Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В icon

Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Скачати 83.09 Kb.
НазваВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Дата06.09.2012
Розмір83.09 Kb.
ТипДокументи

ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. – 2009. – Т. 13, № 2.

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Пілюйко Н.В. Генеалогія хронічного пієлонефриту у дітей 376

Процюк Т.Л., Чирка О.В., Суркова Н.М., Токарчук Н.І., Благун О.Д. Використання CAB і

антигістамінного препарату "Опатанол" у комбінованій терапії полінозу у дітей 379

Руда Н.В. Актопротекторна активність в ряду нових амінокиолотовмісних похідних 1,4-нафтохінону 382

Токарчук Н.І., Рубіна О.С., Токарчук Ю.В. Психоемоційні розлади у дітей раннього віку,

народжених з дуже малою масою 385

^ Куріліна Т.В. Особливості динаміки модуляторів кисеньтранспортної функції крові

у доношених новонароджених від матерів із звичним невиношуванням вагітності 388

^ Годованець О.С. Особливості вільнорадикального окиснення та системи антиоксидантного

захисту у дітей з ознаками морфо-функціональної незрілості при народженні 390

^ Токарчук Н.І., Тимчук Е.В., Процюк Т.Л., Антонець Т.І., Савицька Т.В., Пересунько Ю.В.

Особливості ліпідного обміну у дітей першого року життя з надмірною масою тіла ……………………………….392

^ Альчук О.І., Степанюк Г.І. Вплив 4-[оксо-3(4Н)-хіназолін] бензойної кислоти на фізичну

витривалість щурів в умовах гіпокінезії 395

Андрійчук В.М. Порівняльна характеристика соматометричних параметрів тіла чоловіків

першого зрілого періоду, мешканців різних адміністративних регіонів України 398

^ Андрушко І.І., Остапчук О.І., Пентюк О.О. Потенціювання проатерогенних змін у серцево-судинній системі

щурів за умов поєднання гіперхолестеринемії з гіпергомоцистеїнемією. Комбінована терапія

симвастатином та вітамінно-мінеральним комплексом 402

^ Борисова Т.П., Герасименко О.Н., Чирков Ю.Е. Значимість морфологічного дослідження нирок для

визначення ступеня активності патологічного процесу при гематуричній формі

хронічного гломерулонефриту в дитячому віці 407

^ Чайка Г.В. Ехографічні параметри внутрішніх геніталій у практично здорових міських

дівчат юнацького віку з різним морфотипом 410

Чугу Т.В., Власенко М.В., Руда І.В. Математичне моделювання нормативних сонографічних параметрів

щитоподібної залози в залежності від особливостей будови тіла юнаків і дівчат

із мезоморфним соматотипом 413

^ Дехтяр Ю.М., Насібуллін Б.А., Костєв Ф.І. Структурні зміни в органах репродуктивної

системи за тривалого стресового впливу 418

Денисюк О.М., Степанюк Г.І., Пашинська О.С. Вплив активатора калієвих каналів флокаліну

на кровопостачання головного мозку 421

^ Дугельний А.Г. Порівняння товщини шкірно-жирових складок між здоровими та хворими

на хронічні вірусні гепатити "В" або "С" чоловіками і жінками Подільського регіону України 424

^ Хіміч С.Д., Палій Г.К., Кателян О.В., Крижановська А.В. Стан бактеріального обсіменіння

шкіри у людей з різною масою тіла 428

Ісакова Н.М., Шувалов С.М., Киніна О.С., Ісаков П.А. Вивчення антимікробних властивостей

імуномодулятора та антибіотиків, які використовувались при лікуванні хворих на флегмони

щелепно-лицевої ділянки 431

^ Клімас Л.А., Костенко М.П., Камінська Н.А., Пролигіна О.В., Вовчук О.М., Ольхова І.В., Башинська О.І.,

Пролигіна І.В., Шаповал О.М. Отримання та обробка дерматогліфічних відбитків:

складнощі та інтерпретація 433

^ Кореньков О.В. Мікроскопічна будова регенерату великогомілкових кісток у нормі та

в умовах техногенного мікроелементозу організму 439

Кравець Р.А. Кореляційні зв'язки між результатами вертебрологічного дослідження і

показниками обстеження серцево-судинної системи у хворих з дорсопатіями й остеопорозом хребта 443

Кривов'яз С.О. Сонографічні параметри селезінки та селезінкової вени у здорових міських

юнаків та дівчат Поділля різних соматотипів 447

^ Шевчук Ю.Г. Параметри III шлуночка у юнаків і дівчат в залежності від віку та статі 452

Макаренко Д.М. Антигіпоксична та ноотропна активність сумісної дії пірацетаму та нормазидолу 456

^ Пастухова В.А. Вплив хронічної гіпертермії з фізичним навантаженням на морфогенез

передміхурової залози в експерименті 457

Пентюк Н.О., Король А.П. Морфологічні аспекти впливу гіпергомоцистеїнемії на печінковий

фіброгенез у щурів 460

^ Погребняк І.О., Погорілий В.В., Якименко О.Г., Богач Ю.Г., Сафанюк Л.В., Сігнаєвська Т.В.

Особливості гемодинаміки органів мошонки у дітей з патологією піхвового відростку очеревини 465

^ Приходько О.О. Трансформація еритроцитів периферійної крові щурів молодого віку в умовах

техногенного мікроелементозу 471

Шаюк А.В., Фоміна Л.В. Особливості поздовжнього та поперечного розмірів передньої черепної ямки у

практично здорових міських юнаків та дівчат Подільського регіону за даними

комп'ютерної томографії 476

^ Старченко І.І. Будова зубного сосочка зачатків молочних різців на 18-25 тижнях

внутрішньоутробного розвитку 479

Вільцанюк О.А., Резанова Н.М., Цебренко І.А., Лужковський Р.А., Маркевич В.Ф., Хуторянський М.О.

Властивості хірургічного шовного матеріалу з поліпропілену, модифікованого антимікробними засобами ……...482

^ Яблонь О.С., Антонець Т.І., Моравська О.А., Берцун К.Т., Сергета Д.П., Кужель Г.Г,

Кондратюк О.Ю., Кислова Ю.О., Биковська О.А., Ковтюх Т.О., Саврун Т.І. Предиктори

несприятливого перебігу неонатального періоду у новонароджених з дуже малою масою тіла 484

Гавриленко О.О. Вікові та статеві нормативні комп'ютерно-томографічні розміри мозочка у здорових

юнаків та дівчат Поділля 488

^ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Боярська Л.М., Шаменко В.О., Матвєйшина Т.М. Використання препарату дерінат

у комплексній терапії дітей, хворих на гострий синусит 493

^ Гнатейко О.3., Личковська О.Л. Дуоденогастрапьний рефлюкс у дітей: роль у формуванні

патології верхніх відділів травного каналу 495

Колоскова O.K. Предикторна роль харчової алергії в розвитку бронхіальної астми в дітей

з позицій доказової медицини 499

^ Сорокман Т.В., Петрова У.Б., Бонка Л.М. Стан оксидантно-прооксидантного гомеостазу

в дітей із ерозивно-виразковим ураженням гастродуоденапьної зони 502

^ Стоєва Т.В., Копійка Г.К. Особливості субфракційного складу сечі у дітей

з кристалурічними нефропатіями 504

Токарчук Н.І., Чекотун Т.В., Антонець Т.І., Моравська О.А., Савицька Т.В., Пересунько Ю.В.

Оптимізація комплексу патогенетичного лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку. 506

^ Шапринський Є.В. Динаміка мікрофлори проксимальних відділів тонкої кишки

в умовах її непрохідності та лікування ………………………………………………………………………………………...508

^ Токарчук Н.І., Зализюк А.А., Антонець Т.І., Савицька Т.В., Пересунько Ю.В. Особливості

імунної адаптації у дітей першого року життя з цитомегаповірусною інфекцією 512

^ Весілик Н.Л., Зубаренко О.В. Локальні бронхіальні особливості системи пероксидацп

ліпідів при гострому обструктивному бронхіті у дітей 514

Токарчук Н.І., Звенігородська Г.Ю., Зализюк А.А., Савицька Т.В., Пересунько Ю.В. Клінічний

та гормональний стан дітей першого року життя, народжених з дуже малою масою тіла 517

^ Яковенко Н.О. Стан енергетичного обміну лейкоцитів при різних видах гострих діарей

у дітей раннього віку 519

Алшантті Ясер С.Х. Вплив S-енантіомера амлодипіна на ремоделювання міокарду у хворих

на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця 521

^ Бондар Г.В., Бондаренко М.В. Безпосередні результати хірургічного лікування хворих

на рак ректосигмоїдного і верхньоабіпулярного відділів прямої кишки 524

^ Дідик Н.В. Особливості порушення ліпідтранспотної функції крові і варіабельності серцевого

ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену різними варіантами екстрасистолії 527

^ Козак І.О., Петрушенко В.В., Власов В.В., Зюбрицький М.М., Мойсюк В.І. Спостереження

заочеревинної перфорації зацибулинної виразки дванадцятипалої кишки 530

^ Марусик У.І. Ефективність "нуклеїнату" в комплексі базисної терапії бронхіальної астми

у школярів з позиції доказової медицини 536

Регуш А.В. Лікування внутрішньошлуночкових крововиливів з використанням

ліквородренуючих операцій 539

^ Вільцанюк О.О. Порівняльна клініко-лабораторна оцінка перебігу негоспітальних пневмоній

у наркозалежних хворих і хворих, які не вживали наркотичні засоби 546

^ Яблонь О.С., Кислова Ю.О., Фоміна Л.В. Клініко-МРТ аналіз гіпоксичного ушкодження

центральної нервової системи у недоношених дітей 550

Засаднюк О.П., Григоренко А.П., Григоренко П.П. Імуноцитокіновий гомеостаз у породіль

після кесаревого розтину 553

^ НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Балабуєва В.В. Розвиток і перебіг гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого

віку з надлишковою масою тіла (огляд літератури) 557

^ Суходоля А.І., Керничний В.В. Методи діагностики ішемічних розладів в товстокишковому

трансплантаті при черевно-анальних резекціях прямої кишки (огляд літератури) 561

^ СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Бондарчук О.Б. Імунізація, за чи проти - погляд фахівця 567

Мельничин М.Я. Загальна медична характеристика зони відповідальності Військово-медичного

клінічного центру Центрального регіону 570

^ Нікітін О.Д. Соціально-медичні аспекти безплідного шлюбу 576

Пилипчук В.Л., Процек О.Г. Історичний шлях милосердя і духовності в забезпеченні

світовою медициною права на здоров'я, життя та медичну допомогу 581

МЕТОДИКИ

Гунько І.П. Методологія викладання основ доказової медицини для студентів медичних вузів 586

^ Родінкова В.В., Піскун Р.П., Шевчук Т.І., Горбатюк С.М. Особливості навчально-методичних підходів

до викладання елективного курсу "Сучасні проблеми молекулярної біології"

студентам-іноземцям на кафедрі медичної біології 588

^ Сандер С.В., Риндюк В.І. Гідродинамічне обгрунтування форсованого лаважу артеріальної

системи нижніх кінцівок як методу непрямої реваскуляризації 591

Тарасюк B.C., Матвійчик М.В., Корольова Н.Д., Подолян В.М., Поляруш В.В., Кривецька Н.В.,

Малик С.Л., СидорчукТ.М. Проведення підсумкового контролю знань з практичного навчання на кафедрі

медицини катастроф та військової медицини в умовах впровадження кредитно-модульної системи ……………594

Возіанов С.О., Слободянюк В.А., Шевчук О.О. Сучасні методи лікування сечокам'яної хвороби 597

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на підручник "Хірургія" у двох томах 599

Схожі:

Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconВісник вінницького національного медичного університету. 2011. Т. 15, №1 зміст оригінальні дослідження бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А
Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окислювальні процеси в організмі
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ
Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки 1
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconВісник вінницького національного медичного університету 14 (2) 2010 зміст оригінальні дослідження кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю
Кукуруза Ю. П., Погорелый В. В., Якименко А. Г., Коноплицкий B. C., Солейко Д. С, Антипина О. Ю. Патогенез эпифизарного остеомиелита...
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconПроректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проф. Ю. Й. Гумінський
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Попередній тестовий контроль базового рівня
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconТематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної...
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconПроректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проф. Ю. Й. Гумінський
Введення в спеціальність. Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Попередній тестовий контроль базового рівня
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconВісник морфології – 2011. – Т. 17, №2 зміст оригінальні дослідження булько І. В., Гумінський Ю. Й
Булько І. В., Гумінський Ю. Й. Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconВісник морфології. – 2010. – Т. 16, №3 зміст оригінальні дослідження дунай В. И., Лысый Б. В
Дунай В. И., Лысый Б. В. Распределение надфн-д/сnо-позитивных нейронов в постнатальном
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconТематичний план практичних занять з курсу мікробіології з вірусологією та імунологією для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної...
Вісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В iconВимоги до оформлення статей
Науковий журнал “Вісник Національного університету” друкує оригінальні наукові статті, які не знаходяться на розгляді для опублікування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи