Національний банк україни університет банківської справи icon

Національний банк україни університет банківської справи
НазваНаціональний банк україни університет банківської справи
Сторінка1/6
Дата25.03.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У ХАРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. Київ)

У 2012 РОЦІ


ХАРКІВ

2012

Основні результати наукових досліджень у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році / Відп. за випуск О. М. Біломістний. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2012. – 50 с.


Редакційна колегія:

Азаренкова Г. М. – заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, доктор економічних наук, професор;

Біломістний О. М. – начальник наукового відділу ХІБС УБС НБУ;

Дубницький В.Ю. – завідувач науково-дослідної лабораторії ХІБС УБС НБУ;

Мірошник О.Ю. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії ХІБС УБС НБУ.


Збірник містить основні результати дисертаційних досліджень, виконаних та захищених аспірантами та працівникам Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), а також анотовані звіти науково-дослідних тем, що виконувались у 2012 році. Відображено проміжні результати проведених досліджень з актуальних проблем фінансово-кредитного сектору економіки. Матеріали збірника можуть бути корисні науковцям та працівникам фінансово-кредитних установ, а також використовуватися під час впровадження у навчальний процес у вищих навчальних закладах економічного спрямування.


Адреса редакційної колегії:

Науковий відділ ХІБС УБС НБУ

просп. Перемоги, 55

м. Харків, 61174


© Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)
ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………….

5

І. АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ……………………………………………………………………..7

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук……………………………………………………………..


7

1. Мусієнко О. М.

Інвестиційно-орієнтована діяльність банків на ринку цінних паперів України………………………………………………………………………….7

2. Маслова А. Ю.

Управління кредитним потенціалом банку в умовах транзитивної економіки……………………………………………………………………….10

3. Москаленко О. В.

Управління інвестиційним портфелем банку в умовах динамічно поновлюваної інформації ……………………………………………………..12

4. Біломістний О. М.

Механізм кредитування малого бізнесу ……………………………………..


15

5. Гнип Н. О.

Планування фінансового потенціалу суб’єктів реального сектору економіки……………………………………………………………………….16

6. Котелевська Ю. В.

Формування маркетингової стратегії просування банківських продуктів…


19

6. Швидка О. Б.

Комунікаційне середовище: становлення та розвиток у добу інформаційного суспільства ………………………………………………….21

7. Чхеайло А. А.

Феномен виживання: соціально-філософський аналіз ……………………...


25

ІІ АНОТОВАНІ ЗВІТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ………………..

28

Науково-дослідні теми, що виконувалися на замовлення Національного банку України………………………………………………


28

1. Основні напрями вдосконалення ринку банківських платіжних карток України в умовах трансформаційної економіки (№ 0111U010201)………...


28

2. Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (№0109U008863)……………………………………………………………….


30

3. Регіональні аспекти функціонування банківської системи та її вплив на розвиток економіки Харківського регіону (№ 0109U008864)………………


32

Науково-дослідні теми, що виконувалися на замовлення підприємств, установ, організацій………………………………………….


35

4. Удосконалення стратегічного аналізу результатів діяльності підприємства з використанням методики розв’язання зворотних економічних задач, призначених для виконання зворотних розрахунків в системі завдань перспективного фінансово-економічного аналізу (№ 0112U001670)…………………………………………………………………..35

5. Моделювання поведінки платників податків з урахуванням економічних та соціально-психологічних факторів їх мотивації (№ 0111U010203)……………………………………………………………….…..36

6. Розробка методики оцінки фінансової безпеки підприємства ПАТ «Турбогаз» (№ 0111U010202)…………………………………………………


38

Науково-дослідні теми, що виконувалися на ініціативних засадах…...

40

7. Міжбанківський ринок інвестиційних проектів: проблеми створення і функціонування (№ 0111U010200)……………………………………………

40

8. Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації (№0109U008866)…………………………………...

42

9. Гуманізація вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття………….


45

ІІІ. МОНОГРАФІЇ…………………………………………………………….


48

IV. СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКИХ ПРАВ…………


54


ВСТУП


В процесі виконання науково-дослідних робіт, які виконували у 2012році у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), основні зусилля були скеровані на реалізацію основних завдань, сформульованих в Концепції наукової школи УБС НБУ «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» та Концепції «Інноваційного розвитку Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». Основною метою науково-дослідних робіт було вивчення процесів розвитку та регулювання банківського та реального секторів економіки, фондового ринку, покращенню функціонування банківських платіжних інструментів.

Як відомо, головними формами наукових досліджень в інституті є виконання науковими та науково-педагогічними працівниками дисертаційних досліджень, науково-дослідних робіт, написання монографій, підготовка заявок на право інтелектуальної власності.

Наукові результати, отримані в процесі їх виконання, в процесі провадження в навчальний процес сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців.

В 2012 році працівниками та аспірантами, прикріпленими до Харківського інституту банківської справи, було захищено вісім кандидатських дисертацій, у тому числі: шість дисертацій у галузі знань «економічні науки», одна дисертація у галузі знань «філософськи науки», одна дисертація у галузі знань «соціальні комунікації».

Частка штатних працівників з науковими ступенями у загальній чисельності науково-педагогічних працівників склала 58%, частка докторів наук-7,4%. Основним завданням у цій сфері наукової діяльності на 2013р. є впровадження отриманих наукових результатів у навчальний процес та посилення роботи, спрямованої на своєчасну підготовку дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук..

За 2013рік у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) було виконано 10 науково-дослідних робіт, у тому числі: науково-дослідних робіт за Єдиним тематичним планом наукових досліджень НБУ – 3; науково-дослідних робіт на замовлення – 4; ініціативних науково-дослідних робіт – 3.З цієї кількості робіт п’ять мали додаткове фінансування. У виконанні робіт приймали участь кафедри інституту: банківської справи, фінансів, обліку та аудиту, інформаційних технологій, вищої математики та науково-дослідна лабораторія інституту. Результати наукових досліджень було відображено в 3підручниках та 9 посібниках з грифом МНОМС, 19монографіях та 174 опублікованих статтях. Оригінальність створеного в процесі виконання науково-дослідних робіт спеціалізованого програмного забезпечення підтверджена одним свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір.

У 2013 році необхідно збільшити зусилля в процесі пошуку замовників наукової продукції інституту, впровадження вже отриманих наукових результатів в практичну діяльність підприємств та установ, розпочати роботу над обґрунтуванням тем науково-дослідних робіт на 2014 р.

І. АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

^ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ
Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


1. Інвестиційно-орієнтована діяльність банків на ринку цінних паперів України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / Мусієнко Олена Миколаївна; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України. - Суми,2012.


Сучасні умови динамічного розвитку фінансового ринку зумовлюють важливість стабільного функціонування такої його специфічної ланки, як ринок цінних паперів. Український ринок цінних паперів нерозривно пов’язаний із міжнародними фінансовими ринками, та, з огляду на низькі конкурентоспроможність, волатильність та спекулятивність, є найбільш уразливим сегментом вітчизняної фінансової системи. Фінансова нестабільність, яка характерна для діяльності більшості учасників фінансового ринку, посилює значення інвестиційних операцій банків. Невизначені умови зовнішнього та внутрішнього середовищ, у яких сьогодні працюють банки, впровадження сучасних методів конкурентної боротьби, вимагають від них адекватних підходів до організації інвестиційно-орієнтованої діяльності на ринку цінних паперів, а саме стратегічних напрямів реалізації інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів з урахуванням фінансового забезпечення, визначення та впровадження комплексу заходів щодо зниження фінансових ризиків. Отримання науково обґрунтованої відповіді на питання, як розвинути інвестиційно-орієнтовану діяльність банків на ринку цінних паперів у частині розробки відповідних рекомендацій, стає дедалі більш актуальним. Вивчення опублікованих наукових праць у контексті досліджуваного питання дозволило зробити висновок, що значна частина завдань стосовно реалізації інвестиційно-орієнтованої діяльності банків залишається недостатньо розробленою у науковому та практичному аспектах. У цьому зв’язку виникає необхідність розвитку підходів до методичного забезпечення інвестиційно-орієнтованої діяльності банків на ринку цінних паперів, комплексного аналізу її реалізації та обґрунтування методичних рекомендацій щодо функціонування банків на вітчизняному ринку цінних паперів. Наукова та практична актуальність зазначених питань обумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили мету, завдання та її зміст.

Функціонування банківського сектора на ринку цінних паперів є одним із пріоритетних напрямів сучасного управління банківською діяльністю, що, у першу чергу, пов’язано із важливістю вирішення питання оптимізації формування портфеля цінних паперів та визначення доцільності інвестиційно-орієнтованої діяльності банків з урахуванням фінансових аспектів її проведення в сучасних умовах. У зв’язку з цим у дисертаційній роботі вирішено завдання поглибленого обґрунтування теоретичних основ, науково-методичного забезпечення та надання практичних рекомендацій щодо оптимізації інвестиційно-орієнтованої діяльності банків на ринку цінних паперів.

Основні теоретичні та практичні результати:

1. Теоретичне узагальнення основних підходів до визначення базових понять «інвестиції», «інвестиційна діяльність», «операції банків з цінними паперами» та «інвестиційні ресурси банків» дало змогу сформулювати поняття «інвестиційно-орієнтована діяльність банків на ринку цінних паперів» як діяльність банків, що реалізується шляхом виконання операцій з цінними паперами в процесі прийняття інвестиційних рішень, і, на основі ефективно сформованого ресурсного забезпечення, спрямована на отримання максимального прибутку від її реалізації на ринку цінних паперів в умовах нормативних обмежень та ризикового характеру банківської діяльності.

2. Систематизація загальних підходів до особливостей функціонування та структури вітчизняного ринку цінних паперів визначила можливість виокремлення класифікаційних ознак банківських операцій на ринку цінних паперів. Такий підхід до подання класифікаційної структури обґрунтував методичні можливості вдосконалення ефективного забезпечення інвестиційно-орієнтованої діяльності банків на ринку цінних паперів та виокремлення методичних засад щодо вдосконалення процесу її реалізації у цілому.

3. Визначення особливостей забезпечення процесу інвестиційно-орієнтованої діяльності банків визначило необхідність розгляду методичних основ управління портфелем цінних паперів банків, що, в свою чергу, дало змогу виявити відсутність ув'язки потенційних вкладень інвестора з ресурсною базою як складової етапу управління та відсутність врахування факторного впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ. Урахування зазначених елементів управління портфелем цінних паперів банків у контексті їхньої діяльності на ринку цінних паперів обґрунтувало необхідність у розширенні етапів управління, ефективна комбінація яких забезпечила оптимізацію інвестиційно-орієнтованої діяльності.

Це, в свою чергу, обумовило необхідність визначення відповідної стратегії хеджування фінансових ризиків банків на ринку цінних паперів з відповідним розмежуванням довгострокових та короткострокових цілей.

4. Дослідження основних тенденцій зміни узагальнюючих показників діяльності банків на ринку цінних паперів дозволило виявити окремі проблемні питання їхньої інвестиційно-орієнтованої діяльності в розрізі груп за активами. Зокрема, на позитивний та негативний розвиток операцій з цінними паперами банків найбільший вплив мали такі макроекономічні показники, як валовий внутрішній продукт, прямі іноземні інвестиції та доходи населення. Така тенденція обумовила наявність прямої залежності обсягів операцій банків з цінними паперами, що реалізуються з наявною ресурсною базою. Було встановлено, що динаміка нормативних обмежень діяльності банків у розрізі активів визначила пріоритети реалізації активних операцій та сформувала динаміку коливань загального обсягу операцій з цінними паперами, що підтвердило загальні міркування щодо доцільності їхнього врахування в процесі управління інвестиційно-орієнтованою діяльністю банків.

5. Оцінка впливу факторів на процес інвестиційно-орієнтованої діяльності груп банків за активами та мережі банків Харківського регіону обґрунтувала підхід до використання кореляційно-регресійного аналізу, визначила, що показники інвестиційно-орієнтованої діяльності вітчизняних банків є залежними величинами по відношенню до сформованої системи показників, що аналізуються. Така залежність обумовила їхній безпосередній вплив на загальний обсяг інвестиційних операцій банків з цінними паперами та, в свою чергу, визначила необхідність їхнього врахування при оптимізації структури портфеля цінних паперів банків.

6. Аналіз результативності інвестиційно-орієнтованої діяльності вітчизняних банків у контексті загального розрахунку темпів приросту її показників на ринку цінних паперів та їхня систематизація в комплексний показник динаміки портфеля цінних паперів у розрізі груп банків за активами та банків Харківського регіону визначив неоднозначність коливань їхньої діяльності на ринку цінних паперів. Суттєве зниження інтегрального показника спостерігалось у кризовому та посткризовому періодах, що аргументується низьким рівнем загального портфеля цінних паперів та пріоритетністю реалізації активних операцій. Це підтвердило тезу щодо низької ефективності інвестиційно-орієнтованої діяльності банків на ринку цінних паперів та загалом доводить необхідність її оптимізації.

7. З метою розкриття основних напрямів вдосконалення ІОДБ на ринку цінних паперів було запропоновано оптимізаційну модель формування портфеля цінних паперів банку та процедуру формування ефективного портфеля цінних паперів. Така модель формування портфеля цінних паперів банку відрізняється від класичних підходів можливістю одночасного врахування обмежень щодо умов ведення банківської діяльності та вартісних аспектів придбання необхідного обсягу цінних паперів, зокрема, з метою хеджування фінансових ризиків у діяльності банку, що сприяє отриманню більш прийнятної структури портфеля цінних паперів.

8. Розкриття основних складових із визначення доцільності інвестиційно-орієнтованої діяльності на ринку цінних паперів дозволило розробити логічну схему обґрунтування доцільності виходу банку на ринок цінних паперів відповідно до розгляду умов впровадження обраного для цього набору цінних паперів, що, в свою чергу, забезпечило визначення пріоритетних шляхів мінімізації фінансових ризиків банку.

9. Співставлення зміни значень обсягів власного капіталу банку відповідно до витрат, пов’язаних із веденням інвестиційно-орієнтованої діяльності в розрізі окремих різновидів цінних паперів, та, відповідно до значень імовірно очікуваного доходу від впровадження таких різновидів цінних паперів, дозволило вдосконалити схему аналізу з визначення доцільності виходу банку на ринок цінних паперів на основі врахування фінансових аспектів інвестиційно-орієнтованої діяльності. На відміну від існуючих підходів, це дозволило структурувати обрання різновидів цінних паперів щодо здійснення ІОДБ на ринку цінних паперів згідно з отриманими підсумками діяльності банку.

Розроблені підходи та рекомендації, запропоновані в контексті вдосконалення ІОДБ на ринку цінних паперів, можуть бути використані у практичній діяльності конкретних банків з урахуванням специфіки та особливостей їх функціонування.


^ 2. Управління кредитним потенціалом банку в умовах транзитивної економіки : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / Маслова Анастасія Юріївна ; Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2012.


Сучасний стан економічних відносин у розрізі суб’єктів фінансового ринку України зумовив необхідність ґрунтовного визначення пріоритетів діяльності фінансово-кредитної сфери, позиціонуючою ланкою якої сьогодні є установи банків. Банківський сектор за своїм функціонально-економічним призначенням – найсуттєвіший учасник фінансового ринку, має дієві важелі впливу на процес формування ресурсних потоків економічної системи в цілому. У свою чергу, розв’язання проблеми відповідності потреб реального сектора в кредитних ресурсах та можливостей банківського сектора їх задовольняти, що особливо важливо в сучасних умовах транзитивності національної економіки, продукує проблему збалансованості строкової структури кредитного потенціалу банку. Тому виникає необхідність у розробці комплексного науково-методичного підходу до управління кредитним потенціалом банку, що дасть можливість як окремим банкам, так і банківському сектору в цілому мінімізувати структурні диспропорції між пасивами та активами, а також забезпечити фінансову стійкість банківського сектора.

Залишаються нерозкритими питання, пов’язані з визначенням структури кредитного потенціалу, аналізом його складових, внутрішніх та зовнішніх чинників впливу, збалансованістю структури кредитного потенціалу банку та оцінкою ризиків в управлінні останнім. Об’єктивної необхідності набуває подальше поглиблення теоретико-методичних досліджень понятійного апарату, проведення аналізу ефективності формування кредитного потенціалу з урахуванням чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ, удосконалення процедури збалансованості структури кредитного потенціалу банку та розробка рекомендацій із можливості застосування абсолютних коефіцієнтів ризику для узагальнення та доповнення аналізу при управлінні кредитним потенціалом банку.

Теоретичне обґрунтування основ організації, аналіз діючої практики та формування і розвиток науково-методичного забезпечення управління кредитним потенціалом банку дали можливість сформулювати такі висновки:

  1. Система банківського кредитування складається з чотирьох основних блоків (базового, стратегічного, технологічного, управлінського), які взаємопов’язані між собою. Невід’ємним інструментом системи, що регулює ефективне виконання визначальних напрямів банківського кредитування є інформаційно-нормативне забезпечення. Це дає можливість розкрити в повному обсязі особливості сучасної практики кредитування та попередити негативні наслідки в разі недостатньої розвиненості або порушення цілісності системи кредитування.

  2. В умовах транзитивності національної економіки під кредитним потенціалом банку слід розуміти сукупність кредитних ресурсів і джерел їхнього поповнення в умовах постійних змін зовнішнього та внутрішнього середовищ, які банк може розмістити на принципах кредитування, відкоригованих на резерв ліквідності відповідно до встановлених нормативів з урахуванням наявних і потенційних нематеріальних активів. Це визначення відображає важливі особливості формування й використання кредитного потенціалу банків, визначаючи пріоритети ресурсного забезпечення кредитної діяльності.

Ресурсний склад кредитного потенціалу банку є взаємопов’язаною складною системою, на яку впливає низка чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ. Серед основних складових кредитного потенціалу доцільно виділяти наявні власні, залучені, запозичені ресурси банку та нематеріальні активи, а також ураховувати кредитні ресурси та нематеріальні активи як перспективні джерела ресурсного забезпечення кредитної діяльності банку, що сприятиме розширенню кредитної діяльності банку в майбутньому.

3. У сучасній вітчизняній практиці під управлінням кредитним потенціалом банку слід розуміти процес формування та реалізації управлінських рішень з ефективного розміщення сукупності кредитних ресурсів і джерел їхнього поповнення в умовах постійних змін зовнішнього та внутрішнього середовищ, які банк може розмістити в кредитну заборгованість, ураховуючи наявні та потенційні нематеріальні активи. Таке визначення дозволить виокремити напрями та цільові орієнтири управління кредитним потенціалом банку, а також обґрунтувати необхідність здійснення такого управління.

4. Загальні тенденції кредитної діяльності вітчизняних банків останнього десятиріччя свідчать, що в період загострення фінансової кризи відбувався відчутний перерозподіл галузей кредитування, різке зниження кредитування. Найбільшими обсягами кредитування характеризувався сектор домашніх господарств, що свідчить про нерівномірну диверсифікацію структури активів банків. З огляду на це, необхідно проводити аналіз впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ на управління кредитним потенціалом банку.

  1. Аналіз внутрішніх чинників впливу на обсяг кредитних операцій (на прикладі банків Харківського регіону) показав: банки І – ІІІ груп за активами мали найбільший розкид факторних значень, що свідчить про використання всіх доступних джерел формування кредитного потенціалу, у той час як банки ІV групи визначили для себе пріоритетними ресурсами найдоступніші – кошти фізичних та юридичних осіб. Такий аналіз дає змогу визначати межі поширення рівня впливу на окремі складові кредитної діяльності банків визначеного набору макро- та мікроекономічних показників банків. Проведення комплексної оцінки кредитного потенціалу на основі побудови інтегрального показника та за результатами експертної оцінки дало можливість обґрунтувати необхідність оптимізації структури кредитного потенціалу банків за строками й обсягами проведення активно-пасивних операцій, що дозволило виокремити банки Харківського регіону, які мають відчутні проблеми з невиконання різних нефінансових показників. Останнє впливає на управління кредитним потенціалом банку.

  2. Використання низки оптимізаційних задач для виявлення збалансованості структури кредитного потенціалу банку дозволило узагальнити різні ступені збалансованої узгодженості управління кредитним потенціалом банку. Процедура досягнення відміченої збалансованості скоригувала інтервали розподілу наявних ресурсів у межах припустимого до умов звуження розриву між прийнятною та можливою структурами кредитного потенціалу банку.

  3. Застосування абсолютних і відносних коефіцієнтів ризику для узагальнення та доповнення аналізу при управлінні кредитним потенціалом банку засвідчує про доцільність оптимального їх використання. При цьому узагальнення структури кредитного потенціалу банку як вектора в багатомірному просторі та визначення процедури оптимальності структури кредитного потенціалу банку при розгляді процесу управління виокремило відносні відхилення поточних значень аналізованих показників діяльності банку від їх граничних значень.

  4. Визначено методичні положення з управління кредитним потенціалом банку в контексті розширення інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень в умовах ринкової невизначеності. Це надає можливість розробки сценаріїв з управління кредитним потенціалом, впровадження фінансових інновацій та розгляду нових каналів отримання інформації з управління кредитним потенціалом банку.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Національний банк україни університет банківської справи iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Львівський інститут банківської справи Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теоретичної та прикладної статистики Національний університет
...
Національний банк україни університет банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Національний банк україни університет банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Національний банк україни університет банківської справи iconНаціональний банк України Українська академія банківської справи Програма роботи секції 1
Емісія єврооблігацій як альтернативне джерело залучення ресурсів українськими банками
Національний банк україни університет банківської справи iconНаціональний банк україни державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни» інститут держави І права імені в. М. Корецького нан україни міжнародна асоціація істориків права шановні колеги!
Державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни»
Національний банк україни університет банківської справи iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
Національний банк україни університет банківської справи iconЧуб олена олександрівна розвиток банківської системи України в умовах глобалізації Спеціальність 08. 00. 08 – гроші, фінанси І кредит
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Національний банк україни університет банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Національний банк україни університет банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Національний банк україни університет банківської справи iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук київ 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі банківської справи у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі банківської справи у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи