вступників затверджує голова Приймальної комісії.

8.3. Вступники, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали до Відбіркових комісій Інститутів Університету сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з кількістю балів, не нижче встановленого цими Правилами рівня.


^ 9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти,

які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


9.1. Зараховуються до Університету відповідно до розділу 11 цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче встановленого рівня, визначеного у пункті 6.1 розділу 6 цих Правил, учасники міжнародних олімпіад з математики при вступі на напрями підготовки галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предмету «Основи економіки» та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії  наук України з предметів «Математика» або «Основи економіки» до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти на напрями підготовки галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зараховується додатковий бал.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з вищезазначених підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ 10. Право на першочергове зарахування


10.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році" надане таке право;

випускники загальноосвітніх навчальних закладів (повна загальна середня освіта) нагороджені золотою або срібною медаллю.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ 11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету із зазначенням категорій вступників. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ 12. Надання рекомендацій для зарахування


12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України, вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягів прийому, визначених Національним банком України та доведених Університету.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України, у три етапи: у перший, п‘ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.


^ 13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


13.1. Вступники, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу 14 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до Відбіркових комісій Інститутів Університету.

Вступники, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу 14 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму підготовки (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у Відбірковій комісії Інституту Університету, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України, або подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів (в Університеті – за рахунок коштів Національного банку України), при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб.

13.2. При вступі для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього, медичної довідки, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів (в Університеті – за рахунок коштів Національного банку України) протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього, копія медичної довідки, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються в Університеті протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів, виданої на вимогу студента.

13.3. Вступники, які в установлений строк не подали до Відбіркових комісій Інститутів Університету оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування до Університету на навчання за рахунок коштів Національного банку України.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconПравила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) (далі – Університет) здійснюється...
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconПравила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році
Університету та рішення Державної акредитаційної комісії України від 30 червня 2011 року, протокол №88
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconНаціональний банк україни університет банківської справи
Основні результати наукових досліджень у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009
Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconНауково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconНаказ №287 м. Київ Про прийом вступників у 2012 році
Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року №161, Статуту Університету банківської справи Національного банку України (м....
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Для студентів-переможців Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних...
Правила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
move to 1471-8190
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи