Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами icon

Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами
Скачати 314.88 Kb.
НазваСтруктура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами
Дата25.03.2013
Розмір314.88 Kb.
ТипДокументиВінницьке методичне об'єднання бібліотек ВНЗ є постійно-діючим колегіальним, методичним, дорадчим органом, який включає 6 бібліотек державних та 1 комерційного (ВФЕУ) вищих навчальних закладів. Функції методичного центру виконує наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

Виходячи з вимог сьогодення, бібліотеки, як інформаційні центри, динамічно перетворюються у своєрідний доступ до нових міжнародних та національних інформаційних ресурсів.

Успішному навчально-виховному процесу та науково-дослідній діяльності ВНЗ сприяє оптимально організована робота бібліотеки, яка зосереджена на комплектуванні та організації фондів; формуванні та використанні інформаційних ресурсів; удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій; запровадженні технологій автоматизованих бібліотечно-бібліографічних процесів; бібліографічній та видавничій діяльності.

Тобто, вузівська бібліотека поступово змінює свої традиційні функції, трансформуючи увесь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів, що і прослідковується в роботі бібліотек нашого об’єднання у 2012 році.


Структура МО бібліотек ВНЗ м. Вінниці
Р^ ОБОТА З БІБЛІОТЕЧНИМИ ФОНДАМИ


Комплектування – це основа бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотеки з формування її документно-інформаційного ресурсу. Робота в цьому напрямку змінюється під впливом соціальних перетворень у суспільстві, розвитку самої бібліотеки, розширення її завдань і функцій через впровадження інформаційних технологій. Криза в економіці призвела до спонтанності процесу комплектування. Підвищення цін на книги та недостатнє фінансування спричинили зменшення кількості надходжень нових видань, відповідно і низький показник оновлення фонду - 1,5, оскільки в середньому цей показник повинен складати - 5 .

Досить складно в наш час збільшити фонд при широкому його асортименті, адаптувавши при цьому до інформаційних потреб наукового та навчального процесів. Оновлення фонду не встигає за створенням нових спеціальностей у ВНЗ.

Загальний фонд зростає, але дуже повільно. На сьогодні сукупний фонд бібліотек МО налічує 2592902 документів.

 ^ Таблиця 2.


Кількість фонду по бібліотеках ВНЗ


Бібліо-тека

Було

на

1.01.2012

Є

на 1.01.2013

У % до

загального

фонду бібліотек МО

Різниця

на

1.01.2013

Різниця на 1.01.2012

ВНАУ

220670

226660

9%

5990

8449

ВНМУ

558462

559142

22%

680

3751

ВДПУ

530591

527416

20%

-3175

2280

ВНТУ

835190

843505

32%

8315

3439

ВТЕІ

232767

232969

9%

202

1608

ВФЕУ

130246

130962

5%

716

1695

ВКІ

73650

72248

3%

-1402

-1210

ВСЬОГО

2581446

2592902

100%

11456

20012Як бачимо, у 2012 році фонди бібліотек ВНЗ м. Вінниці збільшилися тільки на 11456 пр., тоді як минулого року ця цифра була майже в двічі більшою – 20012 пр.

У 2012 н. р. в роботі бібліотек першочергова увага приділялася комплектуванню підручниками, навчальними та методичними посібниками по предметах, що вивчаються в навчальних закладах – 23720 пр., наукова література поповнилась на 10109 пр., а літературно-художніх видань надійшло 683 примірники.

Останнім часом фонди бібліотек МО активніше поповнюються дисертаціями та авторефератами, за минулий рік таких видань надійшло 3356 пр. Загалом кількість неопублікованих документів складає більше 80 тис. До послуг користувачів близько 10 тис. документів на електронних носіях.

Продовжується тенденція зменшення кількості надходжень до бібліотек. Якщо поповнення новими виданнями у бібліотеках ВНЗ в 2011 році становило 51818 пр., то за 2012 рік книжкові фонди бібліотек поповнилися лише на 39623 пр.

Серед ВНЗ найбільше видань надійшло до фондів бібліотек ВНМУ – 9373 пр. та ВНТУ – 8310 пр. Низький показник поповнення фонду бібліотеки ВНАУ – 6461 пр.

Списання літератури по МО в 2012 році збільшилось і склало 27540 прим., проте наші фонди і надалі бажано очищати від застарілих та непрофільних видань.

Таблиця 3.


Бібліотека

Надходження

Ріст

Списання
на 2012р.

на 2013р.
за 2011р.

За 2012р.

ВНАУ

9248

6461

-2787

79

471

ВНМУ

9266

9373

107

5515

8693

ВДПУ

7788

6749

-1039

5504

9924

ВНТУ

8546

8310

-236

5112

-

ВТЕІ

6965

7353

388

5341

7148

ВФЕУ

1516

534

-982

0

-

ВКІ

1571

843

-728

2698

1304

Всього

51818

39623

-12195

24249

27540


О^ БСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


Основною метою діяльності бібліотеки є максимальне та оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів. Це вимагає забезпечення належного рівня і якості обслуговування, впровадження інформаційних технологій в практику роботи.

Важливими напрямками роботи вузівських бібліотек по залученню читача протягом звітного року були:

-забезпечення доступності інформації для повного задоволення запитів читачів на наукову, навчальну та допоміжну літературу;

-диференційоване обслуговування читачів усіх категорій, відповідно їхніх запитів;

-допомога читачам у використанні довідково-бібліографічного апарату;

- пропаганда бібліотечних ресурсів, використовуючи всі форми і методи культурно-просвітницької роботи.

Це мало б послужити збільшенню кількості читачів порівняно з 2011 роком. Та сталося навпаки.

Таблиця 4.


Бібліотека


^ За єдиним обліком

Різниця


Обслужені

Різниця
2011р.

2012р.
2011р.

2012р.
ВНАУ

8050

8027

- 23

17341

17015

- 326

ВНМУ

9024

9166

142

30711

31771

1060

ВДПУ

10048

8020

- 2028

40635

38742

- 1893

ВНТУ

9601

8831

- 770

37029

34715

-2314

ВТЕІ

8158

8205

47

16004

16109

105

ВФЕУ

1501

1291

- 210

12449

9552

- 2897

ВКІ

2649

2212

- 437

5164

4430

- 734

Всього

49031

45752

- 3279

159333

152334

- 6999


За єдиним обліком кількість читачів зменшилася на 3279 одиниць. Причиною цього стало скорочення числа студентів-першокурсників майже у всіх ВНЗ міста. Не завжди фонди бібліотек відповідають запитам читачів, слабка технічна оснащеність наших бібліотек стає на заваді отримання повної інформації та доступу до Інтернету. Приріст є тільки в бібліотеці ВНМУ, де кількість обслужених читачів збільшилася на 142 од., та ВТЕІ - на 47 од. У всіх інших - суттєве зменшення.

Наступні показники залежні від кількості зареєстрованих читачів та їх активності. Оскільки їх кількість зменшилася, то і показники відвідування та книговидачі нижчі за минулорічні, окрім бібліотек ВДПУ та ВТЕІ, де ці показники ідуть зі значним збільшенням.

Таблиця 5.


Бібліотека


Відвідування

Різниця

за 2011р.

За 2012р.
ВНАУ

164178

142685

-21449

ВНМУ

387221

369644

-17577

ВДПУ

546433

602848

56415

ВНТУ

413118

393903

-19215

ВТЕІ

278870

276356

-2514

ВФЕУ

12449

9552

-2897

ВКІ

73412

65856

-7556

Всього

1875681

1860844

-14837
Бібліотека


Книговидача

Різниця

за 2011р.

за 2012р.
ВНАУ

339963

260223

-79740

ВНМУ

621466

603260

-18206

ВДПУ

933285

1000961

67676

ВНТУ

757890

738200

-19690

ВТЕІ

631104

632822

7718

ВФЕУ

46521

23079

-23442

ВКІ

162344

126405

-35939

Всього

3492573

3384950

-107623
Таблиця 6.

Значне зниження показників відвідування та книговидачі за минулий рік працівники бібліотеки ВНАУ пояснюють активним використанням інтернет-ресурсів поза бібліотекою університету та можливістю здійснювати запити в АСУ «Софія» з ПК.

Як використовується книжковий фонд бібліотек, чи відповідає він запитам читачів ми бачимо з величини показника обертаності. Серед бібліотек ВНЗ міста цей показник найвищий у бібліотеках ВТЕІ (2,72) та ВДПУ (1,9), найнижчий – ВФЕУ (0,17) та ВНТУ (0,9).

Таблиця 7.


Бібліо-тека ВНЗ

Обертаність

Книгозабез- печеність
Читаність

Відвіду- ваність
2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

ВНАУ

1,5

1,15

27,0

28,2

42,0

32,4

20,0

17,8

ВНМУ

1,1

1,1

61,9

61,0

68,9

65,8

42,9

40,3

ВДПУ

1,76

1,9

52,8

65,7

92,22

124,8

54,4

75,2

ВНТУ

0.9

0,9

87.0

95,5

78,9

83,6

43.0

44,6

ВТЕІ

2,71

2,72

28,5

28,4

77,3

77,1

34

34

ВФЕУ

0.33

0,17

79.67

101,4

25,43

17,8

16.6

7,3

ВКІ

2,2

1,7

27,7

35,8

53.1

62,8

27,7

32,7

Середня

1.85

1,3

39.6

59.4

65.5

73,9

35.8

40,6


Найкраща забезпеченість літературою ВНТУ (95,5) та ВФЕУ (101,4), в бібліотеках ВНАУ, ВТЕІ цей показник в межах 28 од.


Про інтенсивність читання говорить показник читаності, який в деяких бібліотеках ВНЗ МО досить високий: від 124,8 (ВДПУ), що зумовлено профільною специфікою ВНЗ, 83,6 (ВНТУ), 77,1 (ВТЕІ) до найнижчих – 17,8 (ВФЕУ), що дивно, оскільки книгозабезпеченість досить висока. Можемо припустити, що в цій бібліотеці не ведеться пропаганда фонду серед читачів, або ж якість фонду не відповідає потребам користувачів.

Активність читачів характеризує показник відвідуваності. Найвищий він у бібліотеці ВДПУ (72,5), найнижчий – ВФЕУ (7,3) та ВНАУ (17,8).


^ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


Довідково-бібліографічна та інформаційна діяльність бібліотек була спрямована на довідково-інформаційне обслуговування користувачів, адже вміння працювати з різноманітними інформаційними ресурсами дає змогу заощадити час і сили на отримання потрібної інформації для навчання та наукової діяльності. Лише вміло організована робота допомагає орієнтуватись у величезному інформаційному просторі, швидше і ефективніше знаходити важливу інформацію.

Для задоволення інформаційних потреб читачів на сучасному етапі впроваджуються нові інформаційні технології. При їх допомозі бібліотеки вирішують наступні завдання:

- організовують доступ до віддалених баз даних з використанням мережі Інтернет;

- розподіляють інформацію по локальних мережах бібліотек ВНЗ.

У всіх бібліотеках ВНЗ є комп'ютерна техніка, але насиченість нею не скрізь однакова. Парк ЕОМ по всіх бібліотеках ВНЗ складає 213 машини (у 2011 р. - 193 машини). Із них АРМ налічується лише 193, тобто 20 непридатні для користування. Найбільша оснащеність технікою в бібліотеці ВДПУ- 52 машини, тільки 6 комп'ютерів має бібліотека ВКІ.


Продовжується формування електронного каталогу, без якого неможлива робота підрозділів бібліотек. Електронні каталоги бібліотек МО містять більше 830 тис. записів, поповнення протягом року складає загалом 60 тис. Найбільш об'ємний ЕК в НБ ВНМУ, що налічує 266 тис. бібліографічних записів.

З розвитком інформаційних технологій усе більш актуальними стають питання віртуального довідково-бібліографічного обслуговування та координації.

Довідково-інформаційним обслуговуванням (ДІО) займаються багато підрозділів бібліотек, проте основні завдання ДІО реалізовуються бібліографічними відділами. Читачам надається широкий діапазон послуг: від телефонних довідок до повного консультаційного обслуговування. Наприклад, якщо у 2011 році кількість виконаних довідок (адресних, бібліографічних, фактографічних і тематичних) становила 97067, то у 2012 році – 101098 довідок, тобто на 4031 більше.

Надано також велику кількість тематичних довідок – 30608, оскільки вони є найскладніші серед запитів і вимагають великих витрат робочого часу працівників.

Більшість бібліотек (ВНТУ, ВТЕІ, ВНАУ, ВКІ, ВНМУ, ВДПУ) традиційно ведуть інформування професорсько-викладацького складу ВНЗ по системі ВРІ. Кількість абонентів, які отримують інформацію за системою ВРІ, коливається від 6 у НБ ВНМУ до 38 і 36 в бібліотеках ВНТУ і ВТЕІ.

Проведення занять з інформаційної культури, включення їх в навчальний розклад є невід'ємною частиною сьогоднішнього життя бібліотек ВНЗ. На таких уроках студенти опановують навички користування різноманітними послугами бібліотек. Велика частина бібліотечно-бібліографічних тем включають тепер відомості про електронні носії інформації, можливості пошуку в Інтернет і т.д.

Проте кількість годин з курсу «Основи інформаційної культури» у 2012 році склала 223 години, що на 18 години менше, ніж у 2011 році.

^ ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність бібліотек відображалася у видавничій продукції. Загалом у співпраці з викладачами кафедр було випущено ^ 36 бібліографічних покажчиків. Поряд із друкованими виданнями бібліотеки продовжують паралельний їх випуск в електронній формі (на CD), а також розміщують на своїх сайтах.


КАДРИ


Кадрове забезпечення бібліотеки фаховими спеціалістами є одним із важливих питань. Адже довготривалий успіх будь-якої установи залежить від наявності кваліфікованих працівників та відповідності їх знань та вмінь обраним посадам.

Кількість бібліотечних працівників у зв’язку зі скороченням штатів вищих навчальних закладів продовжує зменшуватися. У 2012 році методичне об’єднання втратило 8 співробітників, і загальна кількість персоналу складає по усіх бібліотеках 202,5 особи. Із загального числа фахівці з вищою освітою складають 84%, з них тільки 32% – з вищою бібліотечною.

Аналізуючи кількісні показники, можемо порівняти навантаження на одного працівника по бібліотеках. Як бачимо, відчутне скорочення штату в деяких бібліотеках (ВНТУ- 11осіб) призводить до збільшення річного навантаження.


Таблиця 8.

Бібліотека
Кадри

По фонду

По книго-

видачі

Читачів за єдин.

реєстр.

По

читач. обслужен.

По відвіду-

ваннях

ВНАУ 2011

2012

30

32

7355

7083

11332

8131

268

250

578

531

5472

4458

ВНМУ 2011

2012

46

48

12140

11648

13510

12567

196

190

668

661

8417

7700

ВДПУ 2011

2012

52

52

10203

10142

17947

19249

193

154

781

745

10508

11593

ВНТУ 2011

2012

42

31

15758

27209

14300

23812

181

284

699

1119

7795

12706

ВТЕІ 2011

2012

29.5

29.5

7890

7897

21393

19789

277

278

542

546

9453

9368

ВФЕУ 2011

2012

4

4

32561

32740

9304

5769

300

322

3112

2388

3112

2388

ВКІ 2011

2012

7

6

10502

12041

23192

21067

378

368

738

738

10487

10976

Середнє2011

2012

210.5

202,5

11492

12804

15854

16715

220

226

667

752

8714

9189Пропонуємо розглянути зміни в навантажені по методичному об’єднанню вузівських бібліотек у порівнянні з 2006 роком.

Таблиця 9.

Середнє навантаження на одного працівника МО

2006 рік

2012 рік


Різниця на 1.01.13

Працівники

221.5

202.5


-19

За книговидачею

18066

16715


-1351

Читачів за єдиною реєстрацією

221

226


5

За кількістю обслужених

668

752


84

За відвідуванням

9230

9189


-41

По фонду

10694

12804


2110


З таблиці 9 чітко видно різницю між навантаженням 2006 та 2012 років. У 2012 р. найнижчий показник навантаження по книговидачі (- 1351) та в незначній кількості зменшився по відвідуванню (- 41). Збільшилося навантаження по кількості обслужених та по фонду. Потрібно брати до уваги зменшення числа працюючих і те, що ми розглядали середні показники, адже по окремо взятих бібліотеках дані суттєво відрізняються.

Справа не тільки в скороченні кількості студентів. В діяльності бібліотек є невирішені проблеми і недоліки, що істотно впливають на якість обслуговування відвідувачів: зниження об'єму грошових коштів бібліотек на формування фонду у зв'язку із загальною фінансовою кризою (так, на придбання літератури для бібліотеки ВНАУ виділено 46 тис. грн., ВНТУ – 4 тис. грн.); дефіцит виробничих площ та їх невідповідність сучасним вимогам до обслуговування користувачів і зберігання фондів; відставання темпів модернізації устаткування і програмного забезпечення; проблема старіння кадрів у бібліотеках, відсутність припливу молодих фахівців.


^ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Невід'ємною частиною успішної діяльності співробітників бібліотек МО є підвищення їх професійної кваліфікації. Тут методичні підходи зумовлені суб’єктивними чинниками – освітнім рівнем і досвідом роботи працівників та об’єктивними факторами – стрімкими змінами у сфері інформаційних та бібліотечних технологій.

На базі ^ Вінницького факультету Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв працівники вузівських бібліотек проходили підвищення кваліфікації на тему «Бібліотечний менеджмент: досвід, проблеми, перспективи».

Громадська організація «Асоціація бібліотек вінниччини» в рамках реалізації проекту програми «Бібліоміст» на базі регіонального тренінгового центру (РТЦ), що діє у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, проводила тренінги за програмою «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці». У тренінгах взяли участь працівники бібліотек ВНМУ та ВДПУ, які в рамках навчання ознайомилися із значенням Інтернету у глобалізації інформаційного простору, з питаннями вільного доступу до інформації, пов’язаних з дотриманням норм законодавства про інтелектуальну власність тощо.

В науковій бібліотеці ВНМУ проводилися заняття з поглибленого вивчення ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Працівники цієї бібліотеки підготували слайд-уроки, де наочно представляли приклади складання бібліографічних описів різних типів та видів документів. Така форма роботи досить доступна і дієва, тому ми рекомендуємо проводити такі навчання у кожній бібліотеці.

На базі науково-технічної бібліотеки ВНТУ 3 квітня 2012 року була проведена конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформаційного суспільства». В рамках конференції проведено Школу професійної майстерності на тему «Робота з електронним форматом УДК», де були розглянуті питання систематизації документів.

В бібліотеці ВТЕІ відбувся семінар-практикум “Моделі маркетингових рішень в управлінні бібліотекою ВНЗ”, який був розрахований на керівну ланку працівників вузівських бібліотек. Виступи учасників були присвячені питанням інноваційної діяльності бібліотеки, бібліотечному менеджменту, маркетинговим рішенням та дослідженням, піднімались питання тайм-менеджменту.

По завершенню семінару було проведено заняття Школи керівного складу «Лідер» на тему: «Управління персоналом бібліотеки в умовах постійних змін та перетворень», де був заслуханий та обговорений виступ заступника директора науково-технічної бібліотеки ВНТУ Банкової Н. П., під керівництвом Шпукал Л.І., директора наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова, розглядалася методика формування статистичних показників діяльності бібліотек ВНЗ за 2012 рік.

Також були обговорені результати діяльності МО в 2012 році, озвучені недоліки в роботі та внесені пропозиції щодо поліпшення надання методичної допомоги бібліотекам.


Наукова бібліотека ВНМУ ім. М.І. Пирогова як методичний центр впродовж 2012 року підготувала до друку такі видання:


  1. ^ Науково-практична конференція «Сучасні тенденції діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформаційного суспільства» : тези доп., 3 квіт. 2012 р., Вінниця / редкол. : Л. І. Шпукал, Н. М. Кравчук, І. В. Гулик ; комп’ютерна верстка В. Ю. Шаповалова. – Вінниця, 2012. – 26 с.

  2. Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Вінниці за 2011 р. / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2012. – 14 с.

  3. Електронні ресурси в бібліотеках: проблеми доступу та збереження авторського права : інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2012. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю).


Протягом звітного року робота бібліотек Вінницького МО відзначалася постійним пошуком і впровадженням інновацій. Проте тенденції щодо зменшення основних показників роботи бібліотек залишаються. Сьогоднішній час вимагає від бібліотек формування комфортного інформаційного поля та швидкого доступу користувачів до інформації, готовності до змін, пошуку нововведень. Але не всі наші бібліотеки відповідають таким вимогам і головною причиною цього є суттєве недофінансування бібліотечних установ.

Підводячи підсумки звітного року, слід відмітити, що навіть в таких умовах наші фахівці використовували всі форми і методи доведення інформації до користувача і надалі будуть намагатись створювати належні умови для задоволення потреб користувачів.


Упорядник: Головко Н.С., головний бібліотекар

Відп. за випуск: Л.І. Шпукал, директор наукової бібліотеки

Вінницького національного медичного
університету імені М.І. Пирогова


Схожі:

Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconСтруктура мо бібліотек внз м. Вінниці
Вінницьке методичне об'єднання бібліотек внз включає 7 бібліотек державних вищих навчальних закладів, їх методичним центром є наукова...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconМетодичний центр бібліотек внз м. Вінниці 21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Контактні телефони: (0432) 35-37-97, 35-55-33 факс: 67-01-91 (для бібліотеки)
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Методичний центр бібліотек внз м. Вінниці
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconНапрямок підготовки «здоров’я людини»
Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconМетодичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів м. Вінниці Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Наукова бібліотека Серія: «На допомогу бібліотечному фахівцю»
Організація І проведення конкурсів у бібліотеці (з досвіду роботи наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconПідвищення якості довідково–бібліографічного обслуговування користувачів бібліотекою внз укоопспілки полтавського університету економіки І торгівлі за допомогою "ОБ’єднаної довідкової служби бібліотек україни"

Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconРобоча програма валеологія з методикою викладання для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconРобоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни "основи валеології"
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconВплив  культурно-просвітницької діяльності бібліотеки внз
Ставлення до бібліотек можна вважати мірилом духовності, книгозбірня допомагає здобувати знання, лікувати душі, підвищувати професіоналізм,...
Структура мо бібліотек внз м. Вінниці робота з бібліотечними фондами iconПлан проведення заходів спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотек внз
Засоби реалізації програм культурно-просвітницької діяльності та методика організації інформаційно-масових заходів в сільськогосподарських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи